2012. április 18., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Üzeneteim minden valláshoz és felekezethez szólnak, beleértve azokat is, akik nem hisznek

2012. április 17. kedd, 18:30
Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy a neked adott üzeneteim az egész világ számára adatnak.
Ezek minden vallás és felekezet részére adatnak, beleértve azokat is, akik nem hisznek Isten, az Örök Atya létezésében, a világmindenség Teremtőjében.
Gyermekek, nektek tudnotok kell, hogy mivel megkaptátok a Szentháromság Egy Isten Igazságát, a Szentháromság, amelyet az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége alkot, az a felelősségetek, hogy Szent Szavamat az egész világnak hirdessétek.
Függetlenül attól, hogy hiszitek – e vagy sem, hogy Én ezen üzenetek által szólok hozzátok, segítenetek kell azon szegény lelkeken, akiknek szükségük van a Védelmemre, ahhoz, hogy megmenekülhessenek.
Sokan kérdik, hogy ezek az üzenetek miért utalnak oly gyakran a sátánra.  Erre a válaszom a következő:
A sátán és bukott angyalai körbe járják a Földet, és keresik azt, hogy hogyan tudnák megfertőzni az embereket.
Ők leginkább az érzékeken keresztül támadnak, arra bátorítván őket, hogy testi bűnöket kövessenek el.
Gondolatokat ültetnek elméikbe, hogy rémtetteket kövessenek el, amelyekkel megsértik Atyámat.
Azon lelkek esetében, akik már bűnben vannak, birtokolhatják a testet. Amikor ez megtörténik, akkor ezek a szegény megszállott lelkek pusztítást hoznak létre maguk körül.
Ha ezek hatalmi pozíciót töltenek be, akkor ők szörnyű igazságtalanságot tudnak okozni azok között, akik felett uralkodnak.
Ők olyan törvényeket fognak bevezetni, amelyek ellent mondanak a Tízparancsolatnak, melyet Isten, az Atya határozott meg.
Más esetekben nagy gyötrelmet fognak okozni az emberek életében.
A negatív (rossz) dolgokat a Sátán és démon angyalai okozzák. Ez nem Istentől jön.
Istentől csak a béke és a szeretet jöhet.
Mindazokhoz szólok, akik a negatív gondolatoktól és érzésektől meg akarják szabadítani az életüket: mindaz, amire szükség van: az odaadásuk Irántam, az ő szeretett Jézus Krisztusuk iránt.
Az imádság, az egyszerű beszélgetés elégséges. A saját szavaitokkal kérjetek Engem, hogy segítsek nektek.
Szívből mondjátok, azonnal válaszolni fogok, és közelebb segítelek benneteket Szentséges Szívemhez.
Kérlek, gyermekek, engedjétek meg Nekem, hogy közel tartsalak benneteket Magamhoz, és hogy azt a vigaszt nyújtsam számotokra, amire vágyakoztok egy boldogtalansággal, igazságtalansággal, kegyetlenséggel és gyűlölettel telt világban.
Én vagyok a ti mentőövetek. Egyedül csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok Engem a Keresztes Imahadjárat 45. imájával:
Ó, Jézus, én nagyon keveset tudok Rólad.
De kérlek, segíts nekem megnyitnom a szívemet, hogy lehetővé tegyem Számodra, hogy a lelkembe jöjj, hogy így meggyógyíts engem, megvigasztalj, és eltölts a Te békéddel.
Segíts nekem, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és megtanuljam annak a módját, mely megérteti velem, hogyan örvendeztesselek meg Téged úgy, hogy bemehessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a szeretet, az öröm és a csoda életét élhetem Veled, örökkön örökké. Ámen.
Szeretlek benneteket drága gyermekeim, függetlenül attól, hogy milyen vallásúak vagytok, nem számít, hogy mennyit vétkeztetek, vagy, hogy másoknak fájdalmat és kárt okoztatok.
Csak egyedül Én tudom megváltoztatni életmódotokat.
Az egyetlen módja annak, hogy kiszabaduljatok abból a nehéz életből, amelyet folytattok: hívnotok kell engem, hogy segíthessek nektek.
Szeretett Jézusotok
 

Sánta János: Az emberi személy visszavonhatatlan

Ugyanez igaz természetesen a három isteni személyre, de az angyalokra is mint személyes teremtényekre. Szeretni csak személy tud személyt. Minden más vonzalom vagy csak hasonlít az igazi szeretetre, vagy egyenesen bűn.
Amikor a bennünket szerető személyek kiszólítanak a nemlétből, onnan kezdve már nincs visszaút. Még az ördög se tud visszagyömöszölni a nemlétbe. A poklot, a legszörnyűbb magányt nem Isten, nem is a Sátán, hanem mindenki magának gyártja, ha így dönt. Mindenesetre hisszük, hogy könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni.
Az emberi személy akkora titok, hogy attól kezdve, amikor Isten létbe hívja, gyakorlatilag nem tudja átírni a szabadságát. Az Isten adta szabadságra azonban nem a bűnök közepette ismerünk rá, hanem a jótettekben.
Aki lihegve bújja a bulvárlapokat, és naiv módon azt hiszi, jól informált, annyit tesz, mintha önmagát kövezné meg, mert milliónyi értéktelen, semmit érő apró kaviccsal bombázza magát. Egy idő után már nem is érez mást, mint hogy szétverte őt a sok információ.
Attól leszünk személyek, hogy merjük az eseményeket értékelni, úgy ahogyan Jézus is értékelné a helyünkben.