2019. március 19., kedd

A püspök újrahasznosította Krisztus testét egy órára

A katolikusellenes innsbrücki Hermann Glettler püspök engedélyezte egy "Jézus óra" felrakását a Spitalskirche barokk templomban.

Az óra mutatója Krisztus keresztre feszített teste, míg a percé az egyik kar (videó lent). Az óra működőképes.

Glettler szerint ez a kínos felszerelés "irritáló" (dibk.at, March 5). Szerinte Krisztus sebesült teste azt szimbolizálja, hogy a mozdulatlanság nem végleges.

https://gloria.tv/article/2fGKCpGX8Rua1HXrshG4mo1sG

Sarah bíboros: Az egyház átalakult a "sötétség odújává", mert a püspökök mellőzik az igazságot

Az egyház az "árulás és Júdás rejtélye" - írta Robert Sarah bíboros új, “Le soir approche et déjà le jour baisse” c. könyvében (Fayard).

"Az egyház haldoklik, mert a pásztorok félnek az igazságról beszélni. Félünk a médiától". A katolikusok pedig eredményképpen "összezavarodottak".

Sarah számára az egyház a "sötétség odújává és tolvajok barlangjává" alakult. Isten emberei "a gonosz ügynökeivé" váltak. "Júdáshoz hasonlóan árulók vagyunk", a relativizmus pedig "Júdás maszkja, intellektuálisnak öltözve".

"Mindent tolerálunk, megkérdőjelezzük a katolikus doktrínát" - mondta a bíboros.

"Bizonyos, intellektuálisnak nevezett álláspontok nevében a teológusok boldogan szétszedik a dogmákat és semmibe veszik a fontos katolikus erkölcsöket."

https://gloria.tv/article/hNRjobUZa1do2KvAWLDNcqFQ6

Szentek szennyes életeHa azt hallod, hogy szent, akkor azt gondolod, hogy egy tökéletes keresztényről van szó. De az az igazság, hogy sokkal inkább egy tökéletlen, bűnös emberről, akit élete egy pontján Isten a szeretetével megragadott. Íme hét ember, akik elég mélyről indultak.
Egyiptomi Szent Mária – hivatásos örömlányból hivatásos remete
mary_of_egypt.jpg
17 évig prostituáltként kereste a kenyerét Alexandriában, ezen nincs mit szépíteni. Egy nap aztán elhatározta, hogy elzarándokol Jeruzsálembe, a Szent Sírhoz. De már akkor sem lehetett túl jól keresni a szexpiacon, mert arra már nem volt pénze, hogy kifizesse a hajóutat, így a fizetséget azzal szerezte meg, hogy a zarándoktársai nem éppen vallásos vágyait elégítette ki. Egyes források szerint még Jeruzsálembe megérkezve is űzte az ősi mesterséget, de aztán háromszor is hiába kísérelte meg, hogy belépjen a Kápolnába. Aztán végre leesett a tantusz, hogy a bűnössége miatt nem nyílt meg előtte a szent hely.
Megtérése után a Jordán vidéki pusztában élt remeteként. Ruhája is szétmállott rajta, és a haja takarta el meztelen testét.
Etiópiai Szent Mózes, rablóvezérből lett sivatagi atya
fekete_mozes.jpg
Rabszolgaként kezdte az életét, de nem végezte túl hűségesen a dolgát. Lopott, ami miatt gazdája levette róla a kezét. A karrierút következő állomása a sivatag volt, ahol Mózes vezér lett, de névrokonával ellentétben nem egy szabadulást kereső népé, hanem egy 75 fős  rablócsapaté. Nem finomkodott. A lopás mellé már emberölés is társult. Magas és erős volt, rettegett tőle a Nílus völgye. Az élvezeteket, az italt és a nőket sem vetette meg.
Hogy mi vezetett a megtéréséhez, azt pontosan nem lehet tudni. Talán ki akarta rabolni a kolostort, talán a büntetés elől oda akart menekülni, de van olyan változat is, ami szerint a létkérdésekre kereste a választ. Bár a szerzetesek kételkedtek döntése őszinteségében, mégis megkeresztelték. Az ördög persze nem hagyta magát, de Mózes böjttel és az aszkézis más formáival igyekezett megtartani a hitét. A böjtölést olyan intenzíven gyakorolta, hogy egy másik szent, Izidor intette, hogy hagyjon fel vele.
Nagy tiszteletnek örvendő szellemi vezető lett, aki mártírhalált halt, mert saját magát védendő sem volt hajlandó kardot ragadni, megmutatva ezzel, hogy teljesen felhagyott régi életével.
Szent Pelágia és életének legjobb alakítása
A feslett erkölcsű művésznő (3 in 1: prostituált, színésznő és táncos) nem szégyellte mutogatni magát. Egy ilyen alkalommal a jámbor püspökök eltakarták a szemüket a nem sokat takaró ruhában mutatkozó Pelágia előtt, de Nonnus püspök állta a ledér hölgyünk tekintetét. Sőt, imádkozott is a csak a külsejével és a hódolói imádatával foglalkozó szépségért.
pelagia.jpg
Amikor Pelágia a következő vasárnapi prédikáción váratlanul megjelent, megragadta a pokolról és a mennyországról szóló isteni üzenet. Először csak névtelen levelet mert küldeni a püspöknek, mint az Isten kegyelmét kereső bűnös és csak a kedvező válasz után mert személyesen is megjelenni a püspök előtt.
A megkeresztelkedése után a legendák szerint maga az ördög próbálta meg visszatéríteni őt, de mindhiába. Vagyonát szétosztotta, és férfiruhában Jeruzsálembe ment, ahol évekig élt aszkéta, bűnbánó életet. Csak halála után fedezték fel, hogy valójában nő volt.
Nem meglepő módon a színészek védőszentje ő lett.
Hippói Szent Ágoston – amikor egy szent anya sem jelent biztosítékot
szent_agoston_es_monika_1736761_2588_n.jpgJól indult az élete, hiszen keresztyén anyja (Szent Mónika) buzgón terelgette volna Isten felé, de Ágoston makacsul ellenszegült. Inkább a színészet érdekelte, amiért még a szülei pincéjét is megdézsmálta, hogy a lopott holmiért kapott pénzzel finanszírozza kedvtelését.
Később, amikor a tanulmányait meg kellett szakítania, a szabaddá vált időt az érzékei, vágyai kielégítésére fordította. Nem is egy ágyasa volt, hanem kettő, az elsőtől még gyereke is született. Ráadásul először a manicheistákhoz csatlakozott. Már ismert szónok volt, amikor Milánóba keveredett és Ambrus püspök megvilágította neki az utat.
Gondolatai a kegyelemről Luthert is megihlették, így a protestánsok szívében is ott van ez a csapodárnak indult szent.
Szent Olga, a bosszúálló fejedelemasszony
Olga, vagy más néven Helga varég, azaz viking származású hölgy, aki aranykanállal a szájában született, hiszen a kijevi Rusz fejedelmének lánya volt és a novgorodi herceg felesége lett. Szépen is telhetett az élete, amíg egy nap Igor, a férje nem akart a szokásosnál több adót behajtani a drevljánokon, akik olcsóbb megoldásnak tartották megölni a sokat kérő uralkodót. Ám elég nagyot tévedtek.

