2013. augusztus 28., szerda

Ahová Amerika beteszi a lábát, keresztényeket irtanak ki.

A küszöbön álló szíriai amerikai légicsapással kiirthatnak három olyan szíriai települést is, ahol még Jézus nyelvét beszélik. A térség megannyi pontján irtott keresztény közösségekkel több ezer éves kulturális örökség eltűnése kezdődött meg a Föld ezen részéről – Alexandriától Moszulig.

Ahová az Amerikai Egyesült Államok hadserege beteszi a lábát, ott élő, több ezer éves kultúrák pusztulnak el. Mint ahogy arra ma már a világ szinte minden keresztény vezetője is felhívja a figyelmet, a szíriai katonai műveletekért – és en bloc a közel-keleti háborúknak is – a keresztény közösségek fizetik a legnagyobb árat.
Justin Welby canterbury érsektől Ferenc pápán át az antióchiai maronita pátriárkáig nem a levegőbe beszélnek az egyházi vezetők.

A keresztény világ vezetői egységben
Ferenc pápa: „A világ vezetői mutassanak nagyobb érzékenységet a tragikus helyzet iránt, találjanak megoldást a pusztítást és halált okozó háborúra! Hallgassanak el a fegyverek!”

Justin Welby canterburyi anglikán érsek: „Ne siessék el a döntést a Szíriai katonai akcióról, mert annak beláthatatlan következményei lehetnek az egész muzulmán világban. A képviselők tegyék fel maguknak a kérdést, hogy valóban biztosak-e a tények megítélésében.”

Besara Butrosz Rai antióchiai maronita pátriárka: „A közel-keleti háborúkért a keresztények fizetik a legnagyobb árat. Irakban és Szíriában a muzulmánok szunnita és síita irányzata között dúl a harc. Egyiptomban a fundamentalisták – köztük a Muzulmán Testvériség – és a mérsékelt muzulmánok vívják a háborút. Bizonyos muzulmán csoportok, maguk sem tudják pontosan miért, a keresztények elleni támadásban vezetik le indulataikat. Az arab világban élő keresztények semmi mást nem kérnek, csak azt, hogy biztonságban és stabilitásban élhessenek.”

Ilarion orosz metropolita: „Mélységesen aggódunk, hogy a Nyugat katonai beavatkozásra készül Szíriában. Az amerikai álláspont teljes mértékben egyoldalú, és az ENSZ jóváhagyása nélkül akarja eldönteni egy többmilliós nemzet sorsát. Több ezer ember életét áldozzák fel ismét az elképzelt demokrácia oltárán.”
George Bush 2003-ban keresztes hadjáratként hirdette meg az iraki háborút, így az ország keresztényei automatikusan az iszlamisták céltáblájává váltak: az akkori 1,2-1,5 millió keresztény közül sokaknak menniük kellett, rengeteg ember meghalt az amerikaiak és a felheccelt muzulmánok összecsapásaiban, ők lettek ugyanis a bűnbakok a Nyugat megjelenése miatt. A számok nyelvén máig hatóan mindez azt jelenti, 400-800 ezren lehetnek ma az országban keresztények, pedig az asszír keresztény egyház önálló identitása 431 óta tart. Moszulban ma már nincsenek keresztények, Bagdadban pedig rettegésben éli hétköznapjait a káld közösség.
Az asszírkeresztény-ellenesség „fényes” példája volt a csaknem 100 emberéletet, köztük papokét, nőkét és gyermekekét is követelő templomi mészárlás 2010-ben mindenszentek ünnepén, ami a 2003-as amerikai behatolás óta számszakilag a legnagyobb keresztényellenes vérengzés volt. A nemzetközi közösség – benne a „keresztény Európával” – szintén nem sietett Bagdad segítségére.
Időben a következő esemény a világsajtó által csak arab tavaszként emlegetett történésláncolat. Röviden: 2011 tavaszán erőszakos kormányellenes megmozdulások törtek ki sorra az arab világ országaiban az Arab-félsziget keleti csücskétől (Omán) a nyugat-afrikai Mauritániáig szinte minden országban. Sokan az arab tavasz mögött az Egyesült Államokat látták, a jelen helyzetet látva nem alaptalanul: Szíriában már a helyzet 2012-es eszkalálódása óta kritikus, a felheccelt (és a fejlett nyugat által nyíltan fegyverzett) terroristacsoportok ugyanis válogatás nélkül irtják az Aszad-rezsim feltétlen támogatóinak kikiáltott keresztényeket, de erről később.
Egyiptomot úgy érte el az arab tavasz, hogy a Mubarak-érában számos városban üldözték a gazdasági elit jelentős részét kitevő kopt keresztényeket. Az üldözésről szóló agresszív cselekedetek mögött rendre iszlamista csoportok álltak, ezektől a tettektől továbbra is folyamatosan tarthatnak a koptok, Mubarak országlása idején ugyanis legalább garantálva látták, hogy a Muszlim Testvériség (MT) nem kerül közel a hatalomhoz. A koptok nyelve a késő ókor óta ugyanaz, központjuk a páratlanul gazdag történelmű Alexandriában van, egyes becslések szerint 8, mások szerint 18 millióan vannak, de mivel az iszlamista csoportok szemében a keresztény befolyásosok Amerika csápjai, még azzal sem garantálható a béke, hogy az MT által alapított új párt alelnökének megtettek egy kopt férfit.
A legutóbbi nagyobb keresztényellenes incidens alig két hete következett be, amikor ülősztrájkoló iszlamisták táborainak felszámolásába kezdett a rendőrség, erre válaszul pedig se szó, se beszéd, a demonstrálók porig égettek három kopt templomot.

