Súlyos szavakat fogalmazott meg a készülő pán-amazóniai szinódusról Antonio Rossi Keller, a brazíliai Frederico Westphalen püspöke. A közösségi oldalain közzétéve ezt írta:
Nehéz idők ezek Krisztus Egy, Szent, Katolikus és Apostoli Egyházának. Az árulás és elpártolás idői ezek, különösen sok olyan ember részéről, akiknek a Hit Tanítóinak kellene lenniük, az igaz Hité, de akik inkább a leghitványabb és leginkább leküzdendő eretnekségek szószólóivá váltak.
A nők felszentelése, az Eucharisztia anyagának megváltoztatása, sámáni gyakorlatok bevezetése a Szent Liturgiába... mindezeknek a változtatásoknak a szándékolt eredménye az, amit eufemisztikusan 'az Egyház új paradigmájának' neveznek, vagyis a szakítás a Szent Hagyománnyal és az Egyház hiteles Tanítóhivatalával.
Ők valójában egy másik egyházat akarnak. Miért nem hagyják egyszerűen el Krisztus bárkáját? Mert ők akarják kidobni azokat, akik nem értenek egyet velük. Az egész az 'egyházi hatalomról' szól.
Imádkoznunk kell az Egyházért, imádkozni, hogy a szinódus ne váljon az Igaz Hit elárulásának eszközévé. És mindenekelőtt imádkoznunk kell Ferenc pápáért, hogy az Egyház történelmének ebben a drámai pillanatában legyen a Hit Tanítója.