2012. december 20., csütörtök

Itt a világ vallási térképe


Elkészült a világ eddigi legrészletesebb vallási térképe. A Pew Research Center kutatása 2010-es adatok, népszámlálások, felmérések és népességi nyilvántartások alapján készült.

A felmérés arról nem szól, hogy hányan valódi hívők, illetve vallásgyakorlók, csupán arról, hogy formálisan hányan melyik egyházhoz tartoznak.


Világvallások rangsora

Továbbra is a keresztények vannak a legtöbben a világon: a Föld népességének mintegy 31,5 százaléka, 2,2 milliárd ember. A keresztények fele római katolikus, 37 százalékuk protestáns, 12 százalékuk pedig ortodox felekezet tagja.

A keresztények eloszlása a világon egyenletes, minden régióban megtalálhatók. A keresztény vallásúak legnagyobb része (26 százalék) Európában él, ezt követi Dél-Amerika és a Karib-szigetek (24 százalék), majd Dél-Afrika (24%).

Kevesebb mint 1 százalékuk él Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.

A második legnépesebb vallás az iszlám a világon: 1,6 milliárdan követik, ez a Föld népességének 23 százaléka. Az iszlám két fő ágából a szunniták vannak többen, ide tartozik a muszlimok 87–89%-a. Nem meglepő módon a legtöbb iszlám vallású ember Ázsiában és Óceániában él (62%), ezt követi a Közel-Kelet és Észak-Afrika 20 százalékkal.

Európában (3%), Észak-Amerikában (kevesebb mint 1%), Dél-Amerikában és a Karib-szigeteken (kevesebb mint 1%) elenyésző a számuk.

A világ népességének 15 százaléka, 1 milliárd ember hindu, a vallás eloszlása rendkívül egyenetlen: Ázsiában és Óceániában él a hinduk 99 százaléka. A világ hindu hívőinek 94 százaléka egyetlen ország, India lakosa.Felekezeten kívüliek

A hinduknál többen, a muszlimoknál kevesebben vannak a felekezeten kívüliek, számuk 1,1 milliárd. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a Föld népességének 16 százaléka ateista, ebbe a kategóriába tartoznak olyanok is, akik hisznek valamiben. Például a francia felekezeten kívüliek 30 százaléka, az amerikaiaknak pedig 68 százaléka hisz istenben vagy valamilyen természetfeletti erőben.16 százaléka a Föld népességének felekezeten kívüli, vagyis minden hatodik ember ebbe a kategóriába tartozik.
Az egyik felekezethez sem tartozók legnagyobb része, 76 százaléka Ázsiában és Óceániában él. A maradék közel egyharmad Európában (12%), Észak-Amerikában (5%), Dél-Amerikában és a Karib-szigeteken (4%), Dél-Afrikában (2%) és a Közel-Keleten, illetve Észak-Afrikában (kevesebb mint 1%). Az arányok persze csalókák lehetnek: a magas százalékos arány ellenére Ázsiában és Óceániában csak minden ötödik ember felekezeten kívüli.

A felekezeten kívüliek eloszlása sem egyenletes: tíz ilyen emberből hat Kínában él (62%). Kína után a következő ország, ahol sok felekezeten kívüli él, Japán, itt azonban az összes, ebbe a kategóriába tartozónak mindössze hat százaléka található.

Hat olyan ország van a világban, ahol a felekezeten kívüli emberek vannak többségben: a Cseh Köztársaság (76%), Észak-Korea (71%), Észtország (60%), Japán (57%), Hongkong (56%) és Kína (52%).

Érdekesség, hogy az Egyesült Államok 16,4 százaléka volt felekezeten kívüli 2010-ben, ez a szám 2012-re 19,6 százalékra változott.A magyar helyzet

18,6 százaléka a magyaroknak felekezeten kívüli.
Magyarországon lakosságának túlnyomó része két csoportba tartozik: 8 milliós lélekszámmal a többség (81%) keresztény, 18,6%, 1,8 millió ember pedig felekezeten kívülinek vallja magát.

A többi valláshoz (iszlám, hindu, zsidó, népi vallások, egyéb) a népesség kevesebb mint 1-1%-a tartozik.

Kálmán Gábor


Egymilliárdnál is többen vannak, így a keresztények és a muszlimok után a világon a harmadik legnépesebb csoportot alkotják azok, akik nem tartoznak egyik vallási felekezethez sem - derült ki a washingtoni Pew Research Center kedden közzétett tanulmányából.

