2016. november 28., hétfő

Isten szemével

2016.11.06.
1.
A nagyszülők sírjánál
Érzés: Éreztetik, hogy szemmel kísérik mindennapjaimat
Jézus: Drága kislányom, jól érzed, az elhunyt szeretteid kapcsolatban vannak veled, hálásak az imáidért, figyelemmel kísérik a sorsodat, és veled vannak a rád váró szenvedésben is. Ez nem azt jelenti, hogy melletted állnak a sírnál, hanem a Mennyből és tisztítóhelyről látják minden lépésedet.
2.
A Mennyei Atya képen villogott és pulzált a környező égbolt és felhő
Jézus: Azt mutattam be neked, hogy a Mennyei Atya dicsőségének fénye egészen bevilágítja az Eget.
3.
Hang: Nem is férnek el benne
Jézus: Annyira tele van a szívem gyermekeim iránti szeretetérzésekkel, hogy nem férnek el benne, és kirobbannak belőle, mint lángoló szeretetcsóvák. Nem tudom magamban tartani.
4.
Kép: Leborulva vagyok, a fejem egy szem pupillájával egyesült
Jézus: Az Én szememben a legnemesebb, és legmeghatóbb ima az arcra borulás. Akik így imádkoznak, azok teljesen benne foglaltatnak az Én látószögembe.
5.
Hang: Alulról kezdi mindenki
Jézus: Az áteredő bűn beleépíti minden emberbe a bűnre való hajlamot. A keresztséggel eltűnik az áteredő bűn, és megmarad a hajlam. Ezért mindenki eleinte tele van gyengeséggel, hibával. Hosszú idő kell, hogy elhagyja ezeket, megszabaduljon a halálos, majd a bocsánatos bűnöktől. Így halad egyre följebb és följebb.
6.
A hajléktalanoknak juttatott alamizsnáról, és az értük mondott imáról volt szó
Jézus: Nagyon sokat jelent a hajléktalanoknak adott alamizsna, de még nagyobb érték számukra az ima, amit értük mondtok. Lehet általánosságban imádkozni értük, de még jobb, ha azokért imádkozol, akiket a mai napon itt-ott láttál kéregetni. Személyes ima nagyon sokat jelent. Helytelen az alamizsnálkodás közben arra gondolni, hogy azért nem adok neki, mert úgyis elissza. Ne törődj azzal, hogy mit csinál a pénzzel, te csak adj neki, ha tudsz.
7.
Hang: Nagy események történnek körülöttetek
Jézus: Atyám jeleket ad az olaszországi földrengésekben, az egy világvallásra való törekvésekben, a reformokkal való próbálkozásokban, és az egyház vezetői által megfogalmazott újításokra való törekvésekben. Több helyen égi jeleket mutatok. Nagy eseménynek számít a fenyegető migráció, a kvótarendszer megvalósítása. Kormányotok felvette a harcot, felkészült a csatára.
8.
Hang: Veszélyben a haza
Jézus: Az illegális migránsok egyre többen közelítik meg a határotokat, de a kormány megerősíti az őrséget.
9.
Hang: Ész nélkül parancsolgat ez
Jézus: Itt a hamis prófétára gondoltam, aki arra ösztönzi Európát, hogy tárt karokkal várja a migránsáradatot. Nem gondol arra, hogy az iszlámizmus, amely a Kereszténység legnagyobb veszélyhordozója, szét fog terjedni Európában.
10.
Hang: Mint a méhboly
Kép: Emberek felbolydulása
Kép: Mennyei Atya képe
Hang: A teljes szétválasztódás ekkor
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés mélyen megrázza az emberiséget. Az emberek felbolydulnak, és két részre szakadnak. A nagyobb rész, milliárdok, megkapják a tisztánlátást, a hitet, a bűnbánatot, és keresik a gyónási lehetőséget. A kisebbik rész kb két milliárd, nem hisznek a történésekben, még abban sem, amit a saját szemükkel látnak, és elfordulnak az igazságtól. Megindul a megjövendölt szétválasztódás.
11.
Hang: A gonosz elködösíti bennetek azt, hogy
Kép: Egy férfi arca, a szemein is, és az eltorzult arcán is látszik, hogy beteg, majd elfordul tőlem
Jézus: A hamis próféta követői, akik a reformok terjesztői, megzavarják a hagyományos Egyház híveinek gondolkodását. Elhiszik a sok hazugságot, amivel etetik őket. Ez a megzavarodott ember, akit egy képben mutattam, ezeknek az előbbi híveknek a típusa.