Amerika választott: az alaviták és a keresztények meghalhatnak

Nyugat: a keresztényeknek nincs helyük
Hol egy temetői gondnokot lőnek agyon, hol egy ferences szerzetest kínoznak halálra. Az egyes halálesetekkel akarva-akaratlanul a nyugati világ a lázadók fegyverein keresztül üzeni Szíria keresztényeinek: nincs jövőjük az országban. RÉSZLETEK
És akkor vissza Szíriába. A leegyszerűsítve csak felkelőknek titulált terroristacsoportok nyíltan a „kiirtjuk az alavitákat és a keresztényeket” jelszóval lépnek fel a szerintük kormánypárti keresztények ellen. Az alaviták hite a síizmusból ered, és közéjük tartozik Bassár el-Aszad államfő, valamint a vezetők jelentős része is. Innen pedig már érthető, miért támogatja fegyverekkel az ellenzékinek nevezett, könnyen irányítható csoportokat a „fejlett Nyugat”. „Egy-egy alavita falu fizeti meg minden vegyi rakéta árát, amely a szüleinkre, rokonainkra hullik Damaszkuszban” – ilyen stílusban beszél ebben a helyzetben Abu Mohamed al-Dzsuláni, az an-Nuszra csoport vezetője az iszlamista honlapokra föltett hangüzenetében. „Ezer rakéta” kilövését ígérte, hangsúlyozva, hogy „ezzel tartozunk (…) rokonainknak a keleti Gútában”, azon a Damaszkusszal határos területen, ahol az állítólagos vegyifegyver-támadás
történt múlt szerdán.
III. Gregoriosz Laham damaszkuszi görög-melkita pátriárka
„Mi, keresztények a Közel-Keleten az arab világ szerves részének érezzük magunkat, és a jelenlegi nehézségek, problémák és félelmek közepette még inkább szükség van a hitünk megerősítésére, hogy az evangélium hordozói lehessünk. A keresztények mindig is kulcsszerepet játszottak a Közel-Keleten a kultúra, a művészet, az oktatás és a szociális munka területén, és feltett szándékunk, hogy továbbra is a társadalom kovásza legyünk.”
Szíria nem csak a napi aktualitása és a híradásokban betöltött szerepe miatt fontos; kultúrtörténeti jelentősége is van: területén, ráadásul a főváros Damaszkuszhoz igen közel található az a három település, ahonnan az amerikai Passió című mozifilm arámi dialektusát kölcsönözték, vagyis az ott ma is beszélt nyelv lehetett Jézus Krisztus anyanyelve. E nyelv különlegessége, hogy legalább 3000 éve biztosan szinte változatlan formában beszélik, első írásbeli nyoma a Krisztus előtti X. századból származik. A Damaszkusztól északra fekvő három hegyi falu 10 ezer lakosa mind a mai napig arámi nyelven köszönti egymást. Ez a jelentős érték nem rezervátumban, múzeumokban van vagy könyvlapoké, hanem a jelen valósága, aminek a valóságos létét az amerikai fegyveres fellépés közvetlenül fenyegeti.
Fakhoury Youssef, a Prochristie portál szerkesztője az MNO-nak elmondta, Szíriában csak a konfliktus óta 2 millióról 1,5 millióra csökkent a keresztények száma, 400 ezren elmenekültek, sokakat katonaként vagy civilként mészároltak le a felkelők.


