2011. december 7., szerda

MILYEN LESZ AZ EGYETEMES FIGYELMEZTETÉS? - Luz de Maria de Bonilla (Garabandal) 2008-ban átélhette...

Isten Nagy Figyelmeztetése az emberiségnek
„Anyám fáradhatatlanul zarándokol, de hívását nem hallják meg, hanem kigúnyolják, és üldözik. A Figyelmeztetés bejelentése némelyeket nevetésre késztet, pedig az igazság az, hogy Anyám a Szentháromság határozatát nyilvánítja ki. Amikor majd bekövetkezik, azok, akik gúnyt űztek ezen isteni dekrétumból, úgy fogják érezni, hogy saját bűneik emésztik fel őket.
Arra szólítunk fel titeket, hogy legyetek tudatában a pillanat komolyságának, amelyben éltek. Azok, akik annak idején Noét kigúnyolták, később jajveszékeltek.
A Figyelmeztetés, a kozmikus és a spirituális egyaránt, késedelem nélkül be fog teljesedni.”
(Urunk, Jézus Krisztus által az Ő szeretett leányának, Light of Mary-nek, 2011. október 21-én adott üzenet)

„Kedvesem: Ne feledd, az idő nem idő, mert arccal vagytok már annak a nagy eseménynek beteljesedése felé, amelyre minden felhívásom irányul: egy, a Szentháromságnak az ember felé megnyilvánuló irgalmassági aktusa azonnali beteljesedése felé, amely: A NAGY FIGYELMEZTETÉS.” (Az Áldott Szűzanya, 2011. szeptember 7-én)


MILYEN LESZ AZ EGYETEMES FIGYELMEZTETÉS?
Az egyetemes FIGYELMEZTETÉS az emberiség történelmében példa nélküli kozmikus esemény lesz, a tudósok által ismeretlen természeti jelenség. Sok látnok szerint, mintha bekapcsolnák a FÉNYT az űr mélységéből, amely közvetlenül Istentől jön, és amelynek elementáris hatása a földön kb. 20 percig tart. Ez látható lesz majd szabad szemmel, de lesz egy láthatatlan erő is, amely felkavarja az emberi értelmet. Óriási érzelmi, lelki és szellemi megrázkódtatást okoz, amelyhez hasonlót soha semmilyen más pszichikai hatás nem váltott ki, és amit nagyon jól jellemez az a meghatározás, hogy „utolsó erőkifejtés a Mennyből”. Az emberiség számára ugyanis világossá válik lelkiismeretében Istennel és a bűnnel való viszonya, és a kitáguló szellemi dimenzióban felmérjük majd, hogy bűneink miatt mennyire távolodtunk el Istentől.
Más szóval az egyetemes Figyelmeztetés egy nagy vizsgája lesz az emberiség lelkiismeretének, amely nem változtatja meg, - habár lesz, amit igen - a katasztrofális események lefolyását, amelyekkel szembe kell néznünk. Ez inkább lehetőség lesz szemléletünk megváltoztatására a felismert igazság alapján, amelyet ebből az óriási lelki ajándékból nyerünk.
Ezt az eseményt Isten világszerte nagyon alaposan kijelentette eszközeinek, mégsem ismerik az emberek széleskörűen, sokak számára pedig teljesen hihetetlen. Így óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy lehet egy ilyen nagyfontosságú dolog körül ekkora csend. Talán azért, mert sem a tudományhoz nem kapcsolódik igazán (a megfogható elemek hiánya miatt) sem pedig a valláshoz (a magán kinyilatkoztatások természete folytán) így végül csak egyedül a személyes emberi hit marad.
Jézus és Mária választottaik révén sok éven keresztül közölt üzenetekben adtak néhány részletet erre vonatkozóan; megmagyarázták természetét, valamint ismertették e páratlan megtapasztalás bekövetkezésének várható idejét, és az emberekre gyakorolt hatását.
Elmondhatjuk még, hogy ezeket az ismereteket belső hallás és víziók formájában hozták választott eszközeik tudomására, misztikus formában, hogy megtapasztalják annak az emberi természetre gyakorolt hatását lelkükben átélve, és hogy így, annak jelentőségét átérezhessék.
