2013. június 11., kedd

Testvérek figyelem! Egy újabb tévtanítás!!! A biorezonancia titka

Először is, nem "biorezinencia", hanem biorezonancia!

Kérlek olvassátok el a szigorúan szakmai véleményt, majd engedjétek meg, hogy a látott videóval kapcsolatos aggályaimat megosszam veletek.

A biorezonancia kifejezés a görög eredetű „bio” (jelentése: élet vagy az életfolyamatokkal kapcsolatos), és a „rezonancia” (jelentése: rezgés, együtt rezgés) szavak összekapcsolásával lett megalkotva. A bio az emberi test életjelenségeire utal, a rezonancia pedig e jelenségek egyikére, arra, hogy testünk hullámokat kelt.
A biorezonancia tehát azt a jelenséget jelöli, hogy az emberi test hullámokat hoz létre és sugároz magából.http://magyarnarancs.hu/tudomany/a_sejtek_baratja_-_a_biorezonancia-kezelesekrol-71210

http://metropolita.hu/2013/06/11/a-biorezinencia-titka-2/
http://biorezonancia.hu/joomla/content/view/45/68/
http://szkeptikus.blog.hu/2011/10/26/biorezonancias_vizsgalat_a_kamu_egeszsegnapon

Kedves Testvérek!
A Metropolita honlapján találtam ezt a videót, majd utána néztem, 1-8 részig lehet még "elmélyülni a biorezonancia" világában.
Ebben a konkrét videóban, minden bizonyára okos, a saját tudományukban jártas  emberek nyilatkoznak... Tudatosan-e, vagy önhibájukon kívül, nem tudom, sajnos nagyon sok tévtanítást közölnek ebben a csekély 10 , vagy valamivel több percben.
A teljesség igénye nélkül, kiragadva a lényeget néhány dologra hívnám fel a figyelmeteket.
"Az eddig felfogásunkból egy elmozdulás zajlik éppen,amely a holisztika irányába lendíti el az ingát.
Részlegesen holisztikus egy gyógyítási eljárás abban az esetben, ha a beteget magát holisztikus módon vizsgálták, de környezetét részletesen nem tárták fel. A teljes holisztikus elemzésnek általában jogi akadályai is vannak. Ilyenek az adatkezelési szabályok, a magánlakás sérthetetlensége, a családi és anyagi körülmények adatkezelése, stb. Ezek természetesen nem áthidalhatatlanok, de a gyógyítónak a vizsgálat előtt tisztáznia kell ezeket a jogi előírásokat és a páciensnek is hozzá kell járulnia életkörülményeinek ilyen mélységű vizsgálatához.
A holisztikus gyógyítást gyakran úgy tüntetik fel, mintha az az alternatív gyógyászat sajátja volna, míg a „hivatalos orvostudomány” kizárólag a tünetek kezelésére törekedne.[7] Ezzel szemben azonban az orvostudomány is vizsgálja a betegségek komplex hatásait, a holisztikus szemléletet számos tudományosan elfogadott pszichoterápia is alkalmazza, és az orvos-beteg kapcsolat problémáit az orvosi egyetemeken is oktatják. Egy angliai felmérés szerint a megkérdezett „holisztikus” természetgyógyászok többsége a malária ellen kizárólag gyógyszeres kezelést ajánlott, és szót sem ejtettek az olyan egyszerű megelőzési módokról, mint például a szúnyogháló. A megkérdezett hivatásos orvosok körében ez az arány éppen ellentétes volt.[7]
" Modern fizika,már réges rég kiiktatta ezt a paradigmát nem az anyag, hanem az elme, vagy szellem az elsődleges, bár ezt nem szellemként hanem energiamezőként, intelligens energiamezőként határozza meg."
Motorbalesete után testen kívüli élménye  volt a hölgynek, majd felépült begipszelték a lábát, félő volt hogy esetleg amputációra lesz szükség. Otthon üldögélt a kanapéján és azon töprengett, "hogyan kapcsolja be az immunrendszerét, hogy, elősegítse a lába gyógyulását. Lefeküdt a heverőjére és elképzelte a saját immunrendszerét" !? ( Mintha az immunrendszere addig szabadságon lett volna, vagy a testén kívül...)ÖNHIPNÓZIS


Önhipnózis

Ha az alany önmagát hipnotizálja, akkor önhipnózisról beszélünk. Az önhipnózis jellegében a meditációhoz hasonló. Nem nehezebb elérni, mint mással hipnotizáltatni, bár mindkét szerepet egyszerre kell vállalni. Önhipnózissal nem lehet olyan mély hipnózist elérni, mint egyébként, mert az öntudat egy része a hipnózis külső struktúrájával foglalkozik. Megfordítva, a nem mély hipnózis segítséggel végigvitt önhipnózisnak tekinthető.
Azt mondja a hölgy a gyógyulása után, hogy a tudatom fontos a testem számára, és a testem, fontos a tudatom számára.

