2015. május 24., vasárnap

LEGFRISSEBB HÍREINK!

A beérkezés valamint böngészésem sorrendjében közlöm őket:
„Kedves Mindannyian. Gobbi atya utódja írta, hogy szeretne eljönni Magyarországra. Szerintem ez Szűzanya ajándéka, hogy megerősítsen bennünket! De ezt közösen szükséges megszervezni, természetesen Szűzanya vezetésével. Itt küldöm a mellékletet. Sóti János SJ”
Az e-mailhez csatolva ezt találtam:
Gobbi atya utódja Magyarországra jön! Gobbi atya utódja, Laurent Larroque atya a Máriás Papi Mozgalom nemzetközi felelőse a következőket írta e-mailben: Kedves János atya. Igen, jövök Szlovákiába szeptember utolsó hétvégéjén. Nagyon elégedett leszek, ha előtte levő hétvégén elmehetek Magyarországra. Vagyis szeptember 18-21-ig, péntektől hétfőig, vagy még továbbra is. Mond, mit tegyünk? Mária Szeplőtelen Szívében egyesülve ezen a Jó Pásztor vasárnapján. Laurent Larroque atya”.
Ezek szerint Gobbi atya utódja, L. Larroque atya szívesen jön Magyarországra szeptember 18-21-ig, sőt talán még hosszabb időre is. Azt kérdezi: „Mond, mit tegyünk?” vagyis ez azt jelenti, hogy igenis kész eljönni Magyarországra, de a programot (mikor és hol tartson Cönákulumokat) azt nekünk szükséges kidolgozni és vele egyeztetni. Tehát arról van szó, hogy Gobbi atya utódja valóban el akar jönni Magyarországra Cönákulumokat tartani. Szűzanya okos gyermekeket akar. Tehát Szűzanya segítségével át kell gondolnunk és megszerveznünk, Mozgalmunk lelkülete szerint, hogy hol és mikor tartson L. Larroque atya Cönákulumokat 2015 szeptember 18-21-ig. Ennél fogva két feladatra hívnám fel a figyelmet:
1. Imádkozzunk mindannyian erre a szándékra!
2. Kérek tanácsot (főleg a helybéli – területi – felelősöktől), hogy lehetőleg (természetesen a Szűzanya vezetésével) minél jobb megoldást találjunk ahhoz, hogy hova, melyik városokba hívjuk meg Larroque atyát. Soti János SJ, országos felelős”.
A személyes megjegyzésem, hogy miként Gobbi atya utolsó látogatása alkalmával a Vajdaság és Erdély – vagyis számunkra -  legkézenfekvőbb városok, Szeged és Budapest voltak, valószínű, hogy esetleg még Kecskemét is beszámítható lesz, mert Budapest, azaz a Szent Család plébánia, a néhai Gyulai Oszkár atya – mint volt Országos felelős - székhelyén legutóbbi információim szerint a Cömákulumok megszüntek! Miért? Szerintem két ok lehetséges: - a plébániához, pontosabban fogalmazva a MPM-hoz tartozó testvéreink nem eléggé váltak öntudatos, felkészült tagokká, eszközökké, hogy amikor atyjuk – Oszkár atya földi küldetése, ideje véget ér, képesek legyenek a stafétát tovább vinni, ha a helyzet úgy kívánja, pap nélkül is! És ebből következtetve, amennyiben az új plébánost nem érdekelte a MPM, lassan szétesett a közösség, különösen akkor, ha azt a papi magatartást, irányvonalat követi, hogy nincs szükség a magán-kinyilatkoztatásokra, beleértve a Kék könyvet, Gobbi atyával együtt! (erre jó példa a nyugalmazott Szegedi teológia-professzor, Dr. Sávai János úr, a habilitációja csak hab a tortán, és lehet a sort folytatni, más híres teológiai professzor urakkal. Sajnos az, hogy a hivatalos katolikus újságokban, folyóiratokban nyilatkoztak, vagyis személyes hitvallásukat, meggyőződésüket kifejtették, azt az irányvonalat követik, az személyes választásuk, döntésük, és ez önmagában nem bűn, nem baj, amennyiben tiszteletben tartják a mások, vagyis a mi választásunkat, döntésünket, hogy a média nem karolja fel, az lényegtelen, csak sajnos az ő megnyilatkozásuk nagyon egyházi szabadkőműves ízűnek  de majd a közeljövő eseményei beigazolják, ki az aki bort iszik és vizet prédikál!  Talán Budapesten időközben más plébánián jobban felkarolták a Mozgalmat testvéreink? Meglátjuk szeptemberben! Nemzetközi felelősünk látogatása egyfajta kiértékelést is fog jelenteni, mindkét irányba, számunkra és számára is, mivel már az évi nemzetközi lelkigyakorlatot is júniusban megtartják, tehát a Mozgalom követendő irányvonalát még jobban, pontosabban felismerik, meghatározzák a nagy ütközet, szakadás előestéjén. Számunkra létfontosságú kérdés a Mozgalom második kötelezettségének mielőbbi tisztázása, a Kék könyv üzeneteinek alapján, annál is inkább mivel az Új évi körlevélben egy szó sem hangzott el Ferenc pápa mellett, sőt, a közülünk kikerülő áruló Júdás misztériumát is csak burkoltan érintette.

