2016. november 14., hétfő

Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult a hamis prófétához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait.

Pápához az ellenreformáció óta még sohasem fordultak saját bíborosai nyilvánosan olyan kényes ügyben kérdéssel, hogy tisztázzon egy általa kibocsátott dokumentumot. A levél öt tisztázandó kérdést ("dubia" -t) tartalmaz és négy bíboros írta alá szeptember 18-án: az olasz Carló Caffarra, Bologna nyugalmazott érseke, az amerikai Raymond Burke, az Apostoli Signatura jelenlegi elnöke, a német Walter Brandmüller és Joachim Meisner, Köln nyugalmazott érseke. Ez az igazi - erkölcsi természetű - földrengés. A pápai szenátus négy tagja (akik velük egyetértenek, de nem vállalják a nyilvánosságot, sokkal többen vannak) a hitet és erkölcsöt érintő kérdéssel, dubia-val fordult Ferenc pápához, amelyre az egyházi törvények értelmében a pápa köteles lett volna választ adni: vagy pozitív igen-t, vagy negatív nem-et, akár magyarázattal is, de köteles lett volna választ adni. És a pápa tudtul adta a négy bíborosnak, hogy NEM FOG NEKIK VÁLASZT ADNI. És ez a csönd az, ami megrengeti a földet.A levél:

Ferenc pápa Őszentségének
és Gerhard L. Müller bíboros eminenciás úr figyelmébe

Szentatya,

Az Amoris Laetitia apostoli buzdítást, különösen a VIII. fejezetét, a nyilvánosságra hozatalát követően teológusok és hittudósok különböző, sőt, ellentmondásos értelemben magyarázták. A média ráadásul még jobban kiélezte ezt a vitát, ezzel a hívek között bizonytalanságot, zavart és irányvesztést okozott.

Emiatt alulírottak, de még sok már püspök és pap is, a hívektől számtalan kérdést kapott az Amoris Laetitia VIII. fejezetének magyarázatára vonatkozóan.

Ezért most, lelkipásztori felelősségünk tudatában és a Szentséged által szorgalmazott szinoditás gyakorlatba ültetésének a vágyával, mély tisztelettel bátorkodunk megkérni Szentségedet, mint a hit legfőbb tanítóját, akit a Feltámadott arra szólított fel, hogy erősítse meg testvéreit a hitben, hogy oszlassa el a bizonytalanságokat és hozzon világosságot, hogy a jelen levelünkhöz mellékelt Dubia-ra szíveskedjen választ adni .

Kérjük Szentséged áldását és ígérjük, mi is imáinkba foglaljuk Szentségedet.

Walter Brandmüller bíboros

Raymond L. Burke bíboros

Carlo Caffarra bíboros

Joachim Meisner bíboros

Róma, 2016, szeptember 9.

***

A KÉRDÉSEK

1. sz. tisztázandó kérdés:

Azt kérdezzük, hogy az Amoris Laetitia állítását (nn. 300-305) követően, lehetséges-e most egy olyan személynek feloldozást adni és a bűnbánat szentségét kiszolgáltatni és szentáldozáshoz járulni engedni, aki, bár érvényes házassága van, de egy másik személlyel él együtt úgy, mint férj és feleség anélkül, hogy teljesítenék a Familiaris Consortio n. 84 feltételeit, amelyeket a Reconciliatio et Paenitentia n. 34 és a Sacramentum Caritatis n. 29 is megerősített. A "bizonyos esetekben" kifejezés, amely az Amoris Laetitia 351. lábjegyzetében (n. 305) található, alkalmazható-e azokra az elvált személyekre, akik új kapcsolatot létesítettek és férj-feleségként élnek?
(...)

2. sz. tisztázandó kérdés:

Az Amoris Laetitia (cf. n. 304), szinódus utáni apostoli buzdítás után, még mindig érvényesnek tekinthető-e Szent II. János Pál II. enciklikája, a Veritatis Splendor n. 79, amely a Szentírás és az Egyház hagyományára épül az abszolút erkölcsi normákat illetően, amely eredendően megtilt minden rossz cselekedetet, és amely kötelező érvényű bármiféle kivétel nélkül?
(...)

3. sz. tisztázandó kérdés:

Az Amoris Laetitia (n. 301) után lehetséges-e azt állítani, hogy az a személy, aki az Isten egyik, nevezetesen a házasságtörést tiltó törvényének ellentmondóan él életvitelszerűen(cf. Mt 19:3-9), a súlyos bűn objektív állapotában van?
(...)