MNO

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

http://1.bp.blogspot.com/-rdbSPh6tl0s/TkgrrrqG3LI/AAAAAAAAJgQ/yUxTEgSgEuU/s400/SzentFilomena.jpg Filoména képekkel kapcsolatban Jézus
„Leányom, azt akarom, hogy terjesszétek Szent Filoména tiszteletét. Alakítsatok minél több helyen Filoména kört. De elsőként, a ti otthonotokban készítsetek neki egy oltárt, ahol méltóképpen tudjátok tisztelni. Az elváltozott képeket megsokasítom, ahogy eddig is tettem. Olyan emberek között osszátok szét, akik hajlandók lesznek Filoména követőivé válni, és az ő tiszteletét hirdetni.”
2013.08.27. Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/2013-10-17-19-33-05

Dr. Sípos Ete Álmos: Miért hallgatunk?

Többes számban teszem fel ezt a kérdést, mert sokan kérdezik ezt tőlem is, mint református lelkipásztortól. A többes számban feltett kérdést azoknak továbbítom, akiket egyházunk zsinati tagnak, vezetőnek választott azzal a bizalommal, hogy református egyházunkat képviselik minden fontosabb fórumon. Tőlük várjuk még azt is, hogy őrködjenek a Biblia és hitvallásaink fontos tanításai felett, és hallassák szavukat, ha akár egyházunk, akár népünk lelki-szellemi értékrendjét veszély fenyegeti.

Az elmúlt napok sajtóhírei alapján sokak keresik arra a választ, hogy egyházunk illetékes vezetői miért nem reagálnak a relaxációnak nevezett módszer iskolai testnevelésórákon történő bevezetésének szándékára. Bár a relaxáció szorgalmazói úgy tüntetik fel ezt a pszichotechnikát, mint érték-semleges, ártatlan, sőt hasznos lazító gyakorlatot, arra mégis fel kell figyelnie minden Biblián tájékozódó keresztyén vezetőnek, hogy ezt az ártalmatlannak titulált technikát – egyik fő ideológusa – keresztyénnek nevezte, sőt olyan gyakorlatnak, amivel „öregedést gátló”, sőt „örök élet hormon” szabadul fel a gyermekekben. Azt is tudnia kell teológus szakembereinknek, hogy a relaxáció lényege nem más, mint a távol-keleti misztikus vallásokból átvett autogén tréning, pontosabban önhipnózis. Akik ismerik ezt a pszichotechnikát, azok tudják, hogy ennek lépcsőzetes kibontási sorrendje ez: relaxáció-meditáció-önhipnózis. Márpedig ezt a rendszert keresztyénnek nevezni, csalás!

Ezért ez az ártalmatlannak és rendkívül hasznosnak kikiáltott pszichotechnika végső soron tudatkikapcsoláshoz vezet, így nem csak a gyermekek lelkére hat károsan, de olyan – számunkra idegen – nem keresztyén világ szellemiségét is közvetíti, ami nemcsak alapvetően ellenkezik azzal a keresztyén szellemiséggel, amitől hazánk megújulását várhatnánk, hanem azt egyenesen lerombolja. Bizony, ez a vallásos pszichotechnika nem más, mint ezotéria! Ugyanis a Biblia egészen mást mond az emberről, mint a relaxációs kultúra képviselői, és egészen más megoldást kínál a stressz oldására is.

