2019. július 2., kedd

Égi Édesanyánk üzenete 2019. július 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2019. július 2-i üzenete Mirjana Soldo által
Drága gyermekek! A Mennyei Atya akarata szerint édesanyai jelenlétem látható jeleit adtam és adni fogom nektek. Gyermekeim, ez édesanyai kívánságom a lelkek gyógyulásáért. Arra vágyom, hogy minden gyermekemnek igaz hite legyen, hogy csodálatos tapasztalatot éljenek meg Fiam Igéjének, az élet Igéjének forrásából merítve. Gyermekeim, a hit világosságát, szeretetével és áldozatával Fiam hozta el a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert, gyermekeim a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Az igaz hit érzékenyebbé teszi az imát, az irgalmasság cselekedeteit teszi – egy beszélgetést, alamizsnát. Azok a gyermekeim, akiknek van hitük  –  igaz hitük  – mindenek ellenére boldogok, mert már megélik a mennyei boldogság kezdetét a földön. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy a hit igaz példáját adjátok, hogy fényt vigyetek oda, ahol sötétség van, hogy éljétek Fiamat. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek, pásztoraitok nélkül nem tudtok előre haladni a hit útján és követni Fiamat. Imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük vezetni benneteket. Imáitokkal mindig legyetek mellettük. Köszönöm nektek.

500 év után: A szegény klarisszák feladták az alicantei Jézus szent arcát

Mivel kevesen vannak, a spanyol szegény klarisszák nem tudják tovább őrizni Jézus szent arcát. Ezért július 2-án elhagyták az alicantei Jézus szent arca kolostort.

A szegény klarisszákat tizenegy szemlélődő apáca fogja váltani az Alicante Vére apácáktól, akik eddig Alicante közepén dolgoztak. Ők fogják átvenni a kolostort, és ők fogják őrizni Jézus szent arcát. Az apácák közül kilenc 30 és 40 év közötti.

Jézus szent arca, a Vatikán által elismert három krisztusi arc egyike, egy vászon lepedő, ahol a vérfoltokból egy arc rajzolódik ki. Egy ereklyetartóban van, ahol mögötte egy Szűzanya kép látható. Jézus szent arca 1480 körül került Rómából Alicantébe, és lehet, hogy a veronikai lepelhez is köze van.

A spanyol polgárháború alatt az ereklye éppen, hogy megmenekült a templom kommunista támadása alól 1936 júliusában.

https://gloria.tv/article/L1rmT1BhHqs81DZHGkyuFhyHD

Hamispróféta "rengeteg" melegeket támogató bíborost és püspököt nevezett ki

Az egyház kezd a homoszexualitás támogatása felé haladni, ezt az egész folyamatot pedig két szóval lehet összefoglalni: "Ferenc pápa" - mondta a meleg propagandista James Martin SJ az úgynevezett "Pride előtti mise szentbeszédén".

A "Pride előtti mise" egy szentségtörés volt azzal a céllal, hogy a homoszexuális paráználkodást hirdessék. Ez a New York-i Assisi Szent Ferenc templomban történt.

Martin elmondta, hogy Ferenc pápa az első pápa, aki a "meleg" szót használta, vannak "homoszexuális barátai" és "rengeteg LGBT-támogató bíborost, érseket és püspököt nevezett ki".

https://gloria.tv/article/cZWCVR9Qz6Z21wdYzdNWRRA9T

Táncelőadás, jóga, piactér Stuttgart katolikus templomában

Immár két éve, hogy a stuttgarti Szent Mária katolikus templomot változatos célokra használja fel a plébánia, a liturgikus szertartások mellett: a templom táncelőadásnak, kerekasztalbeszélgetésnek ad otthont, de időnként használják étteremnek, kávézónak, művészeti galériának és piactérnek is.
Tavaly a plébániakerület és más kerületek katolikus hívei mintegy hatszázan fordultak emiatt írásos panasszal előbb a Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye püspökéhez, Gebhard Fürsthöz, majd a német püspöki konferenciához. Mint mondják, a kezdeményezésükkel nem jártak sikerrel.
A panaszra idén januárban - több, mint három hónapnyi hallgatás után - Fürst püspök annyit közölt csak, hogy "foglalkozik az üggyel", és hogy a nem liturgikus rendezvényeknek megpróbálnak megfelelőbb helyet találni. A német püspöki kar 2019. márciusában azt válaszolta, hogy az ügy a püspökség hatáskörébe tartozik.
Közvetlenül a püspöki kar válasza után, hamvazószerda napján, a Szent Mária templomban nőknek meghirdetett táncelőadást és közös indiai "kundalini" jógát tartottak, 15 eurós belépőjegyért. Március végén a templom már bolhapiacnak adott otthont, a templomon belül étel és ital árusításával, és mozgó csocsóasztallal. Ugyanitt (ti. a templom belsejében) nemrég pedig kiállítást rendeztek be, amelyen Stuttgart város muszlim mecseteit mutatják be.
További képek a templombeli rendezvényekről a forráscikkünkre kattintva megtekinthetők.

Az irgalmas Jézus sürgős hívása a hűséges népe számára. Üzenet Enochnak.

