2011. február 15., kedd

MESSAGE OF SUNDAY 6TH FEBRUARY 2011 OLIVETO CITRA (SA) ITALY HOLY VIRGIN MARY

MESSAGE OF SUNDAY 6TH FEBRUARY 2011
OLIVETO CITRA (SA) ITALY
HOLY VIRGIN MARY
My children, I'm the Immaculate Conception, I'm the Woman who gave birth to the Word, I'm Jesus's Mother and your Mother. I've descended with very great power, together with My Son Jesus and God the Omnipotent Father, the Holy Trinity's here, among you. The hearts of many of you are beating strongly, because they're feeling My presence. My children, you're feeling a great joy making you move. Do confirm, My children! (A lot of those present in the Manifestation confirm by clapping their hands). Your prayers, recited with love, perseverance, humility, came directly into the Heart of My Son Jesus, He loves you so much and continually and gives you His mercy. The world's replaced His love with the human one, with one leading to perdition. Pray, be witnesses of His great love.
My children, God the Omnipotent Father has set the time for everything, all that We've announced, will be confirmed. The "Third Fatima Secret" will be confirmed by the miracle that I'll do, but first We wish you all to go to Fatima, because there's need of your witness.
Do believe it, never doubt of all that We announce. Perseverance makes you stronger and makes you earn everything.
Dear children, I love you and I'm always near you. Pray for the world, you who've known true love, are the hope in this world.
Pray for the Church that no longer has the power that comes from Heaven. Many Consecrated children of Mine've already understood that this is so, but many don't want to understand and are walking on a way that My Son Jesus didn't indicate, the way of lies; the one of My Son Jesus is the way of truth and pure love. Do you understand! Open your hearts more and more, who'll do it, will never take the wrong way to go.
My children, My little children, thanks, thanks, thanks! When I see your hearts be open to what I tell you, I cry tears of joy. I'll give you great joys and surprises very soon, in this place (Oliveto Citra) underestimated by the world, but chosen by the Holy Trinity.
Now I've to leave you. I'm giving you a kiss, I'm blessing you all, in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit.
Shalom! Peace, My children.A gyerekeim, én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás , én vagyok a Anya ki szült a Igének én Jézus Anyja és a Anyátok vagyok. A Fiam Jézusommal és istenemmel együtt nagyon nagy hatalommal ereszkedtem le a Mindenség Atyja, a Szentháromság itt van közötted. Sokatok szíveid erősen ütnek, mert érzik a jelenlétemet. A gyerekeim, érzel egy nagy örömet, ami arra késztet téged, hogy mozogj. Tesz megerősít, a gyerekeim! (Azok közül sok jelentkezik a Manifestationben megerősít tapsolás által a kezeik).
Az imáid, amiket szeretettel adtak elő, kitartás, alázatosság, jött közvetlenül a Son Jesusöm Heartjába annyira szeret téged és állandóan és neked adja a könyörületét. A világ végromlásra cserélte le a szeretetét az emberire egy vezetéssel. Imádkozz, legyél a nagy szeretete tanúja.
A gyerekeim, isten a Mindenség Atyja beállította az időt mindennek, mindazt, amit bejelentettünk, meg fogják erősíteni. A harmadik Fatima titkot meg fogja erősíteni az a csoda, amit tenni fogok, de először azt kívánjuk, hogy ti mind Fatimába menjetek, mert ott van a tanúd szüksége.
Elhiszi azt, soha nem kételkedik mindabban, amit bejelentünk. A kitartás erősebbé tesz téged és arra késztet téged, hogy keress mindent.
Kedves gyerekek, szeretlek téged és mindig te közeledben vagyok. A világért imádkozik, te kik tudtak igaz szerelmet, vagy a remény ebben a világban.
Imádkozz az egyházért, hogy annál már ne legyen az a hatalom, ami Mennyből származik. Kerestem sok felszentelt gyereke értette azt már ez van annyira, de sok nem akarja érteni és sétál egy olyan úton, amit a Fiam, Jézus nem jelzett, a hazugságok útja; az a Fiam, Jézus az igazság és tiszta szeretet útja.
Tesz téged értsd! Kinyitja a szíveidet több és több, aki tenni fogja azt, soha nem fogják elvinni a hibás utat, hogy menjen.
A gyerekeim, a kicsi gyerekeim, köszönöm, köszönöm, köszönöm! Amikor látom a szíveidet, amik nyitva vannak az számára, hogy mit mondok el neked, kiáltom az öröm könnyeit. Nagyon hamarosan nagy örömeket és meglepetéseket fogok adni neked ebben a helyben (Oliveto Citra) alábecsült a világ által, de kiválasztott a Szentháromság által.
Most nekem el kell hagynom téged. Neked adok egy csókot, megáldalak titeket mind az apa nevében a Fiú és a Szentlélek.
Shalom! Béke, a gyerekeim.

