2016.08.21.
1.
Hang: Visszatérő láncok ezek
Jézus: A gonosz lélek nagyon ismer benneteket. Ismeri a gyenge
pontjaitokat. Jól tudja, mivel lehet titeket megkötni a legjobban. Ezért
mindig újra és újra ugyanazok a bűnök jelentkeznek a lelketeken.
2.
Hang: Minden megerőltetésnek megvan az ára
Jézus: Áldozataitok, jócselekedeteitek, melyek próbára teszik
akaratotokat, nem hiábavalók. Mennyei kincsek várnak ezekért
benneteket.
3.
Hang: Félelemben élni veszteség
Jézus: Érezzétek, hogy semmitől sem kell félni, mert mindig veletek
vagyok. ha mégis féltek, törekvésetek eredményei fuccsba mennek.
4.
Kép: Egy férfi megy egy alagútban, és egyet mutat
Jézus: Az üldözések idején a szent maradéknak egyetlen lehetősége
van, rejtekbe vonulni.
5.
Hang: Hadd mondja el neked azt, hogy…
Kép: Egy nagy kéz magához ölelt egy fiatal, rövid hajú férfit. A férfinek
nem volt felső ruházata.
Érzés: Hasonlított a tékozló fiú történetére
Jézus: Ha valaki megbánt, és megbánja, engedd, hogy bocsánatot
kérjen tőled, és te öleld át, mint az Atya a megtérő ifjút.
6.
Kép: Egy szem, de mint egy nyílt seb, csupa vér, nyílt szövet
Jézus: Ó, gyermekem, hát nem ismertél fel? A töviskoronával kiszúrták a
szememet.
7.
Hang: Az idők útjára lépni
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, hogy a szétválasztódáskor, amit a
Figyelmeztetés teljesít be, helyes útra lépjetek.
8.
Kép: egy férfi ült egy asztalnál, a jobb gyűrűsujján egy gyűrű világít.
Valamit összehajtogatott az asztalon, és beszélt valakihez
Jézus: Az antikrisztus hatalma teljében, ezt a fénylő gyűrű mutatja,
osztogatja parancsait.
9.
Kép: Egy összehajtogatott palást, sárga, piros szín is volt benne
Jézus: A földön élő gyermekeimnek nemcsak a hajléka van készen a
Mennyben, hanem a ruhája is szépen összehajtogatva. Mikor
üdvözülnek, felölthetik magukra.
10.
Kép: Rózsaszín rózsaszirmok vannak egymás felett rendezett sorokban
Jézus: Ezek a rózsaszirmok készenlétben vannak Nálam rendbe szedve,
hogy amikor letekintek a Földre, és látom, hogy valamelyiktek szomorú,
egy rózsaszín boldogságszirmot hullatok a lelkébe.
11.
Hang: Lemondás gyümölcseivel
Kép: Egy nyakék Jézus arcával rajta
Jézus: Csak gyűjtsétek a lemondásokat, mert rengeteg gyümölcsöt
terem számotokra, és jutalmul az Én arcommal díszített nyakékkel
ajándékozlak meg benneteket.
12.
Hang: Minden katolikus közösségnek mondom ezt
Jézus: Gyermekeim, egyre gyakrabban gyónjatok, hogy tiszta lélekkel
várhassátok Szentlelkemet.
13.
Hang: Sebeiteken keresztül gyógyítalak benneteket
Jézus: Csak az a lélek tud gyorsan haladni a tökéletesedés felé, aki átéli
a szenvedést, a keresztet, amit megengedek neki.
14.
Hang: Az alázatosság imája ez
Jézus: A dicsőítő ima az alázatosság imája, mert elismeri a
Szentháromság hatalmát, mindenhatóságát, szeretetét, és kifejezi
gyermekeink háláját.
15.
Hang: Drága törzsem vagy
Jézus: Pap fiaim és választottjaim, hozzátok szólok. Ti vagytok
Egyházam törzse, és belőletek ágazik ki a sok engesztelő.
16.
Hang: Kitárva karjaidat áldozz Engem
Jézus: Mindig, a legnagyobb örömmel járulj szentáldozáshoz, ne üres
lélekkel.
17.
Hang: Átváltoztatott véred
Jézus: Amikor szentáldozáshoz járulsz, Szent Vérem fizikailag belekerül
a vérkeringésedbe, és átváltoztatja a te emberi véredet az Én Véremmé.
18.
Kép: Egy nő fehér ruhában ül egy asztalnál, valakivel beszélget. Az
asztalon egy pohár bor, amely fehérarany színben csillog
Jézus: Akik hófehér lélekkel járulnak asztalomhoz, azokat boldogan
vendégelem meg Szentséges Véremmel.
19.
Hang: Látjátok magatokat bennem
Jézus: Amikor belétek költözöm, teljesen egy vagyok veletek, Engem
láthattok magatokban.
20.
Hang: Sehogy sem látom ezt a szótárakban
Hang: … az egészet…
Jézus: Gyermekeim mindenféléről beszélgetnek egymással, de a hit és
az Isten tabu előttük. Az egészet, ami Velem kapcsolatos, és a
túlvilággal, kihagyják a mindennapi életükből.
21.
Hang: Nem hagylak bűneidben szenvedni
Jézus: Amikor elesel, azonnal fölemellek, megtisztogatlak, letörlöm
könnyeidet, a bűnbánat jeleit, Szent Véremmel megöntözlek, és
homlokodra egy megbocsátó és vigasztaló csókot lehelek.
22.
Hang: Nem is tudod, milyen változatos a…
Jézus: Nem is tudod, milyen változatos a Mennyben az élet. Mindig új és
új meglepetés fog érni.
23.
Hang: Mindenkit a saját életében látok
Jézus: Nem hasonlítgatlak benneteket egymáshoz, mindenkit egyenként
vizsgálok a saját környezetében.
24.
Hang: Évekig eltartó események ezek
Jézus: A lélek fejlődése hosszú évek alatt folyik, először a halálos
bűnöktől próbál szabadulni, majd a következő szakaszban a bocsánatos
bűnöktől is óvakodik, a harmadik fejlődési szakaszban igyekszik egyre
jobban kiüresíteni lelkét.
25.
Hang: Föllendíteni birtokomat
Jézus: az Én birtokom a Mennyország, és választottjaimmal fel akarom
lendíteni birtokaimat olyképpen, hogy sok lelket mentenek Nekem.


