2011. február 22., kedd

A MEDJUGORJEI ESEMÉNYEK MEG FOGJÁK VÁLTOZTATNI A VILÁGOT – MONDTA VICKA IVANKOVIĆ-MIJATOVIĆ LÁTNOK

Sok medjugorjei zarándok szívébe és emlékezetébe fogadta Vicka Ivanković-Mijatovićot. Azt a melegszívű, nyitott, kedves lányt, aki hétfőnként tanúságot tesz a Boldogságos Szűz Máriával való találkozásairól a régi, kékre festett, szülői háznál, a Jelenések hegyének tövében. Vicka választottjával, Marióval családot alapított és új otthonukba költöztek, Krehin Gradac községbe, mely nem messze fekszik Medjugorjétól. A Glasnik Mira újságíróját őszinte örömmel, nyitottan, mosolyogva fogadta. A beszélgetés közben kislánya, Mária Szofia kíváncsian és buzgón segédkezett, miközben ő Ante nevű kisfiát altatta. A tea mellett folytatott beszélgetés sok mosolyt és vidámságot csalt elő háziakból. Kellemes találkozás volt a közkedvelt medjugorjei látnokkal, akiből megingathatatlan biztonság és őszinteség sugárzik, miközben gyengéden, de szorosan ölelte magához kislányát.

– Édesanya, feleség, olyasvalaki, aki megéli a szív, az élet teljességét. Míg nézem Önt, másnak tűnik, mint az a Vicka, akit gyakran láttunk a kék háznál, miközben tanúságot tesz a zarándokoknak.

– Ez így van. Gyakran mondom, hogy ezt nem lehet összehasonlítani a Szűzanyával való találkozással és az Ő szépségével, vagyis a vele való találkozás szépségével, mert nincs hozzá hasonló szépség. Az anyaság más módon szép, különös örömmel és megelégedettséggel teli. Isten megadta nekem ezt a kegyelmet, és ez valóban kivételes ajándék. Érthető, hogy ez idő alatt nem tudok a zarándokok szolgálatára lenni, mert az élet ajándékát kaptam, melyet örömmel őrzök és nevelek. Hálát adva a kegyelemért, életünkkel többféle módon is tanúságot tehetünk.

Életének csodálatos időszaka ez, különösen akkor, ha arra gondolunk, hogy súlyos betegként járt fel a Križevacra és a Jelenések hegyére.

– Ha szenvedni szeretnénk vagy valamit tenni Isten dicsőségére, akkor arról nem sokat beszélünk. Ha Isten valóban szenvedést, áldozatot kér tőlünk, akkor azt teljességben és alázatban kéri. Csak Ő és én. A szenvedés lényege, hogy valóban megtegyük azt, amit Isten kér tőlünk, és teljesen közel legyünk hozzá. Ő tudja, hogy miért ad vagy vesz el tőled valamit.

– Egyik üzenetében azt mondja a Szűzanya, hogy addig marad velünk, míg a Magasságbeli megengedi neki.

– Rögtön az jut eszembe, hogy a jelenés első napjaiban bíztattak bennünket: „Kérdezzétek meg a Szűzanyát, mennyi ideig marad velünk?” És mi megkérdeztük: „Drága Szűzanya, a többiek nevében kérdezzük, mert szeretnék tudni...” Ő azt válaszolta: „Untatlak benneteket?” Ez mélyen és keményen érintett engem, úgyhogy elhatároztam, soha többé nem fogom feltenni ezt a kérdést. Ugyanakkor tudom, hogy az emberek nem rossz szándékból kérdezték. Hogyan untathatna bennünket a Szűzanya? Ő nem csak nekünk adta ezt a választ, hanem megértettem, hogy az egész világnak szól. Ezért mondja ebben az üzenetében, hogy „Addig maradok, míg a Magasságbeli ezt megengedi.” És azt is mondta: „Én csak a kegyelmek közvetítője vagyok, amit a Magasságbeli ajándékoz nekem, azt adom nektek.” Mi kérjük a Szűzanyát: Szűzanya, kérd Fiadat! Ő közvetítő köztünk és Jézus között.

– Az Ég és a Föld számos találkozásakor szerte a világban, de különösen Medjugorjéban, Isten arra kér bennünket, hogy az irgalmasság továbbra is előzze meg az Ő igazságosságát. Mondhatjuk ezt így?

