2013. február 24., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Igen, az Én Szavam mindenki számára van, de óriási felelősség részt venni Üzeneteim megismertetésében

Drága szeretett leányom, az Igazság Könyvét adom a világnak, minden nemzet lelkei számára. Ez egy Ajándék az emberiség számára, de tudnod kell ezt:
Én, neked adom, leányom, az egyetlen felhatalmazást, hogy eldöntsd, hogyan legyen az lefordítva, terjesztve és kiadva, védve ezt a Munkát. Minden, ami ezeknek az Üzeneteknek a közzétételére vonatkozik, csak a te személyes jóváhagyásoddal tehető meg. Ez az Én óhajom, és bárki, aki nem engedelmeskedik a neked adott Utasításaimnak és a nyereség érdekében közzéteszi Üzeneteimet, nem részesül Áldásomban.
Igen, az Én Szavam mindenki számára van, de óriási felelősség részt venni Üzeneteim megismertetésében, és abban, hogy hogyan kell kiadni az Igazság Könyvét. Adományokra nincs szükség, mivel a könyvek bevételét a többi könyv gyártására kell felhasználni és a megjelentetés vételárát más nyelvekre való kiadásra.
Téged, leányom folyamatosan támadni fognak, mert ebben a dologban engedelmeskedsz Nekem. Azzal fognak vádolni téged, hogy megpróbálsz hasznot húzni ebből a Munkából, és mégis tudni fogod, hogy ez nem igaz és nem lehetséges.
Azok lesznek, akik ebben a dologban a legjobban támadni fognak téged, akik valamilyen módon megpróbálnak nyerni vagy hasznot húzni Szavamból, és dühösek lesznek, amikor te nem fogod megengedni nekik, hogy ezt a Munkát felügyeljék.
Ezért kijelentem, hogy senkinek sem adatott meg a felhatalmazás, hogy Könyv formában terjessze Szent Szavamat, csak neked, leányom. Azonban vezetésem alatt engedélyt adhatsz azoknak, akik kérik, hogy segítsenek neked a weboldalakon és a nyomtatásokon keresztül. De ők ezt csak akkor tehetik meg, amikor kérik az engedélyt és megkapják azt tőled, hogy ezt tegyék.
Az Én Szavam Szent, és minden tiszteletet meg kell adni Kívánságommal és az emberiség számára adott utasításaimmal szemben. Nektek, Követőim, azt kell tennetek, amit Mária prófétám kér tőletek, és tartsátok tiszteletben óhaját az Üzeneteim kiadásával kapcsolatban. Ha e Munka miatt megtámadjátok őt, akkor Engem bántotok meg, Jézusotokat.
Tőletek, Követőim, azt várják el, hogy mindenkor Szent Akaratomat tegyétek, függetlenül attól, hogy milyen a körülmény. Én vezetem Mária lányomat. Ő a végidők prófétájaként lett kiválasztva. Én rajta keresztül beszélek. Az ő hangja az Enyémmé válik. Az ő szomorúsága és fájdalma az Enyém is. Az ő szeretete mások iránt az Én Szeretetem. Az ő öröme az Én Szentséges Szívemből ered. Az ő kezét az Én Kezem vezeti. Az ő megértése, hogy miként szeretném, hogy meghallják Szavamat, Tőlem jön.
Oka volt annak, hogy leányom megkapta ezt az Égi Ajándékot. Hallgassátok meg, amit mond nektek, mert biztosak lehettek abban, hogy az Tőlem fog jönni.
Jézusotok

Prohászka Ottokár: Több békességet!

"A keleti egyház s a reformáció is a kereszténység alapján áll, ez adja jellegüket, s ez alapja Krisztushoz való tartozásnak, s épp ezért az egyházhoz való tartozásnak is.

Részt vesznek Krisztus áldásaiban, van evangéliumuk, vannak szentségeik, az orosz egyháztól pedig a szentség karizmáját sem tagadhatjuk el. Tudom, hogy vannak más kötelékek is, melyek Krisztus egyházának egységét jellemzik s eszközlik, ilyen elsősorban az egyházi tekintélynek való meghódolás, mert Krisztus akarata, hogy pásztorunk legyen, ki az ő helyén álljon s vezessen, aki pedig nem hódol a tekintélynek, abban nincs meg az a benső, éltető összeköttetés, mely a krisztusi élet teljes kifejlesztésére vezet, mindazonáltal bizonyos, hogy sok dogma is összeköt minket.


Ezt mind azért mondom, hogy ne taszítsunk el senkit, hanem testvérünkül nézzük, s törekedjünk, hogy közelebb jusson. Az anarchia s a közfegyelmezetlenség korszakában a keresztény hit, az egyház és a krisztusi szeretet vannak hivatva az emberiség vezetésére. Kell a szellemi érdekeknek is a szervezet, de a lelkeket a legmélyebb egységre a hitnek a lelke, a szeretet fűzi egybe.


Higgyünk úgy, hogy szeretni tudjunk-szeretni úgy, hogy vonzzunk. Ne legyen a szervezet korlátjává, hiszen a szellem a formán túl is árad, s az Isten kegyelme minden embernek adatik, adatik azoknak, kik egészen Krisztuséi- de azoknak is , kik még nem tartoznak hozzá úgy, mint kellene, hogy teljesen övéi legyenek.


Ha így megértjük az Isten gondolatait, s alkalmazkodunk hozzájuk, akkor az Isten dicsőségét szolgáló történelmi fejlődésben folyton új harmóniákra akadunk, s érezzük a jóakaratú embereknek szánt isteni békét."(Prohászka Ottokár)