4. sz. tisztázandó kérdés:

Az Amoris Laetitia (n. 302) "körülmények, amelyek enyhítik az erkölcsi felelősséget" állítása után még mindig érvényesnek tekinthető-e Szent II. János Pál pápa Veritatis Splendor n. 81 enciklikája, amely a Szentíráson és az Egyház hagyományán alapul, amely szerint: " Ezért egy tárgya miatt bensőleg rossz cselekedetet a körülmények vagy a szándék soha nem tudna átalakítani „szubjektíve” jó vagy megvédhető választássá."?
(...)

5. sz. tisztázandó kérdés:

Az Amoris Laetitia (n. 303) után még mindig érvényesnek tekinthető-e Szent II. János Pál pápa Veritatis Splendor n. 56 enciklikája, amely a Szentíráson és az Egyház hagyományán alapul, amely kizárja a lelkiismeret szerepének kreatív értelmezését, és amely hangsúlyozza, hogy a lelkiismeret sohasem lehet jogosult kivételeket tenni az abszolút erkölcsi normákat illetően és amely megtiltja azt, 'ami az elvont erkölcsi törvény szerint bensőleg rossz'?
(...)

forrás: rorate-caeli.blogspot.com

A Szent Szűz nevében parancsolom neked, hogy mondd el az igazságot ami Krisztus Egyházában történik?

A Szent Szűz nevében parancsolom neked, hogy mondd el az igazságot ami Krisztus Egyházában történik?
-Jaj, azt a nevet ne, csak azt ne. Annak a névnek csak a hallattára végtelen kín fog el engem és bennünket démonokat. Nem akarok beszélni, de a Magasre
ndű Asszony beszédre kényszerít, te undorító pap. A Katolikus Egyház támadás alatt áll. Az ördögi erők elszabadultak annak a Jegyese felé, akit felfüggesztettünk a keresztre. Ez az utolsó csapás, amit az Egyházára mérünk. A pápa lemondatása megnyitja az utat a frontális támadásunkhoz. Az ott fent vissza akar térni a földre, hogy mikor, hol és hogyan, nem tudom, de érzem, hogy az a nap már nagyon-nagyon közel van. Az erőm egyre gyengül, ezért kell koncentrálnom, hogy visszanyerjem az energiáimat, hogy a milliárdnyi démonjaimat az Apostoli Szentszék ellen tudjam fordítani.Nem elég a korrupció, a pénzsóvárság, a botránykeverés, hanem egy olyan támadást kell indítani, amelynek a végkifejlete a Római Egyház pusztulása.

-Isten nevében mondd meg, mit akarsz tenni Isten Szent Jegyese ellen?
- Kétezer éve már, hogy mi bukott angyalok az Egyház és a széplelkű poltikusok segítségével megpróbáljuk véglegesen megsemmisíteni azt a szörnyűséges Názáreti teremtményt. Sajnos nem sikerült még mert a Mindenhatóhoz tartozik. Minden erőnk feleslegesnek bizonyult, mert a pokol kapujai, ahogy azt az undorító Keresztrefeszített mondta, nem kerülhetnek fölénybe. De mi nem adjuk fel. Folyamatosan támadjuk, sebezzük, véreztetjük megköszönve azoknak, akik ebben belülről a segítségünkre vannak és a kezünkre adták magukat. El kell foglalnunk a Keresztre szegezett földi helyettesének a trónját bármi áron is bármibe kerüljön is. A szemináriumok elnéptelenítésén dolgozunk a kolostorok bezáratásán, de nem sikerül a rácsok mögötti nők, férfiak imáját elhallgattatni.Vannak még fiatalok, akik az imádkoznak a zárdák csendjében. Az átkozottak! Azok mennyire ártalmasak nekünk akik az életüket szentelik a Magasságosnak.

- Isten nevében modd el, hogy miben mesterkedsz?
-Neeem, neem mondom el.
- Elrendelem Krisztus Szent Vérére, hogy válaszolj a kérdésre.
- Az Ott fenn már belefáradt a bűnjeitekbe, undorodik az emberek cselekedeteitől, és csalódott a nők magatartásától. A bűnben fuldokoltok. Az emberiség nagy része az enyém, spirituálisan halott és képtelen feléledni. Immáron sok érsek, püspök, pap teljes ellentétben vannak az Egyházatok hagyományaihoz képest, és nincsenek összhangban a pápai konzervatizmussal. A progresszivizmus, a zsinat utáni bizonyos nyitások mögött miiii állunk. Mert zavart akarunk, széthúzást, megosztást Szent Péter Trónjánhogy ti nevezitek) kívül és belül. Higgyétek csak továbbra is, hogy mindez a papocskák meséi, így a pokol felé igyekvők száma egyre nagyobb lesz. Most már sokat nem érnek.

