2013. március 14., csütörtök

Az olasz szabadkőművesség hivatalosan is támogatja Bergoglio pápát

A Ferenc pápa megválasztását követő napon az Olasz Nagy Kelet páholy (Grande Oriente D’Italia), mely az ország szabadkőműveseit képviseli, kibocsátott egy hivatalos közleményt, melyben dicsérte őt a megválasztása napján megtett első egalitáriánus, egyenlőségre törekvő intézkedéseiért. A dokumentum nyilvánvalóvá tette a szabadkőművesek azon várakozását, hogy az új pápa az Egyházat a szabadkőművesség által vágyott demokratikus útra vezeti majd.
 Ez az álláspont az Olasz Nagy Kelet páholy hivatalos honlapján jelent meg. A honlap fotója itt látható:
Közlemény
Róma, 2013. március 14.
rotRaffi nagymester: „Ferenc pápával semmi sem lesz többé olyan, mint előtte. Ez egy egyértelmű döntés a testvériség, a párbeszédet folytató Egyház mellett, amelyet nem szennyez be a földi hatalom logikája és csábítása.”
„A szegények embere messze a kúrián kívülről jött. Testvériség és a dialógusra való vágy voltak első konkrét szavai. Talán semmi sem lesz már olyan az Egyházban, mint eddig volt. Reményünk szerint Ferenc pápasága – a pápáé, aki »a világ végéről jön« – jelzi a visszatérést az Ige Egyházához az Intézmény-Egyház helyett, mely elősegíti a nyílt párbeszédet a mai világgal, hívőkkel és nem-hívőkkel, követve a II. Vatikáni Zsinat által hozott tavaszt.” – Így kommentálta Gustavo Raffi, az Olasz Nagy Kelet nagymestere, Ferenc pápaságának kezdetét.
„A jezsuita, aki közel áll a történelem legkisebbjeihez” – folytatta Raffi – „nagy lehetőséget kapott, hogy egy olyan Egyház arcát mutassa a világnak, melynek vissza kell térnie az emberiesség hirdetéséhez, ne pedig egy nehézkes intézményét, mely privilégiumai védelmében elzárkózik. Bergoglio ismeri a való életet és emlékezni fog az egyik kedvenc teológusától, Romano Guardinitól tanult leckére, aki szerint az »igazságszeretet megállíthatatlan«.”
„Az egyszerű kereszt, amit fehér reverendáján viselt – állapítja meg a Giustiniani palota nagymestere – reményt kelt bennünk, hogy az Egyház emberei újra felfedezik a minden jóakaratú emberrel és a szabadkőművességgel való párbeszéd fontosságát, ami a latin-amerikai tapasztalat tanítása szerint az emberiség javára és haladására szolgál, amint azt Bolivár, Allende és José Martí is megmutatta, hogy csak néhányat említsünk. Ez az a »fehér füst«, amit várunk korunk egyházától.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A trónját ellopták. A hatalmát nem.

 

2013. március 13. szerda 21:20
Drága szeretett leányom, másodjára is halálra ítéltek Engem. A Rómában hozott sértő döntés melynek ma tanúi voltatok, kettévág Engem.
Amikor a hóhéraim előtt álltam, eretnekséggel vádoltak Engem, és mivel az Igazat meg mertem mondani, Apostolaim elfutottak, és sehol sem lehetett őket megtalálni. Azok, akik követtek Engem és elfogadták Tanításaimat, elárultak Engem, amikor a hatalmon lévők kétségbe vonták Szavamat. Ők kezdték elveszíteni a Belém vetett bizalmukat, és kételkedni kezdtek Bennem.
Néhányan a Követőim közül elhitték az eretnekség bűncselekményét, amellyel vádoltak Engem, és azt gondolták, hogy ez indokolt a részükről. Vádlóim olyan hatalommal rendelkeztek – magas beosztásokban lévő emberek, egzotikus palástba öltözködve, és akik jártukban a valódi hatalom érzésével beszéltek -, hogy csak kevesen kételkedtek bennük.
Alaposan szemügyre vettek Engem, provokáltak, kinevettek, megvetettek, kigúnyoltak és kicsúfoltak az Igazság elmondásáért. Az emberek leborultak ezek előtt az uralkodók előtt – tekintélyes hangú emberek, akiknek a hatalmát sohasem kérdőjelezték meg. A Hangom olyan volt, mint egy suttogás Vádlóim üvöltése közepette.
„Eretnek!” – kiáltozták. Azt mondták, hogy gonosz nyelvem volt, hogy káromoltam Istent és hogy el akartam pusztítani a templomukat. És így hidegvérrel megöltek Engem.
Nem lesz ez másként most sem, amikor megpróbálom a Hangomat megismertetni, és Isten minden gyermekét azon eseményekre akarom figyelmeztetni, amelyekről az elmúlt néhány évben beszéltem neked, lányom. Szavamat megvetéssel fogják kezelni. Szavamat meg fogják kérdőjelezni. Kétségek surrannak be, és Apostolaim ismét elfutnak, otthagyván Engem a farkasoknak.
Ne kövessetek el hibát, az Igazság ki lett nyilvánítva számotokra. Én megmondtam nektek, Követőim, hogy hogyan lesztek becsapva. Ez nagyon nehéz lesz számotokra, mivelhogy meg fogjátok kérdőjelezni ezt a csalót, aki Atyám Házában ül.
Az Én szeretett XVI. Benedek Pápámat elüldözték, és ő elmenekült, ahogy az meg volt jövendölve. Nem Én neveztem ki ezt a személyt, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben jön.
Ő, Benedek Pápa, fogja az Igazság felé vezetni Követőimet. Nem hagytam el őt, közel fogom tartani a Szívemhez, és megadom neki azt a vigaszt, amelyre szüksége van ebben a szörnyű időben.
A trónját ellopták. A hatalmát nem.
Jézusotok