Hírek – Újdonságok a www.mpm-hu.org honlapról.

Leányfalusi lelkigyakorlat – Országos találkozó

Szeretettel meghívom Önöket a Máriás Papi Mozgalom évi lelkigyakorlatára, amelyet Leányfalun, a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban tartunk 2015 június 8-11-ig, hétfőtőn délután 4 órától csütörtökön 12,30-ig. Ez a lelkigyakorlat egyúttal Magyarországon a nagytalálkozónk is ahol megbeszéljük Mozgalmunk ügyeit!
Jelentkezni lehet:
1. Direkt a lelkigyakorlatos háznál: Szent Gellért lelkigyakorlatos Ház, 2016, Leányfalu, Móricz Zs. u. 141, telefon: 26-383- 212, e-mail: szentgellerthaz@katolikus.hu Web:szentgellerthaz.katolikus.hu.
2. A helyi felelősödön keresztül (de a helyi felelős jelentse a lelkigyakorlatos háznak vagy nekem.
3. Nálam: Sóti János SJ, ul. Kralja Petra 1. Karadjordjevica 7, 23 330 Novi Knezevac (Törökkanizsa), Szerbia (Srbija), telefon: 00381-230-81-016, e-mail: sotij@tippnet.rs.
Árak: két ágyas szoba három napra, 17 700 Ft. Egy ágyas szoba három napra. 20 700 Ft. (étkezéssel együtt).
Sóti János SJ. Országos felelős”.

Ezzel kapcsolatosan fel szeretném hívni azon személyek figyelmét - elsősorban innen Erdélyből-   akik még tartanak Cönákulumot, vagy be szeretnének lépni a Mozgalomba, hogy közülük egy valaki vállalja fel a Szűzanyáért a Mozgalom ügyét, a Cönákulumok által, és vegye fel a kapcsolatot Sóti János atyával, vagy akár velem, én is így kezdtem el. Birmán J. Atya már a Mozgalommal kapcsolatos feladatának nagy részét elvégezte, a Szűzanya dolga, hogy utódjáról gondoskodjék, mi a tőlünk telhetőt törekedjünk megtenni, ha nincs ló – vagyis papunk, jó a szamár is  - vagyis laikus, világi hivő alapon. Ne feledjük, nekünk, Erdélyieknek hosszú időn keresztül nem engedték meg protestáns testvéreink, hogy katolikus püspökünk legyen, sőt még papjainkat is üldözték,  és őseink mégis megmaradtak hűségben a Romai Katolikus Hitben, Egyházban, beleértve a Szentatyát, a romai pápát is, (még máma is pápistáknak vagyunk bélyegezve, a Heidelbergi Káté pl. 80. Kérdése alapján)  és  Csíksomlyón a  Szűzanya tiszteletben, innen ered a Pünkösdi búcsúnk, csak sajnos mára már  a lényeg  - az igazi katolikus  hit melletti tanúságtétel, elkötelezettség  - felhígult, nemzeti és vallási - beleértve az úgynevezett „ősi sámánizmus” gyakorlatát is – nagytalálkozóvá, nemzeti folklórral kiszínezve irányba tolódott el.  Szerintem a modern szekuláris világ humanizmusának ideális megtestesítője pálmát kiérdemeli hamarosan. Igazolásul, saját plébániánkról a búcsújárók oda-vissza, közösen az autóbuszon már nem imádkoznak,  sajnos a rózsafőzért sem, ottan pedig valóságos „zsibvásáron” kell keresztül haladni, külső csillogás, belső üresség, de még vannak csodák, és lesznek is az utolsó napig.
Számomra kicsi a  valószínűsége, hogy el tudjak menni a lelkigyakorlatra, több nehézség miatt,  éppen ezért nagyon jó volna, ha valamelyik más esperesi kerületből, ahol még tartanak Cönákulumot valaki részt venne a lelkigyakorlaton, Erdélyt képviselve. Sőt, csütörtökön éjszaka a Szt. István bazilika Szt. Jobb kápolnájában részt lehet venni az éjszakai virrasztáson, ami a lelkigyakorlat után feltehetné az I-re a pontot, haza lehet jönni a pénteki járattal.  Nem nehéz odajutni, a Népligetből, ahová az autóbuszaink befutnak a metróval az Újpest-városkapú megállóig kell menni, és onnan távolsági autóbuszok indulnak Leányfalut érintve, az automata jegyvásárlásba lehet találni segítőkész embereket, a Móricz Zs. úti megállóig kell venni a jegyet, a Lelkigyakorlatos ház hatalmas táblája jól látszik a bal oldalon, jó pár méterrel a megálló előtt.

