2013. június 30., vasárnap

Melegekre támadtak Szentpéterváron

Demonstráló melegjogi aktivistákat támadtak meg ellentüntetők Szentpéterváron szombaton. Gumibotos rendőrök fékezték meg az erőszakot, és több tucat embert őrizetbe vettek. Az orosz parlament alsóháza június 11-én fogadta el a homoszexuális "propagandát" tiltó törvényt, amely bírálói szerint gyakorlatilag megfosztja a gyülekezés jogától a melegeket és leszbikusokat, és bárkit bíróság elé lehet állítani, ha nyilvánosan támogatásáról biztosítja a homoszexuális embereket.

A törvény elleni tiltakozás jegyében meghirdetett demonstráción mintegy százan vettek részt a paloták városában, s nagyjából ugyanennyi ellentüntető rontott rájuk, tojásokat, köveket és füstfáklyákat hajigálva.

Az úgynevezett nem hagyományos szexuális kapcsolatok fiatalkorúak körében való "népszerűsítését" tiltó, a büntetési tételeket jelentősen szigorító törvényt már aláírta Vlagyimir Putyin elnök.

Oroszországban csak 1993-ban, két évvel a Szovjetunió szétesése után szűnt meg a homoszexualitás mint bűnügyi tényállás, a melegeket azonban továbbra is megbélyegzik.

Hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre a leszbikusokat és melegeket sújtó bűncselekményekről, de egy, az interneten tavaly elvégzett felmérés során a megkérdezett 900 meleg, leszbikus, biszexuális vagy transznemű személy 15 százaléka mondta azt, hogy az előző tíz hónap során legalább egyszer fizikailag bántalmazták.

Az Európa Tanács és az Európai Unió is elítélte az orosz törvényt, amely Catherine Ashton, az unió külügyi főképviselője szerint megbélyegezhet egyes csoportokat és egyéneket, diszkriminációhoz vezethet, és ezért ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Ashton felszólította az orosz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben nemzeti és nemzetközi kötelezettségeiket a diszkriminációmentesség, a gyülekezési és szólásszabadság tekintetében, hogy ezekkel a jogokkal mindenki szabadon élhessen.
Index


Meleg rendőrök és katonák is vonultak a London Pride Parade-en

Százezrek vettek részt szombaton a London Pride felvonuláson. Az éjszakába nyúló rendezvény hivatalos szervezője a Pride in London nevű, jótékonysági egyesületként működő, önmagát adományokból fenntartó csoport, amelynek meghirdetett fő célja a sokszínűség elfogadtatása, a jogegyenlőség biztosítása, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű közösséggel szembeni előítéletek és diszkrimináció felszámolása.

A szervezők szerint a népünnepély jellegét öltő, karneváli hangulatú felvonulás az utóbbi egy évtized legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye volt. A menet a Baker Streetről az Oxford Streeten, a Regent Streeten, a Piccadillyn és a Trafalgar-téren át a kormányzati intézményeknek otthont nyújtó Whitehallig haladt.
http://index.hu/k...parade-en/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban

2013. június 29. 21:13
Drága szeretett leányom, figyelmen kívül kell hagynod azt a gyűlöletet, mely azok szájából ömlik, akik azt állítják, hogy ők szent emberek és hűséges követői az Én Mélységesen Szeretett Édesanyámnak. Tudnod kell, hogy a veled szemben mutatott gyűlölet sokkal rosszabb lesz, mint bármelyik, előtted jött más próféta esetében. Nem azért mondom ezt neked, hogy megijesszelek téged, hanem csak azért, hogy elfogadd ezt a tényt, és hagyd figyelmen kívül a gonoszságot. Valahányszor Isten Jelenléte ismertté válik az emberek között, mindig a fenevad gonosz reakcióját fogja kiváltani, aki másokon keresztül fog munkálkodni, hogy megtagadja Isten Igéjét.
Leányom, a Mise formájában történő változtatás hamarosan bemutatásra kerül Egyházamban. Ez sokak számára nagyon zavaros lesz, és ők nem fogják felismerni a hazugságokat, melyek az új imákba foglalva lesznek előadva. Jelenlétemet a legravaszabb módon fogják érvényteleníteni, de azok, akik az új formátumot követik, miszerint Valós Jelenlétemet megtagadják, képtelenek lesznek arra, hogy úgy mutassanak be Áldozatot Istennek, ahogyan annak lennie kell. Leányom, ennek a kinyilatkoztatásnak megvetés lesz a következménye lényed számára, de tudnod kell, hogy ez meg volt jövendölve. Követőimnek azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás mindenkire vonatkozik – mindenhol –, hogy eggyé egyesülve, szeretetet mutassanak egymásnak. Lassan, de biztosan a Szentmise nem fog többé a Szent Áldozatról szólni. Ehelyett a szertartást úgy fogják összeállítani, hogy az embernek adózzon tisztelettel, és megtévesztenek benneteket, hogy Oltárom előtt és az egész világ tabernákulumai előtt egy konfrontációnak legyetek tanúi.
Az a nap, amikor a napi áldozatok megszűnnek nincs messze. Tudnotok kell, hogy Én most azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy majd ne éhezzetek. Amikor meg fognak fosztani benneteket Jelenlétemtől, akkor Szentlelkem nélkül maradtok és nehéznek fogjátok találni, hogy közel maradjatok Hozzám.
A szavak, melyeket használni fognak, hogy megtévesszenek benneteket, tartalmazni fogják a „mindenki javára – Isten minden gyermekének egyesítésére” kifejezést. A Mise új értelmet fog kapni. Kereszthalálom feledésbe fog merülni és annak minden okát újra fogják értelmezni. Emlékezzetek majd azon a napon a most nektek adott Szavaimra. Fogadjátok csak el a helyettesítést és akkor a Jelenlétem el fog tűnni. Én veletek leszek, de nem az Én Testem lesz az, amiben részesítenek majd benneteket.
Azoknak, akik nem hisznek azon gonosz tervben, melyet már létrehoztak annak érdekében, hogy minden Nyomomat eltöröljék, a következőket mondom. Amikor már nem leszek, keresni fogtok Engem? Amikor megszentségtelenítik Szent Eukarisztiámat, szabadkozni fogtok azok helyett, akik ezért felelősek? Vagy követni fogtok Engem és hallgatni fogtok az Igazságra, amikor hazugságokkal lesztek körbevéve.
A választás a tietek lesz.
Jézusotok
Döbbenetes, ahogy törvényesítik a felforgató eszméket. Az ilyenek láttán már mindenkinek fel kellene ébredni, és látni, hogy valami nagyon, de nagyon nincs rendben a világban. Aki még így se ébred fel, és birka marad, az sajnos birkaként, azaz vágóállatként fogja végezni az Új Világrendben.
Valahol Óceániában, egy sötét irodában villódzó neonfények alatt Winston Smith kigöngyöli a csőpostából érkezett iratot.
Nagy Britanniában úgy döntött a kormány, hogy ezentúl férfiak is lehetnek feleségek és nők is férjek, a The Telegraph tudósítása szerint. Előreláthatólag átíratják az Oxford értelmező kéziszótár idevonatkotó szócikkeit is. "A "férj" ezentúl egyaránt vonatkozhat egy azonos neművel házasságot kötő férfira vagy nőre, és egy nővel házasságot kötő férfira is. Hasonló módon a "feleség" szó vonatkozhat egy nővel házasságot kötő nőre vagy két egymással házasságot kötő férfira is"
Ez az első eset, hogy az értelmező szótárakat is átírják a Nagy Testvér napiparancsa és az Angszoc alapelvei szerint. Hallott már híreket róla korábban is, de mindeddig képtelen volt belegondolni. Mit is írt ma reggel erről a naplójában. Vajon megvan még?...
"A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy. Ha ezt megtehetjük minden egyéb magától következik."
Valóban minden. Hogy a macska nem kétéltű, a harcsapaprikás nem csirkéből készül, ha bort borral, szódát szódával vegyítünk sosem kaphatunk fröccsöt, hogy a házasság férfi és nő kapcsolta, valamint az, hogy ezt nem kell magyarázni, mert értelmesző szótár nélkül is magától értetődik.
"A gondolatbűnnek nem következménye a halál: a gondolatbűn maga a halál."
A zúgó fejű Winston Smith a sötét irodában kikekeresi az Oxford Értelmező Kéziszótár idevonatkozó részét, lassan maga elé húzza a beszélírt és diktálni kezd...
----xxxx----
"Egy ilyen jövő lehetősége rémisztőbb számomra a bombáknál is...” -Orwell 110.

