2012. szeptember 17., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A világon gyűlölet tör ki a nemzetek között ebben az időben, és mindez Isten Nevében


2012. szeptember 16. vasárnap,13:45
Drága szeretett leányom, a világon gyűlölet tör ki a nemzetek között ebben az időben, és mindez Isten Nevében.
Mennyire nem ismeri az emberiség Isten útjait, melyek oly távol vannak a gyűlölettől.
A gyűlölet nem jöhet Istentől. A gyűlöletet a Sátán használja fel Isten Szavának megsértésére.
A Sátán eszközként használja fel a vallásokat a gyűlölet jóváhagyására.
A gyűlöletnek sok formája van és az többféle módon van bemutatva, melyeket a Sátán ravaszul kiagyalt és az emberiség fejébe ültetett.
A gyűlöletet fel lehet használni mások meggyőzésére, hogy elfogadják a hazugságokat egy másik személyről, azért, hogy gyűlöletre és feszültségre buzdítson.
A gyűlöletet fel lehet használni a vallások közötti megoszlás okozására, és az erőszak lángra lobbantására a káromlás által, Isten Igéje ellen.
Amikor az emberek gyűlöletet használnak arra, hogy az Istenbe vetett hitüket igazolják, akkor ők a leggonoszabb módon vétkeznek Isten ellen.
Egy másik személyt Isten nevében gyűlölni nem más, mint ellentmondás, mert a szeretet csakis Istentől jöhet.
A gyűlölet csak a Sátántól ered.
A választás egyszerű. Vagy Istent választjátok és a Törvényeinek megfelelően éltek, vagy a Sátánt választjátok és a hazugságokat, melyeket arra használ, hogy megrontsa az emberiséget, és hogy lelkeket lopjon.

Jézusotok


Figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik


2012. szeptember 16. vasárnap, 22:50
Drága szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azoknak az elit csoportoknak, akik erős szövetségük révén a nemzetek ellenőrzését tervezik.
Nektek, kiknek a Sátán az Istenetek, tudnotok kell, hogy lelketeket a gonosz felhője feketítette be, és azt ő fertőzte meg bennetek.
Ti nagy veszélyben vagytok, mégis úgy döntöttetek, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a lelketeket, hogy örökké kínozzon benneteket.
Azon tervetek, hogy parancsoljatok, uralkodjatok, ellenőrizzetek, és hogy a háttérből népirtást irányítsatok Isten gyermekei ellen, Atyám keze által lesz megakadályozva, de ez a gonoszság majd ellenetek fordul.
Szigorúan meg lesztek büntetve gonoszságaitokért.
A bűnök mellyel vétkeztek, iszonyatosak számomra, a gyűlöletetek, a megvetésetek azokkal az emberekkel szemben, kiket állításotok szerint a kormányotokban szolgáltok, örökre el fog pusztítani benneteket.
A rövid időszak, melyet élvezni fogtok, amikor megragadjátok a hatalom gyeplőjét a nemzetek fölött, és egy gonosz diktatúra rendszert vezettek be, az a pokol örök életére visz benneteket.
Nektek sok esély lesz adva arra, hogy hátat fordítsatok az elit hatalommal rendelkező gonosz csoportnak. De legyetek óvatosak, mert túl sok idő nem lesz adva nektek.
Isten hatalmát soha ne becsüljétek alá. Ne becsüljétek alá haragját sem. Mert míg Ő, Isten, Örök Atyám, a nagy Irgalmasság Istene, egyben félelmetes is.
Az Ő hatalma mindenható. A Sátán fölötti hatalma hamarosan eléri csúcspontját, és Ő, a Fenevad és serege a tüzes tóba lesz vetve.
Ti szintén a Pokolba űzettek, ha továbbra is Isten Teremtését és gyermekeit pusztítjátok.
Atyám sohasem fog megbocsátani nektek, ha túllépitek nagy Irgalmasságának határait.
Egy napon eljövök ítélni, de ti a legnagyobb félelemmel fogtok remegni, mely az emberiség számára még ismeretlen.
Azon a napon oly mértékben lesztek megbüntetve, mint ahogyan testvéreitekkel, Isten gyermekeivel bántatok.
Figyelmeztetve vagytok. Mert Isten haragja félelmetes.

Jézusotok