2012. szeptember 29., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ez az ember azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sokan meg fogják tapsolni a világ névleges vezetői közül


2012. szeptember 28., péntek, 22:15
Drága szeretett leányom, a nagy változás a világban, mely megelőzi a megjövendölt Második Eljövetelemet, hamarosan rétegről rétegre kibontakozik.
A csalók számára – akik azt fogják állítani, hogy az Én Nevemben jönnek-, hogy bemutassák magukat a világnak, az idő nagyon közel van.
Oly sok embert szednek rá, hogy higgyenek ezekben a hamis prófétákban, mivel nagy pompával fogják magukat bejelenteni.
De közülük az egyik sokakat meg fog téveszteni, mert alázatos módon fogja önmagát királyként bemutatni, meggyőzve az embereket arról, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus.
Ez az ember azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sokan meg fogják tapsolni a világ névleges vezetői közül.
Először is őt, mint egy rendkívüli és könyörületes vezetőt fogják bemutatni.
Úgy fognak tekinteni rá, mint egy tehetséges béketeremtőre, amint azt már mondtam nektek. Fellépése és kelleme egy misztikus képet fog mutatni, amely úgy tűnik majd, mintha isteni eredetű lenne.
Szép megjelenése és elbűvölő személyisége vonzani fogja a tömegeket.
Ő lesz az, aki hamarosan bemutatásra kerül a világ számára és hirtelen fog fellépni.
Azokat a vezetőket, akik mint megmentőt fogják bemutatni őt – aki véget vet majd a közel- keleti háborúnak –, a világ számos részén nagy tiszteletben tartják. Ezért fogják a hamis messiást olyan könnyen elfogadni.  
Egy idő után a vonzereje elterjed. A média dicsérni fogja diplomáciai képességeit, és nagy számban lesznek követői.
Ez az az ember, aki azt fogja mondani, hogy ő a messiás. Mindenkinek azt fogja mondani, hogy ő Jézus Krisztus, aki azért jött vissza, hogy bejelentse második eljövetelét.
Ő az Antikrisztus.
Ne hagyjátok, hogy egy pillanatra is megtévesszenek benneteket! Én, Jézus Krisztus először testben jöttem el, hogy megmentsem az emberiséget. De tudnotok kell a következőket: Ez alkalommal nem testben jövök el. Eljövök majd, mint a tolvaj az éjszakában. Felkészítem a világot – ezeken az üzeneteken keresztül –, de nem fogom megmondani nektek sem a napot, sem az órát, mert ezt Én sem tudom. Egyedül Atyám ismeri az időpontot.
Második Eljövetelemet megérkezésem jele előtt fogom bejelenteni, amelyik megjelenik majd az égen az egész világon.
Bárki, aki azt állítja, hogy ő Jézus Krisztus, és aki emberként jár a földön, az hazug.
Fussatok el, mert ő elmondhatatlan nyomorúságot és szenvedést fog hozni. Megtévesztése egy hamis Isteni szeretetbe ringatja majd a lelkeket. Elferdíti majd az Igazságot. Azok, akik követik őt, nagy veszélyben vannak.

Jézusotok