Fontosnak tartják kiemelni. Az elmét, a szándékot,és a hitet( itt nem Istenben való hitről van szó).

A rákbetegek számára úgynevezett "együttérző szándékprogramot" hoznak létre.
 A program része:

-meditáció
-szívmegnyitás(mire? vagy kire? talán a csakrák megnyitásáról lehet szó?)
-finom energiák
- öngyógyítás gondolattal, pozitív gondolatokkal"gondolataink hozzák létre a testünket, pillanatról pillanatra"--mondja a videóban a csontkovács hölgy

- otthon is folytatni kell az" együttérző szándékprogramon" résztvevőknek a gyakorlatot (totális agymosás).

Aztán bemutatnak két csoportot, mindkettőnek izületi gyulladása van. Egyiket valóságosan megoperálták,a többieknek csak megnyitották. a térdeit, aztán visszazárták. Igen, a hazugság legalizálása. Szegények, ha vajon infarktusban meghalnak a reanimációt is csak gondolatban végzik el teljesen" együttérzően"?

Kedves Testvérek!

 Én egészségügyben dolgozom, intenzív osztályon,súlyos betegek között. Az tény, hogy nagyon sokat jelent a beteg gyógyulása szempontjából, hogy ő saját maga meg akar -e gyógyulni.Ha még van tudata! Egyébként pedig Isten kezében vagyunk! Tőle jön az egészség és a betegség. Segíthetünk betegeinken, imáink által, nem holmi hókusz-pókuszok segítségével! Imádságos szeretettel. Évi

101 dolog, amit Isten mondott
ÓSZÖVETSÉG
Isten mondta ...
1. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak. (2 Móz. 15,26)
2. A te életednek ideje 120 esztendő. (1 Móz. 6,3)
3. Eltemettetel jó vénségben. (1 Móz. 15,15)
4. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. (Jób 5,26)
5. És a vér jelül lesz neked a házadon, amelyben te leszel, s meglátom a vért és elmegyek melletted és nem lesz rajtad a csapás veszedelemre. (2 Móz. 12,13)
6. Eltávolítom közületek a betegséget, és napjaid számát teljessé teszem. (2 Móz. 23,25. 26)
7. Egy nyavalyát sem engedek rád, hanem távol tartok tőled minden betegséget. (5 Móz. 7,15)
8. Sokáig fogsz élni a földön, és megsokasodnak a te napjaid. (5 Móz. 11,9. 21)
9. Az átkot áldásodra fordítottam, mert szerettelek téged. (5 Móz. 23,5. Neh. 13,2)
10. Megváltottalak minden betegségtől és minden csapástól. (5 Móz. 28,61. Gal. 3,13)
11. Élteden át tart a te erőd. (5 Móz. 33,25)
12. Váltságdíjat találtam érted; tested fiatal, erőtől duzzad, újra kezded ifjúságod napjait. (Jób 33,24. 25)
13. Meggyógyítottalak téged, felhoztam lelkedet a Seolból, fölélesztettelek a sírbaszállók közül. (Zsolt. 30,2. 3)
14. Erőt adok neked, és megáldalak békességgel. (Zsolt. 29,11)
15. Megőrizlek, és éltetlek. [Megőrizlek, és életben tartalak – KJV] (Zsolt. 41,2)
16. Megerősítelek téged a betegágyadon, minden betegségedből meggyógyítalak. (Zsolt. 41,3)
