2015. január 17., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’
Ők úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket


2015. január 16. péntek 11:10

Drága szeretett leányom, az Én Akaratom nem győzhető le soha, mert az örök.  

Az ember nagyon sokféle módon fellázadt már Isten Akarata ellen, de amikor az ember akarata összefonódik Isten Akaratával, akkor mindazok, akik Isten Akarata ellen harcoltak, mindent el fognak veszíteni. A gyengéd szívűek, és azok, akik a Nagyfigyelmeztetés után elfogadnak Engem, megnyerik a világot.

Az eljövendő világ vég nélküli lesz, és mentes minden bűntől. Dicsőségben lesz részük mindazoknak, akik elnyerik jogos örökségüket, mert ez már része volt a kezdetektől Atyám Tervének – az Isteni Terv, amelyet az ember nem ismer teljes egészében.

Fontos, hogy mindenki harcoljon a bűn csábítása ellen, bár ez sohasem lesz könnyű. Csak hívjatok bátran, minden alkalommal, amikor úgy gondoljátok, hogy megbántottatok Engem. Én mindig itt Vagyok és minden bűnt meg fogok nektek bocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlás örök bűnét. Mindössze annyit kell tennetek, hogy Felém nyújtjátok a kezeteket.

Ez a világ, amely az Enyém, tele van gonoszsággal, csalással és a gonosz szellemével, de a szeretet is létezik benne.

A felebaráti szeretet és az imák azok, amelyek sakkban tartják a gonoszt, lehetővé teszik Számomra, hogy jelen legyek köztetek.

Én nem azt kérem tőletek, hogy feladjátok az életeteket, csakhogy minden egyes nap a napot imádságban töltsétek, mert nem ezt várom el tőletek. Mindaz, amit tőletek kérek, hogy Hozzám forduljatok segítségéért, és dicsőítsétek Istent. Ahhoz, hogy a világnak tett Ígéretem beteljesedjen, és, hogy az örök élet mindnyájatok számára biztosítva legyen, csak annyit kell tennetek, hogy megtartsátok Isten Törvényeit, ahogyan Ő azt a Tízparancsolatban egyértelműen meghatározta.

Kövessetek Engem, a ti Jézusotokat, és emlékezzetek mindarra, amit nektek tanítottam. Nem helyes kijelentenek, hogy szerettek Engem, ha elutasítjátok Isten Igéjét. Mindenekelőtt szeretnetek kell egymást, és annyit kell megtennetek másokért, amennyit magatoknak is megtennétek. Éljétek Igémet gondolataitok, cselekedeteitek és tetteitek által és aztán valóban az Enyéim lesztek. A gyűlölet nem játszik szerepet az Én Munkámban, bár annak idején, amikor a Földön jártam, bármit is mondtam, nagy kritikát vont maga után, mert az emberek nem akarták megváltoztatni az életüket. Ma azért utasítják el Igémet, mert az emberek nem hajlandók ragaszkodni az Igazsághoz. Ehelyett úgy indokolják meg a bűnt, hogy ne kelljen megváltoztatniuk az életüket. Tehát valójában semmi sem változott.

A bűn köteléke, miáltal az ember önmagát megláncolta a Sátán hatására, most erősebb, mint korábban volt. Szabaduljatok meg ettől a köteléktől, és keressetek Engem. Emlékezzetek arra, hogy a bűneiteket csak addig lehet megbocsátani, ameddig éltek – és nem akkor, amikor már elhagytátok a Földet.

Mikor akarja már végre elfogadni az ember Isten Igéjét, és felismerni, hogy mindaz, amit Ő mond, igaz? Mindaz, amit mondott, hogy meg fogja tenni, igaz, és mindaz, amit Én most nektek mondok, szintén igaz. Sajnos sokan közületek sohasem fognak hallani, és amikor később felismeritek az Igazságot, túl késő lesz. Nektek most azzal kell a jövőtöket bebiztosítanotok, hogy élitek Isten Igéjét.