Mára már sok hiteles látnok kapott kinyilatkoztatást Isten Nagy Figyelmeztetésére vonatkozóan, de mindez Garabandalban kezdődött, ahonnan átterjedt híre mind az öt kontinensre és érthetővé vált teljes összefüggésében. Vizsgáljuk hát meg a történelem legkülönlegesebb Mária jelenését röviden összefoglalva.
Garabandal egy az észak spanyolországi hegyek közé ékelt kis egyszerű falu, amely ma is őrzi a négy 11-12 év körüli kislány - Conchita, Jacinta, Mari Cruz, és Mari Loli – előtt, 1961 és 1965 között történt mintegy 3000 nyilvános Szűzanya jelenés nyomait.
Sok üzenet és prófécia adatott e lányokon keresztül az emberiségnek, köztük annak a három nagy eseménynek a kinyilatkoztatása is, amelyek ezekre az időkre vonatkoznak. Ezek időközben más látnokoknak is ki lettek jelentve, és más helyen történt Mária jelenések alkalmával is meg lettek erősítve: FIGYELMEZTETÉS, CSODA, BÜNTETÉS (vagy Tisztítás.)
A lányok látomása szerint a büntetés olyan óriási mérvű lesz, amellyel még soha nem szembesült a föld, hatása pedig az egész emberiséget érinti, mivel megelőzi azt az egyetemes FIGYELMEZTETÉS és a CSODA, hogy előkészítsen minket, és egy utolsó lehetőséget adjon nekünk a változásra.
A CSODA Garabandalban történik majd, röviddel a FIGYELMEZTETÉS után, hogy megerősítse a világot abban, hogy a FIGYELMEZTETÉST Isten küldte, és ne legyen kétség annak természetét illetően.
A következőkben álljon itt néhány kommentár, amit a legfontosabb látnok, Conchita Gonzales tett 16 éves korában:
  • A Figyelmeztetés egy természetes jelenséghez kapcsolódik, amelynek neve megtalálható a szótárakban, és „A” betűvel kezdődik.
  • A Figyelmeztetés közvetlenül Istentől ered, és ugyanabban az időben lesz látható az egész világon.
  • Mintha bűneink feltárulnának, és láthatóvá válnának, amelyet megtapasztalnak mind hívők, mind hitetlenek, és függetlenül attól, milyen vallás hívei.
  • Mintha bűneink letisztítása történne, hogy előkészítsen a Csodára.
  • Ez is egyfajta összeomlás lesz,- amilyennek a halálunkat képzeljük- és mondhatjuk, hogy a halottak közé kívánkozunk a Figyelmeztetés megtapasztalása előtt.
  • A Figyelmeztetés a világ lelkiismeretét állítja helyre, azokét is, aki nem ismerik Krisztust, és a nem keresztények is hinni fogják, hogy a Figyelmeztetés Istentől érkezett.
  • A legfontosabb azonban, hogy azon a napon, a világon mindenki lát majd önmagában egy jelet; a kegyelem, vagy büntetés jelét. Tehát: Figyelmeztetés lesz.
  • Akkor, abban a pillanatban egymagunk leszünk a világban lelkiismeretünkkel, Isten jelenlétében. Látni fogjuk bűneinket, és mindazt, mit azok okoztak.
Bár mindenki megtapasztalja ezt az eseményt, de mindenki másképpen, mert függ az egyes emberek személyes lelkiismeretétől, valamint maguk a bűnök is különböznek az egyes emberek esetében.
A Figyelmeztetés egy asztrológiai eseményhez kapcsolódik, amikor két égitest összeütközik egymással, ami azonban fizikai károkat nem okoz. Mégis nagyon ijesztő lesz, mert pontosan abban a pillanatban látjuk majd saját lelkünket, és az általunk okozott károkat; úgy érezzük, mintha meghalnánk. De emiatt nem halunk meg, - legfeljebb az iszonyat következtében, amelyet a bensőnk megismerése okoz - hogy kik is vagyunk mi valójában.
Az ebben a kis faluban adott kinyilatkoztatások - együtt a hosszú ideje világszerte adott többivel - arra engednek következtetni, hogy a Figyelmeztetés a globális válságba mélyen belemerült emberiség számára az utolsó figyelmeztetés lesz majd.