17. Én vagyok a *te orcád Szabadítója és a te Istened [*a te orcád egészsége – KJV]. (Zsolt. 43,5)
18. Nem közelít csapás a te lakhelyedhez. (Zsolt. 91,10)
19. Hosszú élettel elégítelek meg téged. (Zsolt. 91,16)
20. Meggyógyítom minden betegségedet. (Zsolt. 103,3)
21. Elküldtem az én Igémet és meggyógyítottalak téged, és megmentettelek a pusztulástól. (Zsolt. 107,20)
22. Nem halsz meg, hanem élsz, és hirdeted az Én cselekedeteimet. (Zsolt. 118,17)
23. Meggyógyítom a megtört szívedet, és bekötözöm sebeidet. (Zsolt. 147,3)
24. Megsokasulnak néked a te életednek esztendei. (Péld. 4,10)
25. Egészség lesz a te testednek és megújulás a te csontjaidnak, ha Bennem bízol. (Péld. 3,8)
26. Az én Szavaim élet számodra és egész testednek egészség/orvosság. (Péld. 4,22)
27. [Az Én jó hírem] A jó hír megerősíti csontjaidat. (Péld. 15,30)
28. Az én gyönyörűséges beszédeim édesek a lelkednek, és meggyógyítják a testedet. (Péld. 16,24)
29. Az Én örömöm a te erősséged. A vidám szív jó orvosságul szolgál. (Neh. 8,10. Péld. 17,22)
30. A vakok szemei megnyílnak. Nem lesznek zárva többé a látóknak szemei. (És. 35,5. 32,3)
31. A süketek fülei megnyittatnak. A hallók fülei figyelmeznek. (És. 35,5. 32,3)
32. Ujjong a néma nyelve. A dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (És. 35,6. 32,4)
33. A sánta ugrándoz mint a szarvas. (És. 35,6)
34. Meggyógyítalak, és éltetlek téged. Megszabadítalak téged. (És. 38,16. 20)
35. Erőt adok a megfáradottnak. Az erőtlen erejét megsokasítom. (És. 40,29)
36. Megújítom erődet. Megerősítelek, és megsegítelek. (És. 40,31. 41,10)
37. Vénségedig és megőszülésedik Én visellek. (És. 46,4)
38. Betegségeidet viseltem. (És. 53,4)
39. Fájdalmaidat hordoztam. (És. 53,4)
40. Betegség tört össze Engem érted. [Betegséggé tétettem érted – KJV.] (És. 53,10)
41. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (És. 53,5)
42. Meggyógyítalak téged. (És. 57,19)
43. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. (És. 58,8)
44. Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. (Jer. 30,17)
45. Ímé, Én hozok neked kötést és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom neked a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6)
46. A megtöröttet kötözgetem, s a beteget megerősítem. (Ez. 34,16)
47. Ímé, *Én bocsátok beléd szellemet, hogy megéledjél. Az én Szellememet adom beléd, hogy megéledjél. [*Leheletet bocsátok beléd, és élni fogsz – KJV.] (Ez. 37,5. 14)
48. Valahova e folyam bemegy, élni fognak. És azok meggyógyulnak, és él minden, valahová e folyó bemegy. (Ez. 47,9)
49. Engem keress, és élsz! (Ámós 5,4. 6)
50. Gyógyulás van az Én szárnyaim alatt. (Mal. 4,2