Mivel sok református keresztyén egyháztag ehhez a kérdéshez tájékozatlanságból közömbösen viszonyul, és nem lát a relaxáció gyakorlásában veszélyt, éppen ezért van felelőssége az egyház felelős vezetőinek, szakembereinek, teológusainak abban, hogy megszólaljanak, és tájékoztassák az oktatás politikusokat, szülőket, pedagógusokat. A lelki-szellemi veszély idején a Biblia és az egyháztörténet számtalan példával figyelmeztet bennünket arra, hogy az egyház felelőseinek hallgatása súlyos következményekkel lehet nemzetünk életére.

Ezért kérdezzük sokan, miért hallgatnak a reformátusok (megint)? Vagy a hallgatás beleegyezést jelent?


Dr. Sípos Ete Álmos

(aki a relaxációval kapcsolatosan bővebben szeretne tájékozódni, látogasson el a http://www.ujszeged.ref.hu református gyülekezeti honlapra)

Vérontás a Közel-Keleten: határozott stratégiára lenne szükség a keresztények védelmében

Az üldözött keresztényeknek segítséget nyújtó, hatvan országban működő Nyitott kapuk nevű szervezet jelentése szerint hetvenhárom templomot, kolostort ért támadás Egyiptomban, és huszonkét olyan épületet, amelyben egyházi intézmény (árvaház, iskola, könyvtár) működött.
Néhányat teljesen leromboltak, felégettek, másokat megrongáltak. A kopt keresztények tulajdonában álló egyéb épületek közül kétszáztizenkettőt ért támadás (lakás, üzlet, szálloda). A szervezet figyelmeztet arra, hogy a Muzulmán Testvériség nem csupán az országban uralkodó zűrzavar miatt jött létre, és céljai között szerepel a Közel-Kelet megtisztítása a keresztényektől.
Andrea Riccardi olasz egyháztörténész az olasz Unità napilapnak nyilatkozott a közel-keleti helyzetről. Kifejezte azon meggyőződését, hogy a Muzulmán Testvériség egyelőre ugyan valóban nagyon távol áll a demokráciától, de a letartóztatások, a fegyveres támadások csak azt eredményezik, hogy még jobban radikalizálódnak. A fegyveres erők egy nagyon súlyos helyzetben avatkoztak be, de nem valószínű, hogy képesek megváltoztatni a választók véleményét. A Muzulmán Tetsvériség képtelen volt másokkal, a laikus kisebbségekkel, a fundemantalista ideológiában nem osztozó muzulmánokkal, a koptokkal együtt kormányozni. Riccardi határozottan kijelenti: egy vallásos párt nem kormányozhat egyedül, mert akkor a totalitarizmus felé hajlik el. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a testvériséghez tartozó Badie, csakúgy mint Murszi letartóztatása nem segíti elő a kiengesztelődést. Különösen nyugtalanító, hogy a Nobel-békedíjas el-Baradei lemondott a hatalomról. A kihullott vér megosztottságot teremt az egyiptomi társadalomban.
Az egyháztörténész nagyon nagy bajnak tartja, hogy az európai országok nem rendelkeznek semmiféle tervvel, az Egyesült Államoknak sincs egységes stratégiája. A keresztény világnak azzal kellene most foglalkoznia, hogyan segíthetné hatékonyabban a közel-keleti keresztényeket. A koptok és a szíriai keresztények is egy irányban gondolkoznak: erős hatalmat szeretnének, amely véget vet a bizonytalanságnak. Szíriában már kezdetben is az erőszakmentes ellenzéket kellett volna támogatni, hogy ne ragadja el az országot az erőszak örvénye.
Andrea Riccardi megmagyarázza: kétféle szembenállásról van szó. A síiták és szunniták szembenállása megosztja az arab világot, különösen Szíriát, Irakot, Libanont. Ugyanakkor a szunnita világon belül is megosztottság van – ez ölt testet Egyiptomban. És ott van a keresztények kérdése: sokan elmenekülnek, mert nem érzik biztonságban magukat. Riccardi véleménye szerint a Katolikus Egyháznak és más nagy egyházaknak (orosz és konstantinápolyi patriarchátus) oda kellene figyelniük erre, és át kellene gondolniuk, mit tehetnek a közel-keleti keresztényekért, éppen úgy, ahogyan a Szentszék annak idején kidolgozta a kelet-európai kommunista országokban üldözött keresztények kapcsán a maga keleti politikáját (Ostpolitik). A helyzet persze nagyban különbözik, de egy ilyen mértékű elmélyülésre lenne szükség. 
Nem szabad belenyugodnunk abba a gondolatba, hogy az iszlám és a demokráció nem fér össze: meg kell találnunk azokat az utakat, amelyek elősegítik a demokrácia, a biztonság, a béke uralmát. Ebben pedig nagy szerepe van a vallásoknak – hangsúlyozta.
Magyar Kurír
(tzs)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Minden gonosz háborús cselekményért és minden rémtettért Isten el fogja űzni és agyon fogja csapni őket

