2010. október 1., péntek

Meglátja szavaim hatalmát e világ!
2010. 09. 20.


Gyermekem! Szólítalak téged. Keresed vezetésemet. Aki Tőlem vár választ, csakis a szeretet, a szív szavát választhatja. Bízzál a legbensőben!
A világ jelenlegi állapota válságos! Még nincs a nyilvánosság elé tárva ennek mélysége.
Vártam, gyermekeimre vártam, hogy jöjjenek, Hozzám jöjjenek valamennyien! A szíveteket kétség és félelem uralja. Nem hisznek Nevemben, áldozatom erejében, hogy fordítsa lelküket, hogy hittel Hozzám lépjenek.
/ Az Úr Jézus arcának püspökladányi kirajzolódása után, egy üzenetében azt szólta, hogy várja a világ vezetőinek válaszát. / 
A világ vezetőinek válasza hazátokra nézve egyértelmű volt. Az energiafegyverek léteznek.
Olyan technikai megoldások, melyekről az emberiség nagy részének nincs tudomása.
Jelenleg a Föld gazdasági lerombolása folyik, természeti úton!  Azonnal megállíthatnám minden történését, de gyermekeimért nem tehetem. Ezért kell néktek felnövekednetek Bennem, hogy általatok cselekedhessek! A világ vezetői nem tudtak egy egységes béketervben megállapodni.  Az emberiség jelenlegi állapota szerint alkalmatlan a szeretet világaira! Az önzése mérhetetlen! Milliók szenvednek egy-egy ember bűne miatt, mert a sötétség világainak értékrendjét követik. Hatalmi érdekekért a Föld léte most a tét!
Nem engedhetem, hogy szeretett bolygóm, ami az Én birtokom, az önző emberi lelkek befolyása miatt a pokol bugyraivá váljon!
Nekem adatott a cselekvés hatalma!
Felteszem mégegyszer a kérdést-e világnak, mit válaszoltok?
- Jöttök-e Hozzám, kegyelemben, hogy fényvilágaim részesei lehessetek?
- Alázatos, szerető szívvel magatok mögött tudjátok-e hagyni birtoklási vágyatok,
   hatalomittas gondolataitok?
- Még most is itt akarjátok álmaitokat beteljesíteni? A káosz és sötétség világában?
- Akarjátok-e még a vérrel és verítékkel átkait magatokon tartani?
- Értitek-e végre, hogy a kegyelem Én vagyok?

Nyílnak az égi aranykapuk, hívlak mindannyiótokat! Az idő utolsó cseppjei folynak el felettetek! Az utolsó idők utolsó perceiben kiáltok hozzátok, Gyermekeim!
Elmebeli okoskodásotok káoszától hangos a világ! Valamennyi jobban érti a másiknál, Hozzám hogyan jöjjetek!
Mit tanítottam Én néktek? A szívben, a szívben lépjetek Hozzám közelebb! A másikat többre tartva magatoknál! Úgy szeressetek Engem, hogy a hitetek Bennem gyermeki, szívetek alázatos legyen a kegyelem felé!
Hogyan akartok Hozzám találni, s Bennem megállni szív nélkül? Az „én akarom” erejében soha el nem érhettek! Ez nem erő, hanem a sötétség béklyója rajtatok. Azt a teremtő erőt, mellyel, mint gyermekeim rendelkeztek, szétszórja bennetek, önös egyéni célok, egyéni utak felé. Így annyira önös és káoszba fulladó lesz, hogy szétszakítja világotok.
Tanítalak benneteket 2000 éve szavaimmal, cselekedeteimmel, hogy az Atyai Szívben növekedjetek! Ennek egységében, fényében élhetitek csak meg áldásként azt a teremtő erőt, melynek birtokosai vagytok.
Tudósaitok az anyag részeiben keresnek Engem, és az anyag hatalmával akarnak legyőzni Engem! A Föld kritikus pontjához érkezett, a rajta élő emberiség önzése miatt! A sátáni elv mérgezi elméteket, megfagyasztja szíveteket! Elindult a végső visszaszámlálás!
Ellenfelem színrelépésének előkészítése zajlik. Olyan jelenségeket hívnak életre a természetben, amelyről elhitetik, hogy az Én haragom felétek! Tönkreteszik szántóföldjeiteket, terményeiteket, kiszolgáltatott helyzetet létrehozva, hogy az ő színrelépését elősegítsék. Figyeljetek! 
A káosz egyre nagyobb lesz a Földön, úgy a gazdaságban, mint a fejekben. Ismert jellemzői ezek a sötét világok eszközeinek. Az őszinteség, nyíltság, egyenesség a fény világainak értékéhez tartozik.
Ezért szólítom újra és újra gyermekeimet! Halásszatok, emberhalászok legyetek! Világítsatok, amíg tehetitek! Hozzátok Hozzám a lelkeket, nyissátok meg a szíveket, mutassatok utat!
Általam és Bennem cselekedjetek! Aki nem érti ezt, nem kapta meg Szellemem vezetését, amellyel elpecsételtelek benneteket. Ez azért történhetett meg, mert önös gondolataitok nem engednek Engem közelebb.
Hogyan akarjátok, hogy egy kupát színborral töltsek fel, a szőlőtő termésével, ha nem ürítitek ki attól a zavaros víztől, amit a színbor helyett benne tartatok? Ezt csak alázatos Rám figyeléssel és hittel tehetitek. El kell hinnetek, hogy amit ti tiszta víznek gondoltok és szomjatok oltjátok vele, ezzel tápláljátok lelketek, nem válik hasznotokra! Bár szomjatokat oltja, elméteket kielégíti, lelketeket megnyugtatja.
Amikor hisztek Nékem, elhiszitek, hogy a kupában színbor kerülhet, és engeditek a zavaros víz helyét ezzel feltölteni, ekkor kerültök az Én szellemi vezetésem alá.
Ez az igazi szeretetcselekedet, melyet elvárok tőletek! A szeretet legfőbb betöltése, hogy alázattal fordultok az Akaratomhoz, az Én Igémnek kegyelem általi befogadásához és megtartásához. 