ÚJSZÖVETSÉG
51. Akarom, tisztulj meg. (Mát. 8,3)
52. Betegségeidet viseltem. (Mát. 8,17)
53. Fájdalmaidat hordoztam. (Mát. 8,17)
54. A betegnek van szüksége orvosra. (Én vagyok az Úr, a te orvosod). (Mát. 9,12. 2 Móz. 15,26)
55. Megszánom a betegeket, és meggyógyítom őket. (Mát. 14,14)
56. Meggyógyítok minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 4,23)
57. Legyen néked a te hited szerint. (Mát. 9,29)
58. Adok neked erőt és hatalmat minden tisztátalan szellem felett, hogy kiűzzed azokat, és hogy gyógyíts minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 10,1. Luk. 9,1)
59. Meggyógyítom mindnyájukat. (Mát. 12,15. Zsid. 13,8)
60. Akik illetnek Engem, mindnyájan meggyógyulnak. (Mát. 14,36)
61. A gyógyulás a fiak kenyere. (Mát. 15,26)
62. Mindent jól cselekszem. A süketeket hallókká teszem, a némákat beszélőkké. (Márk 7,37)
63. Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. (Márk 9,23. 11,23-24)
64. Ha kezeket vetnek rád, meggyógyulsz. (Márk. 16,18)
65. Az én kenetem meggyógyítja a megtört szívűeket, megszabadítja a foglyokat, megnyitja a vakok szemeit, és szabadon bocsátja a lesújtottakat. (Luk. 4,18. És. 10,27. 61,1.)
66. Akinek gyógyulásra van szükségük, azokat meggyógyítom. (Luk. 9,11)
67. Nem azért jöttem, hogy elveszítsem az embereket, hanem hogy megmentsem. (Luk. 9,56)
68. Ímé, adok neked hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjál, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat neked. (Luk. 10,19)
69. A betegség sátáni megkötözöttség, és fel kell oldatnod e kötélből a mai napon. (Luk. 13,16. 2 Kor. 6,2)
70. Bennem van az élet. (Ján. 1,4)
71. Én vagyok az életnek kenyere. Életet adok neked. (Ján. 6,33. 35)
72. A beszédek, amelyeket én szólok neked, Szellem és élet. (Ján. 6,63)
73. Azért jöttem, hogy életed legyen, és bővölködj. (Ján. 10,10)
74. Én vagyok a feltámadás és az élet. (Ján. 11,25)
75. Ha valamit kérsz az én nevemben, Én megcselekszem azt. (Ján. 14,14)
76. Az Én nevemben való hit megerősít téged, és épséget ad neked. (ApCsel. 3,16)
77. Kinyújtom a kezemet gyógyításra. (ApCsel. 4,30)
78. Én, Jézus Krisztus, meggyógyítalak téged. (ApCsel. 9,34)
79. Jót teszek, és meggyógyítom azokat, akik az ördög elnyomása alatt vannak. (ApCsel. 10,38)
80. Az Én erőm hatására eltávoznak tőled a betegségek. (ApCsel. 19,12)
81. A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye bennem megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. (Róm. 8,2)
82. Ugyanaz a Szellem, aki Engem feltámasztott a halálból, most benned él, és ez a Szellem megeleveníti a te halandó testedet. (Róm. 8,11)
83. A te tested az Én tagom. (1 Kor. 6,15)
84. A te tested az Én Szellemem temploma, dicsőíts Engem a te testedben. (1 Kor. 6,19. 20)
85. Ha megbecsülöd az Én testemet, amely érted megtöretett, és megítéled magadat; nem ítéltetsz meg, nem leszel gyenge, és idő előtt sem alszol el. (1 Kor. 11,29-31)
86. Gyógyítások ajándékait helyeztem el az Én testemben. (1 Kor. 12,9)
87. Az Én életem nyilvánuljon meg a te testedben. (2 Kor. 4,10-11)
88. Megszabadítottalak és megszabadítalak a halálból, és ha reménykedsz Bennem, ezután is meg foglak szabadítani. (2 Kor. 1,10)
89. Az Én Nevemet adtam neked, és mindeneket a lábaid alá vetettem. (Ef. 1,21. 22)
90. Azt akarom, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. (Ef. 6,3)
91. Megszabadítottalak a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13)
92. Megszabadítalak minden gonosz cselekedettől. (2 Tim. 4,18)
93. Megízleltem a halált érted. Megsemmisítettem az ördögöt, akinek hatalma volt a halálon. Megszabadítottalak a haláltól való félelemtől és rabságtól. (Zsid. 2,9. 14. 15)
94. Megmosom a testedet tiszta vízzel. (Zsid. 10,22. Ef. 5,26)
95. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsd föl. És lábaiddal egyenesen járj. Ne hagyd, hogy ami sánta, elhajoljon, hanem hagyd, hogy meggyógyítsam azt. (Zsid. 12,12. 13)
96. A gyülekezet vénei imádkozzanak feletted, megkenvén téged olajjal, és Én felsegítelek. (Jak. 5,14. 15)
97. Imádkozzatok egymásért, és Én meggyógyítalak titeket. (Jak. 5,16)
98. Az Én sebeimmel gyógyultál meg. (1 Pét. 2,24)
99. Az Én isteni erőm mindennel megajándékozott téged, ami az életre és istenfélelemre való, az Én megismerésem által. (2 Pét. 1,3)
100. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. (Jel. 22,17)
101. Szeretettem, mindenek felett azért *imádkozom, hogy .... jó egészségben légy. [kívánom – KJV.] (3 Ján. 2)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nem szabad félnetek, mert amit Ígérek a tiétek és a ti örökségetek

