2013. december 23., hétfő

Karácsonyi történet

A múlt század elején történt. Magányos férfi utazott le egy vidéki kisvárosba. Barátai hívták, hogy ne töltse egyedül a Szentestét. Az utolsó vonattal érkezett. Már erősen szürkült, alig járt valaki az utcákon. Az egyik kirakat előtt észrevett egy kopott ruhás kisfiút. Nagy, vágyódó szemei egy kis betlehemre szegeződtek. A férfi megszólította: „Ezt szeretnéd megvenni?” A fiú bólintott, de nem vette le szemeit a kirakatról. „Nem is lehet drága” – folytatta a férfi. A kisfiú kihúzta kezét a zsebéből, tíz krajcáros csillogott benne. „Ezt az előbb találtam, de ezért nem adnak semmit.” A férfi elkérte a pénzt, s a fény felé tartotta. „Hallod-e, ez nem közönséges pénz, bizonyára az angyalok ejtették el.”
A gyerek csodálkozva nézett a férfira. „Gyere, menjünk be az üzletbe” – és megfogta a hideg kis kezét. Bent már senki sem volt, csak az idős kereskedő. Udvarias mosollyal szólt: „Éppen zárni készülök.” A férfi hunyorított a szemével: „Akkor a legjobbkor jöttünk. Kis barátom egy rendkívüli pénzt talált. Az angyalok vesztették el. Azt veheti rajta, amit csak akar.” Ezzel ismét ráhunyorított a kereskedőre, és az megértette. Kezébe vette, megvizsgálta a pénzt. Aztán sugárzó arccal mondta: „Micsoda szerencse, te aztán jó fiú lehetsz. Válaszd ki hát, amit szeretnél.”
A gyerek először a kereskedőre, azután az ismeretlen férfira nézett. Mindkettő tekintetéből biztatást olvasott ki. Erre rámutatott a kirakatban csillogó betlehemre: „Ezt szeretném.” A kereskedő szépen becsomagolta, szaloncukrot is adott hozzá. A gyermek boldogan hagyta el a boltot.
Az ismeretlen férfi ekkor elővette pénztárcáját, s fizetni akart. „Szó sincs róla, uram, szólt a kereskedő. Ma este nekem is karácsonyom van. Az a Jézus, Akit ma ünnepelünk, figyelmeztetett bennünket: Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.”
A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten tudták, hogy ebben a pillanatban született meg a szívükben a kis Jézus.

Advent 4. hetén

Jézus születése
Karácsony az új életről szól.
Életet sokféleképpen lehet adni, ki milyen hivatást kapott, azt kell maradéktalanul betöltenie. Az élet a születéssel kezdődik, és az örök életbe torkollik. Addig sokszor és sokfélképpen kapunk,  és adunk életet. Az életadás egyenlő önmagam oda ajándékozásával ott, ahol vagyok, ahova az élet állított. A lényeg a hűség.
Minden élet  Isten ajándéka, az új  élet hatványozottan hívja fel a figyelmünket,  hogy Isten bízik bennünk. Nem vette  le rólunk a kezét.
Ha az Isten megajándékoz egy családot  egy újszülöttel, akkor új élet, remény  születik, és új energiák szabadulnak fel.  Minden másként van az „ajándék”  megérkezése nyomán.
Megfiatalodik a család, a megszokott élet  új értelmet kap, hiszen itt van ő,  aki új alapokra helyezi az életet, megváltozik  a napirend, minden körülötte forog. Az  életadás örömében mindenki osztozik egy  kicsit a családban.
Erdélyben, a gyermeket váró anyát, nem  várandósnak, nem állapotosnak mondják, hanem  azt mondják róla, hogy „jövője  van”. Az új élet biztosítja a jövőt,  nemcsak a családnak, de az egész közösségnek.
A gyermek Isten ajándéka, még akkor  is, ha sokszor lemondással, sőt komoly  lemondással jár. Az élet, az új élet  a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk.
Létünk fennmaradásának záloga a gyermek,  erről mintha elfeledkeztünk volna az utóbbi  évtizedekben, sokan segítettek ebben a felejtésben.  Karácsony erre is felhívja a figyelmünket.  Isten munkatársainak választott minket, barátainak,  akik nélkül nem valósulhat meg az Ő  műve.
Az élet, az új élet értékére,  annak örömére tekinthetünk minden karácsonykor,  amikor a gyermek az Isten Gyermek részt  kér szegényes világunkból. Meg akarja osztani  életét velünk. Vágyódik közénk jönni.
Mária kimondja a sorsdöntő igéket. „Íme, az Úr szolgáló leánya legyen  nekem a te igéd szerint”. Az angyalok  szent Bernát szerint lélegzetvisszafojtva várják  ezt a kijelentést.
Máriának sem volt könnyű igent  mondani az életre,arra az életre, mely  megváltoztatta az emberiség egész történelmét.  Mária ugyan olyan ember volt mint mi,  a bűnt kivéve, tele kérdésekkel, bizonytalansággal,  félelmekkel.
A különbség, hogy ő feltétel  nélkül bízott Istenben. Boldog vagy Mária,  mert hittél, olvassuk a  Szentírásban,  Mária a hit prototípusa, nekünk csak  őt kell követnünk, ha célba szeretnénk  érni.
„Íme a szűz fogan és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogják hívni. Iz 7,14 Ami azt jelenti velünk az Isten. Nem vagyunk egyedül, az Isten lakást vett az emberek világában.
Ne félj magadhoz venni Máriát, hangzik az angyal szózata Józsefnek mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút fog szülni és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.
Mit jelent megszabadulni a bűntől? „Szent  népnek hívják majd őket, az Úr megváltottjainak,  keresett városnak neveznek.” Iz 62,12 Olyan embernek lenni,  olyan közösségnek, ahol jó lenni, ahol  otthon lehet az ember.
„Ékes korona leszel az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, és országodat nem mondják többé pusztaságnak. Iz 62,4
Mert Isten lakik benne.
Fiam vagy, én ma szültelek téged. Én Atyja leszek, ő pedig a fiam lesz. Zsid 1,5
Isten lakást vesz közöttünk. Az Isten  Fia egy lesz közülünk, hozzá csak  nyitott szívvel, és engedelmes lélekkel  közeledhetünk, ha valóban meg akarjuk érteni.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; és az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét: Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten. Iz 9,5
„Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Dávid trónján és királysága fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt. Iz9,6 9,6
Minden, ami bizonytalan volt,  most határozott irányt és célt kapott,  szabad út nyílt az ember számára az  Örökkévaló felé. Ez az út nem kényszerít,  hívogat, felkínálja az életet, és cserébe  életet kér, olyan életet mely gyönyörűséggel  teljes.
Életre, örök életre vagyunk teremtve, ez a legmélyebb meggyőződés kitörölhetetlen vágyként él minden ember lelkében. A betlehemi Gyermek elhozta, azt a bizonyosságot, hogy hivatalosak vagyunk az örök életre.
Számomra akkor kezdődik az örök  élet, amikor, önmagam helyett kezdek Őreá  figyelni. Ezt tették a pásztorok, és  öröm költözött a szívükbe.

A sérült magzat sem lehet ok az abortuszra


Spanyolország: Súlyosan korlátozza az abortuszt a konzervatív kormány

A spanyol néppárti kormány a Franco-diktatúra utáni demokratikus korszak legkonzervatívabb, leginkább korlátozó abortusztörvényének tervezetét fogadta el a hét végén.