2016.08.28.

1.

Kép: Fehér szekrénysor előtt állok

Jézus: Fehér szekrénysor egy üdvözült lélek lelkét jelenti, aki meg van

töltve jócselekedetekkel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal, és így méltó

volt az üdvözülésre.

2.

Kép: Fekete tulipán vörös háttérben

Jézus: Pokolban élő elkárhozott lelket láttál.

3.

Hang: A hit bárkája

Jézus: Aki lemarad a hit bárkájáról, az örökre elvész.

4.

Hang: Most válik valóra az álmom.

Jézus: Most irgalmasság éve van, irgalmamat széles körben árasztom

az emberiségre, álmom valóra válik, hogy ebben az évben sokan

megtérnek.

5. Hang: Nézd a hadseregemet

Jézus: Azokat az engesztelőket mutatom neked, akik bátran kiállnak az

igazság mellett, és harcolnak szavaimért. Hirdetik azokat másoknak is.

6.

Kép: Egy virág, melynek minden szirma lángból volt

Jézus: Ez a virág az engesztelők szimbóluma, minden lángszirom egy-

egy buzgó engesztelő.

7.

Hang: Menyegzői ruhát vetted fel

Jézus: Amikor megszabadulsz bűneidtől, kilépsz a gyóntatószékből,

Mennyei Édesanyád egy fehér ruhát ad a kezedbe. Ilyenkor magadra

öltheted.

8.

Képsor: Egy nagy fény, egy vércsepp jelenik meg a fényben, majd egy

nagy szív

Jézus: A nagy fény az Én dicsőségem szimbóluma. A vércsepp az Én

Szent Vérem, mellyel megváltottalak. A nagy szív Én magam vagyok.

9.

Kép: Földgömb, rajta az Oltáriszentség, az Oltáriszentség felett egy

picivel egy szív, majd a tízparancsolat kő

Jézus: Mutatom neked, hogy Én, a szentségi Jézus az egész

emberiségért maradtam a Földön. Szentségi szívem értetek dobog.

Csak akkor érvényes az ígéretem, hogy: „aki eszi az Én testemet, és

issza az Én véremet, annak örök élete van”, ha minden akaratával

igyekszik betartani parancsaimat.