– Látja, ez nem kérés, hanem tiszta, mérhetetlen szeretet. Isten nem maga miatt kér bennünket, hanem azért, mert már nem tud más módon közeledni hozzánk. Elküldi Édesanyját, jelenlétét, és így mindent nekünk ad. Az egész Menny itt van, de mi annyira vakok, süketek vagyunk, hogy semmit sem értünk. Isten egyszerűen szeret bennünket és reméli, hogy erős szeretetével legalább egy kicsit meg tud változtatni minket. Az ember rövid idő után átadja magát Istennek, majd ezután visszatér szükségleteihez és imádsággal folytatja, melyről ő maga dönt. A Szűzanya ezért ajánlja, hogy minden nap, lépésről lépésre kell haladnunk Isten felé, úgy, hogy nem helyezzük kívánságainkat és szándékainkat az első helyre. A Szűzanya azt mondja: „Ti imádkozzatok tervem és Isten tervének megvalósulásáért, és mindazt, amire szükségetek van, mi tudjuk legjobban, hogy mikor fogjuk megadni nektek. Ezért nem kell sokat imádkoznotok, inkább imádkozzatok tervem és Isten tervének beteljesedéséért, és a megfelelő pillanatban megkapjátok hálánk ajándékát.”

– Ez igaz válasz lesz sokak számára.

– Aki választ keres, meg fogja kapni. Ha nyitott a szívünk és szeretnénk tenni valamit, akkor nem kell félnünk. A legnagyobb probléma a szívünk. A Szűzanya üzeneteit megérthetjük ésszel és értelemmel, tudományosan kifejtett filozofálással, de ha minden egyes szót nem fogadunk a szívünkbe, akkor mindez nem ér semmit. Jézus és a Szűzanya senkinek sem fogja mondani, hogy valamit tennie kell, hanem mindig lehetőséget ad az újrakezdéshez. Mindenkor arra hívlak benneteket, hogy érezzétek az igazi szeretetet, az igazi szeretetet pedig csak egyféleképpen lehet megtalálni, Jézusban és a Szűzanyában. Minden más múlandó.

– A világ mindig elég hatalmas ahhoz, hogy egy kissé megkárosítson bennünket.

– A probléma nem a világban van. A világ nem földrajzilag rendeltetett erre, és nem jelent erőszakot, épületet vagy falat. A világ mi vagyunk, mindannyian a világ része vagyunk. És ha azt mondjuk, hogy a világ megkárosított, akkor ez nem igaz, mert mi magunkat károsítottuk meg. Fontos megértenünk, hogy mindannyian a világ része vagyunk. Ezért ha mindannyian megváltoznánk, ha jót tennénk a világért, akkor a világ felvirágozna.

– Mit mond a Szűzanya a családról, az Ön családjáról?

– Családom példakép kellene legyen sokak számára. A Szűzanya azt kéri, hogy a családok újítsák meg a rózsafüzér imát, de a legfontosabb, amit kér tőlünk a közösség, az az egység: mindannyian a családban találjunk időt arra, hogy együtt lehessünk. Ha az ember őszintén tesz valamit, azt akarja követni, amit a Szűzanya mond, akkor ő lassan-lassan a cselekedeteivel válaszol családjának. A legfontosabb, amit a Szűzanya mond nekünk az, hogy imádság nélkül nincs jövő. Az imádságnak kell lennie az első helyen az életünkben. Ha családunkban elkezdünk imádkozni, akkor lesz párbeszéd, mosoly és minden jó, és mindez összhangban lesz Isten akaratával. Ha az ember nem imádkozik, nincs ideje sem önmagára, sem a családjára, akkor széthúzás támad a családban. Ha azonban minden nap munka előtt imádkozunk, ha a napot térdelve kezdjük, akár csak kettő vagy öt percig is, és azt mondjuk: Istenem, köszönöm neked ezt a napot, és benne önmagamat, jól vagyok, és itt vagyok, készen a Te szolgálatodra, akkor ezzel megtettük a legszükségesebbet. Napunkat és önmagunkat Isten kezébe helyeztük. Este összegyűjtjük a családunkat, hálát adunk Istennek ajándékáért, hogy jól vagyunk, hogy a családunk is jól van, Isten kezébe helyezünk mindent és elmegyünk aludni, mert holnap új nap kezdődik, melyet újra hálaadással és imával kell kezdenünk.

– Meglátogatja-e Önt még minden nap a Szűzanya, és még mindig ugyanolyan-e, mint kezdetben?

