2011. január 2., vasárnap

Nagyfalui üzenet, 2011. január

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
76. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.1,2,3,4,5;Lk.2;Jn.1) 
Havi mottó: Az új évben „öltsétek magatokra az új embert”, Jézus Krisztust! (Ef 4,24)
Havi imaszándék: engeszteljünk elsősorban  egymásért, hogy igazi engesztelőkké váljunk!
Konkrét feladatunk: legyünk tudatosan hálásak azért, hogy a keresztség szentségében a Szentháromság gyermekei, egymásnak testvérei és a Mennyország örökösei lettünk!

A Szűzanya rendkívüli üzenete 2011 januárjában
Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság megbízásából előre kijelentem nektek, hogy ez az év, a bűnbánók részére a rendkívüli kegyelmek kiáradásának az éve lesz; a bűnben megátalkodottak részére pedig a rendkívüli figyelmeztetéseknek az éve lesz.
Mit tegyetek, hogy minél több gyermekem megmeneküljön az örök kárhozattól?
Megkérlek titeket, hogy hozzatok minél több áldozatot. Vállaljátok szeretettel, kitartóan ezeket az áldozatokat: ima, böjt, szentmise, rendszeres közösségi élet,  szenvedések, a zarándoklatokkal járó áldozatokat. Ezért, most, a Szentháromság nevében, ünnepélyesen meghívlak titeket, hogy kilenc hónapon át, legalább egy képviselő a közösségetekből, jöjjön a Szentháromság hegyére és vegye át a rendkívüli kegyelmeket. Akik odahaza maradnak, a nagy engesztelő közösséggel lélekben kapcsolódjanak össze és együtt engeszteljenek. Minden hónap első napjain a közeletekben lévő zarándokhelyekre is elmehettek. Ebben az évben engeszteljetek azokért, akik lustaságból, közömbösségből, hitetlenségből... nem hoznak áldozatot a saját lelkük megmentése érdekében sem. Engeszteljetek azokért is, akik a gonosznak tetsző áldozatot hoznak, felajánlva neki a testüket, lelküket, egészségüket, életüket, sőt mások életét is. Engeszteljetek egymásért is, hogy mindvégig tudjatok kitartani az engesztelés áldozatos útján. Olyan buzgón végezzétek kilenc hónapon át a havi kilencedeket, mintha ez lenne számotokra az utolsó lehetőség, hogy segítsetek az egész emberiségen a Nagy Figyelmeztetés előtt. Jelenleg az Irgalmasság idejében vagytok, amikor apró áldozatokkal a lelkek sokaságát menthetitek meg. Az Irgalmasság idejének a lejárása után az Igazságosság ideje fog következni, amikor ki-ki, egy az egyben kell kifizesse a bűnei után járó adósságot. Nagyon kérlek titeket, hogy a lehető legjobban használjátok fel a rendelkezésetekre álló kegyelmi időt. Áldozatos engeszteléseteket a Szentháromság Személyesen fogja meghálálni nektek.
Arra kérlek titeket, hogy igazi szeretetetek által legyetek a XXI. század első keresztényei. Minden nap törekedjetek arra, hogy lelki eledellel táplálkozzatok. A tanítást és az üzenetet olvassátok rendszeresen és alkalmazzátok magatokra. Szeressétek a zaj helyett a csendet, a befelé fordulást, mert csak így tud vezetni benneteket a Szentlélek Isten. Amikor, akár egyedül akár lelki közösségben imádkoztok, a szívbéli imát (szabad imát) tegyétek az első helyre. Minden nap találjatok időt a párbeszédre a családotokban, hogy a súlyos terhektől megkönnyebbüljetek.
