2021. március 30., kedd

A bajt, ami minket fenyeget, a mi gonoszságaink idézték elő Irgalmazz nekünk, szánd meg a Te kereszténységedet Jöjj segítségünkre, Seregek Ura!

 

Boldog Aviánói Márk (Marco d’Aviano) (1631-1699) kapucinus barát imája a törökök ellen vívott 1683-as kahlenbergi csata előtt
(forrás: https://www.nbc-jakob-tscharntke.de/kurz-bemerkt/144-kategorie-uebersicht-kurz-bemerkt/gebetsinitiative/677-21-3-2021-280-abend-der-gebetsinitiative#comment-1615,0)

Ez az ima, a helyzetből fakadó kis változtatásokkal, kiválóan alkalmas arra, hogy naponta elmondjuk.

 

Ó, Seregek hatalmas Ura, tekints le ránk, akik Felséged lábai elé vetjük magunkat, hogy bűneink miatt bocsánatodért esedezzünk. Megérdemeltük haragodat, és az ellenség joggal emeli fel ellenünk fegyvereit, hogy megsemmisítsen bennünket. Nagy Isten, szívünk mélyéből könyörgünk Hozzád bocsánatért, és bűneink miatt undor fog el bennünket…

Irgalmazz nekünk, szánd meg a Te kereszténységedet, amit a hitetlenek dühvel és erőszakkal ki akarnak irtani. Bár a mi vétkünk, hogy ezt a szép keresztény országot megtámadták, és a bajt, ami minket fenyeget, a mi gonoszságaink idézték elő. Mégis, kegyelmezz nekünk, jó Istenünk, és ne feledd el saját kezed művét. Emlékezzél meg arról, hogy drágalátos Véredet ontottad, hogy bennünket a Sátán szolgaságából kiragadjál. Ne engedd, hogy a hitetlenek ezzel dicsekedjenek, és ezt mondják: Hol van Istenük, aki nem tudta őket kezeinkből kiszabadítani? Jöjj segítségünkre, Seregek Ura! Ha Te velünk vagy, akkor ők nem tudnak nekünk ártani. Űzd el azokat a népeket, akik háborút akarnak.

Ami minket illet, Te tudod: Mi nem szeretünk mást, mint a békét, a békét Veled, a békét saját magunkkal és felebarátunkkal!...

Szabadítsd fel tehát keresztény seregünket azon bajoktól, melyek szorongatják! Add meg, hogy ellenségeid felismerjék, hogy nincs más Isten rajtad kívül! Neked egyedül van meg a hatalmad, hogy megad, vagy megtagad tőlünk a győzelmet és a diadalt, ahogy Neked tetszik!

Úgy terjesztem ki karomat, ahogy Mózes, hogy megáldjam katonáidat: Te légy a támaszuk, a Te erődet add meg nekik a Te és a mi ellenségünk megsemmisítéséhez!

 

A Te nevednek legyen dicsőség! Amen.

Áldó ima a coronavírus férge ellen

 

(Az áldásnak ez a szövege a Rituale Romanum „áldás egerek, sáskák, férgek és ártó állatok ellen” áldása alapján készült. A Wienerwaldban található St. Corona am Schöpflből származik, amelynek oltárképén a megkoronázott Szűzanya és a Kis Jézus képe látható)

Áldás közben mi papok gyakran átéljük, hogy különféle bajok, betegségek, csapások – ahol már semmi más eszköz nem használt – közvetlenül az áldás után megszűnnek. Ezért meggyőződésünk, hogy Isten a coronavirus csapásától is megszabadít, ha áldó imában ezt bizalommal kérjük.

Kelj fel Uram, és siess segítségünkre! Szabadíts meg minket a Te Nevedért! Urunk, saját fülünkkel hallottunk, amint atyáink elbeszélték, azokról a nagy tettekről, amelyeket az ő napjaikban véghez vittél (Zsolt 44,2).

Segítségünk az Úr Nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg imádságomat! És kiáltásom jusson eléd!

Könyörögjünk! Urunk, hallgasd meg kegyesen kéréseinket! Ha méltán szenvedünk is fenyítést bűneink miatt, és gyötrődünk a coronavírustól, szabadíts meg minket mégis irgalmasan szent nevedért, hogy ezek a vírusok a Te hatalmaddal eltávozzanak, és senkinek se ártsanak, és országainkat békén hagyják! Ami életünkben történik, szolgálja a Te dicsőségedet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mindenható, örök Isten! Te megjutalmazol minden jót, és nagy a te irgalmad irántunk, bűnösök iránt; előtted hajol meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Add meg nekünk, bűnösöknek hatalmad által, hogy amit irgalmadból elkezdünk, azt hatékony kegyelmed által végbe vigyük, és távolítsd el a koronavírusokat, hogy ettől a csapástól szelíd könyörületeddel megszabadulva Felségednek hálánkat kifejezhessük! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Jézus legszentebb nevében, a Katolikus Anyaszentegyház hitének erejében parancsolok nektek ti ártalmas coronavírusok + a mindenható Atyaisten + az Ő egyszülött Fia, Jézus Krisztus, és + a Szentlélek nevében, aki mindkettőjüktől származik: távozzatok azonnal országainkból, és ne ártsatok tovább!

A mindenható Isten nevében, az egész mennyei udvar, Isten szent egyháza nevében parancsolomk nektek oszoljatok szét, napról napra kisebbedjetek, csökkenjen a hatalmatok, és tűnjetek el, hogy semmi se maradjon belőletek! Ezt adja meg nekünk kegyesen Ő, aki jön, hogy megítélje az élőket és holtakat, és tűz által az egész világot. (Meghintés szentelt vízzel)

https://engesztelok.hu/imak/egyedi-imak/1585-aldo-ima-a-coronavirus-ferge-ellen