Önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben

Medjugorje, 2019. november 25.
Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. Háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok, és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
A Szűzanya e havi üzenete is hasonlít a korábbi üzenetekhez. Ezek az üzenetek imára hívnak bennünket. A Szűzanya kitartóan ismétlődő üzenetei mintha azt sugallnák számunkra, hogy nem hallottuk meg vagy nem eléggé tettük magunkévá kérését.
Ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi az imádság, biztosan sok különböző választ kapnánk. Az ima sokkal többet jelent. Imádkozhatunk tanult imákat, de saját szavainkkal is. Imádkozni lehet csendben és könyörögve is. Imádság a szemlélődés, az elmélkedés is. Ima a rózsafüzér és a zsolozsma is. Imádságok azok a tanult imák is, amelyeket étkezés előtt és után mondunk. Ima a szentmise is. Imádság kötelességeink teljesítése is és igazság utáni vágyakozásunk. Ima a bűnbánat, a hálaadás, a kérés és a megbocsátás. Imádság végülis minden szeretettel végbevitt cselekedet. Egy egész élet is ima lehet.
Az emberi szív sóvárog az imádság után, végső vágyakozása Isten után. Az ember az ima hiteles megtapasztalására vágyik, amely az Istennel való találkozás tapasztalatához vezet. Ez az imádság gyógyít és tanúságtevőkké tesz bennünket. Ez az ima megtéríti a kemény és gőgös szívet és bűnbánathoz, őszinteséghez vezet. Ez az imádság alázathoz vezet bennünket.
Jézus szüntelenül, ahogyan Édesanyja, Mária is hangsúlyozta az ima szükségességét, de imádkozott és imádkozni is tanított. Kitartó imára van szükség. Nem elég csak némelykor imádkozni, fontos, hogy legyen időnk minden nap az imára és kitartóan imádkozzunk. Csak az ilyen imára válaszol Isten.
Imádságra minden hely alkalmas lehet. Fontos azonban, hogy otthonainkban legyen olyan hely, amelyet az imádság számára tartunk fenn.
Jézus arra tanított bennünket, hogy ima nélkül nem valósíthatjuk meg életünkben Isten tervét. Nincs olyan ima, amelyet Isten nem hallgat meg. Lehet, hogy elhalasztja kérésünk meghallgatását, de nem tudja nem meghallgatni. Ő mindig meghallgatja azt, ami üdvösségünkre szolgál. Fontos, hogy ne kételkedjünk az imádságban. Ugyanígy fontos az imában az is, hogy megbocsássunk másoknak és elfelejtsük sértéseiket.
A Szűzanya, aki megtapasztalta Isten mindenhatóságát, és aki az élő Istenhez vezet bennünket, nem mond le rólunk, szívünk megtéréséről, mert szívünket egyedül csak Isten képes betölteni, kitartó imádságunk által.
Imádság
Szűz Mária, Isten Fiának Édesanyja! Te szüntelenül előre haladtál a hit útján. Magad is megtapasztaltad Isten hallgatását és e hallgatás idején sem távolodtál el az imától és nem vontad vissza önátadásod. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha gyakran süketek vagyunk hívásodra. Köszönjük, hogy el szeretnél vezetni bennünket az Istennel való találkozás tapasztalatához, amely teljesen betöltötte a te szívedet.
Különösen is felajánljuk neked azokat, akik eltávolodtak az imádságtól, Istentől és így békétlenségben és félelemben élnek. Tekints mindazokra, akiket láthatatlan láncok tartanak a különböző bűnök fogságában, amely sivárságba és rabságba vezet.
Járj közbe értünk, gyermekeidért, hogy el ne tévedjünk földi zarándokutunkon. Te az Istennek való önátadás Édesanyja vagy. Taníts bennünket is, hogy mindennapjainkat és szívünket átadva Istennek, megélhessük Jézus születését a szívünkben. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea