2011. február 9., szerda

Mielőtt beszélnénk arról, hogy mi az egészséges kompromisszum, tisztázzuk, hogy mi nem az. Nem azt jelenti, hogy feladod, amiben hiszel, vagy azt, aki vagy, vagy megelégszel a második hellyel, mert türelmetlen vagy, vagy félsz a kritikától. Az egészséges kompromisszum azt jelenti, hogy megtanulsz úgy megegyezni, hogy abban mindkét fél nyerjen. Nagy a kísértése annak, hogy elutasítsunk valakit, azt gondolva, hogy téved, miközben csak a saját nézőpontunkat látjuk. Ilyenkor döntő fontosságú, hogy lemondjunk a büszkeségünkről, kilépjünk a saját szerepünkből, megpróbáljunk azonosulni a másik emberrel, és megkérdezzük magunktól: „Látom-e az ő nézőpontját? Fel tudom-e becsülni, hogy miért érez úgy, ahogy? Tudok-e neki segíteni abban, hogy jobban megértse az én hátteremet?” Minél erősebb a személyiségünk és minél határozottabbak a nézeteink, annál nagyobb a kockázata annak, hogy elidegenítjük magunktól éppen azokat az embereket, akikre szükségünk van, azzal, hogy rugalmatlanok vagyunk, és nem vagyunk hajlandók meghallgatni őket. Ez nagyon sokba kerülhet nekünk.
A világnak Krisztus kell
/:   A világnak Krisztus kell!
     A világnak Krisztus kell!
     A világnak kellesz te is, mivel
     te Krisztushoz tartozol!   :/

Emlékezz! Emlékezz!
Te Krisztushoz tartozol!

Áldalak, jó Uram
Áldalak, jó Uram, teljes szívemből!
Hirdetem majd csodás tetteid, és énekelek Rólad.
Áldalak, jó Uram, teljes szívemből!
Boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom. Alleluja!

Áldjátok az Urat
/:   Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét,
     kik házában álltok napról napra,
     dicsérjétek szüntelen Őt!   :/
/:   Tárjátok kezeitek az élô Isten felé!
     Áldjon meg téged Sionból az Úr,
     ragyogtassa arcát reád!     :/

Boldog mosoly
Refr.:   /:    Boldog mosoly az arcomon, egy pillanatról álmodom:
                   utam végén vársz rám, tudom!   :/

Eltékozolt sok évemet, hazug vágyamat, örömömet
kőkeresztként vállamon viszem!
Földre roskadok, fölkelek, de Hozzád mégis elmegyek,
megállni az úton nem lehet!

Add a két kezed, kedvesem, együtt megyünk egy életen,
egymás nélkül nem jutunk tovább!
Testvéreim, ne várjatok, ha fáradtak vagytok, szóljatok,
egymás nélkül nem jutunk tovább!

Boldogság, öröm
Ha valaki látja az arcomat,
ha valaki hallja a hangomat,
megtudja-e rólam, hogy Jézus él?
És boldog-e az ember, ha szeretetben él?

Refr.:    Boldogság, öröm az életem,
             akárhova megyek, kell, hogy vigyem.
             Örömét Jézus adta nekem,
             hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen!

Ha valaki nézi a két szemem,
ha valaki fogja a két kezem,
megtudja-e rólam, hogy Jézus vár,
és jó, hogyha az ember az Ő útján jár?

Énekelj az Úrnak
Refr.:   /:    Énekelj az Úrnak új éneket,
                  énekelj az Úrnak, egész föld!     :/

Énekelj az Úrnak, áldjad nagy nevét!
Hirdesd napról napra az Ő dicsőségét!

Ékesség és fenség van Őelőtte,
tisztesség és méltóság az Ő szent helyén!

Ujjongjon az ég, örvendjen a föld!
Harsogjon a tenger és minden benne élő!

Gyertyaláng
Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő áldozás,
áldozatban pusztulás Isten oltárainál.
Gyertyaláng, tiszta fény, embert hívó lángolás,
végső percig lobogás áldozatunk asztalán!

Refr.:   /:    Gyertyaláng, tiszta fény,
                  önpusztító lobogás,
                  nem is akar lenni más,
                  nem is kíván semmi mást,
                  nem is lehet soha más! :/
            Gyertyaláng.

