2017. július 11., kedd

A hamispróféta megszünteti a hagyományos római miserítust?

pontifiaklamtpetersdom15.jpg
A hagyományos római miserítus kedvelői számára aggasztó információkat közölt a francia katolikus La Croix magazinnal Andrea Grillo, a Ferenc pápához közel álló, modernista szellemű liturgiaszakértő.
Grillo szerint Ferenc pápa vissza kívánja vonni XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriojában közölt intézkedéseit a hagyományos miserítus szabad gyakorlásáról - a szakértő szerint a pápa ugyanis helyteleníti, hogy a latin egyházban "kétféle" legitim rítus is létezzen egymás mellett.
Grillo azt mondja, a hagyományos rítus megszüntetését Ferenc pápa két dologhoz köti: a küszöbön álló megegyezéshez a Szent X. Piusz Társasággal (SSPX), valamint Grillo szerint Ferenc pápa "nem fogja megtenni ezt, amíg XVI. Benedek pápa még él".
A Vatikán előrehaladott tárgyalásokat folytat az SSPX-szel, a tervek szerint a papi társaság személyi prelatúrává válik. A megegyezéshez erről már csak az SSPX vezetőjének, Bernard Fellay-nak az aláírása szükséges. Szakértők szerint az aláírás még 2018 nyara előtt megtörténhet: ekkor kellene ugyanis az SSPX-ben szavazni Fellay elöljárói tisztségének meghosszabbításáról. Ha az SSPX személyi prelatúrává válik, Ferenc pápa Fellayt az új személyi prelatúra élére teheti, élethosszig tartó kinevezéssel.
Grillo azt állítja, Ferenc pápa tervezett intézkedése szerint amikor az SSPX személyi prelatúrává válik, a hagyományos római miserítus ünneplésére kizárólag ez a közösség lesz majd jogosult. A hagyományos rítus azután más templomokban és közösségekben nem lesz ünnepelhető - vagyis a Summorum Pontificum nyitása ezzel valóban eltörlésre kerül. Az intézkedés súlyossága alapján nem meglepő, hogy Grillo azt állítja, a konfliktusokat elkerülendő, mindez Benedek pápa haláláig nem történik majd meg.
Grillo arról is beszámolt a La Croix magazinnak, hogy Ferenc pápa hamarosan egy elmélkedéssorozatot indít a szerdai audienciáin a liturgiáról - azért, hogy a Szentatya ezeken a saját liturgikus elképzeléseit népszerűsítse, és előkészítse a liturgia tervezett változtatásait.
Ferenc pápa elítélő hozzáállása a hagyományos miserítushoz és kedvelőihez sajnos ismert már egy ideje. A Szentatya 2016 november elején egy interjújában úgy nyilatkozott, hogy a latin misére járó fiatalok "merevek", akik merevsége "álcáz valamit": "bizonytalanságot, vagy akár még valami mást is". A pápa szerint a merevség "védekező", "az igaz szeretet viszont nem merev". Ugyanitt Ferenc pápa azt is elmondta, hogy XVI. Benedek pápa a Summorum Pontificum motu propriojával csupán "korrekt és nagylelkű gesztust tett, hogy alkalmazkodjon néhány csoport és ember egy bizonyos mentalitásához, akik nosztalgiáztak... De ez csupán kivétel."
2016. november 25-én a pápa megerősítette negatív hozzáállását az Egyház és liturgikus hagyományaihoz ragaszkodó egyházi közösségekkel szemben. A Szentatya egy zárt ajtós találkozón, amelyen 140 férfi szerzetesrend és vallásos közösség vezetője vett részt, "aggodalmát" fejezte ki ezen új vallásos intézmények növekvő száma miatt, amelyek rendkívüli számban vonzzák a fiatalokat és az egyházi hivatásokat. Ferenc pápa szerint ezek a közösségek gyakran "merevséget" népszerűsítenek és "pelagianisták", akik vissza akarnak térni az aszketizmushoz és vezekléshez. A pápa szavainak leiratát teljes terjedelmében az olasz Corriere della Sera hírlap 2017 februárjában hozta le, a lap cikkéből akkor a Katolikus Válasz is közölt összefoglalót.


http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/07/11/ferenc_papa_megszunteti_a_hagyomanyos_romai_miseritust

A Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre

Nyomtatóbarát változat
2013. április 30. kedd
Drága szeretett leányom, az Én Hatalmam soha nem fog meggyengülni; mint egy fény, halványabb lesz a sűrű köd közepette, de mindig látható lesz, még ha olyan gyenge lesz is, akár egy halvány pislákoló fény.
Amikor a világ újra megváltozik, mivel a gonosz szellem a megosztottságra megosztottságot hoz, akkor egyedül csak Isten Fénye lesz az, ami fenntart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám folyamodnak segítségért, mert Én sohasem foglak elhagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Semmi más, csakis az Igazság fog segíteni nektek helyt állnotok, amikor a szeretet hiánya – a mai világban nyilvánvaló módon – egyre csak növekszik, amint az emberek szíve kővé változik.
Az Igazságot a Szent Biblia tartalmazza. Ez az a táplálék, amely éltetni tudja az embert úgy most, mint a jövőben. Rövidesen lehetetlen lesz akár csak egy Bibliát is vásárolni, mivel sok nemzet ragaszkodni fog az új törvényekhez – különösen Európában -, mely törvények minden olyan könyvet be fognak tiltani, amelyek Isten Szavát terjesztik.
A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják.
Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eucharisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára.
A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eucharisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek.
Vessétek csak meg most Szent Szavamat, és majd könnyeket fogtok sírni, amikor ezek a cselekedetek fel fognak tárulni előtettek! Hamarosan – nem sokkal később – a felszentelt szolgáim által viselt öltözékeket meg fogják változtatni, és a Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre. Az új rémtett nem egy egyszerű kereszten alapszik. Ehelyett, diszkréten, a fenevad fejét fogja ábrázolni.
Azt kérem tőletek, hogy most gyűjtsétek össze Szent Keresztjeimet és tartsátok azokat otthonaitokban, Szenteltvízzel együtt. Arra sürgetlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyről beszéltem nektek. Aztán azt akarom, hogy teljesen bízzatok meg Bennem. Sohase higgyétek, hogy elhagylak titeket, kiszolgáltatván a gonosznak benneteket. Én továbbra is mindenkor közel maradok hozzátok. Különleges áldást árasztok szeretett, hűséges szolgáim fejére, hogy Szentséges Szívemmel egybefonva tartsam őket.
Tartsátok szíveteket közel Hozzám, és egymáshoz is. Vigasztaljátok és erősítsétek egymást, mert nektek az előttetek álló idők előtt és alatt sokkal jobban kell szeretnetek egymást, mint valaha. Én vagyok a ti családotok. Ti az
Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig a pillanatig, amikor a harsonák megszólalnak, és a bejelentés megtörténik, hogy Második Eljövetelemben végül kinyilatkoztathatom Magam. Akkor érezni fogjátok az örömet és a békét, amelyet megígértem nektek. Aztán minden szenvedés véget ér.
Jézusotok