12.
Kép: fekete színű csap
Jézus: Hamarosan megnyitják a csapot, és folyni fog belőle a sok hamisság, eretnekség, a ködösítés, amely egészen elkábítja a tömegeket.
13.
Hang: Vihar… csendes vihar ez
Jézus: Ez a mai csend, ami körülöttetek van, előjele a nagy változásoknak, amelyek a reformokkal létre fognak jönni. Nagyon óvatosak ellenségeitek, lassan, észrevétlenül, feltűnés nélkül, mindent meg fognak változtatni az Egyházban. Más lesz a liturgia, a misekönyv, az imakönyvek, másak lesznek a tanítások, de először csak apró változtatásokat fogtok észlelni. Akik ritkán járnak szentmisére, észre sem fogják venni.
14.
Kép: Egy régi hajón vagyok, mely rozsdás, korhadt, elhagyatott, és meg van dőlve, kerestem rajta a kincseket, értékeket
Jézus: A rozsdás, régi, elhagyatott hajó a régi Egyház romjait jelenti. Kerested a kincseket benne, szentségeket, az Oltáriszentséget elsősorban, a szentgyónást, mint szentséget, a szenteltvizet, a tabernákulumokat, keresztutakat, a képeket és szobrokat, de nem találtál semmit. Az igazi, hagyományos Egyház nem szűnt meg, hanem rejtekbe vonult.
15.
Hang: A virrasztással elpocsékoljátok energiátokat
Kép: Torinoi leples arc
Hang: De ezáltal még több lesz
Jézus: Higgyétek el Nekem, hogy a virrasztás az engesztelés legértékesebb és legáldozatosabb része. Általa rengeteg lelket mentetek, és Irántam való szeretetetek, együttérzésetek nem hogy gyengülne, hanem egyre jobban erősödik.
16.
Hang: Szereteteddel lefátyolozom ezt
Jézus: Egy csöppet sem aggódj a megbánt, meggyónt bűneid miatt, mert szeretetcselekedeteiddel eltakarom ezeket Atyám szeme elől.
17.
Hang: Törd meg az átkot
Jézus: Küldetésednél és keresztségednél fogva, ha találkozol megátkozott felebaráttal, törd meg az átkot hétszeres keresztvetéssel.

2016.11.27.
1.
Hang: Református templomba valók ezek, de nem ide
Jézus: Amikor egy világi személy vezeti a liturgiát, és nem szentmise folyik, az nem a katolikus templomba való.
2.
Kép: Két, összefonódott tövises rózsaszár
Jézus: Az egyik rózsa tüskés szára Engem képvisel, a másik szenvedő választottjaimat. Ti gyermekeim, mindig hozzáillesztitek szenvedéseiteket és fájdalmaitokat az Enyémhez, és így ajánljátok fel a Mennyei Atyának a lelkekért. Így, keresztetek sokkal értékesebbé válik.
3.
Hang: Arany éve… aranyszerzés éve van folyamatban
Kép: Egy papírpénz csomó
Jézus: A hang és a kép egyaránt azt fejezi ki, hogy gyermekeim túlságosan elanyagiasodtak. Ahogy folyik a történelem, egyre több pénzt akarnak felhalmozni. Egymást a gazdagság alapján osztályozzák.
4.
Hang: Nem lehet a szőnyeg alá söpörni a bűnöket
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, mert a nem számon tartott bűnök lassan elfelejtődnek, és rátapadnak a lelketekre. Ahogy elkövettetek valamit, nem szabad a lelkiismereteteket megnyugtatni, hanem sürgősen meg kell bánni, és gyónni. Ugyanis, a feledésbe merült bűnök az ítéletkor a napvilágra kerülnek mind. De ha megbánjátok, és meggyónjátok őket, eltakarom őket a Mennyei Atya szeme elől.
5.
Kép: Kémcsövet tartottam a kezemben, és nézegettem a benne levő folyadékot
Jézus: Azt figyelted a kémcsőben, hogy az emberiség bűnei az engesztelések hatására sötétednek, vagy világosodnak-e. Megsúgom neked, hogy ha nem lenne engesztelés, nagyon sötét lenne ez az anyag.
6.
Érzés: Ahogy befejeződött az irgalmasság éve, indíttatást érzek, hogy még jobban gyakoroljam az irgalmasságot
Jézus: Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit soha ne hagyd abba gyermekem, mert ez jelentősen befolyásolja eljövendő üdvösségedet.
7.
