2015. február 16., hétfő

Az Idők Jelei: üldöztetés

Időkjelei: Szomorú aktualitást ad Joseph alábbi írásának az a tegnapi hír, amelyben arról értesültünk, hogy az Iszlám Állam líbiai szárnya 21 egyiptomi kopt keresztényt fejezett le és „Vérrel írt üzenet a kereszt népének” címmel videót is közzétett erről.
church-christian-persecutionJoseph Candel összeállítása
Az elmúlt hetek során számos cikkben érintettük a Jézus által felsorolt „idők jeleit”. Ezek közül az egyik az üldöztetés. Bár a téma nem kellemes, mégis fontos beszélni róla, ha szeretnénk megérteni a körülöttünk folyó eseményeket és a ránk váró időket. A felkészülés a legjobb védekezés és ez a lelkiekre is igaz.
Nézzük meg, mit ír erről a Biblia. Tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság három és fél éve alatt az Antikrisztus „hadat indít a szentek ellen”:
„És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett.” (Jelenések 13:5-7)
Az üldöztetésnek erről az időszakáról olvashatunk Dániel próféciáiban is, például ezeken a helyeken: Dániel 7:21, 25, Dániel 8:24-25, Dániel 12:7.
A Dániel 9:27-ből arra következtetünk, hogy az Antikrisztus egy hét évre szóló szövetséget vagy szerződést köt majd, amikor kezdetét veszi a Jézus visszajövetelét megelőző utolsó hét év.
A Biblia több helyen is említi ezt a szerződést. Mivel a Dániel könyve 11,28-30-ban „szent szövetségnek” hívja, valószínűleg részben vallásos egyezmény lesz, feltehetően valami olyasmi, ami megoldást kínál a kiélezett zsidó-muzulmán-keresztény konfliktusra, és ami által Jeruzsálem nemzetközi várossá lesz, szabad vallásgyakorlattal mindenki számára. Úgy tűnik, ez lehetőséget biztosít majd a zsidóknak arra, hogy végül újra felépítsék templomukat Mória hegyén, és elkezdjék a rituális állatáldozatokat.
A „mindennapi áldozat” arra a zsidó szertartásra utal, melynek során egy meghatározott állat vérét vagy húsát áldozatként ajánlják fel Istennek az egyetlen igazi zsidó Templomban a bűnök megbocsátásáért. Ezt a zsidók szemében legfontosabbnak tartott szertartást kénytelenek voltak felfüggeszteni, amikor a második zsidó templomot lerombolták.
Az említett Dániel 9:27-ből azt is megtudjuk, hogy az Antikrisztus a hét év felén megszegi ezt az egyezményt:
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak…”
Két fejezettel odébb, a Dániel 11:31 szintén erről beszél:
„Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt [pusztító utálatosságot].”
Megtudjuk belőle, hogy az aláírását követő három és fél év után az Antikrisztus megszegi az egyezményt és megszállja a zsidó Templomot, a „megerősített szentélyt”, ami addigra felépül, hiszen most még nem létezik. Véget vet a mindennapi áldozatnak és a Hamis Próféta, az Antikrisztus jobbkeze, valahol a Templom területén belül felállítja a „pusztító utálatosságot” (Lásd: Jelenések 13:11-18).
Több mint 500 évvel a fenti prófécia lejegyzését követően Jézus maga is szó szerint idézte Dániel szavait, amikor a visszatérését és az ember jelenlegi korszakának végét megelőző jelekről beszélt:
„Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! -, … Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” (Máté 24:15, 21)
Akármi is lesz ez a „pusztító utálatosság”, tudjuk, hogy képes lesz „beszélni” és valahogy elérni, hogy „hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék.” (Jelenések 13:14-15)
Ez alatt az idő alatt egy új pénzrendszer is felállításra kerül, amiben a „Fenevad Bélyege” nélkül senki sem lesz képes vásárolni vagy eladni:
„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” (Jelenések 13:16-18)
Ez lehet egy mikrochip vagy hasonló eszköz, de jelen pillanatban még nem tudhatjuk, hogy milyen technológia hozza el ennek a próféciának a beteljesedését.