2013. június 29., szombat

Olaszországi üzenetek

Padova - 2013 Június 21
Szent Antal üzenete az engesztelők részére.
Drága engesztelő testvéreim, nagy örömömre szolgál a kilenced amit tiszteletemre otthon elvégeztek és hogy síromhoz is elzarándokoltatok ide a számotokra nagyon távoli Padovában. Nagyon kell igyekezzetek nap mint nap a nagyon felgyorsult időt beosztanotok. Ehhez mindig kérjétek segítségemet. Mindennapi engesztelésetek sors döntő a lelkek számára, úgy szintén a teljes napi felajánláshoz böjtötök is. Istentől mindet segítséget megkaptok és továbbra az Úr Jézus Második Szent Eljöveteléig megfogtok kapni csak ne felejtsétek ezt nap mint nap kérni. Minél több időt fogtok imádkozni az Oltáriszentség jelenlétében, annál több kegyelmet fogtok kapni, arra, hogy mindvégig legyen kitartásotok imában és böjtben a lelkek megmentésében.
Igyekezzetek a legkisebb bűnöket is kerülni hogy a gonosz ne tudjon benneteket gyengíteni és főleg félre vezetni. Nagyon szeressétek a nagyon szegény és elesett testvéreiteket így sohase felejtsétek ,hogy mindegyikükben a mi Urunk Jézus él és nagyon szenved.
Őt láttuk mi is mindig a szegényekben, ezért, hoztunk mindig annyi áldozatot értük. Nem vitatkozni, elítélni kell őket, hanem szeretettel segíteni őket, hanem is tudtok mindig anyagilag, de szerető megértő jó szóval, vagy tanáccsal segíteni, de mindig sok szeretettel, mert a mi Urunk Jézus Krisztus maga SZERETET.
Megáldalak benneteket a kitartás és a felebaráti szeretet kegyelmével,
Az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében.
Szeretettel Paduai Antal testvér.
Lorettó - 2o13 o6.22
A Szűzanya üzenete:
Drága gyermekeim, nagyon örülök nektek hogy ilyen messzire elzarándokoltatok Hozzám.
Nagyon sok kegyelemben részesítelek mindnyájatokat.
Titeket, drága engesztelő gyermekeim rendkívüli módon erősítelek, az elkövetkező nehéz időkre.
Megáldalak benneteket az imádság és a kitartás kegyelmével.
Szerető Égi Édesanyátok.
Lorettó - 2013 jún.22
Jézus:
Drága zarándokló gyermekeim, nagy örömöt szereztetek Nekem, hogy ebben a rohanó világban, időt szakítottatok erre a nagyon hosszú és fárasztó zarándokútra mely rengeteg kegyelemmel jár. Mindezekre a rendkívüli kegyelmekre nagy szükségetek lesz a nagy megpróbáltatások ideje alatt.
Mindenfelé amerre jártok és még járni fogtok, kérjétek a nagy szentek segítségét.
Mindenhol várnak benneteket és elvárják, hogy bizalommal terjesszétek eléjük problémáitokat és nehézségeiteket. Mindenben segíteni fognak, most és hazatérésetek után is. Állandó jelleggel kérjétek közbenjárásukat értetek és másokért, elsősorban papjaitokért, és családtagjaitokért.
Rendkívüli megerősítésekben lesz részetek, amikre nagy szükségetek lesz az apostoli tevékenységetek folyamán.
Ezeket a rendkívüli kegyelmeket az otthon maradt engesztelő testvéreitek is megfogják kapni, ez által az üzenetek által.
Megáldalak benneteket és úgy szintén az otthon maradt engesztelőket is az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szerető Jézusotok.
San Marino 2013 jún. 22 13 óra.
Szent Marino üzenete az engesztelők részére:
Nagy örömömre szolgált, hogy ilyen távoli országból, síromhoz zarándokoltatok. Kérjétek továbbra is segítségemet és közbenjárásomat napi feladataitokban és problémáitok megoldásában. Mindig segítségben foglak részesíteni benneteket.
Bízzatok továbbra is a mi Dicsőséges és Végtelen Szerető Istenünkben, csak Reá támaszkodjatok, mert embertársakat szeretni kell ugyan, tettekkel és imákkal, de igazán sem magatokban sem őbennük igazán nem bízhattok, csak egyedül a Mindenható Istenünkben.
Nagyon fontos hogy velünk, az üdvözült testvéreitekkel állandó jelleggel tartsátok a szoros kapcsolatot, mivel ez nagyon fog segíteni benneteket. Az elkövetkező megpróbáltatások idején.
Ez Isten Szent Akarata.
Megáldalak benneteket az Istenben való erős hit kegyelmével és a felebaráti szeretet kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretettel, Marino Testvér.
San Giovanni Rotondo - 2013 jún. 23
Szent Pió Atya üzenet az engesztelők részére:
Drága engesztelő testvéreim, nagyon örülök, hogy olyan messzi távolból elzarándokoltatok erre, a számotokra nagyon távoli helyre, úgy szintén örömmel fogadtam kilencedeiteket, és azt a fájdalmas rózsafüzért, amit szeretetből elmondtatok itt és felajánlottatok nagyon szenvedő otthon maradt lelki vezetőtökért, kérve az én szerény közbenjárásomat is gyógyulásáért, szabadulásáért és életben maradásáért.
Továbbra is kell sokat imádkozzatok érte és a többi papjaitokért, püspökeitekért és elsősorban jelenlegi és a volt pápátokért is.
Mindig forduljatok hozzám bizalommal szenvedéseitekben, problémáitokkal, minden esetben közbefogok értetek járni a Mi Végtelen Szerető és Irgalmas Istenünknél.
Ne felejtsétek el soha hogy nap mint nap Isten Szent akaratát teljesíteni, számotokra, ez elsősorban a lélek mentő engesztelésetek. Van szabad akaratotok, ez igaz, de ha ez életetek folyamán nem egyezik Isten Szent akaratával, ez könnyen a gonosz csapdájában vezethet benneteket, akinek elsődleges célja, hogy fokozatosan, majd teljesen elszakítson Istentől. Ha ez az eltávolodás bekövetkezik, ez idővel könnyen végzetes lehet bárki számára, vallástól vagy felekezettől függetlenül.
A napi teljes böjtöt, (kivéve a piros betűs ünnepeket), mindig igyekezzetek betartani, és úgy szintén a megadott ima programot is. A gonosz állandó jelleggel támad és tovább is támadni fog, és mindent megfog tenni, hogy akadályozzon benneteket az engesztelésben, a jövőben ezek a támadások erősödni fognak; igyekezni fog lebeszélni benneteket a böjtről, az imáról, és főleg hogy eltávolítson a imaközösségektől, vagy akár a fizikai családotoktól is.
Soha ne féljetek tőle és főleg ne higgyétek el a fondorlatos hazugságait vagy akár halálos fenyegetéseit.
Amíg teljesítitek Isten Szent Akaratát és a kegyelem állapotában vagytok, semmi jelentőset nem tud ellenetek tenni.
Legyetek óvatosak az apró kísértéseivel szemben, mert ezek is hosszú távon veszélyesekké válhatnak.
Nagyon nehéz idők következnek számotokra, sok szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal.
Mindig tartástok velünk , az üdvözült testvéreitekkel, a kapcsolatot, kérvén nap mint nap a segítségünket, illetve közbenjáró imáinkat értetek.
Megáldalak benneteket, az imádság, a testvéri szeretet és az Istenben való bizalom és hit kegyelmeivel.
Szeretettel, Pió testvér.
Monte San Angelo (Gargantuai barlang templomában) 2013 jún.23
Szent Mihály arkangyal üzenete:
Drága engesztelők, nagyon sok kegyelmekben részesültetek ezen a szent helyen.
Ne felejtsétek kérni naponta segítségemet, ha nincs is sok időtök, legalább egy rövid imával.
Szükségetek van a védelmemre az elkövetkező nehéz időkben.
Jusson eszetekben hogy én vagyok az angyalok fővezére, a gonosz elleni harcban.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretettel, Mihály arkangyal.
Mugnano Del Cardinale 2013 06. 24
Szent Filoména:
Kedves zarándokok, nagyon örülök hogy távoli otthonotokból a síromhoz elzarándokoltatok. Ez igaz hogy a gyermekek és a fiatalok védőszentje vagyok, de ettől függetlenül bármilyen korosztályú testvéretek bizalommal fordulhatnak hozzám, közbenjáró imádságokért, mindig segíteni fogok kortól függetlenül.
Ezen a napon is Isten Szent Akaratából, rendkívüli kegyelmekben részesültök.
Rövidesen a megpróbáltatások sorozatát fogjátok átélni, saját erőtökből nem fog sikerülni nektek ellenállni a gonosz a gonosz támadásainak és csapdáinak.
