2013. december 2., hétfő

Égi Édesanyánk 2013. december 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Medjugorje, 2013. december 2.

"Drága gyermekek, anyai szeretettel és édesanyai türelemmel tekintek szüntelen tévelygésetekre és elveszettségetekre. Ezért vagyok veletek. Segíteni szeretnék abban, hogy elsősorban találjátok meg és ismerjétek meg önmagatokat, hogy majd azután felismerhessétek és beismerhessétek mindazt, ami nem engedi, hogy őszintén, teljes szívvel ismerjétek meg a mennyei Atya szeretetét. Gyermekeim, az Atya a kereszt által ismerhető meg. Ezért ne utasítsátok el a keresztet, törekedjetek segítségemmel megérteni és elfogadni. Ha el tudjátok fogadni a keresztet meg fogjátok érteni a mennyei Atya szeretetét is; Fiammal és velem fogtok járni; különbözni fogtok azoktól, akik még nem ismerték meg a mennyei Atya szeretetét, azoktól, akik hallgatják őt, de nem értik, nem járnak vele, nem ismerték meg Őt. Azt szeretném, hogy ismerjétek meg Fiam igazságát és apostolaim legyetek, hogy Isten gyermekeiként emelkedjetek felül az emberi gondolkodásmódon és mindig mindenben újból és újból Isten gondolatait keressétek. Gyermekeim imádkozzatok és böjtöljetek, hogy felismerhessétek mindazt, amit kérek tőletek. Imádkozzatok a pásztoraitokért és arra vágyakozzatok, hogy velük egységben ismerjétek meg a mennyei Atya szeretetét. Köszönöm nektek."

--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

A medjugorjei üzeneteket illetően nem kívánjuk megelőzni az egyház medjugorjei jelenésekkel kapcsolatos állásfoglalását, alávetjük magunkat annak, amint hivatalosan is kimondják. Az üzeneteket tájékoztató jelleggel adjuk közre, amihez az egyház is hozzájárulását adta, amikor VI. Pál pápa (1966. okt. 14-én) eltörölte az új jelenések közlésének betiltására vonatkozó 1399 (5) sz. kánont.

Nagyon különös fotók!!

A srácot felhívták, hogy menjen ki és nézzen az égre – Ezt fotózta le…

A sztori annyi, hogy a feltöltő barátjának az apukája kapott egy telefont a haverjától, hogy azonnal menjen ki a szabadba és nézzen az égre. Nem tudunk tudományos magyarázatot adni a látványos égi jelenségre, de biztosan csodálatos élmény lehetett átélni. Szerencsére fotók formájában mi is megtekinthetjük.  Elképesztő!
 
A0dsnoc XmqQuvu QJguJPe t4iFZ7u

Először házasodtak transzszexuálisok Argentínában

Esküvő után a férj fogja megszülni a gyereket

Mindketten transzszexuálisok, azaz ellenkező neműnek érzik magukat, mint amilyen testben élnek, ám egyikük sem esett át nemátalakító műtéten. Így aztán a gyermekvállalás is csak egy furcsa csavarral lehetséges.
Transzszexuális pár már korábban is kötött házasságot Argentínában, ám olyanok még sosem, akik nem estek át a nemátalakító műtéten. Így állhatott elő az a furcsa helyzet, hogy miközben egyikük lélekben férfinak érzi magát, biológiai értelemben nőnek számít, a "feleség" pedig az, akit első ránézésre a férjnek gondolnánk.
Az argentin törvényhozás úttörőnek számít a latin-amerikai országok közt a másság elfogadásának tekintetében: 2010-ben ők engedélyezték először a homoszexuálisok házasságát, majd két évvel később, tavaly újabb törvényt hoztak, hogy a transzneműek a biológiai jellemzőiktől függetlenül meghatározhatják, férfinak vagy nőnek érzik-e magukat és okmányaikat is ez alapján állítják ki azóta.

Alexis Taborda és Karen Bruselario, a most házasságot kötött pár mindkét tagja elmondta, hogy bár ellentétes neműnek tekintik magukat, mint amilyen testben élnek, egyikük sem vetette alá magát az átalakító műtétsorozatnak. A későbbi gyermekvállalás emiatt fordul meg: bár lelkileg Karen érzi magát férjnek, biológiailag mégis az ő teste alkalmas a gyermek kihordására, míg felesége, Alexis lesz a nemzőapa.

A pár múlt pénteken mondta ki a boldogító igent egy polgári szertartás keretében, de nem titkolják, hogy szeretnék Isten előtt is szentesíteni kapcsolatukat. Ehhez a pápa hozzájárulását kérték, de az e-mailben elküldött kérelemre ezidáig nem érkezett válasz.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: arra kérlek benneteket, hogy most kezdjétek el az Üdvösség Kilencedét (&130.)

