2019. június 10., hétfő

A máltai lovagrend betiltotta a régi latin misét

Giacomo Dalla Torre, a máltai lovagrend nagymestere rendeletben megparancsolta, hogy minden liturgikus szertartást Novus Ordo módon kell tartani, nem "rendkívüli rítusként".

Dalla Torre június 10-én jelentette be ezt egy levélben (kép) a rend szuperior generálisainak. Ez ellentmond XVI. Benedek Summorum Pontificum dokumentumának.

Ez érvényes minden hivatalos misére, invesztitúrára, zarándokutakra és rendbéli eseményekre.

https://gloria.tv/article/2JnkCNKj8x7h3j8DjqaUr1D1T


Minden szuperiornak be kell tartatni a rendeletet, ami azonnali hatállyal lépett érvénybe.

Gänswein: A vallás és a szexuális viselkedés "nem számít" a végítéletkor.

Az, hogy valaki homoszexuális-e vagy sem, "nem számít" a végítéletkor - mondta Georg Gänswein érsek a beszédében a német Karlsruheban.

Gänswein XVI. Benedek személyi titkára.

A CatholicNewsAgency.com oldal szerint a gyakorló homoszexuálisokat ("homoszexuális kapcsolatok") ahhoz hasonlította, mint amikor valaki egy ápolóval van kapcsolatban, mondván, hogy mindkettő "véletlenszerű" az emberekben és "nem szükséges" (ami igaz).

Elmondta, hogy minden homoszexuális, elvált ember, ateista, stb. Isten előtt jelenik meg a végítéletkor (ami igaz).

Majd Gänswein szerint figyelembe lesz véve az, hogy "emberi lények" vagyunk, "az olyan véletlenszerű dolgok, mint pl. a szexuális orientáció, kapcsolat hossza, világnézet, stb. lényegtelen lesz" (ez pedig nem igaz).
Mivel minden bűn véletlenszerű lehet az embernél, a vallás pedig maga egy világnézet ("Weltanschauung"), minden bűn és minden vallás Gänswein szerint lényegtelen a végítéletkor.

Üdvösség Anyja: A bűn egy tény. Létezik, és továbbra is létezni fog egészen Krisztus Második Eljöveteléig.

Nyomtatóbarát változat
2014. szeptember 27. szombat, 19:20
Drága gyermekeim, mennyire össze van törve a szívem ezekben a borzalmas időkben, amikor az ember felemelkedett, hogy megannyi módon szembeszálljon Istennel.
Isten törvényeit kigúnyolják az egész világon, mert a bűnt többé már nem, mint egy rossz dolgot ismerik el. Ehelyett azt minden adandó alkalommal igazolják, úgyhogy az ember többé már nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. Amikor a bűn minden formáját megölelitek, és azt állítjátok, hogy annak nincs semmi jelentősége, ti soha nem lesztek elégedettek. Ha a bűnt már csak egy emberi hibának tekintik, az egy sokkal nagyobb és súlyosabb bűnhöz fog vezetni, és végül a lélek sötétségéhez és az Istentől való elszakadáshoz. Ez egy ürességet fog hagyni a lelketekben, mely egyfajta nyomorúságot fog magával hozni, és amelytől nehéz lesz elszakadni.
A sötétség a gonosz szellemétől jön. A világosság pedig Istentől. A bűn sötétséget hoz, és ha azt nem ismeritek el bűnnek és nem keresitek a kiengesztelődést, akkor az növekedni fog, és el fog mérgesedni, míg végül megfojtja a lelket. Semmi a világon nem fogja és nem is tudja azt a megkönnyebbülést hozni a léleknek, amire az vágyik. Csak a léleknek az Istennel való megbékélése tudja ettől a szorongástól megszabadítani.
A bűn egy tény. Létezik, és továbbra is létezni fog egészen Krisztus Második Eljöveteléig. Isten gyermekei, akik az Általa meghatározott Tízparancsolatot megértik, tudni fogják, hogy az embernek, amikor vétkezik, minden egyes alkalommal kérnie kell Isten bocsánatát. Nem számít, hogy újra és újra Isten elé áll, és könyörög Bocsánatáért, mert ez az egyetlen módja annak, hogy egységben maradjatok Vele. Ily módon, sok Kegyelemben fogtok részesülni, érettebbé váltok, és Isten Fényében fogtok lakni.
A bűn létezése miatt az embernek el kell fogadnia gyengeségét. El kell fogadnia, hogy a bűn elszakíthatja őt Istentől. Ha ezt a tényt nem fogadja el, akkor ezzel azt mondja, hogy ő egyenlő Istennel. Ha az ember nem hisz a bűn létezésében, nem tudja Istent szolgálni. Ezt követően a lélek és a Teremtője közötti távolság egyre jobban kiszélesedik, míg végül az ember és Isten közötti kommunikáció megszűnik.
A Sátán vágya, hogy megszerezze a lelkeket, és megakadályozza megmentésüket.
Az ember mindaddig tagadja Istent, amíg el nem ismeri, hogy mennyire fontos elfogadni az Ő törvényeit.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