Csak akkor szakítható meg a terhesség, ha az életveszély fennáll, vagyis a magzati anomália „összeegyeztethetetlen az élettel”.
Reuters - Kevin Lamarque
Ennek nyomán a javaslat mellett és ellen is tüntettek Madridban. Csak a nemi erőszak fennforgása vagy az anya életét veszélyeztető esetben engedélyezik majd a terhességmegszakítást. A korábbi szocialista kormány 2010-ben döntött úgy, hogy a várandós nő kezében van a döntés a terhesség első 14 hetében, ám Mariano Rajoy kabinetje most újra bűncselekménynek kívánja minősíteni az abortuszt.
A tervezetet még a törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, ami akár hónapokig is eltarthat, ám a voksolás kimenetele aligha kérdéses, tekintettel a jobboldali Néppárt kellő parlamenti többségére. Alberto Ruiz-Gallardon igazságügyi miniszter azzal indokolta a változtatást, a visszatérést az 1985-ös törvény szelleméhez, hogy „a védelem elsődlegesen a gyengébbnek, tehát a megfogantnak, de még meg nem születettnek jár”, ám ez „mindig a nő érdekében” történik.
Az abortusz a jövőben csak két esetben nem minősül bűnténynek. Ha nemi erőszak következménye, akkor a 12. hétig hajtható végre a művi vetélés, ha pedig kiderül, hogy a terhesség „súlyos veszélyt jelent a terhes nő életére vagy fizikai és pszichikai egészségére”, akkor a 22. hétig. Újdonság, s ilyen értelemben még az 1985-ös törvényhez képest is szigorítás, hogy a magzat deformációja, sérülése önmagában nem indok az abortuszra. A 22. hetet követően csak akkor szakítható meg a terhesség, ha az előzőekben említett életveszély fennáll, azaz a magzati anomália „összeegyeztethetetlen az élettel”.
Az El País szerint bonyolult folyamat lesz az engedélyeztetés, a nőnek az abortusz végrehajtására felhatalmazott klinika orvosán kívül két másik orvos szakvéleményét is ki kell kérnie. S ha egyetértés van az említett súlyos veszélyről, akkor a terhes asszonynak még egy hétig „lelkiismereti vizsgálatot” kell tartania. Az ellenzéki szocialista párt „szégyennek” nevezte a tervezetet, amelynek következményeként a zugabortuszok halálesetekkel járhatnak majd. A többi ellenzéki párt is az új norma ellen foglalt állást.
Spanyolország autonóm közösségei közül Andalúzia, Baszkföld, Katalónia és Asztúria máris elutasította a tervezetet. A Néppárt illetékese a bírálatokra azzal válaszolt: nincs olyan nemzetközi szerződés, sem pedig egyezmény, amely jognak minősítené az abortuszt. A terhességmegszakításra felhatalmazott klinikák szövetsége szerint a törvény elfogadása esetén „gyakorlatilag lehetetlen lesz” abortuszt végrehajtani.

Nem egységes az EU gyakorlata

Az Európai Unió 28 tagországa közül 20-ban jog az abortusz, írja az El País. Így például Franciaországban, Németországban, Hollandiában és Olaszországban is a nő dönthet szabadon terhessége megszakításáról, általában a fogantatás utáni 12-14. hétig. A madridi konzervatív kormány mostani döntésével a kivétel az utóbbi időszakban, amennyiben nem liberalizál, hanem megszigorítja az abortusz engedélyezését.
Ezzel azokhoz az országokhoz – köztük Lengyelország, Ciprus – zárkózott vissza, ahol az abortusz alapvetően nem engedélyezett. Ám például Cipruson a terhesség 24. hetéig négy esetben – erőszak következtében fogantatás, a magzat deformációja, az asszony egészségének veszélyeztetése, sőt szociális megfontolásból is – kivételt tehetnek. Málta a konzervatív szélsőség, amennyiben az abortusz tilos, még a terhes nő életének veszélyeztetettsége sem jelent kivételt.
Írország a másik olyan ország, ahol leginkább korlátozzák a terhesség megszakítását, ám a közelmúltban kismérvű változtatást hagytak jóvá, miután az orvosok egy asszonytól megtagadták az abortusz végrehajtását, s a nő életét vesztette. Becslések szerint Írországból évente ötezer nő utazik főleg Angliába terhességmegszakításra, sokan mennek más államokba hasonló céllal Lengyelországból is. Vannak feltevések, hogy a magyar kormány is a spanyol kabinethez hasonló szigorítást tervez, de ilyesmivel még nem álltak elő a parlamentben.
Infó: A cikk eredeti változata a 2013.12.23-i Népszabadságban olvasható.

