2013. október 9., szerda

Rendkívüli tanácskozást hívott össze a hamis proféta

Ferenc pápa rendkívüli püspöki szinódust hívott össze, amelyet 2014. október 5. és 19. között tartanak meg. A jelentős egyházi döntésekre készülő tanácskozás témája a család lesz - közölte kedden a szentszéki szóvivő. A szinódus témáit mintegy megelőzte a német egyház hétfői bejelentése.  hogy szentségben részesítik az elvált, majd újraházasodott hívőket, akik eddig ebből ki voltak zárva...
A családpasztoráció kihívásai az evangelizáció összefüggésében címet kapta a szinódus III. rendkívüli közgyűlése, amelyre egy év múlva a világ egyházmegyéiből 114 püspököt várnak a Vatikánba. A püspöki tanácskozás a családdal kapcsolatos összes lelkipásztori témát érintheti, közöttük az elvált és újraházasodott hívők kérdését is.

Rendkívüli szinódust tartottak 1969-ben az egyházmegyékről, 1985-ben pedig a II. Vatikáni Zsinat huszadik évfordulóján. A rendes szinódussal szemben a rendkívülinek nevezett szinódus “gyors döntéseket” hoz - magyarázta Federico Lombardi szentszéki szóvivő.

Az olasz napilapok vatikáni elemzői szerint a rendkívüli szinódus témáit mintegy megelőzte a német egyház hétfői bejelentése. Robert Zollitsch freiburgi érsek, a német katolikus püspöki konferencia elnöke bejelentette, hogy szentségben részesítik az elvált, majd újraházasodott hívőket, akik eddig ebből ki voltak zárva.

Lombardi ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a “sajátos pasztorációs megoldások egyes személyek vagy helyi intézmények részéről zavart okozhatnak”. A szóvivő hozzátette, hogy a pápa szerint az egyházi közösségnek közös úton, egységben kell haladnia.

MTI

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: A Sátán és démonai egy nagyon nagy hadsereget toboroztak

