2013. március 9., szombat

Római Riport - 2013. 03.09.

Március 12-én kezdődik a konklávé

Kik döntik el, hogy ki lesz az új pápa? A népnek beadták azt a hazugságot, hogy ezt majd a 115 püspök fogja eldönteni. Erről szó sincs. Már korábban utaltunk arra, hogy van egy szűkebb ismeretlen tanácskozó testület, akik megkapják a háttérben lévő zsidó köröktől az elképzeléseket. Hogy ez a szűk jelölő kör névszerint kikből állt? - erről hallgattak. Viszont igen beszédes volt, amit a Vatikán szóvivője mondott legutóbb. Már magának a szóvivőnek a beszédstílusa is igen érdekes, mert nem úgy beszél mintha a Szentszéken lenne, hanem mintha valami tőzsdei nyilatkozó lenne. Arra utalt, hogy „hamar” megválasztják az új pápát, ami annyit jelent, hogy a szűk kör már tudja, hogy ki lesz az új pápa. A választási színjáték az csak egy megtévesztő bohózat. Két eset lehetséges a választásnál. Vagy valóban nagyon gyorsan, elsőre megválasztják az új pápát. Vagy elhúzzák az időt és hülyítik a tömegeket a Szent Péter-téren, hogy több napon át várjanak a fehér füstre.
ÚJ PÁPA FELADATAI
- egyházi reform
- szexuális visszaélések
- üres templomok megtöltése
- hiányzó papok kérdése
- keresztények üldözése
- globalizáció
- kapcsolat más vallásokkal
- egység az egyházbanA bíborosok testületének mai döntése értelmében március 12-én, kedden kezdődik a konklávé. A szentszéki sajtóközlemény tájékoztatása szerint 12-én, kedden délelőtt a Szent Péter-bazilikában celebrálják a „pro eligendo Romano Pontifice” szentmisét, ezután a bíborosok visszavonulnak és megkezdődik a pápaválasztó konklávé. A pápa megválasztásához a választó bíborosok szavazatának kétharmada szükséges.
A Sixtus-kápolna a pápaválsztás hivatalos helyszíne. Erre az alkalomra 115 cseresznyefából készült széket helyeznek el benne, amelyeken szerepel majd a helyet foglaló választó bíboros neve. Ezen kívül 12, nyersfából készült, bézs szövettel és bordó szatén terítővel leterített asztal kerül be a kápolnába: 6 a jobb és 6 a bal oldalra. Az oltár előtt, az Utolsó ítélet freskó alatt is egy asztalt helyeznek el az urna számára, amelybe a szavazatokat gyűjtik, továbbá egy olvasóállványt, amelyre az Evangéliumot helyezik és, amelyre a bíborosok esküt tesznek majd.
A pápaválasztók a konklávé előtt egy nappal vonulnak be vatikáni szálláshelyükre a Szent Márta-házba. A konklávé napjaiban a bíborosok kizárólag a Szent Márta-ház és az innen 700 méterre levő Sixtus-kápolna területén tartózkodhatnak. Szigorú titoktartás kötelezi őket.
A Sixtus-kápolna biztonságáért a vatikáni csendőrség felel. Mire a konklávé résztvevői elfoglalják helyüket, a kápolnát teljesen elszigetelik a külvilágtól. A kápolna területét még a mobilhálózatról is lekapcsolják. A bíborosok nem tudnak majd mobilkapcsolatot létesíteni a vatikáni szálláshelyükként szolgáló Szent Márta-házból sem.
A pápa megválasztásához a választó bíborosok szavazatának kétharmada szükséges.
(Magyar Kurír)


Okkult numerológia?

2013. – a 13 fontos és erős okkult tartalommal felruházott szám.
Másrészt:
2+0+1+3 = 6

Mutatok még valamit.
A pápaválasztó konklávé dátuma:
2013.03.12.
Általában 48 órán belül pápát választanak.
Tehát meglehet, hogy a pápaválasztás dátuma:
2013.03.13.

És/Vagy más érdekesség számokban a pápaválasztással kapcsolatban:
2013 = 2+0+1+3 = 6
03.12. = 0+3+1+2 = 6
??? 12:03 = 1+2+0+3 = 6 ???

666 ???

