2011. szeptember 5., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Szűz Mária üzenete – Az engesztelő lélek elhagyatottsága

2011. szeptember 4. vasárnap; 21:50 – 22:00
(Ezt az üzenetet a látnoknő, a Szent Rózsafüzér elimádkozása után kapta, és az után, hogy az Áldott Édesanya 20 percig egy magán imaszobában megjelent neki)
Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én az Isten Szent Anyja vagyok.
Gyermekem, te most Fiamért szenvedsz, és az elmúlt hét sem volt könnyű számodra, ahogyan a gonosz ereje ellen küzdesz, hogy drága Fiamhoz hűséges maradj. Ma este azért jöttem hozzád, hogy megpróbáljam elmagyarázni neked, mi is történik. Mint engesztelő lélek, az elhagyatottság időszakait fogod megtapasztalni, mikor az Én Fiammal kapcsolatos gondolatok kiűzetnek fejedből. Habár megpróbálsz időt szentelni az imádkozásra, mégis azt fogod tapasztalni, hogy ezt mégsem fogod tudni megtenni. Ezután össze leszel zavarodva, és a Fiam jelenlététől való elhagyatottság (érzése) kínszenvedést fog okozni neked. Emiatt ne bosszankodj, mert akármilyen nehéz is ez, ez a szenvedés egyik formája, amelyet, mint engesztelő lélek meg kell tapasztalnod.
Kérlek, imádkozz a bátorságért és a kegyelmekért, hogy elfogadd a szenvedésnek ezt az új formáját, amely össze fog téged zavarni. Tarts ki a mindennapi Szentmise és Szentáldozás mellett, mindegy milyen hazugságok is várnak rád. A csaló továbbra is arra fog téged ösztökélni, hogy ennek a munkának fordíts hátat. Hamarosan ismét elkezded megengedni, hogy a kétségek megszállják a lelkedet.  Kérj meg mindenkit, hogy most imádkozzanak érted. Hiszen az Én Fiamnak szánt ajándékod által, mindenhol folytatódik a lélekmentés. Ezt sohase feledd, függetlenül attól, hogy milyen nagyon szenvedsz.
Gyermekem, Én mindig kommunikálni fogok veled, amikor elveszíted tájékozódási érzéked, hiszen szeretett Édesanyád vagyok. Én mindig itt leszek, hogy megvédjelek, és hogy Fiam felé vezesselek, hogy ki tudjál tartani Kívánságai mellett. Menj szeretettel és békével.
Szeretett Édesanyátok
A Béke Királynője


Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok…

2011. szeptember 4, vasárnap, 22:00
Leányom, ez most az az időszak, amikor hallgatni kell utasításaimra, gyermekeim figyelmét fel kell hívni az elkövetkezendő időre. Ez azt jelenti, hogy minden követőmet fel kell  készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eukarisztia formájában és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért.
Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanának üzeneteimre, ha összegyűlnének és naponta imádkoznának minden gyermekemért, még mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezne.
Szememen keresztül nézzetek testvéreitekre, amely úgy néz rájuk, mint a teremtés csodájára, ez, az Örök Atya adománya, ajándékként az emberiség számára. Minden érintett lélek egyformán van szeretve. Atyám szemében nincs megkülönböztetés.

Ha ti, követőim, szerettek Engem, akkor Atyámat is szeretitek. Fordítva, ha a szeretetetek őszinte Atyám iránt, akkor testvéreiteket is szeretitek. Különösen azok iránt legyetek szeretettel, akik talán viselkedésükkel megbántanak benneteket. Egyesek meg fognak sérteni benneteket, kigúnyolnak és kárt tesznek hírnevetekben,  amely lehet, hogy fájdalmat okoz majd nektek és családjaitoknak. Lehet, hogy őket személyesen is ismeritek, talán cselekedeteik által bántanak meg benneteket, amely rossz hatással lesz majd azon képességeitekre,  hogy öltöztetni és táplálni tudjátok családjaitokat. Teljesen mindegy, hogy milyen nagyon sértenek meg az emberek benneteket, arra kérlek benneteket, hogy az Én Nevemben kövessétek vezetésemet. Mert ha imádkoztok értük, akkor meggyengítitek a sátán által kiokádott gyűlöletet. Azt a gyűlöletet, amely bosszúvá fajulhat.
Az összes tanításom közül ez a legnehezebb. Szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat. Ez sokkal nehezebb, mint gondolnátok. Ha ezt a nagylelkű cselekedetet teljesíteni tudnátok, akkor segíteni fogtok Nekem tervem véghezvitelében, hogy még több lélek megmenekülhessen.
Szerető Tanítótok és Barátotok,
Jézus Krisztus