Erre a nehéz periódusra jó ha lelkileg előkészítitek fiatal vagy még kiskorú családtagjaitokat is. Ha még nagyon kicsi gyermekről van szó, értük is külön szabadító és erősítő imákat kell naponta mondanotok, ezek közül, az egyik legerősebb védelmet adó ima az Élő Isten Pecsétjének imája.
Megáldalak benneteket a kitartó imádság kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretettel, Filoména
Nápoly 2013 jún.24
Szent Januáriusz:
Kedves engesztelők, nagyon örülök hogy ilyen nagy távolságból ide jöttetek zarándokolni.
Rendkívüli kegyelmekben részesültök. Mindig kérhetitek segítségemet, közbenjárásomat az elkövetkező nehéz időkre. Mindig számíthattok a segítségemre.
Fel kell készülnötök, úgy fizikailag mint lelkileg is az üldöztetés nehéz időszakára. Felkészülésetek elsődleges az Isteni Gondviselésben való tökéletes bizalom. Bármilyen helyzetben fogtok kerülni az elkövetkező idők folyamán, tudnotok kell hogy állandó jelleggel teljes védelem alatt vagytok és lesztek a jövőben is.
Tudnotok kell hogy sohasem vagytok és lesztek egyedül, Isten és a Mennyország összes lakói angyalok és üdvözültek akiket ti szentnek neveztek, mindig védelmezni és segíteni fognak benneteket bármilyen nehéz és kilátástalan helyzetben fogtok kerülni az üldöztetés nehéz időszakában.
Megáldalak benneteket az Istenben való bizalom és kitartás kegyelmeivel .
Szeretettel, Januáriusz testvér
Róma – 2013 jún. 26
Szent Péter üzenete:
Nagyon sok szenvedés vár rátok, ezért a legkomolyabban kell felkészülnötök az elkövetkező nehéz időszakra.
Mi mindnyájan támogatni fogunk benneteket imáinkkal és közbenjárásunkkal.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretettel, Péter apostol
Cascia - 2013 jún. 27
Szent Rita üzenete:
Kedves gyermekeim, nagyon örülök nektek drága gyermekeim. Különösen a kilencednek amit hozzám intéztetek, kéréseitekbe igyekszem közbenjárni az elkövetkező nehéz időszakban és kérjétek továbbra is kitartóan a segítségemet.
Isten rendkívüli módon erősít meg benneteket ezen a hosszú és nagyon fáradságos zarándok úton.
Nagyon sok megpróbáltatás vár rátok, de felejtsétek, Isten a legnagyobb nehézségekben is veletek lesz és mi üdvözültek úgy szintén. A legfontosabb hogy soha ne keseredjetek el és soha ne engedjétek hogy a gonosz eltántorítson benneteket az Igazságtól és a lélekmentő apostoli küldetésektől.
Nagyon fontos hogy minden napjaitokban tökéletesen bízzatok magatokat Isten Szent Gondviselésében, ezt tettem én is és ezért sikerült kibírnom a számtalan szenvedést és megpróbáltatást.
A gonosz mindig megpróbálja elhitetni majd veletek hogy a nehéz helyzetetekből nincs kiút, hogy adjátok fel a lélekmentő böjtötöket és imákat.
Mindig Isten hívő és főleg IGAZ SZAVÁRA hallgassatok, nap mint nap.
A lélek mentés az egyik legcsodálatosabb feladat amit ember kaphat Szent Teremtőjétől.
Megáldalak benneteket a kitartás és Istenben vetett bizalommal kegyelmeivel.
Sok szeretettel, Casciai Rita
Assisi- 2013 jún. 28
Szent Ferenc:
Drága testvéreim: Hosszú fáradságos zarándok utatok nagyon eredményes lesz. Isten elhalmoz benneteket szent kegyelmeivel amire rövidesen nagyon nagy szükségetek lesz az üldöztetés nehéz időszaka alatt.
Mindig kérhetitek az én segítő közbenjárásomat és problémáitokban és nehézségeitekben.
Ha a Szentírás szerint fogtok élni és mindig böjtben és imádságban fogtok élni, üdvözülni fogtok és másokat is hozzá fogtok segíteni.
Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretettel, Ferenc testvér
Assisi- 2o13 jún. 28
Szent Klára üzenete:
Drága engesztelő testvéreim: Hosszú nagyon fárasztó zarándok utatok rendkívüli sok kegyelmekkel jár.
Isten, a mi nagyon szerető és mindig gondoskodó, végtelenül irgalmas Istenünk tenyerén hordoz benneteket nap mint nap és a jövőben is fogja tenni veletek a nagy megpróbáltatások idején, még akkor is amikor úgy fogjátok érezni hogy szenvedéseitek már szinte elviselhetetlen, úgy szintén a helyzetek is amibe bele fogtok kerülni a nehezen elviselhető évek során.
Mindig a legfontosabb hogy bízzatok Isten soha el nem késő Szent Gondviselésében, mi is ezt cselekedtük Ferenc és a többi testvérrel, ezért megkaptuk a szent kegyelmet hogy mindvégig ki tudjunk tartani a megpróbáltatások és szenvedések ellenére is.
Imádkozzatok és böjtöljetek továbbra is nagyon kitartóan, mert a megmentett lelkekre van a legnagyobb szüksége a mi Szent Szerető Istenünknek.
Megáldalak benneteket az imádság, kitartás és az Isten Szent Gondviselésében való hittel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretettel, Klára testvéretek
San Dona di Piave – 2013 06.28, 11 óra 42 (az üzenet nem a sírnál lett adva mert az ott tartózkodás ideje nagyon rövid volt )
Boldog II János Pál pápa üzenete:
Kedves zarándok, engesztelők, hozzám intézet elvégzett kilencedeitekkel is számtalan lelket tudtatok megmenteni a biztos kárhozattól.
Ne szomorkodjatok az elkövetkező súlyos események miatt, legyetek mindig derűsek, mint amilyenek a nagy szentek is voltak a legelkeseredettebb helyzetben is. Bízzatok mindent Isten állandó nagyon szerető Gondviselésére ahogyan ők is mindig tették.
Engesztelésetek a Szentháromság Hegyen rendkívüli fontossággal bír a lelkekért folyó nagy küzdelemben.
Imádkozzatok sokat lelki-vezetőitekért és az egész papságért, a jelenlegi és XVI Benedekért is hogy mindnyájan védelem alá kerüljetek hogy életben maradjanak és másokat is hozzá tudjanak segíteni az örök élethez.
Nagyon sok függ tőletek hogy mennyi áldozatot hoztok értük, legyen ez böjt vagy ima. A Szentírásban meg van írva hogy csak az ima és a böjt tudja megtörni a gonosz hatalmát.
A számtalan szenvedések amiben rövidesen részetek lesz, próbára fogja tenni hűségeteket Isten iránt.
Ezen a zarándok úton kapott rendkívüli kegyelmek, fognak benneteket engesztelőket segíteni hogy mindvégig kitudjatok tartani Isten Szent Igazsága mellett.
Nagyon kell vigyáznotok hogy kikkel barátkoztok, mert ha nem megfelelő szinten van a hitük, nagyon könnyen a gonosz eltávolíthat benneteket Istentől, olyan módon hogy szinte észre sem fogjátok az elején venni. Az Istentől való eltávolodást a gonosz nem látványos módon idézi elő, csak nagyon fokozatosan, míg végül eléri hogy végzetes legyen a lelkek számára.
Ezt mindig kerülnötök kell sok önmegtagadással ahogyan a szentek is tették, sok teljes böjttel (legjobb naponta) és sok imával, a rózsafüzért se felejtsétek el mondani, ha lehetséges naponta közösen.
Mindig kérhetitek az én közbenjáró segítségemet is, ezt kérhetitek szabad imával, vagy kötött imával, lehet kilencedet is mondani.
Nagyon örülök hogy ilyen nagy áldozatot hoztatok hogy eljussatok a síromhoz és hogy bizalommal fordultatok hozzám kéréseitekkel és főleg azért is hogy nagyon imádkoztatok papjaitokért és a jelenlegi szentatyátokért akinek különös módon szüksége van hogy támogassátok böjttel és imával, hogy a gonosz ne tudja hatalmába keríteni teljes mértékben.
Nagyon kérlek benneteket kedves engesztelők, hogy továbbra is folytassátok az Isten által rátok bízott engesztelést ugyanilyen rendkívüli lelkesedéssel és szeretettel és főleg áldozattal mint ahogyan mostanáig is cselekedtétek. Ehhez kérnetek kell Istentől nap mint nap a kegyelmet, és tőlünk üdvözültektől a segítséget, közbenjáró imádságainkat mert csak így, közös erővel, lehetséges legyőzni a gonosz hatalmát, illetve uralkodását a lelkek fölött.
Megáldalak benneteket a kitartó engesztelés és az Istenben való mély hit és bizalom kegyelmeivel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Sok szeretettel, II János Pál