Vassula levele a 9-edről

Kedves Barátaim!
Nemrégiben azt kértem, hogy hozzunk több áldozatot Jézusért, hogy távol tartsuk a körülöttünk ólálkodó sátánt, azáltal hogy összegyűlünk, mint egy hadsereg és fegyverként használjuk a buzgó imát, a böjtöt és a Szentséges Szív kilencedet.
Tudom, hogy ezúttal sokan vettek részt ebben szívesen és tudom, hogy sokan örömmel böjtöltek, imádkozták a 4 rózsafüzért és a kilencedet. Különösen amikor véget ért, akkor éreztük, hogy megerősödtünk – sokan érezték a különbséget.
A Bibliában Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy egy bizonyos démont nem lehetett elűzni csak imával, hanem a böjtre is szükség volt. Nos, annyit elmondhatok, hogy egy nagy ajtó nyílt meg az IÉI-nek a Vatikánban, ami arra késztetett, hogy Rómába utazzak. Ne találgassátok a konkrétumokat, mert az csak pletykákhoz és téves híresztelésekhez fog vezetni.
Tudom, hogy nagyon szeretnétek megtudni, milyen ajtóról van szó, és hogy kivel találkoztam, de nemrégiben rájöttünk, hogy a csoportjainkban van valaki, (alapos a gyanúnk, hogy van egy beépített informátor) aki tovább adja a híreinket olyanoknak, akik feszültséget keltenek ellenünk és rombolják a munkánkat.
Ezért sajnos (elővigyázatosságból) nem szolgálhatok bővebb információval, csak annyit mondhatok, hogy bizonyos ajtók megnyíltak az imáink hatására. További kisebb pozitív események is történtek, amelyeket szintén az erőfeszítéseinknek és jó szándékunknak tulajdonítok.
Néhányunknak az is szokásává vált (köztük nekem is), hogy – amikor időnk engedi – naponta elimádkozzuk a 4 rózsafüzért reggeli után.
A hatás olyan volt, hogy úgy érzem, a Nagyhéten meg kellene ismételnünk az egészet.
A legtöbb ember amúgy is böjtöl a Nagyböjt idején.
Tehát kezdjük el imádkozni kilenc napon át a Jézus Szíve kilencedet április 14-e csütörtöktől Nagypéntekig április 22-ig.
A kilenced alatt csökkentsük minimálisra (vagy hagyjuk el) a húst, a halat és a szárnyasokat, ill. két vagy három napon csak vizet, kávét, teát és kenyeret együnk.
A kilencedet az Egységért az Igaz Élet Istenben üzenet terjedéséért és azokért, fogjuk felajánlani, akik akadályokat gördítenek az utunkba.
Köszönöm mindannyiótoknak a lelkesedést és az együttműködést.
 Krisztusban:
Vassula
ui. A magyar IÉI közösség nevében kérjük imáitokat a nyári lelkigyakorlatért: egy különleges atya szeretné tartani, akitől sokat kaphatunk és aki sokakat vonzana, de nemcsak rajta múlik, hogy el tudja-e vállalni. Aki teheti, kérjük, hogy csatlakozzon egy kilencedhez, amit febr. 16-án szerdán kezdenénk, erre és a hazai evangelizáció szándékára (ki-ki maga döntse el, hogy milyen imát, felajánlást vállal). Köszönjük.