2014. március 3., hétfő

Hogyan viselkedik az ördög az exorcizmus folyamán?

"Hogyan viselkedik tehát az ördög az exorcizmus folyamán? Hadd fűzzek hozzá az elmondottakhoz még valamit. Az ördög maga szenved és szenvedést okoz. Az a szenvedés, amit az ördögűzés során el kell viselnie, a mi képzeletünk számára megfoghatatlan. Egyszer P. Candido megkérdezte egy ördögtől, hogy van-e a pokolban tűz, és valóban éget-e? Az ördög ezt felelte: „Ha tudnád, te micsoda tűz vagy számomra, meg sem kérdeznéd ezt tőlem.” Persze nem holmi földi tűzről van itt szó, amit éghető anyag meggyújtásával váltunk ki. Látható, hogy az ördög valóban megég a szent dolgokkal való érintkezéskor, ha feszülettel, ereklyékkel, szenteltvízzel kerül kapcsolatba. Velem is előfordult már nem egyszer, hogy az ördög kijelentette nekem: az exorcizmus alatt jobban szenved, mint a pokolban. Ha pedig megkérdezem tőle: „Hát akkor miért nem mész a pokolba?”, ezt válaszolta: „Mert nekem csak az számít, hogy szenvedést okozzak ennek az embernek.” Ebben látszik az igazi ördögi álnokság: tudja, hogy semmi előnye nem származik belőle, sőt növekszik örökre kiszabott büntetése az okozott gyötrelem miatt, mégis, tudván tudva, hogy ráfizet, nem hagy fel azzal, hogy szenvedést okozzon, csak azért, hogy gonosz dolgokat művelhessen."

(DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI)

Interjú a Passió című film Jézusát játszó színésszel
Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ha egyszer Én a tietek Vagyok, akkor mindenetek megvan

2014. március 2. 20:14
Drága szeretett leányom, vannak küzdelmi időszakok, amikor az emberek tehetetlennek érezhetik magukat. Vannak tragikus időszakok, amikor félelmet éreznek. És vannak olyan időszakok, amikor az ember kétségbeesik, és minden remény elpárolog az életéből. Aztán ott vannak a nyomorúság időszakai is, amikor az ember elszakítja magát azoktól, akiket szeret, amikor úgy érzi, hogy nehéz elviselnie számára az életet. Azoknak, akik efféle fájdalmakat viselnek el, ezt mondom: hívjanak Engem, Jézusukat, és kérjenek meg, hogy vegyem el minden fájdalmukat. Ajánljátok fel Nekem minden megpróbáltatásotokat, amikor már túl nehéz azokat elviselnetek. Abban a pillanatban, amikor átadjátok Nekem szörnyű szenvedéseteket, Én felemelem a felhőt, amely elsötétíti a lelketeket, és összezavarja elméteket.
Soha ne törjetek meg a szenvedés hatására. Soha ne érezzétek azt, hogy minden reménytelen, mert ha egyszer Én a tietek vagyok, akkor mindenetek megvan. Én vagyok a ti mankótok ebben az életben, és csak egyedül Én segíthetek nektek. Az embernek mindig törekednie kell a túlélésre, harcolnia kell az igazságtalansággal szemben, támogatnia kell az erkölcsi tisztaságot, és soha nem szabad félnetek hirdetni az Igazságot.
De amikor tanúi vagytok valaminek, ami az igazságtalanság miatt nagy fájdalmat és szenvedést okoz nektek, akkor az ilyen megpróbáltatások idején egyedül csak Én tudlak benneteket fenntartani.
Semmi sem nyújthat igazi vigasztalást nektek abból, amit a világ felkínál szükségetek ezen idején. Egyedül Én, Jézus Krisztus adhatom meg nektek az elme nyugalmát, az erőt és a bátorságot, hogy ellenálljatok a gyűlöletnek, az igazságtalanságnak, az üldöztetésnek és az elszigeteltségnek. Én kell, hogy legyek az első, akit választotok szükségetek idején, mely során hívnotok kell Engem. Egyedül Én fogok nektek nyugalmat, békét és felszabadulást hozni szorongásotokból, mert Én vagyok a Szeretet, és amikor a lelketekben szeretet lakozik, bármit meg tudtok tenni.
Jézusotok