NOL


Isten van, Mikulás nincs

Gondoljunk csak bele, hogy milyen dolog a mai világban ilyet mondani egy kisgyereknek. Egy gyermeknek, akit az óvodától kezdve arra nevelnek, hogy van Mikulás. Egy olyan személy, aki nincs is, hiszen történelmi személy, akihez az ajándékozás hagyománya kötődik karácsony idején. Minden mesefilm és mozitörténet egy hazug mítoszt táplál, amit valamiért nagyon el akarnak ültetni már gyermekkorban az emberek fejében.
Érdekes módon azok tiltakoznak leginkább egy ilyen kijelentés ellen, akik számára Isten nincs, azaz nem hisznek valakiben, aki él és van, mindenek teremtője, de el akarnak hitetni egy gyermekkel valamit, ami nincs. Egy hamis mítoszt. Mit érez aztán a gyermek, amikor megtudja az igazat? Csalódik? Fáj neki? Szükséges része-e mindez a gyermekkornak? Fel kell-e építeni egy hazug mítoszt, hogy azután a felnövekvő ember csalódjon hitében? Nem lenne-e kimondani az igazat a kezdetektől fogva: Isten van, Mikulás pedig nincs? Ilyenkor érkezik sokaktól a válasz: legyen a gyermeknek gyermekkora, higgyen csak a Mikulásban. De miért is? Miért kell elültetni már ilyen korán a hamis hitet az emberben?
Itt a válasz: azért van ennek a mai világban ilyen divatja, mert hamis a hit. Mindent megtesznek azért, hogy az embernek hamis hite legyen, de Istenben ne higgyen. Azután a csalódó ember már nehezebben hisz, de a hamis hitéhez ragaszkodik, ahogy az általában szokott lenni, és az igazságban kevésbé hajlamos hinni.
Nem érdemes kompromisszumokat kötni. Nem érdemes táplálni mások tévhitét, mert az magától már nem rombolódik le, legfeljebb más veszi át Mikulás helyét, és a megszokás, hogy hamis dolgokban kell hinni, egy életre betegséggé válik.
Ha már itt tartunk az ajándékot sem Jézuska hozza. El kellene felejteni azt a kicsinyítő képzőt, mert Krisztust élete és tanítása alapján illenék igen komolyan venni. Egy ember, aki halottakat támaszt fel de ha kell ostorral kerget ki egy seregnyi zsidót a templomból, nem akárki. Akinek angyalok szolgálnak és akinek a szavára lecsillapodik a vihar, és aki még mindig él a mennyei világban. Több tisztelettel kellene emlegetni őt, és több hittel, alázattal. A gyermek-Jézus kép igen csalóka, hiszen már messze rég nem gyermek.
Krisztus igazi ajándéka maga a tanítása és az áldozat amit meghozott az emberekért. Erre kellene odafigyelni, nem hamis mítoszokra és hazug legendákra, vagy gyermeteg történetekre.

http://www.hidfo.net/2013/12/23/isten-van-mikulas-nincs

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret Megvilágításának csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak


2013. december 22. vasárnap, 15:19
Gyermekem, kérlek, tedd ismertté, hogy az Én drága Fiam Irgalmasságának Nagyszabású Beavatkozására készül. Ennek eredményeként a világ meg fog újulni, és sokan örülni fognak, hogy az Isten Létezését érintő kétségek után, új szabadságukra találtak.
Mennyire magányosak azok, akik nem ismerik Fiamat. Amikor a Fiam Mennybemenetele előtt ott állt a hegyen, tanítványai össze voltak zavarodva és féltek, hogy az elválás miatt nélkülözniük kell Jelenlétét. Sokan pánikba estek és könyörögtek Fiamhoz, hogy ne hagyja el őket. Ő megvigasztalta őket, türelmesen elmagyarázván nekik, hogy ez az elválás csak ideiglenes, és hogy segítséget fog küldeni nekik. A segítség, amelyre utalt a Szentlélek Ajándéka volt. Aztán így szólt hozzájuk: „Ne féljetek, mert Annak segítségével, Akit Én nektek küldeni fogok, nem lesztek egyedül. Én mindig veletek leszek a Szentlélek Alakjában.”
Mert jóllehet Ő mindenkinek elmondta, hogy egy napon vissza fog jönni, de ők nem igazán értették, hogy mire gondol. Egyesek azt gondolták, hogy hetekbe fog telni, amíg Ő ismertté teszi majd magát. De ne feledjétek: Isten Ideje szerint, egy (bizonyos) nap bármikor bekövetkezhet. Most, ez a nap egyre csak közeledik, és minden megjövendölt prófécia, mely a végidőkre vonatkozik, bekövetkezik. Ne legyen félelem a szívetekben, drága gyermekek, mert az örvendezés ideje szinte már elérkezett hozzátok. Nem lesz több könny, sem szomorúság, mert Fiam Nagy Napja hirtelen fog felvirradni, és Ő Szentséges Karjaiba fogja gyűjteni övéit.
Imádkozzatok Isten nagy Áldásaiért és nagy Irgalmáért, melyeket Fiam nagy bőségben tartogat Isten minden gyermeke számára. Ez magába foglalja a jókat, a rosszakat és a közömbösöket egyaránt.
A Lelkiismeret Megvilágításának csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak.
Legyetek hálásak ezért a nagy Irgalmasságért. Fiam irántatok való szeretete nem fog meghalni soha, sem pedig elhalványulni, és azt meg sem fogja vonni tőletek soha, mert ti Hozzá tartoztok. Ti az Övéi vagytok. Ti Isten gyermekei vagytok. Ti nem a Sátánhoz tartoztok.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség Fiam Irgalmas Kezét válassza a csalás és a gonosz szorongatás helyet, melyet a gonosz gyakorol a gyengék fölött.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség AnyjaHamarosan Mennyei Dicsőségem teljességében fogtok látni Engem, és akkor végre meg fogjátok érteni Istenségem Misztériumát

2013. december 22. vasárnap, 15:56
Drága szeretett leányom, hamarosan mennyire fel fog a világ figyelni és elismerni Jelenlétemet. Jelenlétem érezhető lesz majd minden nemzetben, országban és otthonban, és senki sem fogja tudni tagadni Jelenlétemet, de néhányan nem fognak akarni tanúságot tenni Beavatkozásomról. Nektek, mindnyájatoknak el kell fogadnotok, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, az egy Nagy Mennyei Jel. Ez fogja bizonyítani Isten minden gyermeke iránti Szeretetét.
Azon a Napon a ti magányos Istentől való elszakadásotok véget ér. Azok, akik védelmet szeretnének, amire vágynak, tudniuk kell a következőt: Én le fogom törölni könnyeiteket. Megbocsátom bűneiteket. Mindnyájatokat meg foglak áldani, beleértve azokat is, akik hátat fordítanak Nekem, abban a reményben, hogy futva fognak vissza jönni majd Hozzám, hogy megmentsem őket.
A világ az Enyém. Isten gyermekei össze lesznek gyűjtve és mindazok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, Karjaimba lesznek ragadva. Imádkozzatok, hogy azok, akiknek kétségeik vannak, megszabaduljanak azoktól; hogy akik szörnyű sötétségben vannak, Irgalmat kérjenek Tőlem, és akik tagadnak Engem, végül elismerjenek.
Nektek sohasem szabad megengednetek, hogy Szent Szavam ócsárlói eltávolítsanak benneteket Tőlem, szeretett Jézusotoktól.
Hamarosan Mennyei Dicsőségem teljességében fogtok látni Engem, és akkor végre meg fogjátok érteni Istenségem Misztériumát.
Jézusotok

Engesztelés, kiengesztelődés, családfagyógyítás Szőkefalván

Zarándokhellyé vált a nagyjából Erdély közepén található Szőkefalva. Minden hónap 17-én vannak ott engesztelések. Decemberben engem kértek, hogy tartsak elmélkedéseket. Az egészről egy rövidített beszámoló olvasható a helyi Fénykirálynő Egyesület honlapján, hallgathatók az elhangzott előadások. A családfánk gyógyulásáért mondott imádság videoclipp formájában is látható.

Szép új világ - "A karácsony elmarad, Jézust elvetélték.”

"A karácsony a Vatikántól Párizsig – elmarad! A Madeleine-templom oltárán Szent Anyánk, Eloise elvetélte Jézust” – így hangzik a Femen nevű, francia feminista szervezet karácsonyi üzenete, melyet Twitter-fiókjukon tettek közzé, miután egyik aktivistájuk december 20-án behatolt a párizsi Madeleine-templomba – tudósít a La Croix. A csupasz felsőtestű fiatal nő a templom főoltára előtt fotóztatta magát...
Az akció minden bizonnyal reagálás egy előző napi eseményre, december 19-én ugyanis a római Szent Péter téren letartóztatták Inna Sevcsenkót, a Femen vezetőjét. Az ukrán feminista hölgy a pólója levételével tiltakozott az ellen, hogy az egyház elítéli az abortuszt. „Christmas is canceled” (a karácsony elmarad) – kiabálta többször is, és felfedte mellkasát, melyre színes betűkkel, angolul a következő feliratot festette: „A karácsony elmarad, Jézust elvetélték.”