Arról volt szó, hogy a gonosz csábítása azonnal kihasználja a gyengeséget
Kép: Egy labdát víz vesz körül, ahol gyenge a labda fala, ott azonnal behorpad a labda a víz által
Jézus: Ellenségem nagyon ravasz, a legkisebb rést is megtalálja a lelkeden, és a leggyengébb oldaladat akarja támadni. Ahogy engedsz neki, azonnal próbál beléd hatolni, és elnyomni lelkiismeretedet. Szívedre, és gondolataidra hat.
8.
Hang: Most jön a nagy csata
Jézus: Hamarosan beköszönt a Nagyfigyelmeztetés, melynek következménye a szétválasztódás lesz. Az emberiség két részre oszlik, a nagyobbik része megtér, és a kisebbik része még makacsabbul ragaszkodik hitetlenségéhez és bűneihez. Ők a megátalkodottak, akik rövid időn belül kegyetlen ellenségeitek lesznek. Megkezdődik a harc a két tábor között. Sok vér fog folyni, sok ártatlan életet kioltanak. De ez a harc végül a jók javára fog eldőlni, akik az Oltáriszentség és a Szűzanya mellett végsőkig kitartanak.
9.
Hang: Az ősök átkától megszabadulni
Jézus: Az ősök átka a gonosz kezébe sodorhatja szegény gyermekeimet. Ezért családfagyógyító szentmiséken és szabadításokon, ördögűzéseken kell részt venni azoknak, akik érzik ezeket az átkokat.
10.
Hang: Terméketlen gyümölcsfák ezek, ezért kivágjuk őket
Jézus: Csak az a lélek nyerheti el az örök boldogságot, aki földi életében jó gyümölcsöket terem. Vannak, akik egész életüket Istennek hátat fordítva élik le, soha egy áldozatot nem hoznak, tele vannak gőggel és más bűnökkel, bűnbánatot soha nem gyakorolnak, egyetlen lelket sem mentenek Nekem, ezek semmi gyümölcsöt nem teremnek a Földön, ezért a kárhozat lesz osztályrészük.
11.
Hang: Mindenki saját magát löki a pokolba
Jézus: Az ítéletkor az ember lelke ott áll előttem, és még utoljára megkérdezem tőle, meg tudná-e tenni, hogy bocsánatot kér. Aki erre méla undorral elfordul Tőlem, és gőgösen kijelenti, hogy soha, az úgy kerül a pokolba, hogy hátat fordít Nekem, megfogja ellenségem kezét, és elindul vele a helyére, a kárhozatba. Nem Én küldöm, ő megy saját szabad akaratából.
12.
Kép: Egy fa, melynek lombja olyan, mint a gyermekláncfű gömbje
Jézus: A kisgyermekek szeretnek játszani a gyermekláncfű átlátszó gömbjeivel. Ráfújnak, és új kis virágok fejlődnek ki mindenfelé. Szentlelkem választottjaimmal úgy tesz, mint a gyermekek. Egyetlen fuvallatára az Én kedveseim szétszórják szeretetemet, irgalmamat, és ezek következtében száz és száz lélek tér meg.
13.
Hang: Költeményem vagy
Jézus: Teremtésedkor Én találtalak ki, Én alkottalak ilyenné, az Én költeményem vagy.
14.
Hang: Gazdag/népes családom van
Jézus: Drága engesztelők, ti vagytok az Én kedves családom. Egyre többen vagytok, akik tanítványommá szegődtetek, és az Én igazságomat és eljövetelemet hirdetitek.
15.
Japánok kísérleteztek a vízzel. Üvegcsékbe rakták a vizet, majd azokat két csoportra osztották. Az üvegcsék alá vagy falára papírdarabkákat helyeztek. Az egyik csoportba lévőkre pozitív értelmű szavakat írtak, mint szeretet, jóság, és más, a másik csoportba tartoztak a negatív értelmű szavak, mint gyűlölet, harag, stb. Egy idő után, egy hét, vagy akár egy hónap elteltével mikroszkopikusan figyelték a vízmolekulákat. A pozitív, szeretetet kifejező szavak hatására gyönyörű szép kristályok alakultak ki a vízből, míg a negatív, gyűlöletet kifejező szavak hatására borzalmas kinézetű, összecsapzódott molekulatömegek látványa fogadta őket.