Bizony mondom néktek: újra meglátja szavaim hatalmát e világ!

Békém legyen veletek!

Jézus Krisztus

-Anael-

Jöjjön el a Te országod Uram, legyen meg , a Te akaratod!

Milyen jó azoknak, akiknek Jézus mondhatja: menjünk – te meg én – együtt! Ha ő vezet, bátran mondhatod: Uram, menjünk! Jézus mennyire ember volt, mutatja az is, hogy ez után a fárasztó nap után elaludt a hajóban. Tanítványai megértették, és “elvitték őt úgy, amint a hajóban volt”. Minden tanítvány nagy lehetősége, hogy viheti magával Jézust. Amikor elindultak, csendes volt még a tenger. Nem tudjuk, mennyi ideje hajóztak, melyik részén jártak a tengernek, amikor nagy szélvihar támadt. Életünkben mindig megvan az ideje a viharnak. Lehet, hogy elindultatok egy házasságba, egy darabig minden jól ment, aztán valahol “akkor” elindult a baj. A vihar váratlanul csap le a családi életre. Reggel még vidáman búcsúzkodunk, és napközben történik valami. Talán a tanítványok sem vették észre a felhőket; éjjel volt, sötét volt, nem gondolták, hogy baj lesz. “Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt.” Miért vártak eddig a tanítványok? Lehet, azt gondolták, elég ügyesek ők, hogy megoldják a helyzetet. Nem kell mindjárt Jézusnak szólni. Megvárták, amíg majdnem elsüllyedtek. Nem vagy-e te is úgy, hogy “már-már” felmondja az idegrendszered a szolgálatot? Miért nem szólsz előbb? Persze ha Jézus nincs a hajódban, nincs is kinek szólnod. Az egyetlen komoly kérdés, amit ma feltesz az Ige: Jézus a hajódban van már?! Ha erre a kérdésre nem tudsz biztos választ adni, ne indulj el Nélküle!

2010.09.30.