2013. október 8. kedd, 15:40
Drága leányom, minden gyermekem megkapja Isteni Erőmet, aki Hozzám fordul, és Fiam által kéri Tőlem, hogy támogassam őket e földi megpróbáltatások idején.
A bűn olyan féktelen, hogy Fiam most ugyanazt a Gyötrelmet szenvedi el, mint amit annak idején mindnyájatokért elviselt a Kereszten. A bűn annyira elterjedt, hogy ti már mind immúnisak vagytok a bűnnel és a gonosszal szemben, amelyik azt lélegzi. Gyermekeim, nektek Hozzám kell jönnötök, és nem szabad feladnotok soha a béke és a szeretet keresését. Soha ne gondoljátok azt, hogy nem fogom meghallani a hangotokat, amint hangotok Hozzám kiált, nem számít, hogy mennyire kicsinyek vagytok.
Fiam Második Eljövetele nagy pusztítást, megosztottságot, bizalmatlanságot, gyűlöletet és szomorúságot fog előidézni, mivel Szent Szavam Igazságát félre fogják dobni. A Sátán és démonai egy nagyon nagy hadsereget toboroztak – egy olyan nagy és erőteljes hadsereget, mely hihetetlen lenne számotokra, ha láthatnátok, hogy az hogyan van kialakítva. Ez a hadsereg, gyermekeim, ellenőrzi mindazt, amit nektek a nyilvánosság előtt mondanak. Mostantól kezdve csak nagyon ritkán fogják nektek az Igazságot mondani. Értem ez alatt azt az Igazságot, amely Legszentebb Szövetségemnek felel meg.
Mindazokat a dolgokat, amelyek a világra vonatkoznak, amelyben éltek, nem fogják valóban feltárni számotokra, mint például a háborúkat, amelyeknek hamarosan tanúi lesztek, és amelyeket szándékosan hoznak létre, hogy elpusztítsák népemet. Ezen háborúk egyike sem fogja az emberek javát szolgálni, és ezek nem lesznek igazságos háborúk. A világnak adott Szavamat – azóta, hogy az első próféta feltárta Vágyaimat – többé már nem fogják komolyan venni. Fiamnak, Jézus Krisztusnak Igéjét ócsárolni fogják, és a hazugságok igazolása érdekében be fogják mocskolni.
Itt az ideje annak, hogy mindazok, akik Fiam szolgálatára hívatottak, legyenek éberek. Nem tudjátok figyelmen kívül hagyni ezt az emberiséghez intézett Felhívásomat. Én Fiam által arra kérlek benneteket, hogy maradjatok mindenkor egységben Vele. Ti, gyermekeim, a Sátán elsődleges célpontjai vagytok, mivel Ő addig nem nyugszik, amíg elsőként Fiam földi Egyházát meg nem kaparintja. Fiam Egyháza nélkül ő nem fogja tudni vonzani azokat a lelkeket, akik után a legjobban vágyik. Nektek, gyermekeim, a fenevad – Antikrisztus – fájdalmat fog okozni, amennyiben engedtek a nyomásnak, mely arra kényszerít benneteket, hogy elfogadjátok az új hamis tant, amelynek gondos és könyörtelen előkészítése most van folyamatban.
Én, mindnyájatok Atyja, a Legmagasságosabb Isten, szeretném a tudomásotokra hozni, hogy az Antikrisztus most titkos rituálékon akarja ellenségeimet magához láncolni. A rejtett falak mögött teszik le neki az esküt, azokon a helyeken, amelyeket Fiam imádására jelöltek ki. Az egyházi szabadkőművesség, amelynek most tanúi lesztek, fontos szerepet játszik ebben az utálatban. Sajnos, mindennek meg kell történnie, még a Szövetségem beteljesedése előtt, hogy összegyűjtvén minden gyermekemet, újból visszavigyem őket a Paradicsomba, amelyet mindenekelőtt a számukra teremtettem.
Rajtatok, az Általam kiválasztott lelkeken fog múlni, hogy mindig felismerjétek az Igazságot, és segíteni tudjatok Fiamnak azok megmentésében, akik felesküdtek a fenevad követésére.
Fiam világszerte közismert képét a hamis próféta képével fogják felcserélni. Elsőként az ő képét fogják imádni a Fiam képe helyett. Majd ezt fogják követni a fenevad nagyméretű képei, mindenféle formátumban, akinek jele a 666- os szám minden egyes azonosítóba be lesz ágyazva, amelyet rá fog erőszakolni egy gyanútlan világra. Látni fogjátok ezt a jelet elrejtve ezekben a gonosz tárgyakban, amelyeket pontosan úgy fognak használni, mint a szent tárgyakat. Egyfajta Rózsafüzért is létre fognak hozni, hogy az „újat” bálványozza, a hamarosan bejelentésre kerülő világ egyházak egyesítését. Az Új –Világvallást azáltal fogják megünnepelni, hogy összegyűjtik az imakönyveket, érméket, skapulárékat, Rózsafüzéreket, Kereszteket, hogy megszentségtelenítvén azokat, új szerencsehozókká váljanak.
Mindenki szeretni fogja az Antikrisztust, mivel ő fogja képviselni a világot vallási kívülállóként, másrészt pedig mivel őt Fiam földi Egyházának hamis szélhámosa üdvözölni fogja; úgy fognak rátekinteni, mint minden dolog képviselőjére, ami szent a világon.
Gyermekeim, ne hagyjátok, hogy ezen események hírei kitépjék a szíveteket, mert ha Rám hallgattok, és Fiam útját követitek, nagymértékben megkíméllek benneteket az eljövendő szellemi üldözéstől. Időről időre gyengülni fog ragaszkodásotok ezekhez az Üzenetekhez, a Sátán által elültetett támadások miatt. Néhányan közületek fel fogják adni, mások ellenben kételkedni fognak. A túlnyomó többség azonban hű marad Hozzám, Én pedig engedelmességetekért nagy Kegyekben és Kegyelmekben foglak benneteket részesíteni.
Szeretlek titeket, gyermekeim. Én irgalmas leszek, és amikor Fiam által kérni fogtok Engem, hogy nyugtassam meg a szíveteket, és segítsek nektek békében maradni, hogy magabiztosan mehessetek Új Paradicsomom Kapui felé, válaszolni fogok hívásotokra.
Szerető Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

Albert István szobrász, festőművész úr nyilvános állásfoglalása!

Nagy belső örömmel és repeső szívvel – miként az emauszi tanítványok - olvastam nagyon értékes összeállítását. A 18 oldal valódi csemege, annál is inkább, mivel egy más lelkiséghez tartozó személy , de akit sokoldalú elfoglaltsága ellenére is nagyon érdekelnek az aktuális problémák, témák, események. Talál időt, erőt, az olvasásra, tájékozódásra, és bátorságot, hogy nyilvánosan is felvállalja azt, amiről meggyőződött, hogy hiteles. „Amikor (az Úr) Jézus meglátta Natanaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: „Lám, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság,” (Jn 1, 47). Túlzás nélkül állíthatom: „Lám, egy igaz ember, akiben nincs semmi álnokság!”
    Az első oldalon egy kép, Gobbi atya Találkozása II. János Pál Pápával. Alatta – a nagy szenvedés ideje – a nagy tisztulás ideje – a nagy megpróbáltatás ideje – MÁRIA ÜZENETEK DON GOBBI – OLASZ PAPON KERESZTÜL. A lap alján: ...az oldal nagyon fontos, értékes információkat tartalmaz, mindenkinek ajánlom megtekintését! Tiszteljük meg azzal, hogy onnan olvassuk el, annál is inkább, mivel PDF-ben van, és akinek lehetősége engedi, le is töltheti. Senki nem fog csalódni, csupán egy picit a keresés esetleg bosszúsággal jár, de felajánlva az is lelki gyümölcsöt terem.
    Én így találtam rá: Google – Mozilla Firefox - mariasmozgalom – Enter –  ( PDF)MÁRIA ÜZENETEK  cím, alatta albertgallery.eu/documents/groelresz.pdf , több linkből kell kiválasztani.
    És egy másik, de kapcsolódó téma: www.albertgallery.eu  majd (PDF) NAGYFIGYELMEZTETÉS linkre kattintva, 8 oldal. Azért nagyon ajánlott, mert más szemszögből, és stílussal, de színvonalasabb szerkesztésben, kifejezéssel és mégis egyszerű, érthető módon tárja elénk, fejti ki a témákat.
    Nagyon szépen köszönjük, művész úr, Isten fizesse, áldja és oltalmazza!