2019. július 1.
Az irgalmas Jézus sürgős hívása a hűséges népe számára.
Üzenet Enochnak.
Megismétlem: férfit és nőt alkottam.

"(Gyermekem) az Én békém és kegyelmem kísérjen téged.
 Én népem, a nemi ideológia gyerekek és fiatalok millióiban zavart  keltenek és szexuális identitás problémákat okoznak. Ezt a démoni trendet óvodákban, iskolákban, főiskolákban és más oktatási intézményekben tanítják; az én kisgyermekeimet így nevelik, és úgy vélik, hogy sem a nem, sem a nemiség nem létezik; hogy egyszerre férfiak vagy nők lehetnek, és ugyanazokat mondják a lányoknak és a fiatal nőknek.

Ez a nevelés sok gyermekben és fiatalban szexuális traumát és identitási problémákat okoz. Emlékezzetek arra, mit mondok az én Igémben: Isten megteremtette az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, és teremtette őt férfinek és nőnek; és megáldá őket Isten, mondá nékik: Legyetek termékenyek és szaporodjatok. (1.Móz. 1.27-28). Megalkottam őket férfinek és nőnek, és fizikailag, pszichológiailag és szexuálisan is megkülönböztettem őket. Nem hermaphroditákat hoztam létre, hanem a férfiakat és  nőket, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és így kiterjesszék az emberi fajokat. Egy férfi soha nem lehet nő, és egy nő sem lehet férfi; a lényeg, amellyel megteremtettem, a férfit és a nőt,  a többi élőlényre is vonatkozik.

Gyermekeim, nem hoztam létre olyan férfit, akinek női irányultsága van, sem  férfias hajlamú nőt. Erősnek alkottam őt, hogy uralja a teremtést és a teremtményeket, és megteremtettem az édes, szeretetteljes, kedves asszonyt, és megadtam neki az anyák kegyelmét, hogy kísérje az embert és csatlakozzon hozzá, és a kettő legyen egy test; hogy az Isten szeretete és áldása egyesítse, szaporodjon és sokasodjon, hogy biztosítsa az (emberi) faj folytatódását.

Nem homoszexuálisokat hoztam létre, megismételem: létrehoztam a férfit és a nőt; a homoszexualitás olyan rendellenesség, amely nem tőlem származik. A homoszexualitás a szexuális szennyeződés szelleme, amely az ősök szexuális szennyeződésének bűneinek megalkotásának pillanatában lép be; ez egy démoni átok, amely nemzedékről nemzedékre kihat. A szexuális szennyeződés szelleme egy démoni rabság, amely az őseid szennyeződésének átkával lép be a nemzedékekbe. A szexuális szennyezés az az erős szellem, amely megnyitja a lelki ajtót a többi tisztátalan szellemhez, mint a homoszexualitás, a prostitúció, a házasságtörés, a paráznaság, a vágy, a maszturbáció, a vérfertőzés, az abortusz, a pornográfia és a többi tisztátalan szellem. A homoszexualitás a nemzedékek közötti jellegzetességek tisztátalan szelleme, azt mondva, hogy az ősök vagy az anyai vonalban homoszexuálisok voltak.
Ha imádkozol gyermekeimért, az apai és anyai családfáért, és felajánlod nekem, minden Szent Eucharisztiát, a felemelése pillanatában 33 napig, biztosíthatlak hogy a nemzedékek nemi szennyeződésének áldozataitól,  megszabadítalak téged, a tisztátalan szellemektől, és többé nem láthatod szennyeződésedet a nemzedékeidben. Imádkozzatok, böjtöljetek hogy bűnbánatot kapjunk azon a napon, amikor részt veszünk az én 33 Eucharisztikus napomon, hogy ezek a tisztátalan szellemek gyengüljenek, és gyorsabban távozzanak el  el. Imádkozzatok az apai és anyai őseinkért, akik szexuálisan tisztátalanok voltak, hogy szabadon engedhessék őket és a generációkat.
Kérd meg egy szolgámat, különösen egy exorcista papot, hogy áldja meg a generációkat, és imádkozzatok azokért, akik a szennyeződés szellemét mutatják a családodban; és látni fogjátok, hogyan szabadulnak fel, és visszatérnek természetes állapotukhoz, úgy a férfiak mint a nők. A homoszexualitás és a leszbikusság a tisztátalan szellemek részét képezik, amelyek felszabaduláskor el kell tűnniük a generációidtól." Megismeritek az igazságot és az Igazság szabaddá tesz benneteket." (János 8. 31, 32).

Gyermekeim, imádkozzatok az apai és anyai nemzedékek szexuális szennyeződése miatt, Drága Vérem és Sebem rózsafüzérjével; részt vehetsz a 33 Szent Eucharisztiában, és szenteld nekem az apai és anyai családfádat, és biztosítalak, hogy győzelmet és szabadságot adok neked a tisztátalan szellemek felett.

Az én békémet adom néked, az én békességem,  adom neked. Térjetek meg és térjetek vissza, mert közel van Isten országa.

A tanítótok a végtelenül kegyelmes Jézus.

 Ismertesd  üzeneteimet, és terjeszd 3 órakor az Irgalmasság órájában az egész világra; és az én könyörületem kiárasztom,  rád, a családodra és őseidre.