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A hamis próféta azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa Egyházamat

2013. március 8. péntek, 14.05
Szeretett leányom, a sátán tajtékzik földi Egyházam ellen, és az általa való fertőzés továbbra is terjed Egyházam falain belül.
A ravasz szélhámos, aki lesben állva vár a színfalak mögött, türelmesen, hamarosan kinyilvánítja – szegény, gyanútlan, felszentelt Szolgáim feletti – uralmát. Túl nehéz lesz Elviselnem azt a kínt, melyet ő fog okozni, és mégis uralma, Egyházam velejének a gonosztól való végső megtisztításában fog kicsúcsosodni.
Ő körültekintő ravaszsággal érte el tisztségét, és hamarosan fellengzős viselkedése látható lesz pompázatos udvartartása körében. Gőgje, önteltsége és önimádata kezdetben gondosan el lesz rejtve a világ elől. A külvilág számára, egy megkönnyebbült sóhaj lesz hallható, amint a trombiták felharsannak, meghirdetvén - Egyházam vezetőjeként - az ő ciklusát.
Testem maga az Egyházam, de nem Nekem, Jézus Krisztusnak fogad majd ő hűséget, mert őbenne nincs semmi szeretet Irántam. Ő a fenevadhoz hűséges, és mennyire fog majd nevetni és gúnyolódni azon felszentelt Szolgáimon, akik támogatni fogják őt.
Ő, aki Templomomban merészel ülni, és akit a gonosz küldött, nem szólhatja az igazságot, mert ő nem Tőlem való. Ő azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa Egyházamat, még mielőtt gonosz szájából kiköpné azt.
Testem maga az Egyházam. Egyházam továbbra is él, de csak azok lehetnek tagjai földi Egyházamnak, akik az Igazságot szólják, és kitartanak Isten Szent Igéje mellett. Most, hogy az Ellenem, Jézus Krisztus elleni végső sértés testet ölt, Péter Széke révén, meg fogjátok végre érteni az Igazságot.
Az Igazság Könyvét, mely Dánielnek lett megjövendölve a végidőre vonatkozóan, nem szabad félvállról venniük Egyházam tagjainak, mert ennek tartalma émelyíteni fogja majd felszentelt Szolgáimat, amikor rádöbbenek arra, hogy Én az Igazságot szólom.
A hamis próféta – ő, aki Egyházam vezetőjeként tetszeleg – kész arra, hogy viselje azt az öltözéket, mely nem neki készült.
Meggyalázza majd Szent Eucharisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, majd megint ketté.
Erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy elűzze azokat a követőket, akik az Általam kijelölt, szeretett Szent Helytartómhoz, XVI. Benedek pápához hűségesek.
Ő gyökerestül ki fogja irtani mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odaveti őket a farkasok elé.
Intézkedései nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan láthatóak lesznek a jelek, amint ő keresni kezdi a világ befolyásos vezetőinek, és a felsőbb körökben lévők támogatását.
Amikor az utálatosság gyökeret ver, a változások hirtelen jönnek. Nem sokkal ezután jönnek majd az általa tett bejelentések, minden vallás és egyéb felekezetek egyesítésével, egy egyesített Katolikus Egyház létrehozatalára vonatkozóan.
Ő fogja vezetni az új egy-világ vallást, és ő fog uralkodni a pogány vallások felett. Felhagyván a megbélyegzéssel, elfogadja majd az ateizmust, mely szerinte az úgynevezett emberjogi törekvés velejárója. Ezen új befogadó–Egyház mindent, ami Isten Szemében bűn, elfogadhatónak fog tekinteni.
Bárkit, aki meri támadni őt, felkeresik majd, és megbüntetik. Ki fogják közösíteni és meg fogják fosztani tisztségüktől azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik szembeszállnak vele. Többeket megfenyegetnek, és sok papot üldözni fognak, így kénytelenek lesznek bujkálni.
Azok a szegény felszentelt Szolgáim, akik most felismerik Hangomat, kérlek, hallgassatok meg Engem, amint kezemet Nyújtom felétek, hogy megvigasztaljalak benneteket. Soha nem Kérnélek benneteket arra, hogy utasítsátok el földi Egyházamat, mert Én, a ti szeretett Megváltótok voltam az, aki ezt létrehozta. Én felajánlottam Testemet, mint az Élő Áldozatot azért, hogy megváltsalak benneteket. Ti azt a feladatot kaptátok, hogy tegyetek tanúságot Rólam, annak érdekében, hogy megmentsétek azokat a lelkeket, akiket tanítotok és vezettek.
Mindössze annyit tehettek, hogy bíztok Bennem, és továbbra is Engem szolgáltok. Nem szabad elfogadnotok semmilyen tant, melyet számotokra ismertetnek, és melyről azonnal tudni fogjátok, hogy nincs összhangban Tanításaimmal. Tegyétek azt, amit a szívetek diktál, de tudnotok kell a következőt.
Ez az időszak mély fájdalmat fog okozni nektek, és sírni fogtok a zord bánattól, melyet akkor fogtok érezni, amikor látjátok, hogyan gyalázzák majd meg Egyházamat. De a maguk valójában kell látnotok a hamarosan elétek tárt hazugságokat, melyek sértik Kereszthalálomat.
Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához vezethet. Az épületek változtatásain és átalakításain kívül, az egy-világ-egyház számára megtervezett új templomot Rómában fogják kivitelezni, és elhelyezni.
Biztosak lehettek abban, ahogy Templomomat meggyalázzák, Engem, Jézus Krisztust, az egész emberiség Megváltóját is félredobnak majd, és a kanálisba öntenek.
Jézusotok