2014. július 24., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Amikor bíztok bennem, annak mentesnek kell lennie minden feltételtől (&161.)

2014. július 23. szerda, 17:04
Drága szeretett leányom, a bizalom egy nagyon könnyen félreérthető kifejezés, amikor az a Velem való kapcsolatotokra vonatkozik. Bízni nem egy könnyű dolog, mert az ember bűnös, és így bármikor visszaélhet a bizalommal, még azokkal szemben is, akiket szeret.
Bízni Bennem, nagy erőfeszítést követel a lélek részéről. Amikor bíztok bennem, annak mentesnek kell lennie minden feltételtől és kikötéseitektől. Amikor azt mondjátok, hogy szerettek Engem, akkor annak több szakasza van. Az első szakasz: a hit és a szeretet mindaz iránt, amit tanítottam nektek, és azért Aki Én Magam Vagyok. A második szakaszt a Tanításaim iránti szeretet és a Velem való mély együttérzés ihleti. A harmadik szakasz akkor következik be, amikor teljes egységben vagytok Velem, amikor érzitek Szeretetemet, Fájdalmamat, Szomorúságomat, és megértitek – anélkül, hogy tudnátok az okát –, hogy valójában mit jelent Isten igaz gyermekének lenni. Ez annak elismerését jelenti, hogy Én Vagyok a Kezdet és a Vég, és hogy minden Tőlem származik.
Amikor nyílt szívvel, egy gyermekhez hasonlóan szerettek Engem, akkor feltétel nélkül fogtok Engem szeretni. Tudni fogjátok, hogy a segítségetekre jövök, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen; tudni fogjátok, hogy az ember iránti Szeretetem állandó, mentes a rosszindulattól, a megkülönböztetett bánásmódtól, és hogy Én egyetlen bűnöst sem fogok elutasítani – független attól, hogy mit követett el. Addigra már semmi kétség sem lesz bennetek Istenségem felől, és teljesen át fogjátok adni magatokat Nekem. Mindent át fogtok adni Nekem, bár – minden kétséget kizáróan – szenvedni fogtok az emberek kezeitől, ha ilyen módon szerettek Engem.
Mivelhogy Fényem a lelketekben fog ragyogni, azok, akik elutasítanak Engem, mindent el fognak követni, amit csak tudnak, hogy ócsároljanak, kigúnyoljanak, megostorozzanak benneteket, és megnehezítsék az életeteket, mert – félreértés ne essék – a Keresztényeket mindig is megvetették, amint azt Velem is tették és továbbra is üldözni fogják, egészen az Utolsó Napig.
Bízzatok Bennem és Én megkönnyítem terheteket, és miközben szóbeli támadások érhetnek azok részéről, akik Miattam gyűlölnek benneteket, ti békében lesztek. Kérlek benneteket, imádkozzátok ezt az Imát valahányszor, amikor elszigeteltnek érzitek magatokat Tőlem, és Én a segítségetekre fogok jönni. Én egy olyan békével foglak eltölteni benneteket, amilyet soha, sehol nem lehet megtalálni ezen a világon.
A Keresztes Imahadjárat 161. Imája: A bizalomért és a békéért
Jézusom, én bízom Benned. Segíts nekem, hogy egyre jobban szeresselek. Tölts el engem azzal a bizalommal, mely által teljes és végleges egyesülésben átadhatom magam Neked. Segíts, hogy a Beléd vetett bizalmam növekedjék a nehéz idők során. Tölts el engem a Te Békéddel.
Gyermekként jövök Hozzád, drága Jézus, minden evilági köteléktől mentesen, feltétel nélkül, és átadom Neked akaratomat, hogy tedd vele azt, amit jónak látsz a magam és más lelkek érdekében. Ámen.
Jézusotok

Eszmerendőrség, mely a heteroszexuálisokban bűntudatot akar kelteni

Egy eszmerendőrség, vagy politikai korrektség. Gyakran észlelhető, hogy egy szexuális irányultság, s főként a homoszexualitás nevében milyen elszántan lépnek föl a társadalom átalakításáért, melyet igazságtalannak tekintenek amiatt, hogy egyedül férfi és nő párkapcsolatára épül. A szexuális különbözőség, valamint a házasság és a család igáját le kell rázni! – hangzik a jelszó. A politikai felügyelet és a gondolatrendőrség egész rendszere lép föl tehát azon diszkrimináció ellen, melynek tárgya a homoszexuálisok.