2010. szeptember 30. Csütörtök

Kicsit szomorú voltam, mert alig szóltam Jézushoz. Jézus: Drága gyermekem! Ne aggódj emiatt! Én mindig türelmesen kívárom azt a percet, amikor újból Hozzám szólsz. Ne felejtsd el! Én végtelenül Türelmes Vagyok.
Szentmise után Jézus: Drága gyermekem! Sokszor mondogasd nekem, hogy „szeretlek”, mert ezzel boldoggá teszed szent szívemet. Gyermekem, sokszor gondolj arra, hogy Én minden szentmisén az egész világon újból és újból átélem golgotai szenvedésemet a kereszten a ti bűneitekért. Törekedj arra, hogy mély együttérzéssel, gondolj rám minden szentmisén, melyen részt veszel.
Esti imánál felolvastam az Égiek egyik tanítását, megkérdeztem Őt örül-e neki? Jézus: Igen, gyermekem, nagyon örültem neki. Bár vannak a fiatalok között, akiket egyáltalán nem érdekelt tanításom, de vannak köztük kivételek, akiknek megérintem szívüket szavaim által. Köszönöm segítségedet kislányom!
Megkérdeztem a Szűzanya véleményét is. Szűzanya: Drága gyermekem! Igen, nagyon boldoggá tettél engem és Szent Fiamat. Gyermekem, az a tervünk veled, hogy a fiataloknak add át tanításunkat, hogy ők is megismerhessenek minket, égieket. E napló olvasása által megérinthetjük gyermeki szívüket. Mindig légy boldog, gyermekem, mert nagyon szép feladatot kaptál. Én és az egész Szentháromság jelen voltunk a kápolnában, és megáldottunk benneteket. Boldogok voltunk felolvasásod láttán is. Kislányom, amikor lehetőséged van rá, mindig olvasd fel nekik tanításainkat. Az a feladatod, hogy a fiatalokat felénk vezesd. Légy boldog gyermekem, mert kiválasztottunk téged mint fiatalt, erre a csodálatosan szép feladatra! Gyermekem, sokszor beszélj és fordulj hozzám, mert én is vágyódom szereteted után.
Rossz gondolatok voltak bennem egy ismerősömről. Ezzel kapcsolatban megkérdeztem a Szűzanya véleményét. Szűzanya: Gyermekem! Mindig légy nagy megértéssel iránta, ne ítéld el őt gondolataiddal vagy szavaiddal, mert ő ilyen. Ne felejtsd el, téged is ugyanúgy fognak elítélni, mint te őt. Helyette légy nagy szeretettel iránta, ne fordulj el tőle soha, támogasd! Ha nem akar veled beszélni, ne haragudj rá, ellenkezőleg szeresd őt! Emlékszel? Szentfiam ezzel a mondattal tanított téged: „Nem az a lényeg, hogy téged szeressenek, hanem, hogy te szeresd őket.” Mindig törekedj a felebaráti szeretetre! A szeretet a legeslegfontosabb itt a földön. Én és a Szentháromság végtelen nagy szeretettel vagyunk gyermekeink és az egész világ iránt, a bűnösök iránt is, legyen bármekkora bűnük! Mi nem teszünk kivételt senkivel! Mindenkinek a boldogságát akarjuk! Nagyon szomorúan érint engem, hogy sokan nem fogadják el boldogságukat, vagyis Istent. Helyette a földön keresik boldogságukat a pénz, siker, hatalom, tudás, bölcsesség, stb. keresésével. Mindezek a földi örömök a kárhozatba visz benneteket! Az Isten nélküli élet egyenlő a kárhozattal! De ti gyermekeim, akik hisztek Istenben, ha egész életetekben hűségesek vagytok hozzá, már itt a földön megismeritek az egyetlen és igaz boldogságotokat, Jézust. Csakis általunk, égiek által ismerhetitek meg azt a rendkívülien nagy boldogságot. Gyermekem, mutass példát a többi fiatalnak, hogy ti, az igazi keresztények mindannyian boldogok vagytok, hisz megtaláltátok boldogságotokat. Mindig mosolyogj és örülj gyermekem, mert ezek az erények tesznek téged igazán isteni gyermekünkké!
Megkérdeztem Jézust, örült-e, hogy Édesanyjához fordultam? Jézus: Drága gyermekem! Én és Édesanyám mögötted állunk és boldogan figyelünk téged, ahogyan írod válaszainkat. Nagyon boldoggá tettél engem gyermekem, hogy Édesanyámhoz fordultál. Hidd el, Édesanyám tanításai számodra nagyon fontosak. Mindig szeresd őt, bízz szavaiban és hallgass tanácsaira! Ha így cselekszel, mindkettőnket boldoggá teszel.
A sok tanulás miatt, alig beszéltem Hozzá. Jézus: Drága gyermekem! Ne aggódj emiatt! Mi megértjük, hogy neked most tanulnod kell. Ez így helyes! Mert ez most a te kötelességed.
Megbántva éreztem magamat. Jézus: Drága gyermekem! Ha fájdalmat, megbántást érzel szívedben, akkor ajánld fel a közömbös és hitetlen emberek megtéréséért. Ha felajánlod értük, számodra nagyobb boldogság lesz, hogy megmenthetted őket, ezért így nem fogsz törődni a fájdalmaddal.
Volt egy levél az Úr Jézustól, melyet úgy éreztem hozzám is szól. Megkérdeztem a Szűzanyát, hogy hozzám szól-e vagy sem? Szűzanya: Drága gyermekem! Örömmel mondom neked, hogy Szentfiam X által hozzád szól ebben a levélben. Ne kételkedj ebben! Az érzelmeid, hogy a könnyek is jöttek a szemedből, azt bizonyítják, hogy Szentfiam az ő szavai által megérintette a szívedet és lelkedet.
Szomorúan hallgattam végig egy ismerősöm véleményét, aki nem fogadja el az Úr egy választottjának a tanításait, melyeket rajta keresztül üzen a Szentháromság minden embernek. Megkérdeztem az Úr véleményét erről. Jézus: Drága gyermekem! X beengedte a szívébe ellenségemet, a gonoszt, ezért nagy benne a kételkedés és hitetlenség irántam, tanításaim és üzeneteim iránt. Gyermekem, ő az első fiatal életedben, aki nem hisz neked, és szavaimat nem fogadja el. Imádkozz érte! Az ima tud egyedül segíteni az ő lelkén! Gyermekem, még sok felnőttel és fiatallal fogsz találkozni, akik nem hisznek neked, és nem fogadják el a mostani tanításainkat! De te ne aggódj! Mert Én mindig ott leszek melletted, és megerősítelek téged a hitedben. Sajnos X által a gonosz meg akarja akadályozni, hogy felolvasd esténként a mi tanításunkat! Gyermekem, én azt szeretném, hogy továbbra is olvass! Mert mi a szavaink által tudjuk alakítani minden fiatalnak a gyermeki szívét!


http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/20100930