2.)
Luz de Maria de Bonilla több mint 17 éve kap üzeneteket az Úr Jézustól és a Szűzanyától. Figyelmezteti az emberiséget, jövendöl a drámai eseményekről, és sok általa közvetített prófécia már nagy pontossággal be is teljesedett. Egy kis papi csoport is segíti küldetését, de ő Jézus megbízásából mindaddig névtelenségben maradt, amíg Jézus meg nem engedte, hogy felfedje kilétét az üzeneteiben említett események gyors előrehaladása miatt.
A látnok a saját személyes élményén keresztül mutatja be nekünk, milyen lesz az egyetemes Figyelmeztetés.
„ Az Úr nagyon különleges módon értette meg velem, hogy majd egy üstökös kerül a Föld közelébe, amit mindenki lát, és így nagy pánikot okoz, ami sok embert gyónásra késztet, noha igazi bűnbánatot nem éreznek.
Aztán megjelenik az égbolton a „KERESZT” jele több napon át. Az emberek érezni fogják a gyónás és bűnbánat szükségességét, de lesznek, akik azt mondják, hogy ez is csak emberi mesterkedés, valami trükk az emberek megfélemlítésére, és a Katolikus Egyház ellen fordulnak.
A zűrzavar közepette egy földrengés jelzi majd a FIGYELMEZTETÉS jöttét, amelyet az Úr engedélyével részben megtapasztalhattam a 2008. évi nagyböjt időszakában, egy szerdai napon.
Gyötrelmet éreztem magamban, valami rémesnek a közeledését, amiről nem tudtam, hogy micsoda, csak azt, hogy valami lesújtó fog történni, - valami olyasmi, amitől megszakad a szívem.
Kb. 20 percig lehettem ebben az állapotban, amikor a nyugtalanságom fokozódni kezdett, és úgy éreztem, mintha a lelkem elhagyna, mert fokról fokra valami szörnyű magányosság érzése kerített hatalmába, amit nem csak a lelkemben éreztem, hanem a fizikai testemben is.
Aztán teljesen rám borult valami borzalmas elhagyatottság érzete. Az aggodalom pedig úgy fokozódott bennem, ahogyan az elhagyatottság érzete is nőtt. Teljes tudatában voltam Isten távollétének, valamint a lelkemben jelenlévő sivárságnak és gyötrelemnek. Próbáltam valami vigasztalást keresni, de csak a mindent betöltő magány és ridegség fala növekedett fokról fokra, míg nem azt éreztem, hogy lelkem elhagyja tudatomat, - Isten nélkül! És aztán,- akár egy filmen,- bűnök kígyózni kezdtek bennem, súlyosabban, mint hogy azt szóban ki lehetne fejezni. Éreztem,- mondhatnám megtapasztaltam- mindet, mint a sajátjaimat, mert bennük éltem. Éreztem, mi megy át az emberek agyán, szívén, bensőjében, mikor megválnak életüktől.
Átéltem azok szenvedéseit, akik elhagyni készülnek életüket; éreztem azt, amit a baba érez abortusz közben, megtapasztaltam a bántalmazottak sérelmeit, átéltem a drog, - és alkoholfüggőséget, és a prostitúciót. A bűnök fajtái egytől egyik átvonultak a lelkemben. Mindehhez valami szörnyű alávalóság érzete társult. Úgy éreztem, nem mehetek ki a házból, mert Isten elvetett engem, és megéltem ISTEN TELJES HIÁNYÁNAK állapotát. Ez valami olyan borzalmas üresség, amit semmi nem tölthet be; itt a földön is van emberi bűn és bánat, de nem érezzük a bűn támadásának terhét, mert Isten jelenlétében élünk.”