„Mária Kora” folyóiratot Magyarországon adják ki!
„Mária Kora” folyóiratunkat ezentúl Magyarországon adjuk ki. Ez a Máriás Papi Mozgalom magyar nyelvű folyóirata. Eddig Pozsonyba jelent meg. Az eddigi szerkesztője Erzsébet asszony korára való tekintettel kérte, hogy vegyük át. Nagyon szépen köszönjük neki a fáradtságos komoly munkát, amit eddig végzett. Kecskeméten tartottunk is egy találkozót a további teendőkkel kapcsolatosan. Megkaptuk az engedélyt a folyóirat kiadásához. Bábel Balázs Érsek atya engedélyezte és az állami hatóság felé is kértük a nyomtatáshoz az engedélyt. Ettől kezdve Magyarországon jelenik meg. Az idei első szám ki is jött. Szétosztásra került. Ebben a számban jóval több magyar jellegű cikk látott napvilágot. Az új főszerkesztő: Halmágyi Zoltán atya. Sok sikert a további munkájához. Kérjük a Szűzanyát, óvja és vezesse ennek a lapnak a szerkesztését, hogy mindig a MPM lelkületét kövesse és hogy minél több lelket érintsen meg.

Ezzel kapcsolatosan, összefüggésben csupán pontosítani szeretnék, a jobb tájékoztatás érdekében, a Tengernek Csillaga Mária kicsinyei rovat továbbra is közöl cikkeket, írásokat, tanúságtételeket, elsősorban laikus szerkesztésben, szabadabb megfogalmazásban, de nem ellenpólusként, csak mérsékelt egészséges cenzúrával, előítéletek nélkül, tárgyilagosan, és nem szolgalelkűen, mert tudniillik az világos sokunk előtt, hogy egyelőre papjaink még egyházi szabadkőműves ellenőrzés alatt  tevékenykednek, de már nem sokáig.
Befejezésül pár témát érintek, a saját nézőpontom, látásmódom szerint, ami a visszajelzésekből következik, sokakat foglalkoztat: először is jól meg kell jegyezni, több magán-kinyilatkoztatási üzenet összevetéséből következik, hogy a Nagyfigyelmeztetés akkor történik meg, amikor a helyzet nagyon kusza, összezavarodott, kilátástalan lesz, világszinten, valószínű pénzügyi, gazdasági összeomlás után. Másodsorban, arra már megtörténik az Egyházszakadás, vagyis már nem csak jómagam és még páran vállaljuk fel nyíltan az igazságot Krisztus és Egyháza érdekében, hanem papok, püspökök és egyes bíborosok is, és ez nem lesz olyan látványos, mert a hivatalos médiát, még az egyházit is,  a szabadkőművesség ellenőrzi, irányítja, és a céljuk az, hogy ezt minél jobban eltusolják. Jó példa erre Ferenc ellenpápa mellkeresztje, egy emberi alak mellén keresztbe tett kezekkel, feje körül „báránykákkal”, felül egy „megtévesztő Szentlélek galamb” ami  az egész, valójában mást jelent, ez a Hamis Próféta jelvénye.
Harmadszor, arra Izraelt legyőzik ellenségei és egy számára megalázó békekötésre kényszerítik, az Antikrisztus színrelépésének első felvonásaként, és a felpörgő események hatására Olaszországban zendülés fog kitörni. És végül egy nagyon lényeges mozzanat, Szent Atyánk, XVI. Benedek pápánk arra már el fog tudni menekülni a Vatikánból, megszabadul az katolikus egyházi szabadkőművesség fogságából, bujdosnia kell „barátai elől” de egyúttal elkezdődik a mi nyilvános, véres üldözésünk is, éppen úgy, ahogyan a 3. Fatimai titokban le van írva, valamint a Garabandáli üzenet, hogy bárhol lesz, látni fogja a Nagyfigyelmeztetést!
Tehát mindezeket megértve, megfontolva egyetlen helyes magatartási formánk, kihasználni minél jobban a még megadatott időt a felkészülésre, imával, böjttel, önmegtagadással, és egymást erősítve, támogatva csendben, derűsen, nyugodtan várjuk az események kibontakozását, mert nincs más út, amely elvezetne az Új Ég és Új Föld, vagyis második Paradicsom örökké tartó otthonába, a Fiú ezeréves királyságába.
Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/legfrissebb-hireink/