Ők úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket.

Nyomtatóbarát változat
2015. január 16. péntek 11:10
Drága szeretett leányom, az Én Akaratom nem győzhető le soha, mert az örök.
Az ember nagyon sokféle módon fellázadt már Isten Akarata ellen, de amikor az ember akarata összefonódik Isten Akaratával, akkor mindazok, akik Isten Akarata ellen harcoltak, mindent el fognak veszíteni. A gyengéd szívűek, és azok, akik a Nagyfigyelmeztetés után elfogadnak Engem, megnyerik a világot.
Az eljövendő világ vég nélküli lesz, és mentes minden bűntől. Dicsőségben lesz részük mindazoknak, akik elnyerik jogos örökségüket, mert ez már része volt a kezdetektől Atyám Tervének – az Isteni tervnek, amelyet az ember nem ismer teljes egészében.
Fontos, hogy mindenki harcoljon a bűn csábítása ellen, bár ez sohasem lesz könnyű. Csak hívjatok bátran, minden alkalommal, amikor úgy gondoljátok, hogy megbántottatok Engem. Én mindig itt Vagyok és minden bűnt meg fogok nektek bocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlás örök bűnét. Mindössze annyit kell tennetek, hogy Felém nyújtjátok a kezeteket.
Ez a világ, amely az Enyém, tele van gonoszsággal, csalással és a gonosz szellemével, de a szeretet is létezik benne.
A felebaráti szeretet és az imák, amelyek sakkban tartják a gonoszt, lehetővé teszik Számomra, hogy jelen legyek köztetek.
Én nem azt kérem tőletek, hogy feladjátok az életeteket, csakhogy minden egyes nap a napot imádságban töltsétek, mert nem ezt várom el tőletek. Mindaz, amit tőletek kérek, hogy Hozzám forduljatok segítségért, és dicsőítsétek Istent. Ahhoz, hogy a világnak tett Ígéretem beteljesedjen, hogy az örök élet mindnyájatok számára biztosítva legyen, csak annyit kell tennetek, hogy megtartjátok Isten Törvényeit úgy, ahogyan Ő azt a Tízparancsolatban egyértelműen meghatározta.
Kövessetek Engem, a ti Jézusotokat, és emlékezzetek mindarra, amit nektek tanítottam. Nem helyes kijelentenetek, hogy szerettek Engem, ha elutasítjátok Isten Igéjét. Mindenekelőtt szeretnetek kell egymást, és annyit kell megtennetek másokért, amennyit magatoknak is megtennétek. Éljétek Igémet gondolataitok, cselekedeteitek és tetteitek által, és aztán valóban az Enyéim lesztek. A gyűlölet nem játszik szerepet az Én Munkámban, bár annak idején, amikor a Földön jártam, bármit is mondtam, nagy kritikát vont maga után, mert az emberek nem akarták megváltoztatni az életüket. Ma azért utasítják el Igémet, mert az emberek nem hajlandók ragaszkodni az Igazsághoz. Ehelyett úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket. Tehát valójában semmi sem változott.
A bűn köteléke, mellyel az ember önmagát megláncolta a Sátán hatására, most erősebb, mint korábban volt. Szabaduljatok meg ettől a köteléktől, és keressetek Engem. Emlékezzetek arra, hogy a bűneiteket csak addig lehet megbocsátani, amíg éltek – és nem akkor, amikor már elhagytátok a Földet.
Mikor akarja már végre elfogadni az ember Isten Igéjét, és felismerni, hogy mindaz, amit Ő mond, igaz? Mindaz, amit mondott, hogy meg fogja tenni, igaz, és mindaz, amit Én most nektek mondok, szintén igaz. Sajnos sokan közületek sohasem fognak hallani, és amikor később felismeritek az Igazságot, túl késő lesz. Nektek most azzal kell a jövőtöket bebiztosítanotok, hogy élitek Isten Igéjét.
Jézusotok.