Érzés: Mivel az emberi test nagy százalékban vízből tevődik össze, ugyanez a hatás alakulhat ki, mikor szentelt tárgyakkal érintkezünk, mint pl amikor keresztet, vagy más érmét hordunk a nyakunkban, vagy szenteltvízzel hintjük meg magunkat. Ördögűzők tapasztalták, amikor a megszállott testére helyeztek szent tárgyakat, pl Bibliát, Oltáriszentséget, medjugorjei követ, a gonosz ordított a fájdalomtól. Ebből is következtethető, hogy a szentelt tárgyak nagy védelmet nyújtanak nekünk, testünknek, lelkünknek egyaránt, a lelket is nyitottabbá teheti az Úr szavainak befogadására.
Jézus: A szentelményeknek hatalmas ereje van gyermekemre, aki érintkezik vele. Megszokásból hordjátok a keresztet és érmeket, és közben nem gondoltok arra, hogy mennyi baj, külső és belső támadás érne, ha nem lenne a nyakatokban. Mint ahogy a japán kísérletnél a pozitív és negatív szavak a víz színét és lényegét megváltoztatták, úgy képes egy szentelmény egy hitetlen vagy közömbös ember lelkét felrázni, és pozitív irányba lendíteni.
16.
Érzés: Azok az emberek, kik sokat kiabálnak, amikor nem azt hallják másoktól, amit elvárnak, sérülékenyek belülről, de kívülről keménynek tűnnek
Kép: Egy gömb, amelynek a külseje kemény, de belül törékeny, sérült
Kép: Egy gömb, melynek állaga tömör, de mégis lágy, kívülről belülről egyaránt
Jézus: Lobbanékony és türelmetlen ember lelke, benső sebei miatt vesz a szívére mindent, és indulatossá válik. Ő azért ilyen, mert a hite még gyermekcipőben jár. A másik, aki türelmesen és tapintatosan fogad minden megjegyzést, még akkor is, ha más a véleménye, annak a hite szilárd, és megalapozott. Benne van a szeretet, amely mindent eltűr, mindent elvisel.
17.
Kép: Egy barlangból egy sárgás pirosas fény áramlik, a fény terjed, és betölt minden zugot, lyukat
Jézus: Hatalmamnál fogva képes vagyok bármelyik ember lelkét szócsövemmé tenni, képes vagyok bármilyen bűnös emberből alázatos, szent életű embert alakítani, és megtölteni akkora ragyogással, hogy betölti vele egész környezetét.
18.
Egy lengedező harangvirág, mely narancssárgás, pirosas, sárgás színben pompázott
Jézus: Minden választottam egy-egy harangvirág, amely nem harangszóval, hanem ragyogó fényekkel hirdeti jóságomat, irgalmamat, szeretetemet. Ezek a fények szavaiból és tetteiből áradnak.
19.
Hang: Mindenki a sajátjának mondja ezt
Jézus: Mindenki a sajátjának mondja a lelkét, de van, aki Nekem akarja ajándékozni, és megengedi, hogy alakítsam, azután van olyan is, aki maga akarja irányítani azt.
20.
Kép: Egy két részre oszló faág, lomb nem volt rajta
Jézus: Ez a faág azokat a házaspárokat jelenti, akik nem akarnak gyermeket.
21.
Kép: Egy dombnál egy barna vagy szürke ruhás, kapucnis férfi jött felém, félember nagyságú kereszttel a kezében
Jézus: Szent Ferencet láttad a kereszttel, aki azt mutatja neked, hogy a szenvedéssel lehet elmerülni az Én szent szívemben.
22.
Hang: Mindig csendes
Jézus: Akkor érzed legjobban jelenlétemet, ha csendet teremtesz magadban.
23.
Hang: Ajándékot… mindenkinek ajándékot a zsebemben
Jézus: Mikor a földi édesapa hazatér, a gyermek elé szalad, és kérdezi: „Mit hoztál apa?” Ő pedig válaszol: „Nyúlj bele a zsebembe, majd meglátod”. Én, a ti Üdvözítőtök, és szerető Atyátok is egyben, mindenkinek hozok ajándékot, ami nem más, mint kegyelem. Van, aki megtalálja a zsebemben, de van, aki nem is keresi.
24.
Kép: Egy nagyon vastag, sárgás színű, égő gyertya, rajta egy fehér virág
Jézus: A gyertya fehér virággal a tiszta szívű, buzgó engesztelőket jelenti. A lobogó láng az ő szeretetüket.
25.
Hang: Élelmiszerraktárakat építeni
Jézus: Ne felejtsetek el tartós élelmiszereket és vizet gyűjteni a nehéz időkre, amelyek várnak rátok.