-A Szent Mártírok Szent Pio és Szent Bernadett nevében mondd meg az igazat Róma Egyházának jövőjéről?
-Nem ismerem a jövőt. Azt csak Ő ismeri. Azt sem tudom, hogy a követkető pillanatban mi fog történni, mert azt csak Ő tudja. Nem látok előre eseményeket, csak a jelent. Én csak egy vesztes vagyok, aki fellázadt és mindent elvesztett. Elvesztettem az Paradicsomi létet örökre. De egy célom van: minél több lelket magammal rántani a gyötrelmek királyságába.Így akarom megbosszulni a paradicsomból való kiűzetésemet. Ez az én örök bosszúm. Én nem vagyok örök, csak egy teremtmény vagyok mint ti, de sokkal erősebb, hatalmasabb, ügyesebb, ravaszabb mint ti. A ravaszságomat használom fel a tönkretételetekhez.
Elmondom még neked, te undorító pap, hogy rettenetes támadást provokálunk kit a Római Egyház ellen, megremegtetjük a falait, de nem karcoljuk meg a stabilitását. Gazdasági krízist generáltunk, hogy megszegényítsük a a világ népességét, elbátortalanítsuk, aki imádkozik és megmérgezzük a kapcsolatot így eltávolítva az embert Tőle. Semmit nem hagyunk ki és mindenre készek vagyunk ami elválaszthatja a termtményt a Teremtőjétől.Mindaz ami rombolhat, keresztülvisszük. De most az Egyházra koncentrálunk, és ameddig a mi pusztító munkánk nem megy végbe nem nyugszunk meg. Kértem éveket attól aki Odafönt van. Most ez a mi időnk, tehát neki felkerekedünk annak tudatában, hogy az elnyert idő végéhez közelít. Hallom a Mindenható mennyörgését, aki az én semmi létemre emlékeztet és szófgogadásra kényszerít az akaratom ellenére, de neki engednem kell. Az a pápa, aki a Rerum Novarum-ot adta ki, ("Az új dolgok",XIII. Leó pápa egyik enciklikája, amelyet 1891. május 15-én adott ki), látta amint a misét celebrálta, a démonokat, ahogy a fold felszínére jöttek és mindenütt szétszóródtak. Emiatt írta azt az utálatos imát az Égi Seregek Hercegének, amit mi megsemmisítettünk a szertartás végére. Mára már az egész föld teljesen teli van bukott angyalokkal, amiket ha a lélek szemével tudnátok nézni, látnátok, hogy az egész egy sötétség. Teljes sötétség. Ha látnátok a pokoli szörnyeket a világban körülöttetek, meghalnátok a félelemtől, annyira rettenetes alakúak. És mindezek ellenére mégsem hisztek.

- A Szentháromság nevében mondd meg mit tervezel az emberiség ellen?
- Elpusztítani minden erőmmel. Rabszolgasorsba taszítani. Egy szóval elkárhoztatni. Ehhez háborúkat, pusztítást, katasztrófákat kell provokálnom, hogy a végső elkeseredettség és istenkáromlás állapotába kerüljenek. A válságot súlyosbítanom kell, egyre több személyt kell nyomorba döntenem, reménytelenség állapotába vezetnem, ahonnan nem tud szabadulni. Aztán át kell radikálisan alakítanom az ún. Polgári társadalmatokat egy nagy disznóóllá.Abban tocsogtatlak benneteket, majd onnan tovább húzlak a pokolba. A szolgáim már dolgoznak rajta, el kell végezniük a piszkos munkát, amit megparancsoltam nekik. A földet egy hatalmas temetővé alakítom, ahol a kevés túlélő kénytelen lesz engem imádni, és nekem szolgálni mintha egy isten lennék. És ez az én végcélom: az Ő helyére kerülni. Sokan szertartásban hódolnak nekem. mások megidéznek, míg mások imádnak. De nem tudják, hogy már el vannak kárhoztatva. Egy maroknyi euróért és némi szívességért cserébe nekem adják magukat a karmaim közé kerülve. Meglátjátok mit teszek az Egyházatokkal, micsoda egyház szakadást provokálok, legrosszabbat ami eddig történt. Meglátjuk mennyien kerülnek Őhozzá és mennyien én hozzám. Az idő a végéhez közeledik és én azon igyekszem, hogy minél több számban gyűjtsek közületek magam köré. Mindenki egyetlen úrként fog rám tekinteni, akkor is ha egy senki vagyok.

