2013. szeptember 26., csütörtök

A Szűzanya szobra fényt bocsát ki magából Medjugorjéban

2013. szeptember 23.-án, hétfőn Medjugorjéan elterjedt a hír, hogy Vicka Ivankovics látnok, férje után Mijatovics, szülei házában egy gipszből készült Szűzanya szobor foszforeszkáló zöld színű fényt bocsát ki magából. A hír olyan gyorsan terjedt, hogy másnap az egész világból sms, email, telefon özöne érkezett, vagyis a világban élők hamarább tudtak e jelenségről, mint akik zarándokként érkeztek ide, s ezért nem az internettel voltak lefoglalva.

A plébánia és Medjugorje lakói elsőkként értesültek a hírről és türelmesen több mint 2 óráig hosszú sorban várakoztak, hogy Vicka szobájába kerülhessenek a szülői házban, ahol Vickának naponta szokott megjelenni a Szűzanya.
Ez a szobor azelőtt semmilyen fényt nem bocsátott ki magából, és már 30 éve a szoba komódján áll.
A zarándokok ezrei, újságírók, tévések a média állandóan jelen van, hogy láthassák a fényt sugárzó Szűzanya szobrát. A fény sötétedéskor és este látható. A médiák különféleképpen kommentálják a jelenséget.
Amikor Vicka anyja hétfőn 21:00 –kor telefonált, hogy mit tapasztaltak, Vicka azt mondta: Ez a Szűzanya akarata. Imádkozzatok! Igen, a szobor világít, de a Szűzanya jelenlétével már 32 éve világít.”
Vicka tovább ezt mondta:  „A szoba ahol a Szűzanya szobra van, és most világít, ott számtalanszor megjelent a Szűzanya, és eddig ott semmi nem világított, de most ezekben a napokban, amikor úton voltam, jelentették nekem, hogy:
„Vicka a szobor világít.”
Én azt gondolom, hogy az, hogy a Szűzanya szobra világít, nem úgy kell ezt venni, mintha szinte kérnék, hogy világítson – Íme a Szűzanya világít - de neki elsősorban szíveinkben kellene világítania.
Ennek a fénynek biztos nagy értelme van, de én úgy gondolom, hogy fontosabb, amikor Szűz Mária elé járulunk, hogy alázattal letérdeljünk és imádkozzunk.
 Amit a Szűzanya a fénnyel tesz, ez jel, hogy szeretné átalakítani szíveinket. Ez egy kis buzdítás, hogy haladjunk előre.
Korunkban minden nagy sötétséggel van betakarva, nagy szomorúsággal, ezért is a Szűzanya fényt add, a remény és üdvösség fényét. Hogy ezzel Jézus által megmentsen, és erre bátorít minket. Ez egészen biztosan az, amit a Szűzanya mondott: „ Jeleket adok nektek,” és ez egy kis előjel.
DE azt is mondja: „Számomra kedvesebb, amikor szívetekekkel és szeretetetekkel tanúságot tesztek küldetésemről és mások számára fény lesztek.”
A média képviselői riportokat készítenek az emberekkel, filmeket készítenek, Vicka háza közelébe mindig tömeg van jelen. Azt állítják, hogy ez a fényt nem lehet lefényképezni, digitális gépekkel sem, és telefonokkal sem. Fényképezéskor nincs semmilyen felvétel.
Én magam is jártam a helyszínen kedden 13:30-kor, napi fény mellett foszforeszkáló fényt lehet tapasztalni, este viszont nagyon intenzív ez a fény.

Merković Olga, Medjugorje 2013-09-25.-én

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Fiam Egyházának keresztre feszítése során csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék

2013. szeptember 25. szerda, 12:15
Gyermekem, Fiam Egyházának keresztre feszítése valóban elkezdődött és minden jel elkezdett láthatóvá válni. Mint ahogyan Fiamat Keresztre szegezték és csak egy Apostol maradt vele mindvégig, éppen úgy lesz most is, csak kevés földi apostola meri majd láttatni magát, amikor Krisztus földi Misztikus Testét kell védelmezni, miközben azt majd kifosztják, üldözik és aztán megsemmisítik.
Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak, csak nagyon kevesen látták a megkorbácsolását vagy kísérték Őt, amikor felkapaszkodott a Kálvária hegyére. Nekem csak négy hűséges tanítványom volt – unokatestvérem Mária, Márta, Mária Magdolna és János –, hogy támogassanak engem és segítsenek gyötrelmemben, miközben szemtanúja voltam Fiam szörnyű megkínzatásának. Sokan fogják követni Fiam utasításait, melyeket ezen Üzeneteken keresztül ad a világnak, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék Fiam földi Egyházának keresztre feszítése során.
Jelenleg nagy az én bánatom, mert mindaz, amit a La Salette – i és a Fatimai jelenések során megjövendöltem, most fog kibontakozni előttetek, de sokan közületek vakok. Azoknak, akik legszentebb kegyhelyeimen órákat szenteltek Nekem, Hozzám kell jönniük, és kérniük kell Engem, Édesanyjukat, hogy megnyissam szemüket az Igazságra. Kérnetek kell Engem, hogy szenteljem szíveteket és lelketeket Fiamnak, különben ti is meg fogjátok Őt tagadni.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja