2005. szeptember 30., péntek

Imádságok az ifjúságért, a családokért...


II. János Pál pápa imája az ifjúságért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által ajánlott ima a családokért és egy napi életátadó ima:


Vezesd az ifjúságot!
Vezesd ó Krizstus, az ifjúságot igazságban hogy ne hagyják magukattévútra vezetni új bálványok általmint amilyen a magamutogató fogyasztása mindenáron való jólét,az erkölcsi lazaságvagy az erőszakos tiltakozásHadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömbenmely a Nyolc Boldogság üzeneteaz isteni és felebaráti szeretet üzeneteaz erkölcsi elkötelezettség üzenetea társadalom hiteles alakítása érdekébenVezesd ó Krisztus valamennyi hűségest a hitbenhogy a keresztény hit hassa át az egész életüketés bátor tanúságtevővé tegye őket. a világ előtt üdvözítő küldetésed soránhogy az Egyház tudatosés cselekvő tagjai legyenekakik bizonyosak abban,. hogy Isten gyermekeiés testvérek minden néppel! Amen.
(II. János Pál pápa)

Ima a családokért
Dicsőséges Szentháromság!
minden szeretet és közösség forrása
köszönjük neked családunkat
Bocsásd meg bűneinket,
melyeket szeretteink ellen elkövettünk
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban
és családi életükben hajótörést szenvedtek
Töltsd el szívüket családtagjaik iránt
áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban
napról napra újjászülessünk
Segítsd fiataljainkat,
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait
Áldd meg mindazokat,
akik a magyar családokért sokat fáradoznak
Szent Család, könyörögj értünk!
Amen!      
                          
(MKPK körlevele a Család Évében)

Napi életátadó ima
Mennyei Atyám,  megvallom, hogy Te vagy az egyetlen, élő, szent igaz Isten, és Rajtad kívül nincs más isten.
Köszönöm, hogy megteremtettél, köszönöm, hogy első szereteted tüze mindenhová elkisér.
Jézusom, megvallom, hogy  Te vagy az Isten Egyszülött Fia, aki értem emberré lettél, meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál.  Elfogadom a Te keresztáldozatodat,  köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Átadom Neked életemet, testemet, lelkemet, szívemet, érzéseimet, érzelmeimet, gondolataimat, vágyaimat, terveimet, félelmeimet, emlékeimet, sebeimet, bűneimet, gyengeségeimet, akaratomat, időmet,  szavaimat, cselekedeteimet. Kérlek, lépj be az életembe, tölts be engem egészen Szentlelkeddel, Te érezz, érzékelj, szólj, cselekedj bennem! Öltöztess fel engem a Te teljes fegyverzetedbe!
Szent Véreddel takarj be engem (családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, stb.),  ezt a házat, ezt a helyet, nemzetünket, vezetőinket,  a Te szent népedet!
Jöjj, Szentlélek és töltsd be életemet! Taníts engem imádni az Atyát Jézus Krisztus  által, nyisd meg a szemem az Atya életére! Életemben a Te Szent akaratod valósuljon meg, és így vezess az életszentség útján! Amen!
Szentháromság Egyisten, Tiéd a dicsőség, a magasztalás, a hála és a tisztelet mindörökkön örökké!
Ámen!

http://szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert/41-nemzeti-imanap/4488-imadsagok-az-ifjusagert-a-csaladokert