2013. augusztus 27. kedd, 23:45
Drága szeretett leányom, a világ egy borzalmas háború elviselésének a küszöbén áll és a gyűlölet el fog terjedni és sok nemzetet fog megfertőzni. A nyugtalanság és a megosztottság a legtöbb nemzetben jelen lesz, és akkor az emberek tudni fogják, hogy az idők hihetetlenül megváltoztak.
Egy mély, nyugtalanító aggodalom lesz érezhető, és az emberek nem fogják tudni, hogy kiben bízzanak meg. Így fertőzi meg a Sátán Isten gyermekeit, mivel egyiket a másik ellen uszítja. Csak azok fognak vigaszra találni, akik az Igaz Istenben bíznak, mert tudni fogják, hogy a hitük és az Irántam való szeretetük meg fogja tartani őket erősnek.
Nektek kitartóan kell imádkoznotok, hogy bekövetkező csalás, mely oka a sok háborúnak, annak látszódjon majd, ami az valójában – egy próbálkozás, hogy az ellenőrzés érdekében mély megosztottságot és gyűlöletet okozzon. Atyám meg fogja büntetni az elnyomókat, mert pusztítást és fájdalmat okoznak az ártatlanoknak.  Sokakat megölhetnek és megnyomoríthatnak, de a gonoszságukért Atyám le fog súlytani rájuk.
Azoknak, akik azt hiszik, hogy háborút okozhatnak, és hogy becsaphatják a világot, kevés idejük marad arra, hogy dicsekedjenek gonosz cselekedetükkel. A sorsuk meg van pecsételve. Isten Kezének beavatkozása látható lesz a világ minden táján. Minden gonosz háborús cselekményért és minden rémtettért Isten el fogja űzni és agyon fogja csapni őket.
Az emberi kéz által kiváltott háborúk tönkreteszik a fizikai életet. Az Atyám általi büntetés megakadályozza, hogy e lelkek élete megkapja az üdvösség Ajándékát.
Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

A jóra való törekvés


Kedveseim, tanuljatok meg szüntelenül jót tenni és a jóra buzdítani másokat. Ne feledjétek, a jóság isteni tulajdonság. Ha gyakoroljátok és kitartotok benne, akkor hatalmas értékeket gyűjtötök a mennyben. Örüljetek, ha felismeritek magatokban a jóra való törekvést!
2013. 08. 01. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-05-09-20-11Akiknek segítetek, azok fordulhatnak ellenetek


Kedveseim, vigyázzatok, mert megeshet, hogy akiknek segítséget nyújtotok, azok fognak leginkább ellenetek fordulni. Amikor megtapasztalják gyöngeségeiteket, elfordulnak tőletek, mert azt gondolják, hogy becsaptátok őket. Igyekeznek addig csűrni mondataitokat, hogy elbizonytalanodjatok és magatok is összezavarodjatok. Még ha semmi sem történik rossz szándékkal, akkor is nagy sebeket ejtenek önmagukon és árthatnak nektek is. Mivel képtelenek Istentől a jobbat elfogadni, minden erejükkel harcolnak, hogy maguk látásmódja szerint értelmezzék szavaitokat. Mindent adjatok át a Szentháromságnak, és bocsánatot kérve a nevükben is, kérjétek, hogy a legnagyobb jót hozza ki ebből a támadásból. Így mindnyájatok lelke javára fordítja mindezeket.
2013. 08. 02. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-05-09-23-39
Legyen rend imáitokban is!