Szép új világ - a nők férjek, a férfiak feleségek is lehetnek

Nem kötődik ezentúl a nemekhez a "férj" és a "feleség" szavak jelentése Nagy-Britanniában - így határozott a brit kormány az azonos neműek házasságáról szóló vita során...
A brit közszolgák nem csak az oxfordi értelmező kéziszótár ajánlásait, hanem a több évszázados szóhasználatot is felülírták a döntésükkel, amely azt hivatott tisztázni, mit fognak jelenteni egyes szavak azután, hogy a melegházasság törvényes lesz.
A döntést több oldalról is érték kritikák. Vannak, akik szerint ezzel a kormány csak még jobban összezavarta a fogalmakat, mások azért aggódnak, mert ilyen alapon az "anya" és az "apa" jelentését is el lehetne törölni néhány formanyomtatvánnyal.
A változást ellenző Koalíció a Házasságért nevű szervezet egyik szóvivője így kommentálta a döntést: "Mindig is tudtuk, hogy a kormány bele fog zavarodni, ha megpróbálja újradefiniálni a házasságot. Ez is csak azt mutatja, micsoda nevetséges kavarodást idéztek elő."
Más európai országokban - például Spanyolországban - azzal hidalták át a férj és feleség, illetve az anya és apa fogalmának viszonylagossá válását, hogy "A szülőként" és "B szülőként" különböztetik meg a szülőket. Egyesek szerint ez azonban kissé orwellien hat, a brit döntéshozók ezért úgy döntöttek, inkább gyakorlatilag szinonimává teszik a "férj" és a "feleség" szót.
"A "férj" ezentúl egyaránt vonatkozhat egy azonos neművel házasságot kötő férfira vagy nőre, és egy nővel házasságot kötő férfira is. Hasonló módon a "feleség" szó vonatkozhat egy nővel házasságot kötő nőre vagy két egymással házasságot kötő férfira is" - olvasható a törvény magyarázatában, amely ugyanakkor nem zárja ki, hogy a későbbiekben a házastársak megnevezésének hagyományos módja visszatérjen a törvénykezésbe, olyan módon, hogy a meleg párok férjek lesznek, a leszbikus párok pedig feleségek.
(index)

Gyógyító lelkigyakorlatot tartottak Veszprémben

Margaritha Valappila indiai, Németországban élő szerzetesnővér és munkatársa, Manfred Maria Huber atya vezetésével gyógyító lelkigyakorlatot tartottak június 24-én Veszprémben a Szent Mihály-székesegyházban.
Több százan gyűltek össze az elmélkedésekkel, zenés-énekes dicsőítéssel, gyógyítással kísért eseményre a bazilikába, amely hasonló karizmatikus lelki programnak utoljára az 1990-es évek elején adott helyet Balás Béla atya veszprémi segédpüspöksége idején.
A vendégnővér és Huber atya a székesegyház plébánosának, Nagy Károly kanonoknak meghívására érkeztek, hogy mint az atya köszöntőjében elmondta: „megmozduljon a veszprémi egyházmegye szíve is, és a Szentlélek kiáradása kövesse azt”. Az egybegyűlteket reggel Márfi Gyula érsek üdvözölte. Disszertációját, mondta, Budapesten és Párizsban is a karizmákról írta, foglalkozott azokkal az adományokkal, amelyek nem mindenkinek szükségesek az üdvösségre, de ki-ki azt kapja, ami személy szerint számára hivatásához, alkatához képest szükséges. Ezek között vannak rendkívüli karizmák, mint a nyelveken való szólás adománya, a prófétálás, betegek gyógyítása, csodatevések, de kevésbé feltűnő karizmák is, mint például a tanítás, az Egyház kormányzása, vagy a bűnök feloldása. Más karizmája van a szerzetesnek, más a keresztény művésznek, a betegápolónak, a tanítónak, és így tovább. Kívánta, hogy a Lélek kegyelme kísérje a találkozót!
Margaritha nővér tolmácsa segítségével hamar ráhangolta az egybegyűlteket a karizmatikus dicsőítésre, melyet az Erdélyből, az Új Jeruzsálem Közösségből érkezett Csiszér László és zenekara vezetett. A nővér a XLVII. és a LXIII. zsoltárokat idézte: „Tapsoljatok, népek, mindnyájan kezetekkel, zengjetek Istennek ujjongó éneket!; Magasztallak egész életemen át, s nevedben emelem imára kezem.” A Katolikus Egyházban is érvényesek ezek a felhívások, melyek Isten dicséretére és dicsőítésére intenek, mondta. Az Apostolok cseledeteiból kiemelte, amikor Pál és Silas börtönbe kerültek hitük miatt, de nem sírtak, hanem dicsőítették Istent és lehullottak bilincseik. Ha szomorúak vagyunk, problémáink vannak, s ha meg akarunk szabadulni terheinktől, dicsőítsük Istent, és ő segíteni fog nekünk, mutatott rá a nővér, majd elmesélte, hogy hogyan vezetett útja Isten hívása nyomán 18 évesen a Szent József rendi betegápoló nővérek kongregációjába, Németországba, s hogyan szabadult meg később Isten dicsőítésével súlyos gyógyíthatatlan betegségéből. Szólt Isten hívásáról is, amely mindenkit valamilyen irányba elindít, csak figyelni kell rá. A lelki élet fontosságára utalt, amikor azt mondta: a test önmagában halott. Ha befogadjuk Jézust, a Lélek erejével új életre támadunk, vallotta.
A találkozó csúcspontja a Márfi Gyula érsek által celebrált szentmise volt, aki szentbeszédében a Szentlélekről elmélkedett. A Lélek azt jelenti, hogy nem test, mondta. Nincs súlya, nincs külalakja; színe, hangja, illata. Testi szemmel nem láthatjuk, érzékszerveinkkel nem hallhatjuk, nem tapintható, nem ízlelhető. A mai ember értékítéletét általában a színes és harsogó reklámok és a látványos, színpadias jelenetek befolyásolják. A Szentlélekkel való bensőséges kapcsolat kialakítása azonban megkívánja a csendes befelé fordulást, a Lélekkel való benső egyesülést is. A Szentlélek szeretetét csak a szeretetre nyitott szív érzékelheti, a Lélek szépsége csak lelki szemekkel látható. Arról azonban nincs szó, hogy a keresztény embernek testellenesnek kellene lennie. Az emberi test is Isten csodálatos teremtménye. A test azonban az Isten által vezérelt lélek nélkül, ahogy Jézus mondja: „nem használ semmit”. A lelki embernek a teste is a Szentlélek temploma, amely a dicsőseges feltámadásra és az üdvösségre rendeltetett. Arról sincs szó, hogy a külsőségeket teljesen feleslegesnek kellene tartanunk. Az igazi vallásosság azonban nem merülhet ki külsőségekben, nem lehet csupán fény- és hangeffektusok függvénye. Mindenben tartanunk kell egy józan mértéket, hangsúlyozta a főpásztor.
A lelkigyakorlat a szertartás után gyógyítással, Szentlélek-hívogatással és közös énekes fohásszal zárult.
Toldi Éva/Magyar Kurír

„Róma el fogja veszíteni a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz” (La Salette-i Szent Szűz)