    Mi még nem fejeztük be az őszi mezőgazdasági munkálatokat, ezért az fiók feltöltés lelassult, két rövid Üzenettel zárom.

Megmutatom nektek az utat


    „Maradjatok mindig Szeplőtelen Szívemben, szeretett fiaim. Olyan gyorsan, ahogy csak lehet, olyanná kell tennem benneteket, amilyenné Jézus kívánja! Sietek, és egyre nagyobb dolgokat kérek tőletek!
    Engedjétek, hogy hordozzalak titeket. Sohase féljetek: mindnyájan IGENNEL feleljetek Nekem! Évek óta kísérlek nap mint nap. Évek óta mutatom nektek az utat! Járjátok Velem ezt az utat. Ezen vezetlek, mert a nagy sötétség pillanatában itt találtok rá fényemre. Ne hagyjátok, hogy a hiú kíváncsiság erről eltérítsen, ne keressetek más bizonyságot
    Ez az út lesz az egyetlen bizonyosság számotokra, amelyet nektek már megmutattam! Járjatok ezen és ne fáradjatok bele. Éljetek úgy, ahogy megmondtam nektek.

    Azért szóltam, hogy meghallgassatok!!!

    Úgy hallgattok meg, hogyha mindazt megvalósítjátok, amit nektek mondtam! Őrizzétek szívetekben szavaimat azok ellenében, akik kétséget és bizonytalanságot akarnak kelteni bennetek!!!  
Valósítsátok meg, hogyha magatok és mások számára be akarjátok bizonyítani szavaim igazságát (...)” (K. Kv. 1977. 09. 08.)

    Nem mindenkinek adatott meg


    Hogy tervemet megértse, csak azoknak, akiket Én hívok! Szeretett fiaim, már mennyi ideje nevellek, kísérlek, vezetlek felkészítvén benneteket arra, hogy felhívásomra választ adjatok? Szeplőtelen Szívembe gyűjtöttelek benneteket már az anyaméhtől kezdve, és Én magam rendeztem el mindent számotokra az életben.
    Életetek egészen az Én szeretetem mesterműve! Most a lehető leggyorsabban meg kell valósítanom tervemet minden ember javára. Itt kevesen kaptak meghívást: de az Édesanya rajtuk keresztül szeretné felajánlani minden fiának a megmenekülés lehetőségét!
Olyan paptestvérekkel is találkoztál, akik többé már nem hisznek. És folytatják szolgálatukat. Olyan tanítók, akik a tévedést terjesztik, olyan vakok, akik másokat is megvakítanak!!!
    Nem adatott meg mindenkinek, hogy megértse nagy tervemet. Ez azaz óra, amikor minden meghívottnak válaszolnia kell. Hamarosan már nem lesz több időtök, mert betelik az a szám, amelyet a mennyei Atya határozott meg”. (K. Kv. 1977. 10. 01.)