Jézusotok

Wilhelm Hünermann: A kereszt meggyalázói

Egy német kisváros, a Saale folyó melletti gyógyhely felé vezető úton állt egy kereszt, mely több mint száz éve tartotta kitárt karjait áldóan a község határa fölött. E keresztet számos nagy bajban és szükségben mondott ima szentelte meg az idők folyamán.
     Abban az időben, amikor Németország olyan uralom alatt állott, mely az ifjúságot minden ellen felhergelte, ami keresztény és tiszteletreméltó volt, három fickó úgy döntött, hogy az apák hitének e szimbólumát ledönti. Tervük végrehajtására egy napon istállóvillával felszerelve vonultak ki a kereszthez, mint egykor éjszaka a főtanács poroszlói a Getszemáni kertbe.
     Gúnyos nevetések közepette rángatták le a vasvillákkal a mi Urunkat a gerendájáról, aztán a földre esett testen ugráltak, széttörték tagjait, végül az így meggyalázott testet beledobták a folyóba. „Megbosszulhatod magadat, ha tudod!” gyalázkodtak gonoszul. „Mindenesetre egyelőre a halaknál úszol.”
Fél évvel később történt, hogy a fickók közül az első egészen közel szörnyűséges tettük színhelyéhez, a folyóba szállt, hogy megfürödjön. Egyszer csak felkiáltott, levegőbe dobta karjait, majd elsüllyedt. Egy hirtelen szívinfarktus végett vetett életének.
     Hulláját napokkal később vetette partra a víz. Néhány paraszt, akik éppen földjüket trágyázták, halászták ki trágyavillájukkal a halott testét a mocsárból.
Újabb hat hónap múlva a második fickó kerékpárjával ment arra. Egy nehéz teherautó nagy sebességgel jött vele szemben. A fiú könnyen elfért volna mellette, ha a síkos úton nem esett volna el. Így azonban a teherautó kerekei alá került. Mindkét lábát levágta az autó, úgy ahogy a keresztgyalázók egykor az Úr tagjait széttörték. A test nélküli kereszt előtt maradt holtan fekve.
Fél év telt el ismét! És a harmadik kórházba került! Súlyos kór döntötte le lábáról, mely élve rohasztotta el. Közelében nem tudott megmaradni senki, olyan bűz áradt rothadó testéből. Szobájában éjjel-nappal nyitva kellett hagyni az ablakokat.
     Amikor a plébános a betegágyhoz lépett, a beteg őrült pillantást vetett rá: „Én vagyok az utolsó hármunk közül”, hörögte elhaló hangon. „Hát engem is elvisz!”
     „Igen, téged is elvisz!”, mondta pap mélyen megrendülve. „Köszönd meg Istennek, hogy neked időt hagyott, hogy kibékülj vele!” „Igen, van Isten, és van Üdvözítő!”, sóhajtott a haldokló. „És mi összetörtük és a folyóba dobtuk!”
     „Isten irgalmas!”, vigasztalta a plébános. „De igazságos is!”, hörögte a beteg.
     „Aki a szentgyónás által aláveti magát Isten igazságosságának, annak számára csak megbocsátó irgalma létezik. Szenvedésed ellenére te vagy a legszerencsésebb hármotok között. Ajánld fel szenvedéseidet szerencsétlen társaidért!”
A három Isten-gyalázó utolsó tagjának elég idő adatott meg, hogy kibékülhessen bírájával. Nem sokkal ezután mögötte is bezárult a sír, nem messze azon temetődombtól, melyben társai vártak az Utolsó Ítéletre.
Az itt elmeséltek szó szerint így történtek. Az emberek az egész környéken úgy tekintettek ezen eseményekre, mint egy megrázó Isten-ítéletre.

Részlet a szerző A kőtáblák – Történetek a Tízparancsolathoz  „Fény Sínai felett” című könyvéből

Erdogan: a Charlie Hebdo rasszista és gyűlöletkeltő

A török államfő, Recep Tayyip Erdogan rasszizmussal és gyűlöletkeltéssel vádolja a Charlie Hebdo francia hetilapot, ami a napokban újabb Mohamed-karikatúrákat tett közzé, hogy azzal provokálja a muszlim közösségeket. "Ez a magazin hírhedt a muszlimokkal és keresztényekkel szemben provokatív publikációiról. Amit csinálnak, az gyűlöletkeltés és rasszizmus."
A török államfő a legújabb esetre hivatkozott, amivel az újság a Mohamedről alkotott képet a terrorizmushoz kapcsolja. "Ez nem az, amit szabadságnak neveznek. Ez a terrorral, és más emberek magánszférájának sértésével egyenlő. Fel kell ismerni, hogy korlátlan szabadság nem létezik" - mondta Erdogan, hozzátéve, hogy az ehhez hasonló megnyilvánulásokat a törvény büntethetővé kell tegye. Az államfő hangsúlyozta, hogy "a lap szerkesztői lehetnek ugyan ateisták, de ennek ellenére tiszteletben kell tartaniuk, ami számunkra szent", és ha ezt nem teszik, azt a törvénynek a legszigorúbban büntetnie kell.
Hídfő.net.ru | Erdogan
Január 7-én két fegyveres személy lépett be a Charlie Hebdo "szatirikus" hetilap szerkesztőségébe, és megöltek 12 embert, közülük 10 a szerkesztőség tagja volt. Január 8-án Párizs külvárosában egy rendőrt lőttek le, az azt követő napon pedig négy személyt túszul ejtettek és lelőttek egy kóserboltban. Az utóbbi hét folyamán 17 ember vesztette életét a támadássorozatban, közülük 3 rendőr.
A Charlie Hebdo anyagi hasznot csinál szerkesztőik halálából, és a következő számot az átlagos 60 ezres példányszám helyett már hárommillió példányban nyomtatták ki, valamint 3 idegen nyelven is megjelentették. Az újabb kiadvány szándékosan folytatja a korábbi provokációt.
A Charlie Hebdo szatírának álcázva szervezett vallásellenes tevékenységet folytat, melynek célja az ingerküszöb növelése. Az európai keresztény közösségek már nem is reagálnak a keresztény jelképek meggyalázására, legtöbbször ez már semmiféle érzelmi reakciót nem vált ki az emberekből, mert a liberális sajtó több évtizednyi egyházellenes propagandával megnövelte az emberek ingerküszöbét. A Charlie Hebdo tevékenységével ugyanezt a hatást akarja elérni a muszlim közösségeknél, melyek még szorosan kötődnek vallási hagyományaikhoz, őrzik tradícióikat. Nem véletlen működhet a Charlie Hebdo az állam engedélyével: az Iszlám provokálásával az ingerküszöböt fokozzák, hogy az iszlám közösségek helyett materialista arab tömegek maradjanak, amit a kormány válságpánikkal és más anyagi dolgokkal már könnyen irányítani tud. A Charlie Hebdo tevékenysége arra vezethető vissza, hogy az európai kormányok vallási hovatartozástól függetlenül a hitet akarják végleg kiirtani az emberekből, mert a hit az egyetlen, ami védelmet nyújt az intézményesített félelemkeltéssel szemben.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/17/erdogan-charlie-hebdo-rasszista-es-gyuloletkelto