A vatikáni szóvivő, Lombardi páter március 9-én közölte az újságírókkal a konklávé napjainak pontos időbeosztását.
     Eszerint kedden, március 12-én 16:30-kor a Capella Paulina-ból körmenettel mennek a bíborosok a Sixtusi kápolnába. Másnap, március 13-án, szerdán 8:15-kor misét mutatnak be a Capella Paulina-ban, és utána vonulnak be a Sixtusi kápolnába.
Mint ismert, március 13-án nem sokkal 19 óra után megválasztották az új pápát (?).
Ezzel kapcsolatban újra fel szeretném hívni a figyelmet Malachi Martin, azaz Malakiás Martin könyvére (Windswept House, 1996), melyben azt az 1963. június 29-én elkövetett súlyos szentségtörést írja le, mely a vatikáni Cappella Paulina-ban játszódott le, s melynek során e szavak hangzottak el:
     »Mindnyájan végignézték, ahogy a küldött az oltárhoz ment, a táskából kivette a levelet, és erős akcentussal felolvasta a felhatalmazást.
     „A gyülekezet és a szentséges öregek megbízásából ezt a kápolnát [Cappella Paulina] e pillanattól fogva a belső kápolnává nevezem ki, hatalmazom és szentelem, a fejedelem jogos, megszerzett és tulajdonba vett kápolnájává, akit mi emberi sorsunk uraként és mestereként intronizáltunk. Bárkit is választanak eme belső kápolna segítségével a Péter-hivatal utolsó utódává, annak hivatali esküje szerint magát és mindazt, amit tesz, az Egy – aki az embereknek a földön és mindenütt az emberi kozmoszban otthont készít – szófogadó eszközévé és összeesküvőjévé kell szentelnie. A régi ellenségeskedést barátsággá, türelemmé és alkalmazkodássá kell változtatnia, mely a születés, a nevelés, a munka, a pénzügy, a kereskedelem, az ipar, az oktatás, a kultúra, az élet és az életnemzés, a halál és a halálhoz való kapcsolat számára mintaként szolgál. Így lesz az emberiség új korszaka kialakítva.” „Úgy legyen!”«
(Lásd Malachi Martin „Az utolsó pápa” című című könyvének részletét és a következő cikket
A „Chiesa viva” (a Don Villa olasz pap alapította újság) 2012. július-augusztusi száma foglalkozott a Malachi Martin által leírt borzalommal, és képeket is közölt, mind a kápolnáról, mind a feltételezett résztvevőkről.
A cikket Ing. Franco Adessa írta, aki Don Villa munkatársa volt évtizedeken keresztül, és ő folytatja Don Villa munkáját, mind a honlapjukon, mind kiadványaikon. A honlappal kapcsolatban lásd a következő írást, melyről ez az idézet is származik:
     »A http://padrepioandchiesaviva.com/ címen található honlapjuk a tavaly novemberben 95 évesen elhunyt olasz, hagyományhű pap, Luigi Villa atya munkáit teszi közzé. Nem aktuális híreket tartalmaz, hanem egy-egy, a zsinati pápák életével, tetteivel, ruházkodásával, illetve modern templomokkal kapcsolatos elemzést. A honlap bemutatása szerint Villa atyát XII. Pius pápa bízta meg az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni küzdelemmel, melyben 3 bíboros, köztük Ottaviani bíboros támogatta őt. Tavalyi halála előtt is küldött egy levelet Villa atya az összes bíborosnak, amiben VI. Pál boldoggá avatása ellen tiltakozott, részletesen felsorolva – az ördög ügyvédjének szerepében – mindazon dolgokat, amik ismeretében hihetetlen, hogy ez a kanonizációs folyamat egyáltalán elindulhatott. Ezen tényekről könyvet is megjelentetett. Hasonló könyvet írt II. János Pálról, annak boldoggá avatása ellen. Több dolgozata foglalkozik a „modern” pápák ruházatán, egyes modern „katolikus” templomok felépítésében, díszítésében található szabadkőműves, sőt sátánista szimbolikával. Egy külön dolgozat szól Malachi Martin atya nyomán a Sátán Egyházba való behatolásáról, az 1963-as borzalmas trónra emelési szertartásról.«
Ez a bizonyos dolgozat először a Martin-könyv idevonatkozó fejezetét közli, majd így folytatódik:
Miért választotta VI. Pál 1972-ben pont június 29-t, amikor beszédében arról szólt, hogy a „Sátán füstje benyomult az Egyházba”? Miért pont június 29-én tartották a VI. Pál pontifikátusának 15. évfordulójára rendezett ünnepségeket 1978-ban? Miért pont Lucifer trónra-emelésének napját, ahelyett, hogy VI. Pál megválasztásának vagy beiktatásának napját választották volna?
A Vatikáni Múzeumok igazgatója, Antonio Paolucci a Cappella Paulinaról úgy beszél, mint a kereszténység „szívéről”, melynek jelentőségét így írja le: „Bizonyos értelemben a Pál-kápolna, még jobban, mint a Sixtusi-kápolna, a katolikus Egyház identitásának helye, és ha a Legméltóságosabb Oltáriszentség ki van téve az oltárra, ez a kápolna az, ahol a pápa szerepe, mint Krisztus Testének őrzője érvényesül, az apostoli utódlás legitimitásában és az igazhitűséghez való hűségben; akkor ennek abszolút jelentősége van.” [Sajnos, ez a mondat nyelvtanilag érthetetlen, ezért szó szerint fordítottam, hogy nehogy kihagyjak belőle valamit.]
2009 nyarán a sajtó erről a hírről számolt be: „A a vatikáni palota szívében fekvő restaurált Pál-kápolnát 2009. június 30-án mutatják be a sajtónak. A kápolna sok éven át zárva és használaton kívül volt, holott két nagy művészi jelentőséggel bíró Michelangelo freskó is található benne. [Számukra ez volt a legfontosabb funkció.] Évekkel ezelőtt az oltárt is eltávolították belőle, most újra felállították. A Pál-kápolna annak is a helyszíne, ahol a bíborosok a klauzúra-napok [konklávé] kezdetén találkoznak, mielőtt az ünnepélyes esküt leteszik és az elkövetkezendő eljárás kezdetére a Sixtusi-kápolnába bevonulnak.
     Pont e grandiózus, de a többség számára ismeretlen helyről, pont arról a tényről, hogy az oltárt eltávolították, majd újjal helyettesítették, különböző találgatások kaptak szárnyra, köztük az is, hogy az egész kápolnát egy hosszú rítussal XVI. Benedek újra szentelte.
Ezeket a sorokat olvasva, az ember elcsodálkozik, hogy a kereszténység „szív”-kápolnája, a „katolikus Egyház identitásának helye”, az a „kápolna, ahol a pápa szerepe, mint Krisztus Testének őrzője érvényesül”, a „hely, ahol a bíborosok egy konklávé kezdetekor gyülekeznek”, „hosszú évek óta használaton kívül” volt.
     Végül az a megjegyzés is több mint meglepő, miszerint az, hogy a kápolnát XVI. Benedek újra szentelte, azzal a felfedezéssel, hogy a gyertyákat, a feszületet és a Madonna képét korábban eltávolították, csak „egy a találgatások között, melyek a sajtóban keringtek”.
     Mindez csak azt a sejtést erősíti meg, hogy a „vatikáni titkok” lassan elvesztik a „misztériumok auráját”, és ezzel egy borzalmas valóságot tárnak fel, mely egyre gyorsabban és súlyosabban beigazolódik és bebizonyosodik a klérus romlottságáról, mely a test és a lélek korrupcióján is túlmegy, hogy a szellem korrupciójában vesszen el!


A három kép a Cappella Paulina-t mutatja három különböző évben:
     Az első képen a Pál-kápolna olyan, ahogy 1960-ban látható volt. Az oltáron ott vannak a gyertyák, a feszület és a Szűzanya képe. Ez – még – az a hely, melyben a katolikus Egyház magát identifikálja, és ahol a pápa személye, mint Krisztus Testének őrzője van jelen.
     A második kép 1978-ban mutatja a Pál-kápolnát, a II. János Pált megválasztó konklávé idején, amikor a bíborosok az üres kápolnán keresztül bevonulnak a Sixtusi-kápolnába. Az oltár üres, hiányzik a feszület és a Szűzanya képe.
     A harmadik kép a Pál-kápolnáról az újraszentelés után készült, tehát 2009-ben. „Az oltárt elválasztották a faltól” (szól a szöveg), vagyis népoltárt helyeztek az igazi oltár elé. A gyertyák, a feszület és a Szűzanya képe azonban újra látható.
E képek tehát azt bizonyítják, hogy I. János Pál, II. János Pál és XVI. Benedek pápák megválasztása előtt a kápolna „nem volt használatban”. Vagyis a konklávéval kapcsolatos különleges szerepét csak pár nappal ezelőtt, 2013. március 13-án Jorge Bergoglio megválasztásakor tölthette be először ama bizonyos 1963. június 29-e óta!
Rajta teljesülhet be tehát a Martin könyvben idézett eskü:
     Bárkit is választanak eme belső kápolna segítségével a Péter-hivatal utolsó utódává, annak hivatali esküje szerint magát és mindazt, amit tesz, az Egy – aki az embereknek a földön és mindenütt az emberi kozmoszban otthont készít – szófogadó eszközévé és összeesküvőjévé kell szentelnie.
Természetesen ezek – eddig még – csak spekulációk, de nekem a nagypénteki Adoratio crucis alatt hangzó karéneket juttatja az eszembe, melynek versszakai az Úr fájdalmas kérdésével kezdődnek, melyet választott népéhez intéz: „Mit kellett volna még veled cselekednem, amit meg nem cselekedtem?”
     Ha a végén mégis kiderül, hogy ezek az egyre sokasodó jelzések az Úr üzenetei voltak, akkor azoknak, akik elvetették ezeket, az Úr méltán teheti fel ugyanezt a kérdést: „Milyen jelet kellett volna még neked küldenem, amit el nem küldtem?”