Tudnotok kell, mindvégig csak azok fognak megmaradni lelki közösségetekben, akik minden nap megtérnek, akik másokat is a megtérés felé vezetnek és alázatosan hallgatnak a mindenkori felelősökre. Jól jegyezzétek meg, a lelki életetekben nem az a lényeges, hogy hány zarándokhelyen jártatok és hány üzenetet olvastatok, hanem az, hogy ezekből mit tettetek gyakorlatba.
Minden nap imádkozzatok a hierarchikus és karizmatikus személyek egységéért és teljes megtisztulásukért. Ne féljetek az emberek megjegyzéseitől. Isten rátok vonatkozó Akaratát életetek feláldozása árán is vállaljátok. Isten bármit is ad, megenged vagy elvesz tőletek, legyetek mindenért hálásak. Lelki szabadságotok érdekében, Jézus Szent Vére által vágjatok el minden bűnös és helytelen köteléket. Minden este, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartotok, minden hibátokat és bűnötöket tegyétek bizalommal Jézus Irgalmas Szívébe, hogy elvigye és megsemmisítse azokat.
 Isten Akarata volt, hogy a Remény Kápolnáját, a Szentháromság hegyen felépítettétek. A jó időjárást a Szentháromságnak, a bőségesen adakozó lelkületet pedig nektek köszönöm meg.
Minden nap legyetek lélekben készen, mert veletek és az egész világgal ezután olyan jó és fájdalmas dolgok fognak történni, ami az emberiség történelme során eddig még nem történt. Minden nap bárhol is vagytok, az Irgalmasság órájában (3-4 óra között) kérjétek önfeláldozó gyermekeim és a célba jutott magzatok közbenjárását. Örüljetek, hogy a Szentháromság többek között Éva Asszonyt és az aprószenteket választotta ki az utolsó időben, a rendkívüli kegyelmek közvetítésére. Célba jutott gyermekem, a sírjánál is nagyon sokat tud segíteni mindazoknak, akik bizalommal kérik a közbenjárását.
Tudja meg az egész világ, hogy a lélekben megtisztult engesztelők az Én képviselőim, megtestesítőim és rendkívüli kegyelmeim közvetítői lesznek az egész emberiség felé, az utolsó időben. Mindazok a gyermekeim, akik bárhol is vannak és engedelmeskednek Nekem, a kilenced végén megkapják Tőlem a „Dr.” kitüntetést, ami azt jelenti: Drága Gyermekem vagy!!! Ez a kitüntetés rendkívüli kegyelmekkel fog járni a Nagy Figyelmeztetés előtt. Ha minél többen és buzgón mentek előre az engesztelésben, Rám és rátok való tekintettel, a Szentháromságtól megkaphatom azt a rendkívüli kegyelmet, hogy a nemzetetek egy pillanat alatt megtér és a purgatóriumban lévő őseitek a Mennybe jutnak. Egy nap se felejtsétek el, a Nagy Figyelmeztetés előtt az utolsó száz méterben vagytok! Megáldalak titeket az áldozatos engesztelés lelkületével!”
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

