2012. március 28., szerda

Krisztus volt a Világosság, mégis sötétségben függött a kereszten. Ő volt az Élet, mégis kiontotta lelkét mindhalálig. Ő volt a Kőszikla, lába mégis elmerült a mély vizekben. Ő volt Isten Fia, mégis meghalt mint bűnöző. Ő szent, hibátlan, bűnösöktől elkülönített volt, és bűnt nem ismert, mégis bűnné lett értünk, amikor elfoglalta egy bűnös helyét és helyette szenvedett. Hívta a fáradtakat, hogy menjenek hozzá nyugalomra, mégsem találhatott nyugalmat a földön, amíg el nem mondta: „Elvégeztetett!” Aztán életét Istenre bízta. Ő erős Isten volt, mégis emberré lett és megfeszíttetett gyengeségében. Ő a láthatatlan Isten képe volt, mégis úgy elcsúfították arcát, ahogy senkiét a világon. Az istenség teljessége lakott benne testileg, mégis szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonló lett. Szólt és meglett, parancsolt és úgy történt, mégis megalázta magát és engedelmes volt halálig. A népek vágya volt, mégis megvetették és elutasították az emberek. Ő az élet forrása, de a kereszten felkiáltott: „Szomjazom!”
Meg tudod érteni ezeket a titkokat? Ezekbe kívánnak az angyalok betekinteni. A menny sem fogadhatja be, ő mégis meghalt értünk.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken tartsanak egy böjti napot, hogy megakadályozzák az egy világpénznem bevezetését

2012. március 27., kedd, 6:00
Gyermekem, szenvedésed, a többi kiválasztott lelkekkel együtt, a Nagyhét alatt fokozódni fog.
Ez az a hét, amikor a csaló úgy fogja gyötörni Isten sok gyermekét, ahogyan csak tudja, a háborúk, az üldöztetés és az erőszak által.
Ez az az idő, amikor ő olyan nagy szenvedést okoz, amelyet az Én drága Fiam is elszenvedett kínszenvedése során a keresztre feszítéskor.
Gyermekem, el kell mondanod mindazoknak, akik világszerte bátorítottak más lelkeket, hogy minden pénteken Húsvétig imádkozzák el Szent Rózsafüzéremet, hogy ezzel nagyon megörvendeztettek Engem.
Mindazok a lelkek, akiket megmentenek – a saját nemzetük szenvedésével egyetemben -, segítséget kapnak ezen ájtatosságokon keresztül.
Fiam szeretete most, mindenütt a világon, ezen nagy szenvedés idején, egyre több ember által válik érezhetővé.
Ő, különleges kegyelmeivel enyhíti szenvedéseiket, és a Szentlélek ereje által megnyugtatja lelküket.
Gyermekeim, imáitok, amelyeket oly nagy szeretettel ajánlotok fel, a Mennyországban meghallgatásra találnak.
Nektek állandóan kérnetek kell Fiam és a Mennyei Atya segítségét. Minden egyes ima, bármilyen rövid legyen is az, meghallgatásra és megválaszolásra kerül a Legmagasságosabb Isten Akaratának megfelelően.
Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken tartsanak egy böjti napot, hogy megakadályozzák az egy világpénznem bevezetését.
Imáitok és böjtjeitek képesek elérni ezt.
Amint ez az ima böjtölésetek alatt elmondásra kerül, Örök Atyám meg fogja akadályozni azt, hogy ezek az emberek azokkal a megszorításokkal sújtsanak, amelyeket már elterveztek, hogy ez által ellenőrizzenek benneteket.
Ugyanezek az emberek akarják eltörölni a Kereszténységet is, ezért fontos, hogy különleges áldozatok által akadályozzátok meg, hogy ez megtörténjék.
A Keresztes Imahadjárat 42. imája: Böjti ima az egy világpénznem megakadályozására
Ó, Legmagasságosabb Isten,
Felajánlom Neked böjtöm ajándékát,
Hogy állítsd meg a gonosz szorítását a világban,
Amelyet azért terveztek, hogy megfosszák hazámat az élelemtől, beleértve az élet kenyerét is.
Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg más nemzetekért mondott könyörgésemet is, hogy megakadályozza azt a szenvedést, amelyet az Antikrisztus tervez.
Ments meg minket, drága Urunk, ettől a gonoszságtól, és védd meg hitünket,
Hogy tisztelhessünk Téged azzal a szabadsággal, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy örökkön örökké szeressünk és imádjunk Téged. Ámen.
Gyermekem, a Nagypénteki böjti nap nagy szabadságot fog hozni a gonosztól és azoktól, akik követik azon gonosz kívánságait, hogy ellenőrizzék minden nemzet pénzügyi rendszerét.
Szeretet Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja,
Istennek Anyja