2012. szeptember 6., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A nagy összecsapás nyilvánvalóvá válik, és az ember el fog különülni az embertől. Testvér, testvér ellen szegül.


2012. szeptember 5., szerda, 14:30

Drága szeretett leányom, egyik nemzet a másik után egy átmeneten megy át ebben a pillanatban.
Egy nemzet sem képes megérteni, hogy sok változás van a levegőben.
Nemcsak a törvények kezdik megváltoztatni, melyek országaikat irányítják, hanem az egykor megvolt hitük is úgy tűnik elpárologott.
Egyre kevesebb pap, szolga jön elő Katolikus Egyházamban, hogy megvédjék Isten Törvényeit.
Még a hűségüket sem kiáltják ki Irántam. Ehelyett hangjuk csak egy suttogás a hangok zaja között, melyek üres fecsegések, és az önszeretetet segítik elő.
Isten Szavát az ateisták hangjai falják fel, akik elrejtik hangjukat a kormányzati törvények palástja mögé, melyek az úgynevezett igazságszolgáltatás, a tolerancia nevében módosulnak, állítólag mindenki javára.
Ezeket a hazugságokat azzal a céllal mutatják be nektek, hogy ne csak Atyám Szava semmisüljön meg, hanem a Kereszténység is az egész világon.
A hitehagyás futótűzként terjedt el, és szinte elérte a végső határt.
Ez Isten beavatkozásának ideje. Elég a hazugságokból. A Hazugság Királya mindenhol megtéveszti Isten gyermekeit. Ne kövessétek kormányaitokat, melyek Isten Szaváról azt hirdetik, hogy hazugság.
Ne fogadjátok el azokat az új törvényeket, melyek a halálos bűnt helyeslik. Küzdjetek mindannyian. A mellett álljatok ki, ami helyes.
Ne engedjétek, hogy a törvények, melyeket a Hazugság Királya vezetett be, a feneketlen kútba rántsanak benneteket és családjaitokat.
Ha engedtek azoknak a törvényeknek, melyek hitetek gyakorlását tiltják, szenvedni fogtok. Lelketek hiányolni fogja a táplálékot, és ti el fogtok távolodni Tőlem.
De ha elfogadjátok a gyilkosságot és az abortuszt, és nem szálltok szembe az ilyen gonoszsággal, akkor országotok Isten Keze által lesz megbüntetve.
Miközben a hitehagyás továbbra is mindenhol terjed, a másik oldalon a megtérés növekszik, és hamarosan a kettő szembeütközik.
A nagy összecsapás nyilvánvalóvá válik, és az ember el fog különülni az embertől. Testvér, testvér ellen szegül. Szomszéd, szomszéd ellen.
Két tábor lesz. Azoké, akik szeretik Istent és azoké, akik nem.
Én minden léleknek megadom az esélyt, hogy eldöntsék, melyik táborhoz szeretnének tartozni, abban a reményben, hogy Engem fognak választani, szeretet Megváltójukat.
Ti, Tanítványaim, imáitok által, különösen a „Védettség Kegyelméért” Litániájának imádkozása által, még több lelket hozhattok Hozzám.
Aztán Én a jókat a Keblemre ragadom, amint az meg volt jövendölve, és egy szempillantás alatt ők biztonságba lesznek helyezve.
Az Ígéretem az, hogy megmentem az emberiséget.
De a végső döntés minden egyes lélekre van hagyva, a saját szabad akaratára.
Jézusotok