MIT KELL TEGYENEK KONKRÉTAN  AZ IGAZI ENGESZTELŐK AZ ÉGIEK ELVÁRÁSA SZERINT?
  1. Az igazi engesztelők minden reggel 6-7 óra között lélekben összekapcsolódnak engesztelő testvéreikkel. Szabad és kötött imát végeznek az egész emberiségért.
Rövid reggeli ima. „Istenem, dicsőítelek, áldalak és imádlak Téged bármit adsz, elveszel vagy megengedsz az életemben! Istenem hálát adok neked azért, hogy újra felébredhettem! Kérlek áld meg a napi 24 órámat, a személyeket, akikkel találkozom, az ügyeimet, amit el kell rendezzek, minden élőt és elhunytat. Istenem bocsáss meg nekem, az egész emberiségnek és a tisztítótűzben szenvedő őseinknek. Istenem, Jézus Szent Vére által őrizz meg engem és családomat a Gonosz támadásaitól. Istenem, újra felajánlom magamat és mindenemet Neked. Kérlek ma is rendelkezz velem, lelki és anyagi javaimmal a Te dicsőségedre, a lelkem és a lelkek javára. Istenem, teljes szívemből szeretlek Téged és az összes égi és földi teremtményedet. Kérlek, ma is adj meg mindent nekünk, ami Szent Akaratoddal megegyezik. Ámen.
Ezután elvégezzük a reggeli imát és egy tized rózsafűzért „Aki nekünk a Szentlelket elküldte...”.
  1. Az igazi engesztelők minden nap délután 3-4 óra között lélekben összekapcsolódnak egymással, az Irgalmas Jézussal, Máriával, az összes Égiekkel, köztük Éva Asszonnyal.
Rövid ima: „Irgalmas Jézusom! Köszönöm, hogy mindig megbocsátasz nekem. Add, hogy teljesen be tudjam fogadni Irgalmadat és én is meg tudjak bocsátani minden embertársamnak és önmagamnak is!”
Ezután elvégezzük az Irgalmasság rózsafűzérét.
  1. Az igazi engesztelők minden este 9-10 óra között lélekben egyesülve szabadító és gyógyító imát végeznek önmagukért és egymásért.
Rövid szabadító ima: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által szabadítson meg minket a Mindenható Isten: Lucifer, Béliál, Belzebub, Jezábel, rontás, ártás, betegség, megkötözöttség, megszállottság,... szellemeitől. Távozzanak ezek a pokol tüzére és soha ne térjenek onnan vissza. Adjon nekünk a Mindenható Isten testi-lelki egészséget, a gonosztól teljes függetlenséget, egységet, szeretetet, békességet és minden jót az Ő Szent Akarata szerint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
Rövid gyógyító ima: Jézus és Mária, a Szentlélekben egyesült és megdicsőült Szent Szívetek által a teljes gyógyulás kegyelmét kérjük magunk és betegeink számára, ha Isten Akaratával megegyezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
Ezután elvégezzük az esti imát és Jézus Öt Szent Sebének rózsafűzérét.
  1. Az igazi engesztelők minden nap elsősorban szívbéli imát (szabadon mondott ima) végeznek és azután az „Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetből, annyi kötött imát, amenyire erejük és idejük van.
Az engesztelők minden nap arra törekszenek, hogy Isten jelenlétében éljenek. Ez a szüntelen ima. Ők utazás előtt Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által megkötözik azokat a gonosz lelkeket, amelyek balesetet okozhatnak.
  1. Az igazi engesztelők vasárnap, ünnepnap és amikor tehetik hétköznap is részt vesznek a szentmisén és rendszeresen áldoznak.
  2. Az igazi engesztelők hetente legalább egyszer együtt imádkoznak lelki testvéreikkel és havonta legalább egyszer áldozatot hozva, elmennek egy zarándok helyre engesztelni az egész emberiségért.
  3. Az igazi engesztelők elsősorban a családjukkal, a lelki közösségükkel, minden vallásúval és nemzetiségűvel szeretetben és békességben élnek. Mindaz, amit a lelki közösségben tanultak meglátszik rajtuk.
  4. Az igazi engesztelők minden hónapban, elsejétől kilencedikéig, azután hétfőn, szerdán és pénteken teljes böjtöt vállalnak délig. Betegség esetén a lemondást gyakorolják. Lemondhatnak: TV, hús, kávé, édesség, szeszes italról,... és ami a legfontosabb, a bűnről.
  5. Az igazi engesztelők legalább havonta a szentgyónásukat elvégzik és arra törekednek, hogy minél tovább tiszta lelkületben maradjanak.
  6. Az igazi engesztelők betegség, megkötözöttség, megszállottság esetén, csak az Egyház által ajánlott eszközöket használják:
Ima: szabadító, gyógyító, engesztelő! Böjt! Szentmise: szabadító-gyógyító kilencedet, gregoriánt kérhetnek. Legalább kilencszer elzarándokolnak zarándokhelyre! Használják a szentelményeket: szentelt víz, tömjén, gyógyító kereszt, egység keresztje, szentképek, szobrok, gyertyák, rózsafűzér,... Elhatározzák, hogy Istennek tetsző életet élnek: rendezik egyházilag is a házasságukat, megkeresztelik a gyereküket, rendszeresen gyónnak, áldoznak, templomba járnak, kibékülnek mindenkivel, adakoznak, lelkiismeretesen dolgoznak, szeretetben élnek... Az engesztelők, ha megteszik mindazt, ami lehetséges, elvárhatják, hogy Isten is meg fogja tenni értük azt is, ami lehetetlen!
Add Urunk, hogy a Te segítségeddel igazi engesztelőkké váljunk!
Házi feladat januárra:
„URAM SEGíTS, HOGY EBBEN AZ ÉVBEN IS ÖRÖMMEL VÁLLALJAK MINÉL TÖBB ÁLDOZATOT A LELKEK MEGMENEKÜLÉSÉÉRT!!!”
  Előretekintés 2011 februárjára:
Februárban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen!

