2017. október 22., vasárnap

A német püspöki kar jogosan ünnepelt: Róma feladta a liturgikus szövegek fordításainak felügyeletét.

cardinal_robert_sarah_prefect_of_the_congregation_for_divine_worship_and_the_discipline_of_the_sacraments_at_the_vatican_feb_10_2015_credit_bohumil_petrik_cna_cna_2_10_15_1.jpg
Váratlan és ritka lépést tett Ferenc pápa, amikor vasárnap nyilvános korrekciót közölt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusával, Robert Sarah bíborossal szemben.
Ahogy néhány napja írtuk, Sarah bíboros vitatta a német püspöki kar vezetőjének, Reinhard Marx bíborosnak azon állítását, hogy Ferenc pápa Magnum Principium motu proprioja szakítást jelent a Liturgiam Authenticam instrukcióval, és mostantól a nemzeti püspöki karok határozhatják meg a liturgikus szövegek nemzeti nyelvű változatait. Marx bíboros és a német püspöki kar úgy értelmezte Ferenc pápa motu proprioját, hogy aszerint Rómának a püspöki karon belüli egyetértés esetén automatikusan jóvá kell hagynia a nemzeti nyelvű szövegfordítást.
Ugyanakkor Sarah bíboros, mint az ennek végrehajtásával megbízott kongregáció vezetője, vitatta ezt, ragaszkodva ahhoz, hogy a kongregációnak vétójoga van a nem megfelelő szövegfordításokkal szemben. Különösen fontos volt ezt hangsúlyozni annak fényében, hogy a német püspöki kar, XVI. Benedek pápával szemben is engedetlenséget vállalva, évek óta nem hajlandó elfogadni Rómának a német nyelvű miseszöveghez fűzött korrekcióit. Ahogy Marx bíboros erről fogalmazott: "Róma a dogmák értelmezésével van megbízva, és nem stílusbeli kérdésekkel."
Ferenc pápa a mostani levelében, lényegében Marx bíboros értelmezése mellé állva, azt hangsúlyozza Sarah bíborosnak, hogy a Magnum Principium valóban világosan azt jelenti, hogy a liturgikus szövegek fordításában a Vatikán jelentős hatalmat ruházott át a nemzeti püspöki konferenciákra.
"Fontos világossá tenni, hogy a latin eredetihez való szöveghűség és a szükséges változtatások megítélése [eddig] a kongregáció hatáskörébe tartozott, míg most a szabályozás a püspöki konferenciákra ruházza át, hogy a fordítások különféle kifejezéseinek helyességét és összhangját megítéljék, jóllehet ezt a Szentszékkel párbeszédet folytatva kell megtenniük." - írja Ferenc pápa Sarah bíborosnak.
"A releváns liturgikus szövegek fordítási folyamata ... nem vezethet olyan szellemiségre, amiben a püspöki konferenciákra 'rákényszerítik' a kongregáció által megadott fordítást, ez ugyanis sértené a püspökök jogait, amelyeket az Egyház törvénye számukra biztosít." - tette hozzá Ferenc pápa.
Ferenc pápa arra is felszólította Sarah bíborost, hogy a korrekciót közlő pápai levelét küldje el mindazoknak a katolikus weboldalaknak is, amelyeken a bíborosnak a Magnum Principiumhoz fűzött értelmező kommentárja megjelent. Hasonlóan, a Szentatya azt is meghagyta a prefektus bíborosnak, hogy a pápai korrekciót a nemzeti püspöki konferenciákhoz, valamint az Istentiszteleti Kongregáció tanácsadói testületéhez is juttassa el.
Ferenc pápa az október 15-ei keltezésű levelében azt írta, szeretné "elkerülni a félreértéseket" a Magnum Principiumban rögzített döntéséről. A Szentatya Sarah bíboros felé különösen két pontot hangsúlyozott.
Mindenekelőtt a pápa ragaszkodott ahhoz, hogy a vatikáni kongregáció felülvizsgálati folyamata ténylegesen megváltozott. Miközben mostanáig az Istentiszteleti Kongregáció a liturgikus szövegek fordításait szóról szóra ellenőrizte, és csak pontos szöveghűség esetén adott jóváhagyást ("recognitio"), Ferenc pápa az új motu propriojában ezt a "recognitio" kifejezést a "confirmatio" ("megerősítés") kifejezésre cserélte le. Ahogy a Szentatya a mostani levelében írja, ezt a "megerősítést" már "nem egy részletes, szóról szóra történő vizsgálatként" képzeli el.
Miközben Sarah bíboros közel azonos értelmezést fűzött a korábbi "recognitio" és az új "confirmatio" szavakhoz, Ferenc pápa a levelében azt írta: "szigorú különbség van" a kettő között. "Nem lehet azt mondani, hogy a recognitio és a confirmatio 'szigorúan azonos értelműek' vagy 'egymással helyettesíthetők', vagy hogy 'a Szentszék hatáskörének szintjén egymással helyettesíthetők'." - írja a pápa.
Második pontként Ferenc pápa azt is világossá tette Sarah bíboros felé, hogy a Magnum Principium motu proprio valóban megszüntette a 2001-ben kiadott Liturgiam Authenticam instrukció egyes pontjait: "A Magnum Principium többé nem tartja fent, hogy a fordításoknak minden pontban a Liturgiam Authenticam előírásaival kell összhangban lenniük".


Már januárban megírtuk, mi várható.


A Katolikus Válasz már 2017. januárban tudósított arról, hogy Ferenc pápa a Liturgiam Authenticam felülírását tervezi. Ahogy nemzetközi tudósítások nyomán írtuk, miután a Szentatya 2016-ban jelentős személyi változtatásokat eszközölt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációban, több hírhedten "progresszív" gondolkodású klerikust helyezve annak állományába, 2016. decemberében külön bizottságot is életre hívott az 2001-es Liturgiam Authenticam felülvizsgálatára.
A jezsuita America magazin akkor azt is nyíltan megírta, hogy a bizottság célja kettős: (1) nagyobb hangsúlyt helyezni a decentralizálásra, szélesítve a nemzeti püspöki karok jogkörét, hogy a saját liturgikus fordításaikat meghatározhassák, valamint (2) nagyobb beleszólást engedni azoknak a püspököknek, akik elutasítják a "szakrális nyelv" szükségességét, és elégedetlenek az új fordítások "túlzott merevségével".
A pápai bizottságot Arthur Roche érsek vezette, akinek az America magazin egykori cikke szerint "több tapasztalata van a liturgia területén, és nyitottabb a hozzáállása a liturgikus kérdésekhez, mint a prefektusának, Robert Sarah bíborosnak". Ahogy már a Magnum Principium megjelenése után írtuk, az első magyarázó kommentárt is Roche érsek adta az új pápai motu propriohoz. Kommentárjában az érsek feltűnően Marx bíboros álláspontját támasztotta alá abban, hogy Róma a továbbiakban "bizalmi alapon" automatikusan jóvá fogja hagyni a püspöki karok által indítványozott nemzeti nyelvű fordításokat.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/10/22/nyilvanos_levelben_igazitotta_helyre_ferenc_papa_sarah_biborost