– A Szűzanya még minden nap meglátogat, és kicsit sem változott, de mi annál inkább. Néha megváltozik az arca, valamilyen benyomás hatására, a hangulata többé-kevésbé vidám vagy szomorú. Érkezését háromszori fényvillanás jelzi. Szürke ruhája van, fehér a fátyla, csillagból korona van a fején, a szeme kék, fekete a haja, és az arca pirospozsgás. Lebeg a levegőben egy szürke felhőn, lába nem érinti a földet. Ünnepeken: Húsvétkor, Karácsonykor, Nagyboldogasszony ünnepén, és a születésnapján arany ruhában jelenik meg. Karácsonykor karjában a kis Jézussal érkezik. Egy alkalommal, néhány évvel ezelőtt, Nagypénteken a felnőtt Jézussal jelent meg, akinek testét sebek borították. Nagyon meggyötört volt, a fején töviskoronával. A Szűzanya azt mondta: „Eljöttem, hogy megmutassam nektek, mennyit szenvedett értünk Jézus.”
A születésnapunkon a Szűzanya gratulál nekünk, születésnapján pedig mi köszöntjük fel Őt.  Kezet fogunk és megpusziljuk egymást. Ő normális személy, élő, ugyanúgy, mint mi. A Szűzanya szépsége leírhatatlan, semmihez sem hasonlítható, mert ezen a Földön nem létezik hozzá hasonló szépség. Egyszer megkérdeztük tőle, hogy miért olyan szép, mire Ő a következőképpen válaszolt: „Szép vagyok, mert szeretek. Kezdjetek el ti is szeretni, és ti is szépekké váltok. Az igazi szépség nem a külső szépség, hanem a lelkünk és szívünk mélyéből fakad. Ti manapság túl sokat foglalkoztok a külsőtökkel, mert elfelejtettétek a belső szépség fontosságát. Én arra hívlak és kérlek benneteket, hogy kicsit jobban figyeljetek a belső szépségre, a külső pedig magától fog jönni, ezért nem kell aggódnotok.”

– Nagyon érdekes történet, amikor Ön és Jakov a Mennyországban voltak, szó szerint. Hogy is volt?

– Ez szó szerint így igaz! Nem a jelenés ideje alatt történt, hanem délután, mielőtt a templomba indultunk a rózsafüzérre. Betértünk Jakovékhoz, és megkértük megboldogult édesanyját, hogy készítsen nekünk uzsonnát. Míg ő lement a konyhába, mi a felső, kis szobában voltunk. A fotóalbumban a családi fényképeket nézegettük. Egyszer csak Jakov, aki az albumot fogta, hirtelen eldobta, majd térdre borult. Én is mellette találtam magam. A Szűzanya meglepett bennünket. 15 óra 20 perckor érkezett, és ebben igazán nem is reménykedtünk. Azt mondta: „Most te és Jakov velem jöttök, hogy lássátok a Mennyországot, a Poklot és a Tisztítótüzet.” Jakov a következőt mondta válaszul: „Drága Szűzanya, vidd el Vickát, mert neki több testvére van, de én egyedül vagyok!” Jakov azt gondolta, hogy ha elmegyünk, akkor többé nem fogunk visszajönni. Én arra gondoltam, hogy hány napig, hány órán át utazunk odáig, és vajon az Ég felé vagy a Földön fogunk utazni?! De hála Istennek, minden úgy lesz, ahogyan a Szűzanya mondja, nem szóltam semmit, csak azt gondoltam, legyen az Ő akarata szerint.
Ekkor a Szűzanya megfogta a jobb kezemet, Jakovnak pedig a bal kezét, és elvitt bennünket. A mennyezet egyszerre csak megnyílt felettünk, pont annyira, hogy át tudtunk menni. Egy szempillantás alatt a Mennyországban voltunk. Egy határtalan hely volt, olyan ragyogó fény töltötte be, mely nem létezik a Földön. Az emberek szürke, rózsaszín és sárga ruhában voltak. Sétáltak, imádkoztak, énekeltek, és kicsi angyalok vették körül őket. A Szűzanya a következőket mondta: „Nézzétek, mennyire boldogok ők, akik a Mennyországban vannak.” Olyan boldogság volt ez, melyet nem lehet szavakkal leírni, nem létezik ilyen boldogság a Földön.
A Tisztítótűz is egy nagy terület volt, de itt nem látszottak az emberek. Hamuszürke volt minden, és azt lehetett érzékelni, hogy az emberek rángatóztak és dörömböltek. Világosan lehetett érezni, hogy értük sokat kell imádkozni, mert szükségük van az imáinkra ahhoz, hogy kiszabaduljanak a Tisztítótűzből. A Pokol közepén hatalmas tűz ég. A Szűzanya először megmutatta, hogy milyenek voltak ezek az emberek normális állapotukban, és azután hogyan jönnek ki a tűzből különböző állati alakokat öltve, mintha soha nem is lettek volna emberek. És minél mélyebbre zuhannak a tűzbe, annál inkább Isten ellen vannak. A Szűzanya megmagyarázta, hogy azok, akik a Pokolban vannak, saját akaratukból mentek oda, így akarták. Azok az emberek, akik itt élnek a Földön, és mindent Isten akarata ellen tesznek, ők már itt is a pokolban élnek, a sorsuk ott csak tovább folytatódik. A Szűzanya azt mondja: „Sok ember, aki itt él a Földön, azt gondolja, hogy a halállal minden befejeződik. Tévednek, mert ti itt a Földön csak átutazók vagytok.”

– Sokan vannak, akik nem szeretnek hallani a Pokol létéről.