- Szent Gemma Galgani, Szent Teréz, Gyermek Jézus és Szent Maria Goretti nevében mit kell csinálnunk, hogy legyőzzünk téged és megmentsük a lelkünket?
- Neeem neem akarok beszélniiii! Az,az ott Fönn kényszerít, hogy válaszoljak. A Rózsafüzér imádság, az az átkozott korona, ami sok lelket elragad tőlünk és hatalmas ellenünk, egy kalapács, ami összenyom minket. Térjetek vissza az Egyházba, gyónjatok hetente és beszéljetek egymással gyakran. A hibáitokat tartsátok kontroll alatt és kölcsönösen segítsétek egymást. Szeressétek egymást és tükrözzétek vissza magatokban a Bizalom fényét. A békét egyedül a koronával a kezetek közt, a gyakori komúnióval nyeritek el.
A Szent Szűz nevében parancsolom neked, hogy mondd el az igazságot ami Krisztus Egyházában történik?
-Jaj, azt a nevet ne, csak azt ne. Annak a névnek csak a hallattára végtelen kín fog el engem és bennünket démonokat. Nem akarok beszélni, de a Magasre
ndű Asszony beszédre kényszerít, te undorító pap. A Katolikus Egyház támadás alatt áll. Az ördögi erők elszabadultak annak a Jegyese felé, akit felfüggesztettünk a keresztre. Ez az utolsó csapás, amit az Egyházára mérünk. A pápa lemondatása megnyitja az utat a frontális támadásunkhoz. Az ott fent vissza akar térni a földre, hogy mikor, hol és hogyan, nem tudom, de érzem, hogy az a nap már nagyon-nagyon közel van. Az erőm egyre gyengül, ezért kell koncentrálnom, hogy visszanyerjem az energiáimat, hogy a milliárdnyi démonjaimat az Apostoli Szentszék ellen tudjam fordítani.Nem elég a korrupció, a pénzsóvárság, a botránykeverés, hanem egy olyan támadást kell indítani, amelynek a végkifejlete a Római Egyház pusztulása.

-Isten nevében mondd meg, mit akarsz tenni Isten Szent Jegyese ellen?

- Kétezer éve már, hogy mi bukott angyalok az Egyház és a széplelkű poltikusok segítségével megpróbáljuk véglegesen megsemmisíteni azt a szörnyűséges Názáreti teremtményt. Sajnos nem sikerült még mert a Mindenhatóhoz tartozik. Minden erőnk feleslegesnek bizonyult, mert a pokol kapujai, ahogy azt az undorító Keresztrefeszített mondta, nem kerülhetnek fölénybe. De mi nem adjuk fel. Folyamatosan támadjuk, sebezzük, véreztetjük megköszönve azoknak, akik ebben belülről a segítségünkre vannak és a kezünkre adták magukat. El kell foglalnunk a Keresztre szegezett földi helyettesének a trónját bármi áron is bármibe kerüljön is. A szemináriumok elnéptelenítésén dolgozunk a kolostorok bezáratásán, de nem sikerül a rácsok mögötti nők, férfiak imáját elhallgattatni.Vannak még fiatalok, akik az imádkoznak a zárdák csendjében. Az átkozottak! Azok mennyire ártalmasak nekünk akik az életüket szentelik a Magasságosnak.

- Isten nevében modd el, hogy miben mesterkedsz?
-Neeem, neem mondom el.
- Elrendelem Krisztus Szent Vérére, hogy válaszolj a kérdésre.
- Az Ott fenn már belefáradt a bűnjeitekbe, undorodik az emberek cselekedeteitől, és csalódott a nők magatartásától. A bűnben fuldokoltok. Az emberiség nagy része az enyém, spirituálisan halott és képtelen feléledni. Immáron sok érsek, püspök, pap teljes ellentétben vannak az Egyházatok hagyományaihoz képest, és nincsenek összhangban a pápai konzervatizmussal. A progresszivizmus, a zsinat utáni bizonyos nyitások mögött miiii állunk. Mert zavart akarunk, széthúzást, megosztást Szent Péter Trónján(ahogy ti nevezitek) kívül és belül. Higgyétek csak továbbra is, hogy mindez a papocskák meséi, így a pokol felé igyekvők száma egyre nagyobb lesz. Most már sokat nem érnek.

-A Szent Mártírok Szent Pio és Szent Bernadett nevében mondd meg az igazat Róma Egyházának jövőjéről?
-Nem ismerem a jövőt. Azt csak Ő ismeri. Azt sem tudom, hogy a követkető pillanatban mi fog történni, mert azt csak Ő tudja. Nem látok előre eseményeket, csak a jelent. Én csak egy vesztes vagyok, aki fellázadt és mindent elvesztett. Elvesztettem az Paradicsomi létet örökre. De egy célom van: minél több lelket https://lafedecristianacattolica.blogspot.hu/magammal rántani a gyötrelmek királyságába.Így akarom megbosszulni a paradicsomból való kiűzetésemet. Ez az én örök bosszúm. Én nem vagyok örök, csak egy teremtmény vagyok mint ti, de sokkal erősebb, hatalmasabb, ügyesebb, ravaszabb mint ti. A ravaszságomat használom fel a tönkretételetekhez.
https://lafedecristianacattolica.blogspot.hu/
https://lafedecristianacattolica.blogspot.hu/2016/11/confessione-shock-di-lucifero-sotto.html