„A Femen topless előadási folytatódni fognak, egyik szent helytől a másikig… Mi lesz a következő helyszínünk? Isten tudja…” – írták még a Twitteren a Femen tagjai, további templomi akciókat vetítve előre mostantól karácsonyig. A Madeleine-templomban lejátszódott jelenetre a Twitteren számos elítélő komment érkezett. „Ez már nem feminizmus, ez intolerancia” – írta egy hozzászóló.

Több képviselő is kinyilvánította véleményét az esettel kapcsolatban a közösségi oldalon. Nathalie Kosciusko-Morizet, konzervatív, párizsi önkormányzati képviselő például ezt írta: „Elítélem a Femen által a Madeleine-templomban elkövetett szentségtörést. Elég a provokációból!” Rachida Dati, Párizs 7. kerületének szintén konzervatív polgármestere pedig így nyilatkozott: „A leghatározottabban elítélem a Femen által ma reggel a Madeleine-templomban elkövetett gyalázatos akciót.”

Párizs polgármestere, Bertrand Delanoë pedig közleményt adott ki, miután „meglepve és szomorúan” értesült „a Femen új, provokatív akciójáról” a Madeleine-templomban: „Elítélem ezt az esetet, mely csúfot űz a férfiak és nők egyenlőségéért folytatott nemes küzdelemből, egyet nem értést szít a párizsiak körében, és értelmetlenül megsérti számos hívő érzéseit.”
Magyar Kurír
(já)

Miért Karácsony?

Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem habozott, hogy mások tudtára adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünnepekről, köztük természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére.
Egy havas Karácsony estén a feleség és a gyerekek a falusi templom karácsonyi miséjére készülődtek. Hívták az apát, de ő persze hallani sem akart arról, hogy elkísérje őket.
„Ez a történet egy nonszensz,” mondta. „Miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként jöjjön a földre? Teljesen nevetséges!”
A feleség és a gyerekek így nélküle indultak útnak.
Kicsit később felerősödött a szél és a hóesésből hóvihar lett. A férfi az ablakon kinézve csak vakító fehérséget látott. Leült a kandalló elé és elégedetten nézte a csendesen égő tüzet.
Néhány perc elteltével egy nagy puffanást hallott odakintről. Valami nekiment az ablaknak. A hang megismétlődött. Kinézett, de még egy méterre is alig lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbhagyott egy kicsit, kimerészkedett, hogy megnézze mi adhatta a furcsa hangot az ablak közelében. A ház melletti mezőn egy csapat vadludat látott. A jelek szerint a ludak délre igyekezhettek a téli hideg elől, de a hóvihar miatt nem tudták folytatni útjukat. Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a mező felett, vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik madár nekirepült az ablaknak. Ezt hallhatta korábban.
A férfi megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istálló tökéletes hely lenne nekik, gondolta. Meleg és biztonságos. Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt remélve, hogy a madarak észreveszik az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán nem vették észre az istállót, illetve, hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi megpróbálta magára terelni a madarak figyelmét, de ettől csak megijedtek és messzebbre húzódtak.
Bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává szaggatta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még mindig nem értették meg, mit akar.
Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott és megpróbálta az istálló felé terelni őket, de csak még jobban megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, csak éppen az istálló felé nem. Akármit tett, egyszerűen nem tudta elérni, hogy az istállóba terelje őket, ahol melegben és biztonságban lehettek volna.
„Miért nem követnek engem?” – morfondírozott magában türelmetlenül. „Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhetik a vihart?”
Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak soha nem követnének egy embert. „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket,” mondta ki hangosan.
Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat mögé ment vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, egyenes be a meleg épületbe. A vadludak egyenként követték.
A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel korábban kimondott saját szavai: „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!” Azután a feleségére és a köztük korábban lezajlott párbeszédre gondolt. „Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Rájött, hogy ez a Karácsony értelme.
Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett és nyugodott meg lelke is, miközben ezeket a csodálatos gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy miről szól a Karácsony és miért jött el Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre esett a friss hóban és elmondta élete első imáját: „Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a viharból!”
- Ismeretlen szerzőtől
http://idokjelei.hu/2013/12/miert-karacsony/