2012. december 9., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben
 
2012. december 8. szombat, 11:40
Drága szeretett leányom, ahogy Atyám felkészítette a világot Első Eljövetelemre, úgy most is felkészíti gyermekeit Második Eljövetelemre.
Az egész Mennyország ujjongott, amikor megszülettem, mert tudták, hogy azért lettem küldve, hogy megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól. Most minden angyali kar és minden szent azért örvend, mert a világ felkészítésére történő előkészületek már most folyamatban vannak, hogy a világ még egyszer üdvözöljön Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát.
Az időpontokat csak Atyám tudja, de azt elmondhatom nektek, hogy erre nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés után kerül majd sor.
Ez az az idő, amelyre Atyám türelmesen várt. Végül a szakadékba veti a fenevadat és démonait, akik a Földön járva kínozzák gyermekeit.
A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit a Második Eljövetelemre való felkészülésben.
Erre szükség van, mert ez azt jelenti, hogy sok ember fog bocsánatot keresni bűneire, akik egyébként azt nem tették volna meg.
A földrengések, viharok, áradások és az évszakra nem jellemző időjárás összekapcsolódnak, hogy a méregtől megtisztítsák a Földet. A szárazföld, a tenger és a levegő, szintén megtisztulásra kerül, hogy készenlétben álljon az Új Paradicsomra, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad.
Minden gondosan van megszervezve, Atyám Isteni Terveinek megfelelően. Az Isteni törvényeket, melyek Atyám Királyságát a Földön és a Mennyben szabályozzák, az emberek kevésbé ismerik.  
A Prófétáim és az Én Tanításaim által sok mindenre meg lettetek tanítva. Mégis sok minden rejtély maradt a számotokra. Amikor idővel a rejtélyek feltárulnak előtettek, akkor fogjátok megérteni az emberi szenvedés okát.
Sokan közületek tanult teológusok, akik – amennyire csak tudják – betartják az Általam meghatározott Törvényeket.  
Akkor ti azt is tudjátok, hogy a Szeretet, amit Isten minden gyermeke számára tartogat, felülmúl minden teológiai gondolkodást.
Ugyanez vonatkozik az egyszerű lélekre is, aki Irántam, szeretett Jézusa iránt igaz szeretetet érez, anélkül, hogy elemezné, miért.
Azáltal, hogy bíztok Bennem és elfogadjátok, hogy Szeretetem irgalmas és türelmes, azt is tudjátok, hogy Én teljesíteni fogom az Atyám által tett Ígéreteket.
Az Ő Isteni Akarata végre beteljesül. Csak az Ő Akarata tud békét biztosítani gyermekei között. Ez egy olyan megnyilvánulás lesz, hogy minden Teremtménye szeretni fogja Őt, elfogadja Szeretetét és Ajándékait, amelyekkel gyermekeit el szeretné árasztani.
A világ csak egy töredékét pillantotta meg az Atyám által alkotott csodáknak.
Gyermekei még nem voltak tanúi annak az Igaz Dicsőséges Királyságnak, ami várja őket.
A sok fájdalom és szenvedés után, melyet a Sátán vezetésével a bukott angyalok okoznak a földieknek, most minden meg lesz oldva.
A végső csata a gonosz elpusztításának végleges befejezése lesz.
A Nagyfigyelmeztetés egy csoda, melyet Atyám engedélyezett, hogy az Új Királyságába való belépést annyi gyermekének biztosítsa, amennyinek csak lehetséges.
A hitehagyás és a tanbeli tévedések miatt, melyeket a megtévesztett felszentelt szolgák terjesztettek az elmúlt négy évtizeden keresztül, ez az egyetlen módja az emberiség gyors egyesítésének.
A világ népességének jelenlegi nagyságát tekintve ez azt jelenti, hogy a Lelkiismeret Megvilágításának e csodája által milliárdokat lehet megmenteni.
Miközben az idő a Nagy Megpróbáltatás felé halad, Én, az Isten Báránya, ki fogom nyilatkoztatni a világnak a Jánosnak adott Pecsétek valódi jelentését.
Az Igazság Könyve az Isten Igéje, mely Atyám Könyvén keresztül mind a mai napig adatik az emberiségnek. Az emlékezteti Isten gyermekeit az Igazságra, mivel oly sokan elfelejtették azt.
A végidőkre vonatkozó misztériumok is – ahogyan az Dániel prófétának adatott – fel lesznek tárva, hogy mindnyájan felkészülten, a szabad akaratotok által lépjetek be az Új Paradicsomba.
Ne utasítsátok el az Igazságot, ahogyan az most adatik nektek, mert az hasonló lenne egy beteg emberhez, aki elutasítaná betegségének kezelését. Az Igazság nélkül nem lennétek megfelelően felkészülve arra, hogy belépjetek Új Paradicsomomba.

Jézusotok