2013. december 1. vasárnap, 16:12
Gyermekem, Én vagyok a napba öltözött asszony és ez a nap, Isten Fényét jelképezi a világban. Nap nélkül nincs Világosság. Világosság nélkül nincs Élet. Isten nélkül csak a halál van.
Az Én szerepem, mint az Üdvösség Anyja – miként segítek Fiamnak ebben a végső Küldetésében, végső Tervében, hogy beteljesedjen Atyja végső Szövetsége, hogy Üdvösséget hozzon minden lélek számára – azt jelenti, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, amit csak tudok, hogy elhozzam Neki azokat a lelkeket, akikre Ő annyira vágyik. Azt szeretném, ha ismertté válna, hogy Én nemcsak a Mennyország Királynőjévé lettem kinevezve, hanem Izrael tizenkét törzsének a Királynőjévé is. Tizenkét nemzet fog az Új Jeruzsálemben uralkodni. Tizenkét csillag van a koronámon, melyeket szeretett Fiam, Jézus Krisztus, helyezett a fejemre Megkoronázásom alkalmából, mintegy utalásként erre a próféciára. A tizenkét csillag mindegyike a tizenkét nemzetet jelképezi, amelyek az Ítélet Napján fognak kialakulni.
Minden lélek, beleértve azokat is, akik fel fognak támadni a halálból, valamint azok, akik a mai világban élnek és Isten Fényében maradnak, át fognak menni az Új Égbe és az Új Földbe. Ők egyesülvén Fiammal, egyként fognak csatlakozni egymáshoz, és egy tökéletes testben és lélekben fognak új életre kelni, mint ahogy az akkor volt, amikor Fiam feltámadt a halálból. A tökéletességnek ez az állapota Isten legnagyobb Ajándéka, és azt bizonyítja, hogy Ő mennyire Irgalmas. Ez az az üdvösség, amelyet Fiam megígért, amikor elszenvedte Haláltusáját a Kereszten. És mivel Ő nagyon szereti az emberiséget, meg szeretne menteni minden egyes lelket, különösen azokat, akik elvesznek Számára.
Most mindnyájatok számára adok egy különleges Ajándékot, amelyet Fiam megáldott, hogy minden lélek megmenekülhessen a Pokol tűzétől, és megkaphassa az üdvösséget. Fiam azt szeretné, ha minden lélek megmenekülne, független attól, hogy mennyire súlyosak a bűneik. Arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal, csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.
Ezt az imát kell mondanotok a hét nap mindegyikén:
A keresztes Imahadjárat 130. imája: Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencede
Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.
Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.
Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják Őt, megbántják, és akik hamis tanokat és Isteneket imádnak.
Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, hogy könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre. Ámen.
Az ígéretem, hogy segítem Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiség számára készített tervét, azt jelenti, hogy egyesítelek mindnyájatokat – akik felismeritek szerepemet, mint Minden Kegyelem Közvetítőjét és Társmegváltót – hogy az egész világ egyként egyesülhessen egységben Jézus Krisztusban, Üdvözítőtökkel és Megváltótokkal.
Menjetek békével. Én mindig imádkozni fogok értetek, drága gyermekek, és válaszolni fogok mindig hívásotokra, hogy az emberiség megváltassék Isten Szemében.
Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Horvátország nem buzul!

Az alkotmány módosításával kapcsolatos népszavazást tartottak Horvátországban. A referendum tétje az volt, hogy bekerüljön-e az alkotmányba az azonos neműek életközösségével kapcsolatos - homoszexuális részről pozitív - változtatás. A keresztény ország nem támogatja a szentségeket meggyalázó fajtalankodókat. A szavazatok feldolgozása után elmondhatjuk, hogy a horvátok nemet mondanak a buzulásra.
Hídfő.net | Horvátország nem buzul
Vass Csaba


Horvát népszavazás a józan ész mellett
Döntött Horvátország: a házasság egy férfi és egy nő közötti életközösség - ez kerül be a horvát alkotmányba. A vasárnapi népszavazáson a szavazatok 30 százalékos feldolgozottságánál a résztvevők 64,84 százaléka támogatta ezt.
A házasság egy férfi és egy nő közötti életközösségként meghatározott definíciója kerülhet be a horvát alkotmányba: a vasárnap tartott népszavazáson a szavazatok harminc százalékos feldolgozottságánál a résztvevők 64,84 százaléka támogatta, míg 34,56 százaléka ellenezte az alkotmánymódosító javaslatot.
A szavazópolgárok vasárnap arról dönthettek, akarják-e, hogy az alkotmány a házasságot a keresztény felfogás szerinti, egy férfi és egy nő közötti életközösségként határozza meg.
Amennyiben a népszavazáson a többség igennel válaszol, akkor módosítják az alkotmányt, ezzel eleve kizárva az azonos neműek házasságának lehetőségét a jövőben.
A népszavazást a római katolikus egyház által támogatott csoportok kezdeményezték, miután sikerült 750 ezer aláírást gyűjteniük a 4,2 milliós lakosú országban.

MTI/Magyar Kurír