A jelentést 2010-es adatok alapján - mintegy 2500 népszámlálás, felmérés és népességi nyilvántartás felhasználásával - állították össze, s a dokumentum a témában eddig készült tanulmányok közül az egyik legpontosabb képet nyújtja a világvallásokról.

A "Globális Vallási Térkép" (The Global Religious Landscape) című tanulmány szerint továbbra is a keresztények vannak a legtöbben: a világ népességének 31,5 százalékát teszik ki, ez 2,2 milliárd hívőt jelent. A kereszténység követőinek fele a római katolikus egyházhoz tartozik, míg 37 százalékuk valamely protestáns, 12 százalékuk pedig ortodox felekezet tagja. A tanulmány kitér arra is, hogy a keresztények megoszlása a legegyenletesebb: a világ összes régiójában megtalálni ennek a vallásnak a követőit.

A második legelterjedtebb vallás az iszlám: a Föld lakóinak 23 százaléka, vagyis 1,6 milliárd ember vallja magát muszlimnak. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben él az iszlám követőinek 62 százaléka, 20 százaléka pedig a Közel-Keleten és Észak-Amerikában. A tanulmány rámutatott, hogy túlnyomó többségük - 87-90 százalékuk - az iszlám szunnita ágához tartozik, míg 10-13 százalék a síiták aránya.

A harmadik nagy világvallást, a hinduizmust követők tábora viszont már nincs akkora, mint a felekezeten kívüliek csoportja - hívták fel a figyelmet a jelentés készítői. Utóbbiak létszáma eléri az 1,1 milliárdot, nagy részük, 62 százalékuk Kínában él, így az ázsiai ország több mint fele nem tagja egyik egyháznak sem.

Kínán kívül még egyetlen ország van, ahol a felekezeten kívüliek vannak többségben: Japánban a lakosság 57 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. A jelentés készítői ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ez a "címke" nem jelenti feltétlenül azt, hogy az illető ateista vagy agnosztikus. "A felekezeten kívüli kínai felnőttek 7 százaléka hisz Istenben vagy egy természetfeletti erőben, míg a franciák esetében 30 százalék, az amerikaiaknál pedig 68 százalék ez az arány" - mutattak rá a jelentés készítői.

A világ hindu lakossága elsősorban Indiában (itt él a hinduizmus követőinek 94 százaléka), illetve Bangladesben és Nepálban összpontosul, míg a negyedik legnagyobb világvallásnak, a buddhizmusnak a hívei Kínában (50 százalék), Thaiföldön (13,2 százalék) és Japánban (9,4 százalék) élnek.

A zsidó vallásnak 14 millió követője van, 40,5 százalékuk Izraelben, 41,1 százalékuk pedig az Egyesült Államokban él. A jelentés rámutatott arra is, hogy a felekezetekhez tartozók medián életkora alapján (ez az a kor, amelynél az adott vallás követőinek fele fiatalabb, másik fele idősebb) a jövőben az iszlám (23 év) és a hinduizmus (26 év) térhódítása várható, míg a judaizmus (36 év) követőinek gyarapodására van a legcsekélyebb kilátás. A keresztények medián életkora 30 év.

A tanulmány kitért arra, hogy 405 millió ember, vagyis a Föld lakosságának 6 százaléka valamilyen törzsi vallásban hisz, őket elsősorban Afrikában, Kínában és a bennszülött ausztrálok, illetve amerikaiak körében lehet megtalálni. A világ népességének közel 1 százaléka, 58 millió ember pedig más vallási felekezet, például a taoizmus, dzsainizmus, sintoizmus, szikhizmus vagy a zoroasztrianizmus követője.