buzilobbi
Az ilyen jól kiszámított beszédeknek (és irányzatos beszédszabályozásoknak) az a célja, hogy a társadalmat a vádlottak padjára ültesse, vagy legalább rossz lelkiismeretet keltsen benne; s idővel, el kell mondanunk, ez a megfélemlítés, mely egyformán manipulálja a történelem, a jog és a demokrácia dolgait, jól működik. Csakhogy nincs abban semmi hátrányosan megkülönböztető, ha azt mondjuk, hogy csak férfiak és csak nők köthetnek egymással házasságot, válhatnak szülővé. Hiszen a társadalom – hogy újra hangsúlyozzuk – csak a férfi-nő kapcsolatot jutalmazhatja és semmiféle szexuális hajlandóságot nem. Elsősorban azért házasodnak, mert férfiak és nők, nem pedig heteroszexuális hajlamuk miatt, ami csak következménye egyesülésüknek és személyes összetartozásuknak.
Nem lehet pszichológiai és szociális egyenlőségjelet tenni a kettős, tudniillik férfiúi és női identitás nevében létrejött pár, és két azonos nemű személy csupán különös invertált hajlama nevében létrejött kapcsolata között. Az ilyen személyek közötti érzületi vonzódás semmit sem változtat ezen a minden társadalmi szerződés számára konstitutív tényen. A társadalom, amely a nemek különbözőségét szimbolikusan a saját ügyévé teszi és strukturálisan megfogalmazza, nem teheti túl magát a nemi különbözőségeken, és nem tehet magáévá egy részleges ösztönt, amint ezt korunk vezéreszméinek vontatókötélen behajózó akadémiai nihilizmus a humán tudományokban akarja.
A homofóbia a félreértés tisztességtelen érve, melyet a homoszexuálisok pszichológiájából kell megértenünk. A homofóbiára való utalással a harcos homoszexuálisok mindenekelőtt arra törekszenek, hogy bűntudatot ébresszenek a heteroszexuálisokban. Egyébként e cél elérésére, s hogy az emberekben rossz lelkiismeretet ébresszenek,a narcisztikusokhoz hasonlóan úgy beszélnek, hogy saját lelki állapotukról elmondanak egyet és mást, hogy annál inkább manipulálhassák a többieket. Bizonyos homoszexuálisok erőszakos intellektuális indításai arra az alapvető elképzelésre utalnak, melytől ők maguk függenek, tudniillik a heterofóbiára, azaz a másik nemtől, a saját nemétől idegentől, a szexuális különbözőségtől, mint a másság forrásától való félelemre. Egyébként a másság értelmének kiforgatásáról van szó, mely igazában a szexuális különbözőségre alapul, és nem arra a körülményre, hogy két különböző személyt állít egymással szembe, ugyanis – megismételjük – a személy az, aki tiszteletet érdemel, s akinek jogai és kötelességei vannak, és nem egy szexuális hajlam, mely ugyancsak problematikus alapokra épülhet.
A szöveg szerzője: Tony Anatrella francia pszichológus. Diplomás pszichoanalitikus, klinikai és szociálpszichológus szakorvos. Párizsban a jezsuita “Le Centre Sevres” fakultás, és a Filozófia és Pszichológia Szabad fakultásának professzora. A Család Pápai Tanácsa és a Betegek Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa konzultora.
Megjelent A Család Pápai Tanácsának Családlexikon című kiadványában, Szent István Társulat, Budapest, 2012., 563-564. oldal

Ennyibe került a buzifeszt nekünk!

A több nemzeti hírportálhoz is eljutatott dokumentumokból  kiderül, hogy mennyibe került a nem aberrált adófizetőknek a július elején megrendezett Budapest Pride elnevezésű szennyrendezvény rendőri biztosítása forintosítva. Talán van más hasznosabb területe is a közbiztonságnak hazánkban, ami rászorult volna erre az összegre... NEM???

buzi
A kis tábla felírata: "F..szopó nemzeti érzelműek"
Az ORFK közlése szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 21 888 000 forintot fordított erre a „nemes” célra melyből a kordonozás 585 000 forintot tett ki.
A Készenléti Rendőrségnek ennél lényegesen többet kellett letennie az asztalra vagy a flaszterra. Nekik ez a színes és vidám homoszexuális forgatag kísérgetése és biztosítása a tisztes honpolgárok nyílván kiérdemelt felháborodása ellen 36 496 000 forintba került.
Így a fél Budapestet megbénító néhány órás parádé összesen 58 384 000 forintjába került a mi zsebünkre.
Gratulálunk a sikkasztás és aszisztálás eme módjához! Tudjuk, csak parancsot teljesítettetek! Nem is veletek van a baj, hanem az államvezetéssel, ami megenged mendenféle visszataszító, felforgató jellegű, provokatív förmedvényt! Ez a bűn, nem a holokauszttagadás! Ez megtörtént, a másik meg...

Gölöncsér Miklós