– Igen, sokan vannak, akik azt kérdezik tőlem, hogy’ néz ki a Mennyország, milyen a Tisztítótűz. A Pokolról azonban nem kérdeznek. Azt gondolják, és igazuk is van, hogy Isten mérhetetlen szeretet, és senkit sem fog a Pokolba küldeni. A Szűzanya ezt különös módon érzékeltette, és a következőket mondta: „Isten senkit sem fog a Pokolba küldeni, így mi magunk döntjük el, hogy hová szeretnénk menni, szabad akaratot kaptunk. Így azok a személyek, akik a Pokolban vannak, a saját akaratukból mentek oda. Minden embernek van lehetősége itt a Földön megjavulni, bűnbánatot tartani és kiérdemelni a Mennyországot. Csakis rajtunk áll, hogy mennyit teszünk ezért.”

– A Szűzanya korábbi üzeneteiben gyakran említette, hogy a Sátán nagyon erős.

– Nemcsak a korábbi üzeneteiben említi, hanem a mostaniakban is. A Sátán erős, és minden szabad pillanatot kihasznál, mert jól tudja ugyanis, hogy hol vagyunk a legérzékenyebbek. Fő célja, hogy tönkretegye családjainkat, hogy minél több viszályt, széthúzást szítson.

– A nagy kegyelmek ideje van.

– Igen, a nagy kegyelmek idejét éljük, és azt gondolom, hogy míg a Szűzanya velünk van, ez hatalmas, felbecsülhetetlen kegyelem. És ez mindannyiunk számára egyformán megadatott. Nincs különbség, mert nem a neked és a nekem szóló kegyelemről van szó, hanem a kegyelem felkínáltatott mindenki számára. Csakis rajtunk áll, hogyan válaszolunk, hogyan fogadjuk be.
                              
– Ki vezeti a beszélgetés fonalát, a Szűzanya vagy Vicka?

– Néha Ő, néha én. Attól függ, hogyan alakul a beszélgetés.

– Van-e még valami, amit eddig nem mondott el a Szűzanya?

– Alapjában véve mindent elmondott, kivéve azt, ami a jövőben fog megtörténni. Amikor eljön ennek az ideje, nyilvánosságra kerül. A Szűzanya azt mondja, sok új üzenete van számunkra, de még nem tudja elmondani, mert még az eddigieket sem fogadtuk el. Nem élünk úgy, ahogyan ő kéri. Sokan mondják, hogy a Szűzanya mindig ugyanazt mondja, egyformák az üzenetei, mindig hasonlókat kér. De mi mást tehetne az Édesanya, amikor oly sokan vannak azok, akikre érvényes a mondás: - az egyik fülükön be, a másikon pedig ki - és a szívükben nem marad semmi. Ő a legegyszerűbb módon, a legegyszerűbb jelenlétével, minden erejével arra törekszik, hogy megértsük üzeneteit, de mi nem értjük, és mindig valami újról szeretnénk tudni. Senki sem érdeklődik arról, hogy mit mondott eddig. Ez azt jelenti, nem érdekel bennünket, hogy mit mondott a Szűzanya, hanem kérdéseinkkel igazoljuk önmagunkat, mert üresek vagyunk. Ha elfogadjuk és elkezdjük élni a Szűzanya üzeneteit, meg fogjuk látni, hogy egyetlen szava sem ugyanaz.
A Szűzanya minden hónap 25-én ad üzenetet az egész világnak. Az első években a Szűzanya minden csütörtökön adott üzenetet. Miért nem ad most is minden csütörtökön üzenetet? Mert azt gondolta, hogy az túl sok számunkra. Egy üzenet sem hosszabb harminc szónál. Mintha ezzel azt ajánlaná, tessék, itt van, lehetőséget kínálok számotokra, hogy lássam, mennyire vagytok készen, mennyit fogtok tenni?! Az üzenetet a szívünkbe kell helyeznünk, meg kell élnünk, hogy ha majd a következőt kapjuk, azt is készek legyünk befogadni. Alig hogy elkezdjük élni a Szűzanya üzeneteit, meg fogjuk látni minden szavának fontosságát.

                  fordította: Sarnyai Andrea

Vérző Krisztus-szobrot vizsgálnak Bolíviában

Egy állítólag vérző Krisztus-szobor ügyében folytatnak vizsgálatot a bolíviai püspökök. Cristobal Bialasik oruroi püspök az ACI Prensa spanyol nyelvű amerikai hírügynökségnek kifejtette: az ilyen esetekben mindig jobb várni, és óvatosan megvizsgálni, hogy hiteles csodáról van-e szó.
A bolíviai Cochabamba városában állítólag 1995 márciusa óta könnyezik és vérzik egy Krisztus-szobor. Az esetet egy hozzáértő tudós, Ricardo Castanon vizsgálja, aki videóra is tudta venni az eseményt. Az általa megvizsgált vér, ami a szoborról származik, emberi vér. A bolíviai püspöki kar bizottságot állított fel a jelenség kivizsgálására.
Magyar Kurír