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2010. december 31-én pénteken du. itthon az Úr Jézus: „Ezen az éjszakán imádkozz és virrassz! Így engesztelj Engem, mert ezen a napon bántanak meg a legtöbben.”

Szentmisén, Szentáldozás után Jézus: „Add tovább lelki testvéreidnek, hogy ma éjjel imádkozzanak, mert haragom lesújt a földre. Már nem tudom tovább nézni, hogy sokan mennek a széles úton a kárhozatra. Sok lesz a halott.”

2011. január 1. Itthon Jézus: „Folytassátok az imát és az engesztelést. Ezzel még sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól.”


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Média cenzúrázása, készülőben levő cenzúrák

2011. január 1. szombat, 02.00
Szeretett gyermekem, egy újabb évbe léptünk,  amelyben még több tanítást kaptok tőlem,  arra vonatkozóan,  hogy életeteket hogyan alakítsátok át, hogy felkészülhessetek arra az időre,  amikor mint igazságos  bíró visszajövök Hozzátok.
Csodálatos gyermekeim,  akiket mind szívemhez szorítok,  most hallgatnotok kell rám. Nem foglak cserbenhagyni benneteket,  ha elismertek Engem és az új Paradicsom igazságait – mert ez volt az ígéretem mindannyiatok  számára, már akkor,  amikor bűneitekért a kereszten meghaltam. Szeretett gyermekeim az idő sürget. Ne féljetek. Miért is kellene félnetek, ha hisztek Bennem és szerettek Engem? A szeretetben nincs félelem. A szeretett nem más, mint öröm és boldogság. Azoknak nincs mitől félniük,  akik hisznek az örök mennyei életben. Szeretem mindannyiatokat.
Az Istenanyja szerepe Jézus második eljövetelében
Szeretett Anyám,  aki tudatosan vette át a kelyhet:   hogy a világra hozzon Engem, az emberiség számára már a fogantatáskor az újrakezdés előhírnöke volt és Ő lesz a hírnök második eljövetelemkor is.
Mindazokat megmentem,  akik Irgalmasságomért Hozzám fordulnak. Anyám másodszor is támaszom lesz, akit az Örök Atya azért küldött,  hogy megváltást és gyógyulást hozzon a világnak.
Szeretett Anyám, a világosság Angyala,  diadalmasan fogja kiosztani irgalmasságomat,  és második eljövetelemet kihirdetni. Második eljövetelemet az Én hűséges Anyám,  a Szeplőtelen Fogantatás,  mint Közvetítő fogja előkészíteni.  Sok évszázadon keresztül készítette már fel az emberiséget,  de az utóbbi száz évben azon igyekezett,  hogy szeretetet hozzon szívetekbe és ahol a szeretett kihűlésben volt már Irántam,  vagy az Örök Atya iránt,  ott ismét lángra gyújtsa ezt a szeretetet.
Volt egy időszak,  amikor Anyám, az Isteni kinyilatkoztatások által, fel akarta ébreszteni az emberek figyelmét.  Sajnos a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már  nagyon kevés lett szent szolgálóimnak (papok) száma,  akik komolyan veszik a jelenéseket.  Még a látnokokat, azokat a kevés kiválasztottakat sem veszik komolyan. Most,  a 2011 – es évben nagyon sok változás lesz a világban.  Gyermekeim,  az a világ,  amelyet ismertek, teljesen megváltozik.
A Fatimai titok és a jövő kapcsolata
Oly sok ártatlan és bizalomteljes lélek, nem ismeri fel mind azt a rosszat,  ami most a világban történik.  Gyermekeim,  most azokat is ide sorolom,  akik csak kíváncsiságból olvassák ezeket az üzeneteket,  és ellentmondást éreznek azzal kapcsolatosan,  ami lelkük gyógyulását illeti,  figyeljetek a következőkre:
Ti és a  társaitok és a  testvéreitek, most abban a világban éltek,  amelyet az utolsó Fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határoz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba,  figyeljetek a következőkre:
1. Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz.
2. Csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent  papot kell keresnetek,  aki elég bátor lesz ahhoz,  hogy kitartson az üldözés idején.
3. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok,  mert templomaitokat nyereség ellenében eladják.
4. Vigyázzatok a Szentírásra,  lehet,  hogy van olyan köztettek,  aki még nem olvasta,  mert  abban biztosak lehettek,  hogy a jövőben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belőle.
5. Szervezzetek imacsoportokat,  imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért,  három év múlva tudni fogjátok,  hogy miért volt ez olyan fontos.

