2008. október 28., kedd

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete 2008. október

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete


2008. október 26.

Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Már benne éltek a végső időkben. Ez azt jelenti, hogy szüntelen készenlétben kell lennetek, nehogy meglepjen az a nap, amelyről már annyit beszéltem neked. Ez a nap a nagy figyelmeztetés napja, forróbb lesz minden másnál. A lelkét fogja égetni mindazoknak, akik bűnben élnek. A bocsánatos bűn is bűn. Nagyon jóknak kell lennetek. Nem azt kértem, hogy súlyos bűnt ne kövessetek el, hanem azt, hogy éljetek szentül. Minden életformában lehet szentül élni, csak akarni kell. Mindazok, akik eddig halogatták az életszentséget, nagyon sokat fognak szenvedni. Gyermekeim! Az élet rövid. Csupán a pillanatok adta lehetőségekből áll. Nektek kell válaszolni rá. Dönteni Isten, és az Ő törvénye mellett, vagyis mindig minden élethelyzetben gyakorolni kell mindenkivel a felebaráti szeretetet. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Aszerint lesztek megítélve, hogy hogyan cselekedtek. Aki ellenáll a kegyelemnek, az már kimondta maga fölött az ítéletet. Szeretni Istent, és Őbenne a felebarátot, úgy, ahogy Én szerettelek titeket. Kövessétek példámat! Ilyen egyszerű. De szükséges hozzá az önmegtagadás, és a kereszthordozás. Enélkül nem megy, mert a szeretet áldozatokat kíván. De megéri. Atyám örök jutalommal fizet érte. Már itt a földön elteltek az Én békémmel, és azzal a tiszta boldogsággal, amit a szentek éreztek, amikor a földön éltek. Jaj azoknak, akik nem gyakorolják a szeretetet, és az irgalmasságot, amikor alkalmakat adok rá. Saját magukat fosztják meg a legnagyobb jótól, az Isten irgalmától. Minden ember azt kapja az isteni igazságosságtól, amit ő adott a felebarátjának. Sokszor egy jó szó is sokat jelent, ha megvigasztaltok egy csüggedő lelket. Ne sajnáljátok rá az időt. Higgyétek el, Én Magam kárpótollak titeket érte. Ha megteszitek, Én foglak megvigasztalni hasonló helyzetben titeket, és Én oldom meg gondjaitokat. Akik szeretetben élnek, és törekszenek az életszentségre, azok örömmel telnek majd el, amikor a nagy figyelmeztetéskor látják jócselekedeteiket, és azt, hogy ezek által az Én akaratomat tették. Minél inkább belesimultok az Én akaratomba, annál boldogabbak és elégedettebbek lesztek. Magasztalni fogjátok az Én nevemet, és hálát fogtok adni kegyelmeimért. De minél távolabb áll egy ember élete az Én törvényemtől, annál jobban fog szenvedni és égni. Lesznek olyanok, akik beleőrülnek, vagy belehalnak, amikor felfogják bűneik rettenetes súlyát, és annak felmérhetetlen következményeit. Mert minden szónak, és minden cselekedetnek következménye van. Ilyen pl. a gyermeknevelés, vagy fontos döntések, amelyek az egyén ill. a közösség életét befolyásolják. Értsétek meg végre: az önszeretet, az önmegvalósítás maga a kárhozat. Csak aki feláldozza életét Értem, vagyis aki szeretetben él, az menti meg a saját életét. Most tombol a sátán. Tudja, hogy már nagyon kevés az ideje. Vigyázzatok! Nagyon ravasz és fondorlatos. Ne álljatok vele szóba! Mielőtt bármit tesztek, imádkozzatok! Nyissátok ki a Szentírást! Isten élő, eleven szava ez hozzátok, amely itt és most hangzik el, útbaigazítva titeket az örök élet ösvényén. Használjátok fel az időt, amíg a kegyelem ideje tart! Ne a világ eseményeivel foglalkozzatok, mert az úgyis elmúlik. Ismerjétek meg inkább az evangéliumot, váltsátok tettekre, és örök életet szereztek vele magatoknak, mert Én csak a ti beleegyezésetekkel tudlak megváltani titeket. Imádkozzatok egymásért! Az ima megkötözi, tehetetlenné teszi a sátánt. Széttiporja a fejét, és szabadulást hoz annak, akiért imádkoztok. Örök üdvösséget hoz számára, de annak is, aki másokért imádkozik. Az ima segélykiáltás Istenhez, amelyre Isten azonnal válaszol, még akkor is, ha ti ezt nem veszitek észre. Ha hittel teli imával kéritek Istent, akkor Ő irányítja a körülményeket, úgy, ahogy az a lelketek javára szolgál. Egyet jegyezzetek meg: Minden körülmény csak eszköz Isten kezében, hogy általa szentté tegyen. Ezért sohase essetek kétségbe! Hittel imádkozzatok, és higgyetek abban, hogy Isten mindenható, és a legrosszabb helyzetekből is a legjobbat fogja kihozni. Nézzetek a keresztre! Mielőtt Én meghaltam rajta, a szégyen fája volt. Az Én kiomló Vérem az üdvösség drága jelévé változtatta számotokra. Így tekintsetek ti is a saját szenvedéseitekre! Ha türelemmel viselitek, lelkek százait, ezreit menthetitek meg az örök üdvösségre. De a becsületes, áldozatos munkával is. Ezeket úgy fogadja el Atyám, Aki a mennyben van, mint jó illatú imákat, amelyek felszállnak Hozzá. Mindig a szándék számít. Az, hogy mi van a szívetekben. A jóindulatú, segítő szándék, pl. az alamizsnálkodás ugyanúgy lelkeket ment, mint az ima, vagy a türelemmel és Istenre hagyatkozással elviselt szenvedés is. Mindig azt fogadjátok el, amit kaptok. Én is tanítottam, imádkoztam, gyógyítottam, szolgáltam, és végül a keresztre szálltam. A lényeg az, hogy életetek mindig összhangban álljon Isten akaratával. Látod, mennyire szeretlek benneteket. Figyelmeztetlek, tanítalak, óvlak. Azért, hogy megmentsem a lelketeket. Ó, ha látnátok, és élvezhetnétek, mily nagy boldogságra teremtette Isten az embert! Még Engem is leküldött a ti megváltásotokra! Mind-mind kivétel nélkül szentül élnétek, csakhogy elnyerjétek az örök életet. De Isten azt akarja, hogy higgyetek Benne, hagyatkozzatok Rá, és tegyétek meg az Ő akaratát. Ez olyan egyszerű, hogy még egy kisgyermek is meg tudja tenni. Azért mondtam: az ilyeneké a mennyek országa. Tanuljatok tőlük! Legyetek bizalommal Isten döntései iránt! Soha ne zúgolódjatok! Szüntelenül imádkozzatok, és Atyám örök boldogsággal jutalmaz meg titeket, ha szeretitek Őt.”