Amit viszont tudunk, hogy ezt a három és fél éves időszakot Nagy Nyomorúságnak hívja a Biblia. A Jelenések 13:5 negyvenkét hónapként, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig 1260 napként utal rá, ami szintén három és fél év. (Dániel idejében a babiloni naptárt használták, amelyben egy év 360 napból állt.)
Bár ez az időszak soha nem látott „nyomorúságot” hoz az emberiségnek, Isten megígérte, hogy „akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez, és a nép értelmesei sokakat oktatnak,” hozzátéve persze, hogy „fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre.” (Dániel 11:32-33)
Isten gyermekei, de valószínűleg sokan mások is visszautasítják majd az Antikrisztus imádatát és a Fenevad Bélyegét. Isten pedig védelmet ígér számukra. (Jelenések 12:6, 14)
Ezekből a versekből egyértelműen látszik, hogy a keresztények üldözése erősödni fog, tetőfokát pedig a Nagy Nyomorúság alatt éri el, de mi a helyzet napjainkban? Létezik most is keresztényüldözés, és ha igen, mennyire súlyos?
Az idők jeleivel kapcsolatban többször idézett magyarázatának elején Jézus azt mondta, hogy „akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.” (Máté 24:9) Tehát ez az üldözés nem csupán az utolsó évekre lesz jellemző, hanem az idők többi jeléhez hasonlóan fokozatosan erősödik.
Így annak ellenére, hogy a fent említett Nagy Nyomorúság időszaka még nem érkezett el, a keresztényüldözés jeleit már most is észrevehetjük.
A világon jelenleg 100 millió keresztény tekinthető üldözöttnek és ezzel a kereszténység tekinthető a legüldözöttebb vallásnak. Az üldöztetés sok formában jelentkezhet, köztük kifejezetten az üldözött egyén hite miatti bebörtönzés, kínzás, nemi erőszak, és halál.
„Még a keresztény többségű államokban is soha nem látott mértékű kirekesztést, diszkriminációt és erőszakot tapasztalunk,”
mondta David Curry, az Open Doors USA elnöke.
„A 2015-ös Globális Figyelőlistából kiderül, hogy hihetetlen számú keresztény válik az intolerancia és az erőszak áldozatává a hite miatt. Egyre több ember kényszerül bizonyos mértékig titkolni hitét.”
Az Open Doors adatai szerint az üldöztetés erőszakos és erőszakmentes formái is erősödnek a világon.
A keresztényüldözés azokat az ellenséges megnyilvánulásokat, tetteket foglalja magában, amelyeket valaki Krisztussal való azonosulása miatt szenved el.
2013-ben csaknem kétszer annyi esetet jegyeztek fel, amelyben valaki keresztény hite miatt halt meg, mint az előző évben. 2014-et pedig egyenesen a keresztény népirtás évének hívják egyesek, mivel soha ilyen mértékű keresztényüldözés nem történt még a történelem folyamán és csakis az Ókori Róma korából ismert első nagy keresztényüldözéshez lehet hasonlítani, amikor a hívőkre bűnözőként vadásztak a Római Birodalomban.
Bár gyűlnek a viharfelhők a láthatáron, mégsem kell félnünk. Isten azt mondja, hogy „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Menedéked az örökkévaló Isten, örökkévaló karjai tartanak.” (Ézsaiás 41:10, V. Mózes 33:27) Egy percre sem hagy cserben. „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig,” ígérte Jézus. (Máté 28:20)
A béke, amit Jézus ad „minden értelmet meghalad”. (Filippi 4:7) A nehézségek közepette is jelenlévő bizalom pedig a legteljesebb béke formája, amit a vihar próbája által ismerünk meg.Magyarországról csak a Bonum TV ment ki és csinált riportot kopt keresztény férfival http://bonumtv.hu/news/musorok/comment:-kopt-keresztenyek-martirhalala-egyiptomban-8838 azt mondja: “ez még csak a kezdet”.
Némi részvét http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-703966, http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-703993 és büntető feljelentés nemzetközi bíróságon http://www.hirado.hu/2015/02/16/szijjarto-a-nemzetkozi-buntetobirosag-fougyeszehez-fordul-az-egyiptomi-keresztenyek-kivegzese-miatt/

Sokkoló! A Pápa hazugnak mondja Jézust és a Bibliát