Már lehet jelentkezni a madridi Ifjúsági Világtalálkozóra

Február 17-én elindult az online regisztrációs rendszer, amely mind az egyéni, mind a csoportos jelentkezést lehetővé teszi – jelentsen ez akár egyházmegyék, akár lelkiségi mozgalmak, szerzetesrendek által összefogott közösségeket.
2011. február 16-án a tavaszi, soron következő ülést megelőző előkészítő találkozásra hívta össze az egyházmegyék ifjúságpasztorációs felelőseit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának Tanácsadó Testülete.
A rendkívüli ülést – amely elsősorban a hat hónap múlva megrendezésre kerülő madridi Ifjúsági Világtalálkozó közvetlen előkészületét célozta – Nobilis Márió, az MKPK IB titkára és Gábor Miklós, az MKPK IB irodavezetője nyitotta meg. A találkozón részt vettek az egyházmegyék ifjúsági referensei, közvetlen munkatársaik, az egyházmegyei ifjúsági irodák irodavezetői és a Katolikus Ifjúsági Mozgalom önkéntesei.
Az MKPK magyar delegációja beszámolt a januári, Madridban megrendezett, a találkozót előkészítő nemzetközi konferencia tapasztalatairól, összegezték egyúttal az egyházmegyei szervezők számára hasznos, az előtalálkozókkal, programokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat is.
A jelentkeztetési rendszer a találkozó magyar nyelvű weboldalról érhető el. A regisztráció egyházmegyei anyagi támogatása csak meghatározott résztvevői létszámkeretig lehetséges, felhasználásáról az illetékes ifjúsági referens dönt. Az ilyen módon létrejövő, támogatott árkategóriájú jelentkezések leadásának határideje március 15., de online regisztrációkat (támogatás nélkül) még július 31-ig elfogadnak a szervezők.
Az Ifjúsági Világtalálkozón, amelyre a spanyol szervezők közel kétmillió fiatalt várnak, várhatóan több mint ezer magyar anyanyelvű zarándok is részt vesz majd, hogy a Szentatyával együtt ünnepelve gyűljenek össze Jézus és az evangélium körül.

Hol volt KORÁBBAN IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ?

Buenos Airesben, egymillió fiatal részvételével;  Santiago di Compostelában, 500.000 fiatallal; Czestochowában, 1.600.000, Denverben 600.000, Manilában kb. 4 millió fiatallal; Párizsban 1,2 millió, Rómában 2 millió fiatallal; Torontóban 800.000, Kölnben 1,1 millió fiatal részvételével; Sydney-ben 400.000 résztvevővel.

Hogyan MÉRHETŐ az IVT sikere ?

A siker vagy sikertelenség független a résztvevők és a progamok számától, vagy a sajtó véleményétől. Az ifjúsági világtalálkozók a lelki növekedést keresik, az  Istennel való találkozásra törekszenek, céljuk az igazság és igazságosság melletti elköteleződés , a testvéri szeretetben való növekedés. Az IVT céljai olyan történések, melyek a szívet mozgatják meg, és ezeket az “eredményeket” csak a Szentlélek mérheti fel. A cél nem az, hogy emberek sokasága töltsön meg egy stadiont vagy egy repülőteret, hanem az, hogy minden résztvevő szívét betöltse: személyes megtéréssel és a Krisztussal történő találkozás által. A madridi IVT akkor lesz sikeres, ha a fiataloknak segít közelebb kerülniKrisztushoz.
Ki hívta életre az IVT-t?Ki HÍVTA ÉLETRE az IVT-ket?

Az ifjúsági világtalálkozók ötlete és megalapítása II. János Pál pápától származik. Az ún. Megváltás Szent Évében, 1983-1984-ben, melyben Krisztus feltámadásának 1950 éves évfordulójára emlékeztek, több ünnepség is szólította meg a fiatalokat . A legnagyobb a v irágvasárnapi virrasztás volt. A világ minden részéről több mint 300.000 fiatal érkezett, hogy részt vegyen a Nemzetközi Ifjúsági Jubileumon. II. János Pál pápa a fiataloknat fa kereszttel ajándékozta meg az alkalom emlékére. A következő évet, 1985-öt az ENSZ a fiatalság nemzetközi évévé nyilvánította, és az Egyház ismét szervezett egy nemzetközi találkozót a fiatalok számára virágvasárnap, melynek újra körülbelül 350.000 résztvevője volt. Ezek után a pápa vágya és kezdeményezése volt az IVT. Az esemény kifejezetten pozitív fogadtatásban részesült, ahogy azt az 1984-es és ’85-ös találkozókra érkező fiatalok nagy száma is mutatja.
Bővebb információt a honlapon kívül a találkozóról szóló blogon és  Facebooon (szervezetek, Ifjúsági Világtalálkozó) talál.

