Újra kapható Jézus életének és működésének legteljesebb elbeszélése:
Maria Valtorta: Evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatottJézus Krisztus, az Istenember életét sokszor és sokan megírták az elmúlt 2000 évben, elsőként az evangelisták. A négy evangélium tömören, lényegre koncentrálva  tárja elénk az eseményeket, közvetíti Jézus szavait, cselekedeteit.

Az idők során több misztikus is kapott látomásokat, sugallatokat, melyek Jézus életének részleteire – főleg a szenvedéstörténetre i- is ráirányították a figyelmet. (boldog Emmerich Anna Katalin, Svéd Szent Brigitta stb.)

Jézus életének és Művének legrészletesebb leírását egy  XX. századi olasz misztikus: Maria Valtorta ( 1987-1961 ) kapta, betegágyban fekve, látomásokban.

http://metropolita.hu/2009/09/valtorta-maria-elete-es-irasainak-letrejotte/


Valtorta Mária írásainak legnagyobb részét mindenféle nehézségek között adták ki. Nem kísérte hírverés, mégis, csodálatos módon, csöndben terjed Olaszországban és szerte a világon, és beérnek a teljes áldozat lelki gyümölcsei.

Írásai kb. tizenötezer füzetoldalnyit tesznek ki kézírásban. Ezeket főleg 1943. április 23-a és 1947. április 27-e között vetette papírra, kis részüket pedig 1948 és 1951 között.

A tizenötezer oldalt kedvezőtlen időkben és körülmények között (háború, kitelepítés, nélkülözések, betegség és mindenfajta megpróbáltatás közepette) írta.

Nem készített előzetes vázlatokat vagy piszkozatot, hanem közvetlenül, azonnal írta tele a 122 füzetet, minden átnézés, újra fogalmazás vagy javítgatás nélkül. Nem álltak rendelkezésére tudós személyek vagy megfelelô könyvek, a Szentírás és X. Pius Katekizmusa kivételével.   Valtorta Mária néha még a fejezetek sorrendjét is csak később jelezte.

Műveinek majdnem kétharmad részét alkotja az a hatalmas elbeszélő és tudományos mű, amely a Boldogságos Szűz Mária  születésével kezdődik, majd kibontakozik Jézus elrejtett életén, nyilvános működésén, szenvedésén, halálán és feltámadásán keresztül, és a Szűzanya mennybe való felvételével fejeződik be.

A mű olasz címe: Il Poema dell’Uomo-Dio, és jelenleg tíz kötetre osztva kapható. Lefordították már a teljes művet franciára, spanyolra, németre, angolra és  magyarra.

Valtorta Mária írásait magasrangú hittudósok és világi személyek szóban és írásban egyaránt elismerték. Különösen műveinek eredetiségét es páratlan mivoltát hangsúlyozták, és azt, hogy tökéletes összhangban állnak a katolikus Egyház tanításaival.

Azt is kiemelték, hogy műve nem arányos emberi tudásához, bár elismerik az írónő értelmi képességeit, emlékezőtehetségét, műveltségét, kitartását, minden lelki és szellemi adottságát. Nem tartják azonban lehetségesnek, hogy annyi pontos ismeret és oly mély tudás lett volna benne fölhalmozódva.

XII. Pius pápa, 1948-ban, amikor átnézte a kéziratot, kijelentette az azt bemutató teológia-tanárnak, Corrado Berti atyának: ,,Adják ki ezt a művet úgy, amint van, anélkül, hogy nyilatkoznának rendkívüli vagy  kevésbé rendkívüli eredetérôl. Aki elolvassa, majd megérti.”   Híres szentírástudósok és hittudósok is elismerően nyilatkoztak róla: Bea bíboros, Gabriele A. Allegra, Felice Cappello S. J., Alfonso Carinci és Msgr. Gabriele Roschini.

Az "Evangélium ahogy nekem kinyilatkoztatott" 10 kötete megrendelhető:


http://www.mapking.hu/valtorta-maria-az-evangelium-ahogy-nekem-kinyilatkoztatott-1-10-kotet.html