    Mindenkinek nagyon nagy a felelőssége, a papnak, hogy hűséges maradjon Krisztushoz és Tanításához, csak akkor tudja hitelesen közvetíteni az örömhírt, Evangéliumot. Az igazi Egyház helyét elfoglalta a Hamis Egyház. A szerkezet megmaradt, de a tan új, márciustól, a lábmosással, ezt aki nem tudja felismerni veszélybe sodródik lelkileg. Az első Templomot lerombolta az ellenség, mert a korabeli hivatalos papság süket és vak maradt az Isten sorozatos figyelmeztetései ellenére is. Üldözte, megölte a profétákat. A második is hasonló módon leromboltatott, sőt a nép még jobban szét lett szórva, nagyobb volt a vétkük is. Nem tanultak atyáik múltbeli tévedéseiből. A próbatétel ideje most már megkezdődött a Vatikán, azaz az Egyház számára is. A Szentatyán XVI. Benedek emeritus pápával, de hamarosan itten, lent is szembesülni fogunk az új tálalással. Szinodális kupak-tanács, pontosabban fogalmazva egyházi-szabadkőműves szertartások előre gyártott eledelének vajújához terelgetni az egész világot. Ez a Hamis Próféta álma, küldetése.  Aki felismeri, és nem hódol be, meg fogjuk tapasztalni toleranciájuk, szeretetük igazi arcát.
    Mi, akiknek megadatott ez a kegyelem, szintén felelősek vagyunk, sőt most nagyobb mértékben mint a papok, mert nekünk megvan a mozgás terünk, csak bátorság,  hivatástudat, bizalom kérdése. De senkinek sincs mentsége, mert a lehetőséget ki-ki megkapja, hogy tájékozódni tudjon, ha meg akar menekülni. Aki pedig meg akarja várni, hogy az Antikrisztus is színre lépjen, sőt még a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezését is, vessen magára, az elszalasztott idő nem tér vissza.
    Hogy nagyon nehéz eligazodni, ez tény, de van iránytűnk: a kétezer éves Egyház, Tanítása, Szentírás, Szenthagyomány, de legjobban a „gyümölcsök” , és hiteles prófétáink! Hogy sokkal több a hamis. Megengedi az Úr Isten, mert bízik bennünk, mint egykor Máriában, és Józsefben. De mi nem önmagunkban bízunk, hanem a kegyelem által Égi Édesanyánkba kapaszkodva az Isten hűségében és segítségében!         
Megdöbbentem, amikor olvastam olyan Máriás Mozgalomról is, ahol a „médium” azt állítja, hogy időnként Gobbi atyával is kapcsolata, sőt üzenetei vannak. De milyen nagy eltérés van a kétféle üzenet közt, mint a két lábmosás közt, az Úr a kiképzés végén tanítványainak, Bergoglio bíboros bűnözőknek, szeretet, álszeretet.
    Volt még kapcsolatom olyan csoporttal, közösséggel, amelynek katekétái megkövetelték a feltétel nélküli engedelmességet irányukba, de eltiltottak a rózsafüzér végzésétől, ne menjünk jelenési helyekre, szentségimádásra. Róluk majd bővebben, közelebbről.
Rendkívüli  időket és időben élünk! Ezt tudatosítani kell, muszáj, különben a következmények nagyon tragikusak is lehetnek. Ha meg nem tértek, mindannyian elvesztek!
Testvéri szeretettel Zakariás Imre. Áve Mária!

http://www.uzenetek.eu/news/albert-istvan-szobrasz-festomuvesz-ur-nyilvanos-allasfoglalasa-/

Információk a Jerikó zarándoklatról


Kedves Testvérek! Örömmel jelentem, hogy folyamatosan zajlik az előkészítése a jövő nyári Jerikó zarándoklatnak. Már elkészült, és a törökbálinti Szeretet Földje Találkozón és az Országos Karizmatikus Találkozón osztogattuk szórólapunkat. Kérlek benneteket, hogy Ti is legyetek ennek a csodálatos zarándoklatnak a hírvivői és hívjátok fel a körülöttetek élő testvérek figyelmét rá!
Nagy szükség van a zarándokút vonalán lakó helyi segítőkre, akik felvállalják a zarándoklatra jelentkezők előzetes regisztrációját (név, telefonszám, életkor, egészségi állapot, zarándoklatban való rutin és tapasztalat), és folyamatosan kapcsolatot tartanak velünk. Kérjük, hogy ezen a fórumra, illetve az ermmanuel550@gmail.com címre küldjétek meg elérhetőségeiteket.

Szeretnénk előzetesen is minél több településre ellátogatni egy hétvégi lelki nap megtartására, amennyiben a helyi plébános úrtól erre engedélyt, illetve meghívást kapunk, mely alapján a részleteket vele tovább egyeztetjük.  Erről is kérjük, hogy a településetek, a nevetek, elérhetőségetek és a nektek megfelelő időpont megjelölésével küldjetek e-mailt.
Keresünk áldozatos szponzorokat a zarándoklat költségeinek előteremtésére. Támogatási lehetőséget lehet nyújtani a Szeretet Földje Közhasznú Alapítványon keresztül is (számlaszám: 10700268-04975106-51100005 - a közlemény rovatba írjátok be, hogy Jerikó, hogy tudjuk, a támogatás erre a célra jött!).
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Kérlek, benneteket, hogy terjesszétek a zarándoklat jó hírét, és imádkozzatok velünk együtt áldásaiért:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kissné Rózsa Mária és Kiss Zoltán

http://szeretetfoldje.hu/index.php/szent-istvan-orszagaert/4585-informaciok-a-jeriko-zarandoklatrol