A madridi ifjúsági világtalálkozó előkészületi imádsága
Urunk, Jézus Krisztus, barátunk,
milyen nagy vagy!
Szavaiddal és tetteiddel kinyilvánítottad
ki az Isten, a Te Atyád és mindnyájunk Atyja,
és hogy ki vagy Te: a mi Üdvözítőnk.
Arra hívsz, hogy veled maradjunk.
Követni akarunk téged, bárhová mégy.
Hálát adunk Megtestesülésedért;
Isten örök Fia vagy, mégsem tétováztál, hogy leszállj közénk, és emberré legyél.
Hálát adunk neked halálodért és feltámadásodért;
hogy mindvégig engedelmes voltál az Atya akaratának
és ezért mindenkinek és mindennek az Ura vagy.
Hálát adunk neked, hogy közénk jöttél az Eucharisztiában;
Jelenléted, Áldozatod, Vendégséged
arra hívnak minket, hogy egy legyünk Veled.
Arra szólítasz, hogy Veled munkálkodjunk.
Mindenhová el akarunk menni, ahová csak küldesz,
hogy Nevedet hirdessük, hogy gyógyítsunk a nevedben, és hogy elkísérhessük testvéreinket hozzád.
Add nekünk Szentlelkedet, hogy megvilágosítson és megerősítsen minket.
Szűz Mária, akit Édesanyánkul adtál a keresztről, lelkesítsen minket arra, hogy azt tegyük, amit Te mondasz nekünk.
Te vagy az Élet, hogy gondolataink, szeretetünk és tetteink benned gyökerezzenek!
Te vagy a mi Sziklánk, hogy a beléd vetett hit szilárd alapja legyen egész életünknek!
Kérünk Téged XVI. Benedek pápáért, püspökeinkért és mindazokért, akik a következő madridi Ifjúsági Világtalálkozót előkészítik.
Kérünk Téged családjainkért, barátainkért, különösképpen azokért a fiatalokért, akik majd megismernek téged e találkozón az örömteli hit bizonyossággal teli tanúságtételén keresztül. Ámen.
(ford. Pákozdi István)

Simon Tamás/Magyar Kurír
Bús Magyarok imádkoznak égi Atyánk Hozzád,
Fordítsd felénk,  Magyarokra jóságos szent orcád!
Sírva kérünk, fohászkodunk,  Hozzád száll a lelkünk,
Ennyi tenger sok fájdalmat meg nem érdemeltünk.Pusztul, vérzik mindenfelé házunk és a Földünk,
Összefolyik a vérünkkel mindennap a könnyünk!
Fáj a szívünk, a lelkünkben össze vagyunk törve,
Küldd le nekünk a békesség angyalát a földre!

Bús Magyarok imádkoznak, hallod Atyánk, hallod?
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántunk harcot!
Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a Drága Magyar Földet!