MTI

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit
 
2012. december 19. szerda, 12:30
Drága szeretett leányom, a világnak tudnia kell, hogy a Béke Korszaka Ígéretem tetőfoka lesz, ahol Én uralkodni fogok az Új Ég és Föld fölött. Ez egy szellemi uralkodás lesz és Egyházam, az Új Jeruzsálem, békében lesz, és Szavam meghallásra kerül a nemzetek között.
A Sátán meg lesz kötözve Királyságom alatt, és többé nem fogja becsapni Isten gyermekeit. Ez az Uralom nem jelképes lesz, de ott az Élet Fája Szeretetet és Békét fog belélegezni, hogy mindazok, akik arra áldottak, hogy az Új Paradicsomomat élvezzék, ne szenvedjék majd el a halált, még akkor sem, amikor ennek az időszaknak a végén jóllehet, a Sátán egy rövid időre ki fog szabadulni.
Az Én Tervem megfelel Atyám Akaratának, és senkinek sincs joga megtagadni Atyám akaratát.
Ne kövessetek el hibát; nektek el kell fogadnotok Isten Igéjét, melyet Atyám könyve tartalmaz, mert ha nem ezt teszitek, meg lesztek tévesztve a próféciákat illetőleg, melyek az idők kezdete óta az emberiség számára adattak.
Egyedül csak az Én Ösvényemet kövessétek. Fogadjátok el Ígéreteimet. Ne kételkedjetek Bennem, mert akkor megbántotok Engem. Vagy úgy fogadtok el Engem, mint Megváltótokat, és teljesen megbíztok Bennem, vagy egyáltalán nem fogadtok el.
Az Én Szavam maga az Igazság. Az Igazság a szabadság és az Én Új Paradicsomom kapuinak kulcsa lesz, minden élő lélek számára, aki azt elfogadta. 
Jézusotok


Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.
 
2012. december 19. szerda, 21:00
Drága szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged, hogy a veled szembeni kritika és Szavam ellen, mely ebben az időben neked adatik, megnövekszik majd.
Nem szabad engedned sem a figyelemelvonásnak sem pedig a kétségeknek, hogy megakadályozzanak téged minden egyes Szó továbbításában, melyet neked adok. Az embereknek sohasem szabad kételkedniük a Mózes napjai óta átadott próféciákban. Egyetlen prófécia sem tartalmaz valótlanságokat.
Most, amikor Én a világnak feltárom a titkokat és Terveimet az emberiség számára, melyeket eddig elzártak tőletek, ne forduljatok el tőlem. Mert Én most sok olyan dolgot mutatok be nektek, amelyek még jönni fognak, és amelyekről benneteket, Követőim, tájékoztatnom kell, hogy ne szalasszátok el a felkészülést Dicsőséges Visszajövetelemre.
Ne engedjétek, hogy bárki is megtagadja magától az örök élet ajándékát, amelyet hozok. Azoknak, akiknek megadatik a szerencse, hogy belépjenek az Új Korszakba, amikor Ég és Föld eggyé válik, követniük kell az Igazság Ösvényét.
Most itt van az ideje annak, hogy a Belém, a ti Üdvözítőtökbe vetett hitetek kihívásra kerüljön és próbára legyen téve. Titeket hamarosan erőszakkal fogna kényszeríteni arra, hogy elutasítsátok Üzeneteimet. Minden erőfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy Szavam elutasítására kényszerítsenek benneteket, és hogy az Igazságot eretnekségnek nyilvánítsák ki.
Most fordítsátok gondolataitokat Születésemre, Tanításaimra, melyeket az emberiségnek adtam, hogy az emberek megtanulhassák annak módját, hogyan készítsék fel a lelküket, és gondoljanak a lelkek megmentéséért hozott Kereszthalálom Áldozatára.
Értetek haltam meg. Ezért most meg kell bíznotok Bennem.
Én vagyok az a fény, amely arra az ösvényre ragyog le, amelyen haladnotok kell. Ennek az ösvénynek mindkét oldalán gonosz lelkek rángatnak, kínoznak benneteket, és megpróbálnak rávenni arra, hogy visszatérjetek ugyanarra az útra, ahonnan jöttetek, vissza a sötétségbe. Ezt mások gúnyolódásai által fogják tenni, akik széttépnek majd benneteket, mert hűségesek vagytok ezekhez az Üzenetekhez.
Nektek csendes elmélkedésben kell maradnotok, olvassátok Szavamat és érezzétek Jelenlétemet. Engedjétek meg Szentlelkemnek, hogy megnyugtassa szíveteket, és hogy éreztesse, amint Szeretetem beborít benneteket. Ahogyan fájdalmatok erősödik e Küldetés miatt, tudnotok kell, hogy ti teljes egységben vagytok Velem, Jézusotokkal.
Ne adjátok fel soha. Ne utasítsátok vissza Irgalmasságom Kezét. Engedjétek, hogy átöleljelek benneteket; hogy azt a bátorságot adjam nektek, melyre szükségetek van, hogy ezt a Velem való utazást folytatni tudjátok addig a napig, amíg eljövök, hogy megjutalmazzalak benneteket.
Szeretett Jézusotok