Szelíden, könnyesen, minden új dal gyôzelem
ezer gyötrődésemen, minden gyöngeségemen.
Gyertyaláng-életem könnyű széltől megremeg,
de amit lehet, megteszek, áldozattá így leszek!

Hadd jöjjek én
Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram!    3x
Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én!

Hadd igyak én forrásodból, Uram!     3x
Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én!

Hadd éljek én forrásodnál, Uram!            3x
Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én!

Isten tenyerén
Ott van életem Isten tenyerén,
és azért nem félek én.
Ha bármi fáj nekem, mosolyog szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon:
     hitemet el nem adom!
Rám törhet ezernyi baj, veszély,
     Isten így szól: Ne félj!
Mért és kitől félhetnék én?
Mért és kitől félhetnék én?
Mért és kitől félhetnék én
az Isten tenyerén?

Kész az én szívem
Kész az én szívem,
ó, Uram, néked zeng a dalom.
Elő hát hárfa, lant,
hadd keltsem fel a hajnalt!
Szent az Úr, jó az Úr,
hirdetem a népek között,
mert az Ő kegyelme felhőkig ér!

Igazság, hatalom
igéid minden egyes szava.
Szívemben rejtem el,
soha el ne felejtsem!
Szent az Úr, jó az Úr,
hirdetem a népek között,
mert az Ő hűsége az égig ér!

Köszönöm, Jézus
1.  /:  Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus,
          köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!   :/

2. A Golgotára ment, és meghalt értem…

3. A harmadik napon Ô feltámadott…

4. Ó, alleluja, ó, alleluja!

Látod, újra este van
Látod, újra este van. Hozzád száll most halk szavam,
mindenségnek Istene, téged dicsér énekem.

Köszönöm ezt a napot, annyi szépet s jót hozott;
köszönöm a napsütést, fényét szórta szerteszét!

Refr.:    Kérlek, ó, jó Uram, add meg,
             fényeddé váljak, jeled lehessek!
             Kérlek, Szentlelked küldd el,
             ő vezessen végig életemen!

Uram, mindent köszönök, bánatot és örömöt,
legyen rajtam szent kezed, óvja, védje életem!

Szeretném, ha szeretnél, minden szavad érteném,
életemben követném, s végül hozzád érkezném!
Refr.

Látod, újra este van...

Mondjunk éneket
Refr.:    /:    Mondjunk éneket örömmel,
                    zengjen alleluja!
                    Mondjunk éneket örömmel,
                    zengjen alleluja! :/

Széles, kacagó jókedvében táncra perdül a lélek,
zengő húrokon, dobpergésben éled hálaének!

A szentek kórusa velünk együtt szívét dalokba önti,
Szárnyas sípokon velünk együtt Istenét köszönti!

Vígság kútfeje, boldog Isten: Atya, Fiú és Lélek.
Öröm nélküle sehol sincsen, áldás szent nevének!

Ne aggodalmaskodjál
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!
Ő felruház és táplál, rád gondot is visel.
Dicső Király, az ég és föld Ura!
Szívem tiéd, légy annak is Ura!

Nézz, testvér, fel
Refr.:    Nézz, testvér, fel, az Úr van itt,
             lángoljon a szívünk,
             közel van már üdvösségünk,
             jöjj el, Jézusunk, jöjj el, Jézusunk!

Kerestem arcodat, Uram, lehajoltál énhozzám.
Félelmek, bűnök téptek, de Te meggyógyítottál.

Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja az imám.
Gyötrelmeimben vigaszt nyújt, ezért áldja Őt a szám.

Jöjjön, ki szomjas, és igyék — aki hisz, élni fog!
Szívének rejtett mélyéből az élő víz felbuzog.

Ó, jöjjetek, örvendjünk
Ó, jöjjetek, örvendjünk, lelkesen tapsoljunk,
énekeljünk az Úrnak!
Isten küldötte el nékünk Szabadítóját,
a népek előtt megjelentette az Ő igazságát.

Ott lélegzel
Ott lélegzel a fákban,
ott mosolyogsz a virágban,
ott vagy a szélben, a frissben,
ó, boldog, boldog Isten!

Szép sorsomat Te szőtted,
jó leborulni előtted,
Te vagy az útnak a vége,
ó, jöjj el, áldott béke!

Ruah
/:   Ruah, Ruah, Ru-ah!    :/
/:   Nem erőszakkal, hatalommal,
     de Jézus lelkével élünk!      :/