Tegnap volt az Anyanyelv Világnapja

Az Anyanyelv Világnapját az UNESCO 1999-ben hirdette meg azzal a céllal, hogy elősegítse a nyelvi és a kulturális sokszínűséget. Jelenleg a globalizációs folyamatok következtében sok nyelvet a kihalás fenyegeti. A szakértők adatai szerint az utóbbi három nemzedék élete során a világon létező 6 ezer nyelv közül több mint 200 eltűnt. Oroszországban 200 nyelv közül 22 kritikus állapotban van, köztük az aleuti, a terszki-szaami és az itelmen. Ezek a Kamcsatka és a Kola-félszigeten élő kis létszámú népek nyelvei.
A nyelvek az emberiség értékei
Bolygónk nyelveinek sokszínűségét éppen úgy a kihalás veszélye fenyegeti, mint a növény- és állatvilág képviselőit. Hogy mentsék, ami menthető, az UNESCO meghirdette az Anyanyelv Világnapját. Ezt február 21-én tartják félévszázados eseményekre emlékezve. Akkor Dakkában, Banglades mai fővárosában rendőri golyók oltották ki a bengáli anyanyelvüket védelmező tüntetés részvevőinek életét. Azt követelték, hogy ismerjék el a bengálit államnyelvnek.
Ma a világon mintegy 7000 nyelv létezik, de számuk rohamosan csökken. Nagy a valószínűsége, hogy a XXI. század végére a fele el is tűnik. Ez teljesen reális prognózis: a statisztikai adatok szerint minden hónapban két nyelv tűnik el. És ha a XX. század elején volt olyan vélemény, hogy a kisebbségi nyelvek fékezik a haladást, most az emberek megértették, mennyire fontos megőrizni ezeket – mondja a nyelvész Olga Kazakevics, a Lomonoszov Egyetem automatizált lexikográfiai rendszerek laboratóriumának vezetője.
Civilizációnk a kulturális és nyelvi sokszínűségre épül. A nyelv nemcsak a kapcsolattartás eszköze, hanem sok nemzedék kultúrájának, hagyományainak és bölcsességének tára. Az ember nyelve szemszögéből szemléli a világot. És egy-egy nyelv eltűnésével elveszítünk egy bizonyos világképet.
Csak Európában mintegy ötven nyelv létezik az eltűnés határán. Oroszországban több tucatnyira vár ez a sors. Az ENSZ adatai szerint Észak, Szibéria és a Távol-Kelet kis létszámú őslakos népeinek negyven nyelvéből a felét fenyegeti ez a veszély. Jóllehet senki se szorítja ki ezeket a nyelveket készakarva, nem állják a versenyt az állami nyelvvel. A kis nyelvek számára egyszerűen nem jut hely - hangsúlyozza Kazakevics.
Sok olyan nyelv van, amelyen már nagyon kevesen beszélnek: néhány embertől több tucatig vagy néhány százig. Elsősorban ez azokat a nyelveket érinti, amelyeknél nincs reprodukció: a gyerekek már nem beszélik ezeket a nyelveket. A nyelvet már nem adják tovább a családban, ezért ahogy elmegy az idősebb nemzedék, úgy megy el vele együtt a nyelv is.
Oroszországban föderális célprogramot fogadtak el az Észak kisszámú népeinek nyújtandó segítségről. Ez előirányozza a nem hagyományos oktatási formák alkalmazását: családi iskolákat a tundrában, nomád osztályokat, nyári oktatást, hogy a vándor népek gyermekei anyanyelvükön tanulhassanak. Speciális tankönyveket és irodalmat, nemzeti folklór gyűjteményeket adnak ki. Tévé- és rádióadókat létesítettek, amelyek hanti, manysi, komi, nyenyec, tuvai, hakasz, jakut nyelven közvetítenek adásokat. Az „Oroszország népei nyelveiről” szóló föderális törvény leszögezi: „Az Oroszországi Föderáció népeinek nyelvei az ország nemzeti kincse”. És ezért valamennyi kis nyelvért minden lehetséges eszközzel harcolni kell.
ruvr.ru
Atyánk, aki a mennyekben lakozol, és elrejted arcod előlünk, kérünk, Jézus Krisztus nevében hallgasd meg imánkat. Keresünk téged, Uram, és sokszor úgy érezzük, nem találunk életünkben. Szenteld meg neved közöttünk, mutasd meg nekünk szereteted és irgalmad. Hisszük, hogy te találsz meg minket. Elgurult pénzérmék, elveszett juhok vagyunk, és szomjazzuk a te igédet, még akkor is, ha nem tudjuk igazán, mi a szomjúság. A te országod az ige, amit Jézus Krisztus hirdetett megfeszítése előtt. Együtt kérünk téged, hogy országod jöjjön el, de ne túl hamar. Sokan még nem hallottak rólad, mi sem vagyunk mindig egészen biztosak saját üdvösségünkben. Jézus Krisztus megígérte: országoddal te közelítesz felénk, mert ez a te akaratod, legyen meg mennyekben és a földön is. Könyörgünk azért a hitért, hogy ezt ámennel tudjuk kimondani. Uram, kérünk, segíts kérni mindezt, mert akaratodat igen nehéz elszenvedni a mi emberségünkkel. Nehéz elszenvedni, amikor büntetést, ítéletet, rosszindulatot, elfordulást látunk akaratodban. Köszönjük testvéreinket, barátainkat, akikkel együtt hordozunk szomorúságot, aggódást, szerelmi bánatot, magányt, gyászt, szorongást. Adj hitet, hogy bűneinkben is megértsük szent akaratod, ami megadja nekünk mindennapi kenyerünket. Akár éhezünk, Uram, akár jóllakottak vagyunk, nem hagyhatjuk abba a könyörgést: táplálj minket igéddel, a te élő beszédeddel. Meglehet, hogy mindenünk megvan, nem szenvedünk hiányt semmi földi jóban, de üresek maradnánk éltető, vigasztaló, teremtő és bátorító szavad nélkül. Urunk, gyermekeid vagyunk, ismersz minket, nem hallgatunk az atyai szóra: ezért bocsásd meg bűneinket, de amikor ezt a bocsánatot kérjük, csendben őszinte hálát adunk Jézus Krisztus szenvedéseiért és haláláért. Gyászunkban ott rejtőzik az öröm és a köszönet, hogy üdvösségünknek ily nagy ára volt, hogy mégis ingyen kínálsz mindenkit az örök élet vizéből. Megbocsátani az ellenünk vétkezőnknek, Uram, kimondani se könnyű, nemhogy megtenni. Teremts bennünk Szentlelkeddel indulatot, ami ítélkezésnél, haragnál, közönynél, megvetésnél is erősebb: a szeretetet. Ne engedd, hogy közben kísértésbe essünk, mert a gonosztól nem szabadulunk. Szabadíts minket az idegen rabságból, ami elszakít tőled: mint rabszolga gyermeket szabad atyjától. Egyedül tiéd a tisztelet és a hódolat, hallgass meg minket, amikor Jézus Krisztus tanítása szerint és egyszülött Fiad nevében együtt így imádkozunk…

