A hit- és hagyományhű női rendek virágoznak


Legutóbbi adásában a Church Militant online katolikus televízió (CMTV) és híroldal Download című műsora az Egyesült Államok női szerzetesrendjeinek drámai demográfiai trendjeivel foglalkozott.

A napi rendszerességű panelbeszélgetés szeptember 7-ei adásában az alábbi grafikonnal szemléltették a katolikus női szerzetesek számának alakulását az Egyesült Államokban, 1950 és 2014 között:


Az ábrán jól látható, hogy míg az 1950-es években (is) a női szerzetesek száma növekedésben volt, a trend drasztikus fordulatot vett a '60-as évek közepén, a II. Vatikáni Zsinat lezárásával. 1966-ban még így is 181 421 apáca szolgálta az amerikai egyházat, ez a szám 2014-re kevesebb, mint harmadára, mindössze 49 883-ra csökkent.
Az USA legnagyobb női szerzetesrendjének, az Amerikai Irgalmas Nővérek (Sisters of Mercy of the Americas) létszáma 1970 és 2014 között például így alakult:


Még sokkolóbbak a statisztikák, ha megnézzük a ma az USÁ-ban szolgáló szerzetesnővérek koreloszlását: a női szerzeteseknek csupán 1%-a fiatalabb 40 évesnél, és mindössze 3% fiatalabb 50-nél!
Ez a drasztikus létszámbeli csökkenés és elöregedés az ország legtöbb női szerzetesrendjére jellemző, és a folyamat gyorsabb, mint ami férfi szerzetesekre vagy a papokra jellemző. A II. Vatikáni Zsinatot követően a női szerzetesrendekben markánsan megjelent az elvilágiasodás, sok rendben a nővérek lassan már a szerzetesi habitusukat is lecserélték.
A kihalófélben lévő rendek közé tartozik például az Egyesült Államok egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendje, az Oltáriszentség Nővérei (Sisters of the Blessed Sacrament), amely emiatt épp az ingatlanjait kínálja eladásra és költözködésre készül. A habitusukat korábban e nővérek is civilre, és ilyesfajta, sajátos öltözetre cserélték:


A fogyatkozó és elöregedő rendek között hozta fel a CMTV példaként a Feliciánus Ferences Nővérek (Felician Franciscan Sisters) rendet, amelynek központja a televízió stúdiójától nem messze található. E rendnek több közössége is van, mint a televízió beszámolt róla, azonban rendkívül eltérő szinten állnak hit- és hagyományhűségben. A rend leginkább hagyományőrző közösségét nemrég a "progresszívok" felügyelete alá helyezték, ami a renden belül jelenleg feszültségek forrása.
A rend "progresszív" közösségeire szintén jellemző, hogy a szerzetesi habitustól szabadulni próbálnak. Mint a CMTV bemutatta, a rend egyik közössége a habitusviselésnek egy sajátos példáját mutatta be. A nővérek nemrég egy közösségi rendezvényen "apácashow"-szerű dalműsort adtak a megjelent világiaknak, amivel a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívták fel a figyelmet. A műsor egyik vizuális elemeként a nővérek műanyag szemeteszsákokból improvizáltak maguknak szerzetesnővéri főkötőket:


Mindeközben az ország leginkább hagyományőrző (köztük a szerzetesnővéri habitushoz is legjobban ragaszkodó) női szerzetesrendjei vonzzák a fiatalokat: e rendeknek nemcsak a létszáma növekszik, de rengeteg a fiatal közöttük.
A CMTV műsorában bemutatott alábbi grafikon a Dominikánus Nővérek Szent Cecília Kongregációja (Dominican Sisters of the Congregation of St. Cecilia) létszámnövekedését mutatja, 1970 és 2014 között:


Hasonlóan virágzó trendeket mutathat fel a műsorban szintén példaként felhozott Az Irgalmasság Szerzetesnővérei (The Religious Sisters of Mercy) rend is.
Zárásként egy csoportkép a virágzó rendek közé tartozó Dominikánus Nővérek Szent Cecília Kongregációjából:

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/09/08/kihalnak_a_progressziv_noi_szerzetesrendek_az_egyesult_allamokban