Kedveseim, vezesse minden napotokat a Szentlélek! Amikor Rá figyeltek, simuljatok szorosan sugallataihoz, és habozás nélkül engedelmeskedjetek kéréseinek. Segít nektek az életetek rendezésében. Különösen abban, hogy rend legyen körülöttetek, mert az erősen megtart! Legyen rend és rendszer az imáitokban is. Gondoljátok át napjaitok imarendjét, de legyetek rugalmasak, mert az is fontos, hogy képesek legyetek bármikor rugalmasan változtatni eddigi imaszokásaitokon. Figyeljetek, és kérjétek a Szentlelket, mikor, mit imádkozzatok. Mire van leginkább szükség a lelkek megmentése érdekében. Szüntelenül lelki beszélgetésben simuljatok szent akaratához, és ne felejtsetek el átadni Neki minden imát, mely az átadás által válik engeszteléssé.
2013. 08. 11. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-05-09-29-57Felajánlani még a kísértésekbe való beleegyezést is

Kedveseim, amikor megengedi a Szentháromság nektek a megpróbáltatásokat, ne essetek kétségbe, hanem azonnal fejezzétek ki Hozzá való tartozásotokat! Fontos, hogy soha ne utasítsátok el a megpróbáltatásokat, mert az elutasítás egyben Tőle való elfordulást is jelenthet. Márpedig ezt soha ne tegyétek, mert ez is a gonosz ellenség egyik csapdája lehet. Mindig, minden szituációt ˗ beleértve a kísértésekbe való beleegyezést is bocsánatkérésetekkel együtt - ajánljatok fel a Szentháromságnak. Akkor biztosan nem marad felelet nélkül bűnötök, mert meghallgatásra és irgalomra talál bocsánatkérésetek. Hordozzátok türelemmel bűneitek terhét, akkor meglátjátok, milyen hamar megszabadultok azoktól. Teljes bizalommal hallgassatok hívására és engedjétek, hogy megkönyörüljön rajtatok. Szelíd türelemmel várjátok a kegyelem érkezését és meglátjátok, nem fog késlekedni. Bátorság, higgyetek!
2013. 08. 12. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-19-07-32-02
A Szűzanyának való önátadás
Kedveseim, készüljetek átadni magatokat a Szeplőtelen Szűzmáriának. Legyen ez az előkészület olyan, mint a végső találkozás előtti pillanatokban. Kisgyermekként, bátran vessétek Édesanyánk karjaiba magatokat, és ne féljetek attól, hogy nem fogad el benneteket! Segít kieszközölni Szent Fiánál minden olyan kegyelmet, amely által felnövekedhettek a Vele való végső találkozásra. Gyermeki bizalommal járuljatok Édesanyánk elé, és akkor Ő mindent megtesz, hogy Fia tetszését elnyerjétek. Éljetek egyszerűségben, tisztaságban és teljesedjen ki bennetek az Úr Jézus szeretete és békéje!
2013. 08. 14.
Kedveseim, a boldogságos Szűzanya mennybe fölvételének és megkoronázásának ünnepén, bátran közeledjetek Hozzá, mert nagy kegyelmeket akar közvetíteni számotokra. Nyissátok meg szíveteket édesanyai Szeplőtelen Szíve előtt! Helyezzétek magatokat szent szívébe! Ott igazi békére leltek, amely biztosítja számotokra, hogy Szent Fiának békéje is rátok áradjon! Édesanyánk emel be benneteket ebbe a csodálatos szeretetegységbe, amely kimondhatatlan öröm számotokra.
2013. 08. 15. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-19-07-37-51
Az erények virágcsokrait gyűjtsétek!

