2012. április 17., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Én, a ti szeretett Jézusotok soha nem tudnám aláásni saját Egyházamat  

2012. április 16., hétfő, 18:00
Drága szeretett leányom, hívom Isten minden gyermekét, és biztosítom számotokra, hogy Én, a ti szeretett Jézusotok, soha nem tudnám aláásni saját Egyházamat.
Azonban nem fogok visszavonulni és tétlenül nézni Egyházamat, hogy szétesik egy bizonyos szekta keze által, akinek a Szentszékben nincs joga szerepet játszani.
Mert pontosan ezt próbálja tenni a Hamis Próféta és a csalók, akik a Sátánt bálványozzák.
Ők le akarják dönteni a Katolikus Egyházat és apró darabokra tördelni.
Ez, gyermekeim az, ahogyan a sátán, az ő utolsó lázadása során ellenszegül Istennek, minden dolog Teremtőjének.
Ez a gonosz terv, hogy Egyházamat megsemmisítsék, már 100 éve folyik, de 1967 óta erősödött.
Sok szélhámos tagja ennek a gonosz szektának, akik a sátánt imádják, akik belépnek szemináriumokba, hogy megvessék lábukat a Vatikánban.
Miközben őket Isten elismerte, hatáskörük a mai napig korlátozva volt.  Mivel a végidő közeledik, ez változni fog.
Ez a gonosz szekta most minden hatalmat meg fog mozdítani annak érdekében, hogy egy új helyettest válasszanak Szent Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyett.
Mindazok, akik Tanításaimat ismerik, a Szentmise mondásakor látni fogják a változásokat.
Új világi törvényeket fognak bevezetni, amelyek Kereszthalálomra nézve sértőek lesznek.
Sok odaadó követőm fogja ezt látni, és fájni fog nekik. Észrevételeiket el fogják utasítani, és sok Szentség felajánlását megszüntetik.
Ezért van szükség nagyobb felkészülésre.
Azoknak a katolikusoknak mondom, akiket bántanak és kétségbeesnek: kérlek, ne feledjétek, hogy Én itt vagyok.
Hívjatok Engem, szeretett Jézusotokat, és tudjátok, hogy nem szabad félnetek Tanításaim igazságait hirdetnetek.
Nem szabad félnetek attól, hogy hátat fordítsatok az eretnekségnek.
Én vezetni foglak benneteket, utazásotok során megvédelek titeket, és a Szentlélek ereje által vezetésben lesz részetek.
Szeretett Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus
Xavéri Ferenc mondta, hogy már ezer meg ezer gyónást hallott, de soha senki sem gyónta meg a kapzsiságot. Ez olyan bűn, amit nem szoktunk emlegetni.