2012. március 5., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 A Katolikus Egyház és Izrael Háza üldöztetésnek lesz kitéve

2012. március 4. vasárnap, 15.30
Drága, szeretett leányom, a pecsétek felnyitásának ideje, amely a hetedik pecsét általad való felnyitását fogja eredményezni, csaknem elérkezett.
Imáitoknak köszönhetően sok zavargás elhárításra kerül.
Ti, Követőim, elfogadjátok Keresztemet, és egyesülni fogtok Édesanyám Szeplőtelen Szívével, miközben az Én Dicsőséges Királyságom felé meneteltek.
Ahogyan a világ csalárdságai és gonoszságai fokozódnak és terjednek, úgy fog erősödni és terjedni azok hite is, akik Hadseregemet vezetik.
Az egyházak üldöztetésnek lesznek kitéve, nevezetesen a Katolikus Egyház és Izrael Háza.
Sokan örülni fognak ennek. Ez a két vallás meg lesz hurcolva, és minden erőfeszítés – mind külső, mind belső -, meg lesz téve, hogy nyomuk se maradjon.
Nagy öröm lesz világszerte, mikor ez a két vallás elbukik.
Sokan úgy vélik majd, hogy ezt a két vallást meg kell semmisíteni. Az emberek tudomást sem vesznek majd ezek tetemeiről.
De ez ostobaság lenne. Mivel ezek újra feltámadnak majd, hogy megalakítsák az Új Eget és az Új Földet, amint az Én Paradicsomom kapui megnyílnak.
Senki sem tudja, és nem is fogja elpusztítani az Én választott népemet a földön.
Okozhatnak nekik fájdalmat, szenvedést, halált és lerombolhatják magukat az épületeket és templomokat, melyeket ők építettek Atyám tiszteletére.
Aztán növekednek, felemelkednek majd, és visszakövetelik jogos trónjaikat, mikor Velem együtt fognak uralkodni a Paradicsomban.
Soha ne utasítsátok el Istent.
Soha ne utasítsátok el az Ő Egyházait.
Mert ha ezt teszitek, azzal a megtévesztés ösvényét követitek az örök kárhozatba.
Megváltótok
Jézus Krisztus