A Média cenzúrázása
A Médiának (TV, Rádió, Újság stb.) a következő a mondanivalóm:  mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell,  hogy mindaz a gőg,  ami most napirenden van nálatok,  elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát,  mert az emberiség hátat fordít az igazságnak.  A fontos igazságokat, ma még függetlenül közvetíthetitek,  de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongattatás idején ti is tanúi lesztek.  Akkor majd szavaitokat elutasítják,  ugyanúgy ahogyan az én Szavaimat is elutasították.
A kommunikáció titkos útja
Senki sem fog rátok hallgatni,  mert az egyedüli értelmes szó,  amelyet a technológia által az emberek tudomására hoznak, egy titkos úton kerül a világba.  A vadonban fogjátok magatokat találni, és mert szavaitokra senki sem fog hallgatni,  megpróbáltok majd egy hitetlen  világgal kapcsolatba kerülni,  ugyanúgy, mint ahogy azt most Én teszem.
Őrizkedjetek a diktatúrától
Ne féljetek, rám hallgassatok,  függetlenül attól,   hogy Isten követésére milyen utat választottatok.  Harcoljatok azok ellen, akik a világba egy diktatúrát akarnak behozni,  mert azok mind a sátán emberei. Ne hagyjátok,  hogy megtévesszenek benneteket,  attól függetlenül, hogy hazugságaikért mennyit akarnak nektek fizetni. Ha nem bánják meg bűneiket ezek majd mind,  az örök kárhozatra jutnak. Mert az idő nem az Ő oldalukon áll. Harcoljatok a szabadságért és azért,  hogy felfedhessétek az igazságtalanságot. Amikor látni fogjátok,  hogy jövendölésem beteljesedik,  függetlenül hitetektől,  fel fogjátok ismerni tanításom igazságait.
A Jelenések könyve
Most, amikor a világ,  a gazdasági válság miatt,  kizsákmányoltnak és megsebzettnek tűnik,  könnyen azt hinni,  hogy majd minden rendbe jön.  Igen gyermekeim,  a múltban ez egy természetes dolognak tűnt volna,  de most más a helyzet. A világszerte működő szervezetek egy  bizonyos csoportja,  már  készen áll  arra, hogy sátáni módon kitörjön.  Közületek mindazok, akik nem hisznek bennem,  meg fogják érteni végre üzeneteimet (a próféciákat),  amelyek Atyám könyvében (Szentírás) és a Jövendölések könyvében meg vannak írva.
Ne féljetek gyermekeim. Forduljatok hozzám és szóljatok hozzám bizalommal saját szavaitokkal és Én erőt,  reményt és energiát adok nektek,  hogy átvészelhessétek a történelemnek ezt a sötét időszakát.
Akik ezt az üzenetet olvassák, fontolják meg alaposan.  Ha az üzenetek tartalmát mégis kétségbe vonjátok,  akkor nézzetek körül,  és gondoljátok át,  hogy a világban történő jelek relatívnak mondhatók- e,  vagy sem. Észre sem veszítek,  hogy manipulálják szabad akaratotokat,  amelyet Mennyei Atyám adott nektek?  Sem Én,  sem a Mennyei Atya,  nem avatkoznánk akaratotokba,  mert a szabad akarat, szent ajándék számotokra. Amikor egy ember önként választja a sátánt és a pokol lángjait,  akkor onnan már nincs vissza út,  úgy kell lennie,  saját akarata szerint.
Az Örök Atya ezt már nem tudja megakadályozni.  Sátán azon fog munkálkodni,  hogy elvegye tőletek ezt az ajándékot.  Ha megállapítjátok,  hogy már nincs szabad akaratotok, mert azt hatalmas erők vették el tőletek,  és amivel szemben ti teljesen tehetetlenek vagytok,   akkor tudjátok meg,  hogy az ördög van a háta mögött.
Sátán sohasem fog győzni
Nagyon kérlek benneteket,  figyelmeztessétek továbbra is drága gyermekeimet.  Sohase adjátok fel. Sok lelket menthettek meg,  ha szép számban imádkoztok. Sátán és hadserege sohasem fog győzni.  Nem képesek erre. Ez teljesen lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalma arra, hogy ezt a harcot végbe vigye.
Én,  aki Megváltótok és beiktatott Bírátok vagyok ellenállásra, bátorságra és harcra szólítalak fel benneteket, mindazért,  ami szívetek szerint helyes,  még akkor is, ha félelem kerít hatalmába benneteket. A félelmet sátán adja majd nektek. Sohasem jöhet félelem szívetekbe, sem Tőlem,  sem a Mennyei Atyától.
Jöjjetek elő rejtekeitekből és nyissátok meg szíveteket a szeretetnek és ne a félelemnek.  A szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek,  hogy a szeretet,  csak akkor tölthet el benneteket, ha szíveteket megnyitjátok.  A szeretet és az Örök Atya,  a világ Teremtője,  kéz a kézben járnak. Ők elválaszthatatlanok.  Minden más a sátán műve.
Menjetek most gyermekeim,  és döntsetek. Azt akarjátok,  hogy  Szent Szívem szeretete töltsön el benneteket,  vagy a félelmet akarjátok? Ez már a ti döntésetek.
Isteni Mesteretek, Megváltótok és az Irgalmasság igazságos Bírája,
Jézus Krisztus