Először is az özvegyhez követeket küldtek a drevljánok, hogy menjen feleségül a vezérükhöz, Malhoz. Olga válaszul a követeket ölette meg. Majd üzent, hogy elfogadja az ajánlatot, de a legkiválóbb drevljánok kíséretében akar új jövendőbelijéhez érkezni. Az előkelő csapatra pedig rágyújtatta a fürdőházat. A férje halotti torán résztvevő drevljánokat leitatta és lemészárolta, végül a következő évben még a fővárosukat is megostromoltatta. Tőlük nagy ravaszul csak házanként három-három galambot és verebet kért hadisarcként, amit égő szalagokkal a lábukon engedett a levegőbe. A jóhiszeműen hazarepülő madarak pedig felgyújtották a várost. Aki megmenekült, az vagy fogságba esett vagy rabszolga lett vagy „csak” hadisarcot kellett fizetnie.
Férje halála után a 3 éves Szvjatoszláv helyett régensként uralkodott, nem is akárhogyan. Konstantinápolyi látogatása után keresztelkedett meg, és hazatérve fiát is rá szerette volna bírni a keresztyénség felvételére, amit a jó Szvjatoszláv kerek perec megtagadott. Attól tartott ugyanis, hogy a pogány többségű nép és vezetők támogatását emiatt elveszítené. Hogy mi hozta ezt a nagy fordulatot, nem tudjuk, de szemmel láthatóan a bosszú évei után a megbocsátásban találta meg a lelki békéjét.
Az első orosz szent, aki bár fiával kudarcot vallott, de végül unokája, Nagy Vlagyimir volt az, aki a keresztyénséget hivatalos vallásnak vette fel.
Boldog Bartolo Longo, avagy kutyából lesz a legjobb szalonna
bartolo-longo.jpgAz olasz jogász katolikus családban nevelkedett, de sokkal jobban lekötötték a különböző spiritiszta eszmék az egyetemen. Ezek mellett annyira elkötelezte magát, hogy még a közösség papja is lett. A források néha sátánista, máskor meg spiritiszta csoportként határozzák meg, annyi azonban biztos, hogy a szellemvilág rosszabbik részével került közeli kapcsolatba. Ez, illetve a sok böjtölés a szellemét és a testét annyira meggyötörte, hogy egy rémálmokkal teli éjszaka után egy domonkos szerzetesnél találta meg a lelki nyugalmát.
A domonkos harmadrend tagjaként sokat tett a szegényekért Pompei környékén. Érdekesség, hogy tisztasági fogadalmat tett, de egy pletyka miatt mégis „nősülni” kényszerült, de feleségével a házasság után is megtartotta azt, amire megesküdött.
Boldog Jacques Fesch, rendőrgyilkosból hithű keresztyén
jacques_fesch.jpgJómódú belga bankárcsaládba született Jacques, aki ezzel mégsem volt elégedett. Megnősült és gyereke is született már, a családi banknál dolgozott, de feleségét elhagyta egy másik nőért. Nagyot csalódott, amikor a családja megtagadta, hogy álmát, egy egzotikus hajóutat támogassák.
Talán ezért, talán másért, de rablótámadást kísérelt meg, és az odaérkező rendőrök közül az egyiket megölte. Először a guillotine általi halál sem rémítette, de aztán  katolikus ügyvédje és mások hatására a három év vizsgálati fogság alatt mégis Istenhez fordult. Kibékült a családjával, halála előtt feleségével egyházi esküvőt tartottak, és az utolsó naplóbejegyzése szerint azzal a gondolattal indult a guillotine alá: Öt óra múlva látni fogom Jézust.
Hét ember, akiket Isten rendkívüli mélységből, különleges módon ragadott meg. Így lehet megtérni csak vagy vannak más formái? Isten szavát értették meg vagy csak valami kényszerképzet ragadta meg őket?

https://szoljbeapapnak.blog.hu/2019/03/19/szentek_szennyes_elete