2012. július 3., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az Én Szavam valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve.
 
2012. július 2. hétfő, 18:00
Drága szeretett leányom, fontos, hogy követőim türelmesek maradjanak.
A jövőt soha nem lehet sürgetni.
Az Örök Atyám által meghatározott tervek, természetesen ki fognak bontakozni az Isteni Gondviselés által.
A számotokra biztosított idő, hogy segítsetek Nekem felkészíteni az emberiséget Nagy Irgalmasságomra, nagyon fontos. Ez az az időszak, melyben sokan lesznek megmentve imáitok által.
A remény, a hit és a szeretet Irántam, szeretett Jézusotok iránt, kitartást fog adni nektek küldetésetekben.
Amikor az előttetek lejátszódó rémtetteknek tanúi lesztek, amikor mindent, melyeket a tiszteletemre állítottak, megsemmisítenek, akkor fogjátok tudni, hogy az idő egyre közeledik.
Emlékeznetek kell arra, hogy ezeknek a dolgoknak be kell következniük, és Hadseregem részeként az a kötelességetek, hogy ellenálljatok az ellenségnek.
Hadseregem Isteni Ajándékokkal lesz felszerelve, és ez még azokat is lelkesíteni fogja, akik sötétségben vannak.
Az előkészítés időt vesz igénybe. Az imádság közelebb visz benneteket Szentséges Szívemhez és a szükséges oxigénnel látja el a lelketeket, hogy az előtettek álló csatát túléljétek.
Ahogy az Általam adott kegyelmektől erősödtök, nagyon könnyű lesz felismernetek az ellenséget, akik mindent gyűlölnek, amit Én képviselek. Ez szenvedést, fájdalmat okoz majd nektek, és dühössé tesz benneteket, de az Én Nevemben méltóságteljesnek kell maradnotok minden időben.
Amikor provokálnak benneteket az Én Nevemben, szeretettel kell válaszolnotok. Sohase próbáljátok elemezni Üzeneteimet, mert nektek erre nincs szükségetek.
Az Én Szavam, valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve.
Bárki, aki megpróbálja összezúzni Szavamat, vagy rágalmakat szórni rá, az kudarcba fullad, mert tehetetlenek Szent Szavammal szemben.
Most, hogy már a Hangomat ismeritek, ismernetek kell a fájdalmat is, melynek elviselésére számíthattok, amikor Szent Szavamat hirdetitek ezekben az időkben.
Manapság, ha megemlítik Nevemet, még az úgynevezett Keresztények körében is, ott kényelmetlen hallgatás van.
Amikor a jóról és a gonoszról nyíltan beszéltek, kigúnyolnak majd benneteket.
Ha pedig arra mutattok rá, hogy a bűn mennyire tönkreteszi gyermekeiteket, megkérdeznek majd benneteket: mi a bűn?
Manapság sokan nem tudják, hogy mi a bűn valójában. Sokan úgy fogadják el a bűnt, mint az életük normális részét, egy elfogadható tulajdonságot.
Ők a bűnt szívesen elnézik, mert ez megadja nekik azt a szabadságot, hogy egyéb örömöket hajszoljanak, más isteneket bálványozzanak, és kielégítsék vágyaikat.
Nem, ők nem akarnak meghallgatni, mert nem felel meg nekik.
Rátok, szeretett követőim, a vallás és az Isten iránti szeretet megszállottjaként fognak tekinteni, amely ma a vakok szemében kevés gyümölcsöt terem.
Ezért kell készülnötök. Ezért kell erősnek lennetek. Éppen ezek azok a lelkek, akikért imádkoznotok kell, és a megmentésükben segítenetek kell Nekem.
Az ilyen lelkeknek megengedni, hogy felzaklassanak, bántalmazzanak vagy sértegessenek benneteket, időpocsékolás.
Válaszoljatok szeretettel és méltóságteljes csenddel.
Soha ne féljetek hirdetni Engem, de soha ne kényszerítsetek olyan módon a lelkekre, hogy ők ezért majd elfussanak tőletek. Helyette imáitok és szenvedésetek által hozzátok őket Hozzám.
Megáldalak benneteket erős, bátor Hadseregem.
Szeretlek benneteket.
Én együtt járok veletek minden egyes lépésetekben, mert ti felemelkedtek, hogy lelkeket hozzatok Nekem.
Szeretett Jézusotok