A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn.

Nyomtatóbarát változat
2012. február 9. csütörtök, 3:00
Drága, szeretett leányom, az embernek a lehető leghamarabb el kell fordulnia a bűntől. Napjaitokban nagyon sok bűnt nem tekintenek bűnnek.
Oly sokan sértik meg minden bűntudat nélkül Atyámat.
Gyermekek, mindezzel fel kell hagynotok. Ti tönkreteszitek az életeteket. A sátán kigúnyol Engem, amikor azokkal a lelkekkel büszkélkedik, akiket minden másodpercben elrabol Tőlem.
Ha látnátok a lelkek millióit, akik az örök tűzbe zuhannak, meghalnátok a rémülettől.
Megszakad a Szívem, amikor tanúja vagyok annak a rémületnek, ahogyan ezek a lelkek szenvednek a földi életük során elkövetett rettenetes bűneikért.
A bűnök, melyekkel ők vétkeznek, nem mindig azok a bűnök, amelyekről ti azt feltételeznétek, hogy halálos bűnök.
A paráznaságról beszélek, melynek részesei vagytok, és amelyet a mai világ oly könnyen elfogad, mint a pornográf filmek megtekintése, a prostitúció, és a szexuális visszaélések.
Utalok a mások iránti gyűlöletre, valamint azokra, akik fájdalmat és nyomorúságot okoznak másoknak, akik kevésbé szerencsések, mint ők maguk.
Ugyanígy, ez a bűn is bálványimádás, mellyel mindenekfelett az anyagi javakat imádják, mégis, mindez semmi más, mint hamu.
Értsétek meg, ha akár egyszer is ilyen módon vétkeztek, akkor minden nap távolabb és távolabb kerültök Tőlem. Akkor már nagyon nehéz lesz kiszabadulnotok a sötétség királyának markolata alól, amelyet rátok helyezett.
Ébredjetek fel, gyermekeim. Vegyétek tudomásul a Pokol létezését, és féljetek nagyon az örök kárhozat kapuinak átlépésétől.
Mindezt nem azért mondom nektek, hogy megfélemlítselek benneteket, hanem azért, hogy annak megértését biztosítsam, hogy a halálos bűn oda visz benneteket, hacsak vissza nem fordultok Hozzám.
Nagyon sok imára lesz szükség, hogy visszafordulhassatok Hozzám, de halljátok a következőket: Ha vannak közületek olyanok, akik kétségbeesnek, szomorúnak és tehetetlennek érzik magukat, mert súlyos bűnben vannak, Én meg fogok bocsátani nekik.
Nektek őszinte bűnbánatot kell tartanotok; most pedig menjetek gyónni. Ha nincs lehetőségetek a Szentgyónásra, akkor hét egymást követő napon át imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáját: „Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki”:
Ó, Jézusom, Te vagy a Világosság a Földön, Te vagy a Láng, mely minden lelket megérint.
Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te Szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.
Ó Urunk, add nekünk az alázat Ajándékát, hogy ezáltal kiérdemelhessük Új Királyságodat.
Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezetni tudjuk hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és hogy felkészíthessük testvéreinket Második Eljöveteled dicsőségére.
Tisztelünk Téged.
Áldunk Téged.
Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.
Én soha nem mondok le a bűnösökről, különleges módon ragaszkodom hozzájuk.
Különleges módon szeretem őket, de megvetem bűneiket.
Segítsetek Nekem, hogy megmentselek benneteket, gyermekeim. Ne várjatok addig, amíg már túl késő lesz.
Szeretett Jézusotok.