Drága szeretett leányom, meg kell mondani a világnak, hogy Visszatérésem Ideje közel van. Az Én Időm már elkezdődött, mivelhogy arra törekszem, hogy még a Nagy Nap előtt Felém fordítsam az emberiséget.
Én most mindnyájatokat felkészítelek, bár sokan fogják süketnek tenni magukat. Én ezt szeretettel teszem, mivel minden egyes embert szeretek közületek, hiszen a Testemet egyenként mindenkiért feláldoztam. Ti jelenleg tanúi vagytok Beavatkozásomnak, mialatt megnyitom az emberiség szemét, és amelyet egyértelműen lehet látni.
Csodákra kerül majd sor, amikor a Küldetésemet elfogadják. A Jelenlétem érezhető lesz, és az Irgalmasság Cselekedetein keresztül fogom felismertetni Magamat. Ez a terv arra szolgál, hogy Dicsőséges Üdvözítésemhez visszacsalogasson benneteket, hogy megtérítse azokat, akik többé már nem hisznek Létezésemben.
Én vagyok a Király, aki az Új Paradicsom fölött fog uralkodni, melyet Atyám ígért Nekem. Azokhoz szólok, akik nem ismernek Engem: hallgassatok most meg. Ti az Enyéim vagytok, Én Életet hozok nektek, nem olyan életet, mint ahogyan azt ezen a Földön ismeritek, hanem Örök Életet.
Nem szabad félnetek, mert amit Ígérek a tiétek és a ti örökségetek.
Ez az a Királyság, amelyre születtetek, így tehát Isten, szeretett Atyám újra teremtheti azt a világot, ami kezdetben volt. Ő a Kezdet, mert Ő teremtette azt. Ő a vég, mert amikor a Nagy Nap elérkezik, többé már nem lesz szenvedés, mert az Új Kezdet – Az Örök Élet – bemutatásra kerül azok számára, akik elfogadják Isten Szeretetét. Bizakodóbbakká kell lennetek, legyetek kevésbé cinikusak és fogadjátok el az Élet Nagy Ajándékát, ami egyedül csak egy tökéletes Istentől jöhet.
Egyedül csak Isten alkothat ilyen csodát – az Élet Ajándékát.
Egyedül csak Isten adhat Örök Életet nektek, ahol a halál már legyőzetett és vele együtt minden gonosz.
Várakozással kell a jövő felé néznetek. Meg kell próbálnotok hallgatni ezekre az Üzenetekre, mert ez lesz a ti mentőövetek, amelyre szükségetek lesz, mivel az elkövetkezendő napok egyre sötétebbek lesznek.
Az a vágyam, hogy közületek senki se nyugtalankodjék, ne aggódjon, ne féljen és ne legyen szomorú, mert az Én Dicsőséges Napom azt fogja jelenteni, hogy letörlök a szemetekről minden könnyet, és Nagy Dicsőségemmel megtisztítalak benneteket minden fájdalomtól, szomorúságtól és szenvedéstől. Végül, meg fogjátok tapasztalni a tiszta örök boldogságot. Minden, amiről valaha is azt képzeltétek, hogy Mennyei pompa, a tietek lesz.
Ha a bizalom hiánya miatt most nem tudtok válaszolni Nekem, Én segíteni fogok nektek, ha hívtok Engem. Kérjétek a Bizalom Ajándékát a Keresztes Imahadjárat ezen imája által:
A Keresztes Imahadjárat (109.) imája a Bizalom Ajándékáért
Ó, drága Jézus,
Segíts, hogy bízzak Benned.
Hogy bízzak azon Ígéretedben, hogy újra eljössz.
Hogy elfogadjam Második Eljöveteled Igazságát.
Hogy bízzak az Atya Ígéretében, midőn azt mondta, hogy átadja Neked Királyságodat.
Segíts nekem, hogy bízzak Tanításaidban,
Azon Tervedben, hogy megmented a világot.
Segíts nekem, hogy Kegyesen elfogadjam Ajándékaidat.
Segíts nekem, hogy bízzak Benned, hogy megszabaduljak félelmeimtől, és így lehetővé tehessem Szeretetednek, hogy elárassza szívemet és lelkemet. Ámen.
Ó, mennyire szeretnélek megvigasztalni benneteket, megkönnyíteni a félelmeteket, aggodalmaitokat és gondjaitokat. Mennyire szeretném fájdalommentessé tenni az átmenetet, amennyire az csak lehetséges; hogy ne kelljen szenvednetek a fenevad kezétől, kinek munkálkodása Isten ellenségein keresztül lesz felismerhető.
Ha teljesen megbíztok Bennem és átadjátok magatokat Irgalmasságomnak, akkor Én ünnepélyesen megígérem nektek, hogy Irgalmasságom le fogja rövidíteni azt az időt, amikor az emberi szenvedés azok gonoszsága miatt növekszik meg, akik szenvedést akarnak okozni nektek.
Megígérem, hogy a csodák által történő Beavatkozásom fel fogja ébreszteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre – az Igazság ráébredésére. Amikor Isten Igazságát elfogadják – akik nem igazán értik azon Ígéretemet, hogy újra eljövök, de elfogadják azt a szívükben -, akkor a szenvedés enyhülni fog, és Én irgalmas leszek a lelkek milliárdjaihoz.
Mindazonáltal a Belém vetett bizalmatok segíteni fog nektek, hogy meglássátok az Igazságot. Ha elfogadjátok az Igazságot, akkor elfogadjátok Új Királyságom kulcsát is.
Jézusotok