2012. június 6., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Sátánnak szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben
 
2012. június 5., kedd, 22:00
Drága szeretett leányom, ostoba dolog lenne azok részéről, akik a látnokaimat követik a világ minden táján, hogy alávessék magukat a gonosz új tervének.
Neki szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben.
Ő mindenkit egymás ellen akar fordítani.
Kétségeket fog támasztani közöttük ezen Üzenetek miatt, és ez nektek sok bánatot és szomorúságot fog okozni.
Lelki féltékenységet fog felszínre hozni, egy vadállathoz hasonlóan, amely kiemelkedik az óceán mélyéről, és ezzel a gyűlölet szörnyű özönvízét fogja nemcsak az Üzeneteimre, hanem rátok is zúdítani.
Nektek imádkoznotok kell, mert ez hamarosan bekövetkezik.
Ezeket az eseményeket mindennap imádkozván várjátok, és ne engedjetek ezeknek a sorozatos támadásoknak, hogy elbátortalanítsanak benneteket.
Követőimnek ébernek kell lenniük, mert amikor ez elkezdődik egy hónapon belül, a következő hónapban, akkor benneteket is kísértésbe fognak hozni, hogy Szent Szavamban kételkedjetek.
Ez a prófécia előtettek fog kibontakozni, és ezidáig ez lesz a leggonoszabb és a legfájdalmasabb támadás e küldetés ellen.  
Ezek a támadások nemcsak azok részéről fognak kiindulni, akik támogatják ezeket az üzeneteket, akik hisznek a modern idők hiteles látnokainak és prófétáinak, hanem őket néhány Felszentelt Szolgám is támogatni fogja.
A méreg sok lelket fog megmérgezni, és sok lélek el fog utasítani Engem.
Hagyd figyelmen kívül ezeket a támadásokat, leányom, haladj előre és olyan gyorsan továbbítsd Üzeneteimet a világnak, ahogyan csak tudod.
Fontos, hogy terjeszd Szent Szavamat és imáimat azok között is, akik nem akarnak Rám hallgatni. Mert sokan, akikkel megismertetik ezeket az üzeneteket, lelkiismeret furdalást fognak érezni, hogy ezt teszik (nem hallgatnak Rám), és akkor majd ők kegyelmeket fognak kapni, hogy lássák az Igazságot.
Soha ne becsüld alá a Sátán hatalmának rád gyakorolt befolyását.
Ő különösen azokat a lelkeket veszi célba, akikre ebben a Küldetésben szükségem van, hogy segítsenek az emberiség megmentésében.
Szeretett Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus

Ima árvíz idején

Mennyei Atyánk!


Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel csillapítsd le a természet erőit! Segíts, hogy a medrükből kilépő folyók gyorsan visszahúzódjanak helyükre és csituljanak az időjárási viszontagságok is! Óvj meg minket az árvíztől és belvíztől éppúgy, mint az aszálytól és viharkároktól, kártevőktől és kórokozóktól!
   

Nekünk és különösen pedig a veszélyeztetett területeken élő embereknek nyújts segítséget, legyen meg minden szükséges anyag, eszköz, felszerelés és jószándékú ember, hogy a károkat minimalizálni lehessen, megmeneküljön minden ember és minden érték.


Köszönjük Istenünk, hogy mellettünk állsz és segítesz minket! Ámen.Rózsafüzér Szent Flórián tiszteletére
Ezen rózsafüzér specialitása, hogy a kereszt helyén Szent Flóriánt ábrázoló érem van. Ez esetben az éremre imádkozzuk a Hiszekegyet. A bevezetőben a két nagy szem piros, a három kis szem pedig fehér, piros, fehér. A tizedek közül az első, harmadik és ötödik piros, a második és negyedik pedig fehér szemekből áll. A piros szem (lelki síkon is) a tüzet, a fehér a vizet jelképezi.
Szent Flórián a tűz és a víz ártó erőivel szemben igen nagy hatalmat kapott az Istentől, ezért kérhetjük hatékony segítségét az ártó hatások távoltartása érdekében! Aki ezt a rózsafüzért naponta imádkozza, azt és szeretteit, valamint minden vagyonukat Szent Flórián megmenti a tűz és víz ártó erőitől.
A rózsafüzér a hagyományos szentolvasó segítségével is imádkozható.
Bevezetés:Hiszekegy… Miatyánk… Üdvözlégy(3-szor)… Dicsőség… Szent Flórián…
Üdvözlégy titkok:
1. aki szívbeli hitet ajándékozzon,
2. aki szájjal megvallott hitet adjon,
3. aki megigazulással és üdvösséggel jutalmazzon,
Szent Flórián, könyörögj érettünk! Ámen.
Tized(5-ször):Miatyánk… Üdvözlégy(10-szer)… Dicsőség… Szent Flórián…
Üdvözlégy titkok: (minden Üdvözlégy közepén mondjuk a titkot)
1. aki Szent Flórián által megóv minket gonosz vágyaink lelkeket emésztő lángjaitól,
2. aki Szent Flórián kérésére lesz szívünkben az élet vizének fakasztója és kegyelmi forrásának táplálója,
3. aki Szent Flórián által megóv minket a tűz pusztító erejétől,
4. aki Szent Flórián által megment minket a víz pusztító erejétől,
5. aki Szent Flórián által megment minket a pokol tüzétől és a tisztítótűz szenvedéseitől,
Szent Flórián, könyörögj érettünk! Ámen.
Befejezés:
Mennyei Atyán, te Szent Flóriánnak hatalmat adtál a tűz és a víz ártó erői felett, könyörögve kérünk, a te Szent Fiad által Szent Flórián kérésére vezess minket a Szeretet-óceán partjaihoz! Mentsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, hogy Jézus második dicsőséges eljövetelét méltóképpen fogadhassuk a szentháromságos egy Isten örök terve és szándéka szerint. Ámen.
Lejegyezte: Kocsik Magdolna
Rózsafüzér imakönyv melléklete, új rózsafüzérek,
Stella Maris Alapítvány, 2012