Aztán a gyötrő magányosság érzetének feloldására a látnoknő a férje segítségét kérte, akiről tudta, hogy a kegyelem állapotában van, és aki rögtön imádkozni is kezdett érte. Ő még mindig érezte a rettenetes ürességet és egy erős késztetést arra, hogy kirohanjon a házból, be a kocsiba, és gyorsan elhajtson. Tudta, hogy ez csak egy démoni kísértés, aminek minden erejét megfeszítve ellen kell állnia. A földre vetette magát és karjait kereszt alakban kitárva kérte Istent, hogy térjen vissza hozzá. Aztán úgy érezte, mintha a lelke megszólalna, és tudta, hogy a Szentlélek betöltötte őt, mert a béke és elégedettség érzése uralkodott el rajta úgy, mint soha azelőtt.
Rendkívüli élményét ezekkel a szavakkal foglalja össze:
„ Íme, így zajlik le a FIGYELMEZTETÉS. A bűnös emberek eszméletüket vesztik, kómába esnek, a démonok pedig várják, hogy megkaparinthassák lelküket, mintegy a saját zsákmányukat, mielőtt még az irgalom órája elérkezne. Azok számára, akik életüket Isten nélkül élik, a FIGYELMEZTETÉS percei borzalmasak lesznek. Különösen rettenetes, mikor végezetül az őket körbezáró démoni légiók kezére adják magukat, akik vádolják őket bűneik miatt, és elhitetik velük, hogy Isten nem fog nekik megbocsátani.
A langyos lelkek pedig a töredelmes bánat és kegyelem perceit élhetik majd meg, ha felismerve hibáikat, bocsánatot kérnek, és megtérnek.
Ugyanakkor a kegyelem állapotában lévő lelkeket a Szentlélek jelenléte tölti be.
Tudni kell még azt is, hogy a FIGYELMEZTETÉS lezajlása után a hitetlenek tudományos magyarázattal állnak majd elő, az emberiség kitart tévedéseiben, a bűnök kiterjednek, és üldöztetés kezdődik.
Attól a naptól kezdve az életem már nem ugyanaz. A FIGYELMEZTETÉS alatt az Úr képessé tesz minket arra, hogy a bűn tudatában legyünk. Sosem felejtem el azt a napot. Sírtam azokban a percekben, amikor Isten hiányát éreztem. Soha nem gondoltam volna, hogy ez az érzés minden gyötrelmet felülmúl, amihez csak a testben lévő üresség, a bűnök megjelenése, valamint az elhagyatottság érzésének állandó fokozódása társul.
Most is sírok, amikor erről a tapasztalásról írok, mert még az emléke is fájó, és mindig kérem az Urat, ne kelljen azt újra átélnem, mert nem lennék képes mindazt újra elviselni.
Ez az én személyes megtapasztalásom a FIGYELMEZTETÉSRŐL, egy riport annak lezajlásáról, - a Jézussal együtt való szenvedésről. Ő azt mondta, hogy EZT FOGJÁK A LELKEK ÉREZNI A FIGYELMEZTETÉS ALATT, ÉS EZ CSAK EGY CSEPP AHHOZ KÉPEST, AMIT Ő ÉLT ÁT A MI BŰNEINK MIATT.
A látnoknőnek a továbbiakban is voltak még megtapasztalásai, a FIGYELMEZTETÉSRE vonatkozóan, amellyel kapcsolatban üzeneteket is kapott. Többek között az alábbi magyarázatot adta neki Jézus:
„ Az, hogy Isten elhagy valakit, nem azért történik, mert Isten el akarja hagyni, hanem azért, mert Isten tiszteletben tartja az emberek szabad akaratát. Meg kell tapasztalniuk, hogy a szabad akarattal való visszaélés a bűn, és hogy annak milyen következményei vannak.”
Egymástól függetlenül, különböző helyeken, számos más látnok is hasonló üzeneteket kapott, és kap jelenleg is a Nagy Figyelmeztetésre vonatkozóan.
Ezek arra hívnak fel mindenkit, hogy mindig álljon készen a nagy eseményre, amely bármikor bekövetkezhet, annyira közel van.
Ezért nagyon fontos, hogy lelkünk legyen mindig a kegyelem állapotában, és osszuk meg ezeket az ismereteket mindazokkal, akikkel csak tudjuk. És ami még nagyon fontos: imádkozzunk minél többet, és ne feledjük önmagunkat naponta felajánlani Jézus Szentséges Szívének!

Köszönöm Ritának az áldozatos munkáját, hogy ezt megismerhettük.