2019. április 18., csütörtök

Jézus üzenetei papoknak - Mária Natália nővér lelki naplójából

"Papjaim, most arról a Vérről akarok beszélni veletek, mely végigfolyt a kereszt fáján, értetek, és a rátok bízott lelkekért. Ez a Vér titeket is megtisztított és megszentelt. Most rajtatok a sor, tisztítsátok és szenteljétek meg a lelkeket, akiket rátok bíztam. Mondjátok el nekik a Megváltás boldogságos titkát, hogy ők is odataláljanak, ahol én vagyok, és ahová mindannyiótokat várlak. Vérem nevében kérlek benneteket, akadályozzátok meg, hogy a rátok bízott lelkek elvesszenek! Erősítsétek meg őket, mert engem keresnek! Azoknak, akiket a világ megkínzott, ajándékozzátok gyöngéd szavaitok gyógyító balzsamát! Láttassátok meg velük az igazi szabadságot, mert a Gonosz szolgaságra kárhoztatta őket.
Papjaim! Egyetlen lélek üdvéért is legyetek képesek lemondani a világról! Egy lélek halálakor, forduljatok hozzám szent bizalommal. Hívásotokra eljövök, hogy megerősítselek, és együtt legyőzzük a pokoli szörnyet. Reméljetek bennem! Lehet egy lélek akár az elkárhozás teljes végveszélyében is - ha ti imádkoztok érte - megmenekülhet és elnyerheti az örök életet. Vegyétek komolyan üzenetemet!
.
Lányom, én ennyire szeretem papjaimat. Éjjel-nappal rájuk gondolok. Teljesen alávetem magam nekik a szentmiseáldozat bemutatásakor. Közel vagyok hozzájuk, mikor szenvednek és amikor szólnak. De mihelyst helyet adnak az önzésüknek, a féltékenységüknek, az ambícióiknak, a gőgjüknek, már nem hallanak meg engem.
.
Drága papfivérek, hallgassatok rám, gyertek hozzám! Hagyjátok el ezt az utat, melyet betölt a pokol illata! Térjetek meg, mert az időtök nagyon kevés. Ha végleg elveszítetek engem, többé senki sem tud segíteni nektek."
.
Az Anyaszentegyházért és a papokért imádkoztam, amikor Isten Anyja így szólt:
"Én édes kislányom, imáid meghallgatást nyertek. Megszabadítom az Egyházat láncaitól, és megmentem a kárhozat útját járó papokat. Szeplőtelen Szívem áldása van az imáidon, és áldozataidon is. Nagyszámú bűnbánó lélek fogadta be Fiam kegyelmeit!"