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott legfrissebb üzenete

2013. június 2. Szentségimádáson Jézus…

„Drága kislányom! Úrnapja van. Az Én drága Szent Testem és Vérem ünnepe. Az emberiség történelmében születésem és feltámadásom mellett ez a legnagyobb ünnep. Azért, mert szétosztom Magam az emberek között. Ez azt jelenti, hogy aki tiszta lélekkel fogad Engem a szívébe, az olyan fokban egyesül Velem, amilyen mértékben megnyitja a lelkét kegyelmem előtt. Én az Isten-Ember bele szállok, ő pedig Belém istenül. Olyan ez, mint amikor egy parányi vízcsepp elmerül a hatalmas, végtelen óceánban, vagyis eggyé válik Velem, Megváltó Istenével. Ezért mondtam: aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem lakik, és Én őbenne. Annak az embernek örök élete van, mert Én Magam vagyok a feltámadás és az élet. Aki Bennem hisz, ha meghal is élni fog. 
Gyermekeim! Ha az emberek felfognák, és elhinnék ezeket a szavakat, nem lenne olyan ember, aki távol maradna a szentségektől. Mindenki rendszeresen gyónna, és naponta áldozna. Az Új világban így lesz. Azért, mert abban nem tud kísérteni a sátán, mivel ezer évre meg lesz láncolva. Most ellenfelem tartja távol az embereket Tőlem. Mindig tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy én elszakadjak az Istentől, Aki megteremtett, megváltott, és el akar engem vezetni az örök életre? A válasz egyértelmű: ez a sátán érdeke, aki el akar buktatni, és a kárhozatba taszítani, az örök tűzbe, az örök szenvedésbe. Kinek az érdeke, hogy naponta egyesüljek Krisztussal, a szőlőtővel, Aki az én Megváltó Istenem, Akinek Sebei szereztek nekem gyógyulást, és értem kiontott drága Szent Vére árán nyerhetem el az örök boldogságot? Ez Isten érdeke, Aki azért szállt alá a mennyből, hogy minden embert üdvözítsen, és az én saját érdekem, hogy elnyerjem az örök életet. Minden élethelyzetben mindig tegyétek fel magatokban ezt a kérdést! Kinek az érdeke például, hogy veszekedjek, és érvényt szerezzek saját igazamnak? A sátánnak, aki falakat húz az emberek közé, hogy magukra maradjanak, és így könnyen elbánhat velük. Ezzel szemben mit mondok Én az Evangéliumban? „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” Nézzetek Rám, a keresztre! A világtörténelem legnagyobb igazságtalansága nyilvánult meg Rajtam. Ártatlanul feszítettek keresztre két rablógyilkos közé. Pedig mindenki elismerte, hogy csupa jót cselekedtem. Féltékenységből és hatalomféltésből nem akarták elismerni, hogy Én vagyok a Messiás, és minél több csodát tettem, annál inkább az életemre akartak törni. Amikor Lázárt, a négy napos halottat életre keltettem, akkor határozták el vesztemet. Azért, mert el kellett volna ismerni, hogy ilyen csodát csak a Messiás tud tenni. Mivel ezt nem akarták, inkább megöltek. Én minden szenvedést némán tűrtem. Nem kerestem a Magam igazát. Tudtam ugyanis, hogy csak egy igazság létezik, az Istené. Mivel Én Isten-Ember vagyok, tudtam, hogy ha megölnek, feltámadok, és ezzel érvényt szerzek az igazságnak. Mert igazából feltámadásom és mennybemenetelem által mutattam meg Istenségemet, és apostolaim, akik kereszthalálom után fájdalmasan gyászoltak, most ujjongtak örömükben, hogy újra élve láttak. Mennybemenetelem után pedig a Szentlélek erőt öntött beléjük, úgyhogy boldogan hirdették az Evangéliumot mindenütt, ahová a Lélek vezette őket. Ma is a Szentlélek működik minden misszionáriusban, és minden emberben, aki átadja az életét Nekem.
Gyermekeim! A keresztfán mindent nektek adtam. De a legnagyobbat, tulajdon Testemet és Véremet keresztre feszítésem előtt adtam tanítványaimnak a kenyér és a bor színe alatt, és hogy senki se maradjon ki ebből a hatalmas kegyelemből, meghagytam nekik: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! A világ végezetéig be lesz mutatva a Szentmise, ami vértelen keresztáldozatom. Még akkor is, amikor beteljesedik Dániel próféta jövendölése, miszerint eltörlik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészt hozó undokságot. Még ha mindez be is fog teljesülni, akkor is lesznek szentéletű papjaim, akik a rejtekben bemutatják a Szentmisét, és lesznek mindhalálig hűséges, igaz híveim, akik részt vesznek rajta. Ne csüggedjetek! Ami most jön, az csak egy nagy próbatétel. A sátán csak annyit tehet, amennyit Én megengedek neki. Inkább imádkozzatok, hogy hitetek kiállja a próbát! Tartsatok ki Mellettem minden áron, ha kell, még életetek feláldozása árán is! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Drága gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! Ne aggódjatok! Ami most jön, annak be kell következni, mert ez a Szentírás. Amikor új bútorokkal akarjátok berendezni házatokat, ugye azzal kezditek, hogy a régit eltávolítjátok, és annak a helyére teszitek az újat. Így van ez a világban is. Ahhoz, hogy az ezer éves béke uralma eljöjjön a földre, előbb meg kell semmisülnie mindannak, ami akadályozza. Az emberek, akik magukhoz ragadták a hatalmat és a pénzt, azt hiszik, hogy ők a világ urai. Pedig tévednek. A világ igazi Ura Az, Aki megteremtette, Isten. Akkor is, ha számotokra láthatatlan, mert nem vagytok méltóak rá, hogy színről színre lássátok. A szentek és a szent angyalok a mennyben látják az Istent, és szüntelenül gyönyörködnek Szent Színe látásában. Isten a földön szünet nélkül munkálkodik. Esőt ad, hogy megöntözze a földet, és napfényt, hogy kisarjassza a növényeket. De amikor annyira elhatalmasodik a bűn, mint manapság, akkor a természet is fellázad az ember ellen. Ezért van annyi természeti katasztrófa. Minden mögött Isten áll, Aki megfizet mindenkinek tettei szerint. Isten, Aki előre tudta, milyen nyomorult, gyarló, bűnös az emberiség, látta az összes bűnt, amit elkövet a jövőben, ezért leíratta Szent Péter apostollal: tűz által pusztul el a világ. (2 Péter 3, 9-13.) Így tisztul meg a föld, hogy helyet adjon az új Paradicsomnak, amikor Isten ujjá fog alkotni mindent, mint a teremtés kezdetén. Újra mondom: ne aggódjatok! A Szentírásban mindent tudtul adtam nektek. Ti tanúi vagytok e próféciák beteljesedésének. Velem együtt örvendezzetek, mert egy olyan új korszak jön, amilyen csak az első emberpár idejében volt. Inkább higgyetek az Evangéliumban! Váltsátok tettekre tanításomat, és akkor nincs mitől félnetek! Akár éltek, akár haltok, Hozzám tartoztok mindörökké. Így lássátok a jelent és a jövőt! A Szentírásnak be kell teljesülnie. Az ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Az Isten Én vagyok, Aki Mindenható, és véghezviszem, amit a Szentírásban kijelentettem. Ne féljetek! Higgyetek! Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. június 4. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az élet rövid. Az idő elszáll, mint egy sóhaj. Mindnyájan megálltok Színem előtt. Ez a nagy számadás, az ítélet. Mindazok, akik bűnbánatot tartanak, és meggyónják bűneiket, már átmentek az ítéleten, mert minden Szentgyónáskor önmagukat vádolták. Minden meggyónt és jóvátett bűnt eltöröl az Én értetek kiontott drága Szent Vérem. A jóvátétel ezt jelenti: ha valaki lopott, vissza kell adni az eltulajdonított értéket annak, akitől lopta. Ha valaki valakit megrágalmazott, azt vissza kell vonnia azok előtt, akik előtt beszennyezte embertársa hírnevét. Ez a jóvátétel. Csak így nem kérlek számon benneteket, csak így felejtem el bűneiteket. Ha meggyónjátok, de nem teszitek jóvá, akkor a tisztítótűz lángjaiban kell kiegyenlíteni bűneitek számláját. Azért tanítalak benneteket, mert nagyon tudatlanok vagytok. Ellenfelem pedig igyekszik minden rosszra rávenni benneteket, azt sugallva, hogy ezt nem látja Isten, és egyébként sincs bűn, azt csak kitalálták. Én mindent látok, még a gondolataitokat és az érzéseiteket is. Erről tanúskodik az egész Evangélium. Én Isten vagyok. Olyanok vagytok Előttem, mintha üvegből lennétek. Teljesen belétek látok. Ismerem gondolataitokat, hallom minden szavatokat, látom minden cselekedeteteket. Ne higgyétek, hogy valami is el lehet rejtve Előttem. Noha ti nem láttok, Én jelen vagyok mindig