Dejte 2012. március 4-én

Simona Kumpanová - modlila som sa za pevnú vieru pre všetkých ľudí. ďakovala som Matke Božej, že Vás sem všetkých pozvala  a za to, že ste takto odpovedali na jej pozvanie. Zverovala som Vás a vaše rodiny a potom sme sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za rodiny
Simona Kumpanová - imádkoztam Szűz Máriával az erős hitért minden ember számára. Megköszöntem a Szűzanyának, hogy meghívott ide benneteket, és hogy így válaszoltatok a meghívásra. Szűzanyára bíztalak Titeket és családjaitokat aztán együtt imádkoztunk a családokért.
Jozef Danko – modlil Otče Náš a Sláva Otcu za pevnú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Potom som Pani Márii odovzdával všetkých Vás tu prítomných, všetko to, čo ste sem priniesli som zveroval Ježišovi. Odovzdával som Panne Márii celý tento nastávajúci čas, naše srdcia, naše životy, naše spoločenstvá, naše farnosti a nakoniec som sa Pannou Máriu modlil modlitbu za obrátenie hriešnikov a túto modlitbu som tak zvlášť obetoval za obrátenie všetkých nás tu prítomných, za obrátenie našich rodín i celého sveta
Jozef Danko –Szűz Máriával imádkoztam a szilárd hitért az összes embernek a világon. Aztán a Szűzanyára bíztam mindenkit, aki itt jelen van, mindent, amit hoztatok Jézusnak ajánlottam. Szűz Máriára bíztam az elkövetkező időszakot, a szívünket, az életünket, a közösségeinket, a plébániákat és végül Szűz Máriával imádkoztuk a bűnösök megtéréséért. Ezt az imát külön felajánlottam a mi megtérésünkért, a családjaink és az egész világ megtéréséért.
Adriana Kúdelová - modlila som sa za pevnú vieru pre všetkých ľudí. Potom som Pani Márii odovzdával všetkých Vás tu prítomných, všetko to, čo máte vo svojich srdciach, čo ste priniesli, vašu bolesť, radosť.  Panna Mária mi vtedy povedala, aby ste do každej modlitby vložili svoje srdce a tak pocítite lásku Boha, ktorý Vás nekonečne miluje. Potom ďakovala za všetky pozdravy, ktoré ste jej odovzdali  a nakoniec som sa s Pannou Máriou modlila modlitbu za ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar, teda za neveriacich
Adriana Kudelová - imádkoztam Szűz Máriával az erős hitért minden ember számára. Aztán a Szűzanyára bíztam mindenkit, aki itt jelen van, mindent, ami a szívetekben van, amit hoztatok magatokkal - fájdalmat, örömöt. Szűz Mária akkor mondta nekem, hogy minden imádságba helyezzük bele a szívünket és így érezni fogjuk Isten szeretetét, aki végtelenül szeret minket. Ezután köszönetet mondott minden üdvözletér és végül imádkoztunk együtt a Szűzanyával azokért az emberekért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, ezt az Isteni ajándékot, tehát a hitetlenekért.
Mária Gavendová - modlila som sa Otče Náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Panne Márii som odovzdávala trpiacich, zomierajúcich, duše v očistci a najmä všetkých nás tu prítomných . Dávala som Panne Márii všetko to, čo prežívame , náš strach, obavy, smútok. Prosila som Pannu Máriu, aby uzdravila naše zmýšľanie, našu myseľ, ducha. Prosila som o dar lásky, pokoj, radosti pre nás všetkých a nakoniec sme sa spolu modlili modlitbu za duše v očistci.
Gavendová Mária imádkoztam Szűz Máriával a Mi atyánkat és a Dicsőséget az erős és élő hitért minden ember számára világszerte. Szűz Máriának átadtam a szenvedőket, a haldoklókat,a tisztítótűzben lévő lelkeket és különösképpen minket itt jelenlévőket. Mindent odaadtam Szűz Máriának, amit megtapasztalunk, a félelmeinket, szomorúságunkat. Kértem Szűz Máriát, hogy gyógyítsa meg a gondolkodásunkat, az elménket és a lelkünket. Kértem tőle a szeretet, béke és öröm ajándékát mindannyiunk számára, és aztán együtt elimádkoztuk a Miatyánkat a tisztítótűzben lévő lelkekért.
Martin Gavenda - modlil Otče Náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy. Potom som Panne Márii do jej lásky odovzdával všetkých nás tu prítomných a všetkých tých, ktorí sa dneska s nami v duchu modlia. A zvlášť som odovzdával všetkých chorých.  S Pannou Máriu som sa modlil modlitbu za uzdravenie chorých, ona nás skrze svoju lásku ponárala do Ježišovej uzdravujúcej lásky, do jeho uzdravujúcich rán, aby sme okúsili, ako nás má Nebeský Otec rád. Potom nás na konci všetkých žehnala.
Martin Gavenda - imádkoztam Szűz Máriával a Mi atyánkat és a Dicsőséget az erős és élő hitért minden nemzet számára. Aztán Szűz Mária szeretetének átadtam minden itt jelenlévőt és mindazokat, akik ma velünk lélekben imádkoznak. Különösképpen átadtam neki minden beteget. Szűz Máriával imádkoztam egy imádságot a betegek gyógyulásáért, s az ő szeretete által bevezetett minket Jézus gyógyító szeretetébe, az ő gyógyító sebeibe, hogy megtapasztaljuk, mennyire szeret minket a mi Mennyei Atyánk. Aztán a végén mindannyiunkat megáldott.
Odkaz: Matka Božia nám vyprosila uzdravenie nášho srdca, aby sme sa nebáli prísť k Pánu Boh, aby sme spoznali, ako nás má rád.  V poslednej dobe majú ľudia zlý pohľad na nášho Nebeského Otca. Panna Mária nás chce voviesť do lásky, že sme naozaj milovaní. Pán Boh nás má naozaj rád, že sme prijatí
Üzenet: Szűzanya kérte szívünk gyógyulását, hogy ne féljünk az Úrhoz jönni, hogy felismerjük, mennyire szeret minket. Az utóbbi időben az embereknek rossz nézőpontja van a mi Mennyei Atyánkról. Szűz Mária szeretne minket bevezetni a szeretetbe, hogy tudjuk, igazán szeretetnek minket. Isten igazán szeret miket, el lettünk fogadva.