Totális megfigyelés a köztisztviselői szférában

Teljes ellenőrzés alá kerülnek a kormány- és köztisztviselők. Megfigyelés alá vonhatják a dolgozókat, titkosszolgálati eszközökkel gyűjthetnek adatokat róluk egy tavalyi törvénymódosítás alapján.
Valami viszont nem egészen kerek, nincs rendben a törvény. Ugyanis az ellenőrzés alá vonandó személyek hozzájárulását kérik saját megfigyelésükhöz. Azzal a kitétellel, hogyha ezt nem írják alá, elvesztik a munkahelyüket.
A titkosszolgálati megfigyelést eddig a bíróságnak kellett engedélyeznie, ma már közvetlenül az ügyészség rendelheti el.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai már megkapták a beleegyező nyilatkozatot (ultimátumot). A szakszervezet tiltakozik – és azt tanácsolja a dolgozóknak, hogy írják alá. Ahelyett, hogy általános engedetlenséget hirdetne, és az aláírás kollektív megtagadására szólítana.
Az indoklásban a korrupció felderítése szerepel. Valójában a jakobinus diktatúra épülésének egy újabb lépésével szembesülhetünk – megbízhatósági vizsgálatokat folytatnak. Retteg a rendszer.

Bükkfalvi Roland

Mi a Szeretetláng?

"Szeretetlángom maga Jézus Krisztus"
(A Szűzanya szavai 1962. aug. 31-én)

November hónapban minden elimádkozott Üdvözlégyre 10 lélek szabadul a tisztítótűzből,ha ezzel a kiegészítéssel imádkozzuk a Rózsafüzér tizedeket:
 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMI HATÁSÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE, most és halálunk óráján. Ámen.

andrehu.tar.hu helyett andre.atw.hu-n elérhető a Keresztény bizonyságok, életek és történetek.

Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezeink, hogy munkáját elvégezze. Nincsenek lábai, csak a mi lábaink, hogy embereket útjára vezessen. (Németországból) Miért? Miért pont én? Miért ő? Legégetőbb, legsürgetőbb kérdése ez a ma emberének, nekünk. A nagy “miért”? Akkor bukkan elő ez a kérdés különösen is élesen, ha az életben olyan helyzetekhez érkezünk, amikor bizonytalanok vagyunk, magányosak, elhagyatottak, szorongóak, amikor nem látjuk a célt, bizonytalan a jövő. S a sok miértünkre csak közhely a válasz. Aztán az ítélet hamar elhangzik; azért szenved, azért ilyen a sorsa, mert valamivel biztosan rászolgált. Jézus azonban elutasítja ezt a gondolkodást. Szerinte a sok baj, gond, szenvedés nem a sors csapása, amit el kell hordozni, mert büntet az Isten. Hanem alkalom Isten cselekedeteinek végzésére. S ez számunkra is alkalom, lehetőség a segítésre. Ha meglátunk egy szenvedőt, beteget, ne azt nézzük, hogy vajon miért szenved, megérdemli-e, mit vétkezhetett, hanem segítsünk. Jézus megmutatja, hogy senki sincs reménytelenül elveszve. Isten cselekedeteiről szól Jézus, s minket felhasznál az ő akarata által. Hozzá kell térnie mindig annak, aki gyógyulni szeretne. Az ő léte és jelenléte az ürességből, a hiábavalóságból, reménytelenségből, kudarcból tartalmasat, reménykedőt, hívőt formál. Urunk Istenünk! Oly gyakran esünk kétségbe, kiáltozunk, vádaskodunk: miért? Add nekünk békességedet, hogy életünkkel téged szolgáljunk, készek legyünk a jóra, azt tegyük, ami előtted kedves, és dicsérjünk téged. Ámen.

A Dél-Afrikai Köztársaság csatlakozott a BRIC csoporthoz

A Dél-Afrikai Köztársaság pénteken, február 18-án hivatalosan is csatlakozott a BRIC csoporthoz – közölte Pranab Mukherjee, India pénzügyminisztere. Ezután a csoport elnevezése BRICS lesz.
A BRIC csoportot eddig Brazília, Oroszország, India és Kína alkotta, és ezeknek az országoknak a kezdőbetűjéből képezték az elnevezést. A dél-afrikai kormány 2010 augusztusában kifejezte azon óhaját, hogy csatlakozzon a BRIC-országokhoz. Most a csoport Dél-Afrikával egészült ki.
A csoport következő csúcstalálkozóját áprilisban tartják Kínában.

Kun András