Kedveseim, ne e világ kincseit gyűjtsétek, hanem az erények virágcsokrait, amelyek beemelnek benneteket a Szentháromság örömébe! Éljetek, kicsinyeim szerényen, és alázatosan! Mindig engedelmeskedjetek a Szentlélek indításainak, akkor követni tudjátok a Szentháromság akaratát! Merüljetek el a Szentlélek csendjében, ahogy csak bírtok, mert arra vár, hogy egészen betöltsön titeket! Használjatok ki minden pillanatot, amely megadatik nektek, hogy lelketek szentélyében töltsétek el. Még akkor is ezt tegyétek, ha számtalan más feladatotok van. Minden percben megvan a lehetőségetek bensőtök felé fordulni. Akkor nagy kegyelemmel érint meg benneteket az Úr. Bátran menjetek és éljetek a lehetőségekkel, hogy békét és boldogságot élvezzetek! Ezt a boldogságot csak a Szentháromság tudja számotokra megadni. Éljetek szent meghívásának!
2013. 08. 16. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-19-07-45-20Szent István király
Meg kell védenetek országotokat! Álljatok szorosan mellém és legyetek az én hadseregem. Fegyveretek legyen az imádság, az engesztelés és az erényekben való növekedés. Országunkat meg kell védenünk a gonosz erők mindenfajta támadásától. Erősen vértezzétek fel magatokat és szorosan maradjatok oldalamon, hogy Nagyboldogasszonyunk nyomdokain haladjunk rendületlenül. Mindnyájan, a magyar szentek közbenjárunk értetek, hogy az Úr műve kiteljesedjék és megvalósuljon minden terve országunkkal. Béke legyen veletek!
2013. 08. 20. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-27-10-03-36


Kérjétek az angyalokat és szenteket, küzdjenek veletek!

Kedveseim, magyar engesztelők! Ébredjetek és cselekedjetek. Ne halogassátok megtenni a jót, tegyétek, ahogy csak bírjátok. Sokszor érezhetitek, hogy minden porcikátok ellene van. Egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül már egy pici kis jót is megtennetek. Ugyanis a gonosz hatalmas erővel harcol ellenetek, csakhogy ne tudjatok jót tenni embertársaitokkal, még kevésbé ellenségeitekkel. Kérjétek a harcos angyalokat és szenteket, küzdjenek veletek!
2013. 08. 20. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-27-10-07-58Kérjétek Szent Mihályt!

Kedveseim, rázzátok le magatokról az igát és szabaduljatok meg minden tehertől! Kérjétek Szent Mihályt, az angyali seregek vezérét, hogy nyújtson nektek biztonságot, amikor küzdelemben vagytok. Harcoljon értetek, hogy a gonosz ne tudjon felülkerekedni rajtatok. Bátran imádkozzátok a Szent Mihály imát többször is egymás után. Ne tartogassátok terheiteket, hanem tegyétek le azokat Jézus szent kezeibe. Bízzatok, hogy Ő úgy bánik veletek, ahogy arra nektek szükségetek van! Jézus előre látja minden küzdelmetek kimenetelét, ezért soha ne adjátok fel a harcot, mert ha Jézus oldalán küzdötök, akkor győzni fogtok.
2013. 08. 21. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-09-27-10-12-12


A kétely lelke

Kedveseim, vigyázzatok, meg ne tévesszen benneteket az ellenség, hízelgő gondolataival. Mert bizony, szüntelenül próbálkozik elhitetni veletek, hogy nem jó döntést hoztok akkor, amikor határozottan lépnetek kell. Célja, hogy amennyire csak lehet, kibillentsen benneteket stabilitásotokból. Ne engedjétek! Amikor meggyőződtök valaminek az ésszerűségéről, és ehhez mérten lépéseket tesztek, akkor ne hagyjátok magatokat kibillenteni és félrevezetni azáltal a kétely által, hogy mégsem jó döntést hoztatok. Ez a szellemiség szinte állandóan ott ólálkodik körülöttetek, hogy eltérítsen fontos lépéseitektől. Bízzatok, higgyetek, és ne kételkedjetek, mert Isten lelke vezet benneteket.

Szüntelenül beszélgessetek Istennel!