mindenütt, a poklot kivéve. De tiszteletben tartom szabad akaratotokat, ezért megengedem bűneiteket, gonosz cselekedeteiteket. De tudjátok meg, hogy az életetek végén úgy fogjátok látni egész életeteket, mint egy filmet, és ezek a bűnök fognak vádolni titeket, amelyeket kizárólag csak testi életetekben bánhattok meg. Ha már a lelketek kiszállt porsátor testetekből, többé nem képes változni. Az egész örökkévalóságon át olyan marad, amilyen halálotok pillanatában volt. Ha megátalkodtok bűneitekben, azt fogjátok hallani Tőlem, amit az Evangéliumban mondtam: „Távozzatok Színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.” (Máté 25, 41.) Akik viszont éltük végéig kitartottak abban, hogy törekedtek az életszentségre, naponta bűnbánatot tartottak, rendszeresen gyóntak és áldoztak, nekik ezt fogom mondani: „Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Máté 25, 34.) Tisztán láthatjátok, hogy egyedül ti magatok vagytok örök életetek, vagy örök halálotok okozói. Én mindenkit megváltottam kínszenvedéseim és kereszthalálom által, de a ti cselekedeteiteken múlik, hogy hogyan válaszoltok tanításomra. Megtartjátok vagy elvetitek. Ezért azt mondom nektek: igyekezzetek bejutni a szűk kapun az örök hazába, és éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok, hogy melyik pillanatban fogtok megállni Szent Színem előtt. Egyet megmondok nektek: mindenkit akkor szólítok ki a világból, amikor a legalkalmasabbnak tartom arra, hogy üdvözítsem. Még mielőtt kiszállna lelke a testéből, felajánlom neki az üdvösséget, végtelen irgalmasságomat. Ha bűnbánatra tér, nem hagyom elkárhozni. De ha nem, akkor saját maga választja a poklot.
Drága gyermekeim! Tanításomat ne vegyétek rémisztgetésnek! A pokol valóban létezik. Sokkal igazabb valóság, mint ez a világ, ami most körülvesz benneteket. Azért, mert ez a világ elmúlik, de a pokol örökké tart, és sajnos sokan, nagyon sokan kárhoznak el. Naponta több tízezren. Ne lepődjetek meg ezen! Inkább nézzetek körül a világon! Az Evangéliumban ezt mondtam: széles az út, amely a kárhozatra visz. Sokan mennek rajta. Keskeny az út, ami az üdvösségre visz, csak kevesen találnak rá. Szent Pál apostol ezt írta: amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. Vegyétek nagy kegyelemnek üzeneteimet, mert azért figyelmeztetlek benneteket, hogy ne kövessetek el bűnt, mert örökre elvesztek. Tartsátok meg a tíz parancsot! 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Apádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd! Szeressétek mindenekfölött az Istent, Aki három Személy: Atya, Fiú és Szentlélek. Embertársaitokat pedig úgy szeressétek, ahogy Én szeretlek titeket, ahogy erre példát adtam, amikor a keresztfán meghaltam a ti bűneitekért. Ha így éltek, nincs mitől félnetek. Akkor már itt a földön örök életetek van. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. június 8. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Beteljesülnek a próféciák. Sok lesz a halott. Ez az árvíz csak bevezetője a sok további katasztrófának. Ne rémüldözzetek, inkább tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, imádkozzatok, és akkor enyhülnek a csapások. Prófétáim által figyelmeztetek mindenkit, mint egykor Jónás próféta által Ninivét, hogy térjetek meg, mert ha nem, elpusztultok mind. Ne Engem káromoljatok a bajok miatt, hanem magatokban keressétek a hibát! Tartsatok lelkiismeret vizsgálatot, és változzatok meg! Éljetek az Evangélium szellemében! Akkor elcsitul a természet, és engedelmeskedik nektek. A föld megtermi gyümölcsét, és jól megy sorotok. De ha továbbra is bűnt bűnre halmoztok, a természeti katasztrófák egyre szaporodni fognak, nemzet, nemzet ellen támad, nagy éhínség és járványok lesznek, amelyek sok áldozatot fognak követelni. 
Gyermekeim! Egy szülőnek nem csak jutalmazni, és dicsérni kell a gyermekeit, hanem nevelni is. Ha ezt nem teszi, és nem büntet, akkor a gyermekek nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Én már mindent tudtul adtam nektek. Az Evangéliumot vég nélkül ismételgetem, hogy megtanítsalak benneteket, hogy hogyan kell élnetek. Nem mondhatjátok, hogy nem ismeritek tanításomat. Ha nem váltjátok tettekre szavaimat, engedetlenek vagytok.
Gyermekeim! Az idő egyre fogy, és egyre nehezebb idők elé néztek. A türelmi idő lejár. Ha továbbra is Nélkülem akartok élni, akkor magatokra hagylak benneteket, és kiszolgáltatlak a sátánnak, akit eddig is szolgáltatok. Vérkönnyeket sírok minden elkárhozott lélek miatt. De tiszteletben kell tartanom szabad akaratotokat. Figyelmeztetlek benneteket, de ha nem fogadjátok meg a jó szót, ellenfelem kelepcéjébe estek. 
Gyermekeim, Véremen megváltott kicsinyeim! A lelketekben kiáltok hozzátok. Ne kint keressetek, hanem magatokban, bent a lelketek legbelső szobájában! Teremtsetek magatokban csendet! Figyeljetek a lelkiismeretetek szavára! Minden emberben ott lakom. A lelkiismeret szava által figyelmeztetem. Ha hallgat Rám, megmenekül a sátán csapdájából, és boldog lesz örökre. Ha nem, örökre elvész.
Gyermekeim! A lelketek állapota mindig jelzi, hogy jó, vagy rossz úton jártok. Az Evangéliumban ezt mondtam: az Én békémet adom nektek, amit a világ nem adhat. Ha befogadtok Engem a szívetekbe, és hagyjátok, hogy Én vezesselek benneteket, akkor megtapasztaljátok ezt a belső békét és örömöt. De ha ellenfelem vezet benneteket, belső nyugtalanságot, békétlenséget és boldogtalanságot éreztek a lelketekben. Ha azt gondoljátok, hogy bűnös kapcsolataitokban boldogok vagytok, hamar elmúlik felszínes örömötök, mint a szalmaláng. Kiégtek, üres és céltalan lesz az életetek. Ha kitűztök magatok elé egy-egy földi célt, és azt el is éritek, nem lesztek vele boldogok, mert az igazi boldogság a lélek boldogsága, mert a lélek messze felülmúlja a testet. Szent János Evangéliumában ezt mondtam: „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet…” (János 6, 63.) Ezzel szemben sokan úgy élnek, mintha nem is lenne lelkük, csak testük. „Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják.” (Fillippi 3, 19.) A lelkük bűzlő hulla, és bármikor belehullhatnak a pokol tüzébe. Ezzel szemben ezt kértem: éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát! Ha tudnátok, milyen nagy lelki béke és boldogság az ilyen élet! Teljes biztonság, mert Bennem éltek, és Én bennetek. Az ilyen ember számára nincs halál. Amikor a lelke kiszáll a testéből, csak átlép az örök boldogságba, a mennybe, mintha az egyik szobából átmenne a másikba. Én a legnagyobb jót, az örök üdvösséget kínálom fel nektek. 
Gyermekeim! Fogadjátok meg szavamat, és akkor boldogok lesztek örökké. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Szentlélek így imádkozott bennem:
„Ó Jézusom, Te ártatlanul szenvedtél a mi bűneinkért a keresztfán. A mi bűneink és gonosz cselekedeteink húzták a fejedre a töviskoronát. A mi szemérmetlenségünk és paráznaságunk mérték Rád a fájdalmas ostorcsapásokat. A mi megátalkodottságunk és súlyos bűneinkhez való ragaszkodásunk verte bele szent kezedbe és lábadba a szögeket. Most kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket! Áldozatainkkal és imáinkkal jóvá akarjuk tenni minden bűnünket. Rászoruló testvéreinket segítve akarjuk jóvá tenni korábbi fösvénységünket és önzésünket. Kérlek, bocsáss meg nekünk! Légy irgalmas hozzánk! Fürdesd meg lelkünket a szentgyónásban drága Szent Véredben, amelyet oly bőséggel hullattál értünk a keresztfán! Fogadj be minket, megtérő bűnösöket értünk átvert drága Szent Szívedbe, és rejts el minket a sátán minden gonosz cselszövése elől! Uram, irgalmazz nekünk, nyomorult bűnösöknek, akik bűnbánatot tartva kolduljuk irgalmadat! Küldd el hozzánk Szent Mihály arkangyalt, hogy űzze el a sátánt! Boríts be minket drága Szent Véreddel, hogy a Mennyei Atya csak a Te Véredet lássa rajtunk, és megenyhüljön jogos haragja! Te állj közénk és minden ember közé, mert ahol Te vagy, oda nem merészkedik a sátán. Te légy Jézus, a mi menedékünk, a Te irgalmas Szíved legyen örök otthonunk. Ámen.”


2013. június 28. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek, mert megrostálok mindenkit kivétel nélkül! Én Isten vagyok, és nem vagyok személyválogató. Kizárólag a tetteiteket nézem, hogy azok összhangban vannak-e törvényeimmel, vagy nem. Olvassátok el a tíz parancsot, és véssétek mélyen az elmétekbe! 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Apádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd! Ez az alap. Erre épül a főparancs, amely mindent magába foglal: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint magadat! Ha így éltek, biztosak lehettek benne, hogy örök életetek van. Már itt a földön magatokban hordozzátok az örök életet, mert minden itt dől el. Odaát már csak cselekedeteitek következményeit élvezitek, vagy szenveditek örökké.
Gyermekeim! Sokan úgy élnek közületek, mintha nem is lenne lelkük. Csak a testükkel foglalkoznak. Szentmisére nem járnak, nem imádkoznak, Szentírást nem olvasnak. Ostobaságokon járatják az eszüket. Halálos bűnben élnek, és olyan távol állnak Tőlem, mintha Én nem léteznék. Pedig Én igazabb valóság vagyok, mint az egész teremtett világ. Ez a világ elmúlik, de Én örök vagyok. Szavaim, az Ige, amely az Evangéliumban van, örök érvényű. Egyetlen betű sem vész el belőle, hanem minden beteljesül a maga idejében. Ezért kicsi gyermekeim jól tennétek, ha naponta olvasnátok, és tettekre váltanátok. Szavaim lélek és élet. Aki szerintük él, annak örök élete van. Én nem erőltetem rá Magamat senkire, tiszteletben tartom szabad akaratotokat. De aki nem méltat rá, hogy elolvassa, és tettekre váltsa szavaimat, annak viselnie kell a következményeket. Ez a földi lét olyan, mint egy híd. Át kell menni rajta. Istentől kaptátok az életet, és Istenhez kell megérkeznetek. A hídon nem építenek házat, csak átmennek rajta. Ezzel szemben sokan úgy élnek ezen a földön, mintha örökké itt maradnának. Pedig ez a lét véget ér. Ráadásul nagyon hamar. Az idő gyorsan lejár, és ha hiányzik az olaj a mécsesetekből, akkor kinn rekedtek a menyegzőről, mint a balga szüzek. A Vőlegény mindig váratlanul érkezik. Nektek szüntelen készenlétben kell várni. Ez azt jelenti, hogy életetek minden pillanatában úgy kell élni, ahogy halálotok pillanatában szerettétek volna, hogy éltetek volna, vagyis szentül. Ezt kértem tőletek: Legyetek szentek, mert Én Szent vagyok! Hozzám, a végtelenül Szent Istenhez csak a szentek jöhetnek be a mennyországba, amely azoknak készült, akik Istent szeretik. Az szereti Istent, aki megtartja törvényeit. Sokan milyen messze állnak ettől a tökéletes életformától. Bűnt bűnre halmoznak, és elrontott életük miatt Engem káromolnak. Mindez a sátán csapdája. Tönkreteszi az életüket, és aztán ellenem fordítja áldozatait, mintha Én lennék minden rossz okozója. Olvassátok el az Evangéliumot! Minden betegséget meggyógyítottam, a síró özvegy egyetlen halott fiát feltámasztottam. A kenyeret és a halat megszaporítottam. Az embereket Isten törvényére tanítottam. Mi lett a fizetségem? A kereszthalál, a legszörnyűbb kínszenvedés. Elismerték, hogy csupa jót tettem, mégis megöltek, mert megvallottam, hogy Isten Fia vagyok. Ti is, amikor üldözni fognak benneteket, meg kell, hogy valljatok Engem e hitetlen parázna nemzedék előtt. Ne féljetek tőlük! Mindaz, aki elveszti életét Értem, megmenti azt. De akik meg akarják menteni úgy, hogy megtagadnak Engem az emberek előtt, elvesztik életüket mindörökre.
Gyermekeim, készüljetek! Ez vár rátok, méghozzá hamarosan. Bevádolnak benneteket, hogy bálványimádók vagytok, mert Engem, a legszentebb Eucharisztiában, a kenyér és a bor színében imádtok. Elhurcolnak, és megölnek titeket, de ne féljetek! Ha mindhalálig hűségesek maradtok Hozzám, az örök boldogság lesz az osztályrészetek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága gyermekeim! Az idő közel. Térjetek meg, mert hamar visszajövök megítélni a föld minden lakóját. A számból kijövő kétélű karddal, ami az Ige. Ezért ezt mondom nektek: Szerezzetek be Szentírást, és olvassátok az Evangéliumot! Váltsátok tettekre benne foglalt szavaimat, amely örök életet szerez nektek! De ha továbbra is hátat fordítotok Nekem, megvetitek, kimosolyogjátok törvényeimet, a széles úton haladtok, amely a bűn útja, és a kárhozatba visz, és sokan mennek rajta, váratlanul lep meg benneteket a halál, és örökre elvesztek. Értsétek meg végre: a testetek halálával nem ér véget az életetek. A test ugyan feloszlik, és porrá lesz, mert a porból vétetett. De a lelketek kiszáll a halál pillanatában a testetekből, és három út előtt áll: mennyország, tisztítótűz, vagy pokol. Rögtön, amikor a lelketek kiszáll a testetekből, lepereg előttetek egész életetek. Minden gondolatotokat, szavatokat és cselekedeteteket látni fogjátok az Én szememmel a legapróbb részletekig. Ebből tudni fogjátok, hogy hol van örök helyetek a túlvilágon. A halál csak egy pillanat. Átmenet az örökkévalóságba. De ez életetek legfontosabb állomása. Ezért kértem, hogy éljetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Mindenkit megítélek cselekedetei szerint.
Gyermekeim! Beszéljetek erről mindazoknak, akik még nem ismernek Engem! Tanítsátok őket mindarra, amiről beszélek nektek! Minden megkeresztelt ember az általános papság része. Ez azt jelenti, hogy nektek is hirdetni kell az Evangéliumot. Életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Ha ezt teszitek, megmentitek a lelketeket, és sok ember lelkét.
Gyermekeim! Én a Véremet ontottam, az életemet adtam az Újszövetségért, az Egyházért. Ti is vállaljatok minden kellemetlenséget, fáradságot, hogy minden embernek, akiket elétek hozok, hirdessétek az Igét! Ha kell, ne sajnáljátok ezért odaadni az életeteket is! Nagy jutalom vár rátok országomban. Soha ne essetek kétségbe! Legyetek mindig derűsek! Bízzatok Bennem rendületlenül! Minden gondotokat adjatok át Nekem! Én gondoskodom rólatok, ti pedig terjesszétek az Evangéliumot mindenütt, ahol csak jártok, mindenkinek, akiket elétek hozok! Akkor tele kézzel, gazdagon fogtok megérkezni országomba. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Szentlélek Isten jöjj! Újítsd meg a föld színét! Ámen.

2013. június 28. Szentségimádáson Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Higgyél Bennem! Ne félj a jövőtől! Én mindig veled vagyok. Én a tied vagyok. Én vagyok a te Megváltó, szerető Jézusod. Az idő rövid. Élj szüntelen készenlétben! Várd kitörő örömmel azt a napot, amikor meglátsz Engem színről színre, dicsőségemben! Akkor már semmit sem fogsz kérdezni Tőlem. A lábam elé borulsz, és imádsz. Így készülj a Velem való nagy találkozásra: szeress Engem teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint magadat! Akkor felragyog rád világosságom. Én leszek a te Istened és Mindened. Te pedig tündökölni fogsz országomban, mint a nap. Megáldalak téged megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”