Kedveseim, a Szentháromság minden nap várja érkezéseteket. Csendesedjetek el, és fürkésszétek Isten akaratát! Ha meg is tesztek mindent, de elmulasztjátok a Vele való személyes, bensőséges kapcsolatot, sok kegyelemtől estek el. Szüntelenül beszélgessetek a Szentháromság személyeivel és közben figyeljetek bensőtök megnyilvánulásaira. Ez biztosítja számotokra a személyes, élő, eleven kapcsolatot az isteni jelenléttel. Nem elég csak reggel belehelyezkedni a Szentháromság oltalmába. Fontos, hogy minden pillanatot megéljetek a Szentháromság közösségével. Ez által a legtökéletesebb egységbe kerültök Velük, Ők pedig biztosítják a folyamatos kegyelem áradását. Ezáltal lelketek nem szárad ki, hanem dúsan öntözött és gondozott kert lesz. Vágyakozzatok nagyon a Szentháromság személyei után és engedjétek, hogy megérintsenek benneteket. Akkor lelketek felfogja a Tőlük érkező üzeneteket. Nyíljatok meg és higgyetek!

2013. 08. 24. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-06-15-34-11A felajánlott napi kis áldozatok értéke

Kedveseim, amikor meghozzátok a mindennapi kis áldozataitokat és azt felajánljátok a Szentháromságnak a lelkek javára, akkor a legnagyobb cselekedeteket viszitek végbe. Hatalmas, nagy dolog ezt a szeretet-áldozatot meghozni minden nap. A legtöbb lélek megmenekülését ezekkel a felajánlásokkal tudjátok kieszközölni. Bárcsak minél többen megértenétek ennek a fontosságát, és nem kételkednétek ennek a jótékony hatásában. Nem kell, hogy lássátok és tapasztaljátok, mikor és milyen fontos áldozatot hoztok a lelkekért. Csak az a fontos, hogy megtegyétek zokszó nélkül. Legyetek boldogok, hogy így is segíthettek a rászorulókon. A Szentháromság már a jó szándékotokat is elfogadja, ha az szívetek mélyéből fakad. Ezért tegyetek meg mindent, amit csak megtehettek!
2013. 08. 25. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-06-15-36-49


A keskeny út

Kedveseim, mutassa meg nektek a Szentháromság, hogy az út, amelyen jártok, azt Ő adta nektek. Arról ismeritek meg ösvényeteket, hogy meredek és keskeny, hogy nem a világi hiúság és dicsőségvágy övezi. Nem találtok rajta mást, csak a megpróbáltatások sorozatát. Mégse higgyétek, hogy ez csapda számotokra, mert bár kemény és nehéz az út, de mégis a Szentháromság fénye és öröme tölti be azok szívét, akik rajta haladnak. Boldogok vagytok, ha megértitek, miért rejlik öröm a szenvedés elfogadásában és felajánlásában. Mert öröm gyullad fel annak a szívében, aki ráérez az igazi boldogságra, mert elhozza számára a végső győzelmet.
 
2013. 08. 26. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-17-19-27-05

Életünk a Szentháromság titokzatos műve

Kedveseim, legyetek hálásak mindenért, mert minden, ami veletek történik, ajándékként hullik az öletekbe. Mert minden, amitek van, legfőképpen az életetek, a Szentháromság titokzatos műve. Ezért engedjétek, hogy Ő legyen az Úr fölöttetek és Ő töltsön be egészen benneteket. Soha ne feledjétek, hogy csak porból vagytok és porrá váltok. A Mennyei Atya tudja jól, hogy mire van szükségetek, és azt Szent Fia által, a Szentlélekben kiárasztja rátok. De legyetek figyelmesek, mert nem biztos, hogy amit ti szükségnek éreztek, azt a Szentháromság is annak látja. Ezért mindig az Ő szemükkel látva kérjétek a szükséges kegyelmeket mindahhoz, amiben hiányt szenvedtek.
 
2013. 08. 27. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-17-19-29-16

Szókratész története

Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben tartották tudása miatt. Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta: 
- Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról? 
- Várj egy pillanatot! - válaszolt Szókratész. - Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésre. Ezt hívják a tripla szűrőnek. Az első szűrő az Igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz?                                                                                  
- Nem - Válaszolta az ember. - Éppenséggel csak hallottam róla... 
- Rendben, szóval nem igazán vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy nem. Most próbáljuk meg a második szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog?
- Nem, épp ellenkezőleg...
- Szóval - folytatta Szókratész - valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van: a Hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem?
- Nem igazán.
- Nos - vonta le a következtetést Szókratész - ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán?
(levélben kaptam)