2019. június 24., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


XVI. Benedek pápának hamarosan menekülnie kell Rómából

2019. 06. 02, Vasárnap
Láttam XVI. Benedek pápát felmenni a Golgota hegyére, ahol Krisztus függött a keresztfán. Az út, amelyen ő haladt,a vértanúk vérével volt végighintve. Láttam, hogy Benedek pápa átölelte Krisztus keresztjét. Abban a pillanatban pedig egy hatalmas mennyei fénysugár borította Jézust és vele együtt a pápát is. Ez a fény oly erőteljes volt, hogy nem lehetett őket látni. Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:
„Fiam hamarosan meg fog dicsőíteni Engem a halálával. Vértanúsága sokaknak erőt fog adni az üldöztetés alatt. Közel van annak a napja, hogy fiamnak el kell menekülnie Rómából. A napjai már meg vannak számlálva. Őt az én kegyelmem tartja még életben. Édesanyám mellette áll egészen a haláláig. Fatima harmadik titka a szemetek láttára fog beteljesedni. Ez a titok fájdalmas az egész világ számára, mert az igazságot tárja fel az emberiség sorsáról a végső időkben. Egyedül csak a bűnbánat és a megtérés változtathatja meg az események folyamatát. Az angyal szavai még most is érvényesek: háromszoros bűnbánatot kell tartania az emberiségnek, hogy elkerülhesse a büntetést. Ahol nincsen bűnbánat, ott minden lassan elvész. A természeti katasztrófákat Atyám megengedi, hogy felhívja figyelmeteket arra, hogy van örök élet és arra, hogy minden, ami a földön van múlandó. Semmit sem vihettek magatokkal az égbe halálotok után! Bármennyire ragaszkodtok a javaitokhoz, azokról le kell mondanotok. A javatokat szolgálja, ha már az életetekben gyakoroljátok a lemondásokat nehogy a szív olyanhoz ragaszkodjon, ami a semmivel egyenlő. Csak a szavak, a gondolatok és a cselekedetek maradnak meg, amelyekről számot kell adnotok Előttem, mint Örök Bíró előtt. Imádkozzatok, és egyben örvendezzetek, mert közel van Egyházam feltámadásának napja.”
Mária Magdolna


Egyházam hamarosan fel fog támadni

2019. 06. 09, Vasárnap
Láttam a Szent Péter Bazilikát Rómában, amely lassan teljesen összedőlt szimbolikusan. A bazilika aljában láttam Szent Pétert a sírban feküdni. Szent Péter szemeiben könnyek voltak. Péter sírja mellett a három főangyal őrködött: Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael. Láttam, hogy rövid idő alatt a bazilika területén és az előtte lévő téren rengetek keresztény lettkeresztre feszítve. Ők vértanúhalált haltak Krisztusért, aki a Mennyben van. A vértanúk vére beleivódott a föld talajába, és tiszta vérük gyökereket eresztett. És láttam, hogy megújult a Föld színe. Valami új életre kelt a természetben, a levegőben és mindenhol a világban. Az ő tiszta áldozatuk oly hatással volt a világra, hogy a semmiből emberek tömegei jelentek meg, akik megtértek és megtisztultak. Ruhájuk fényben ragyogott. Azért jöttek, hogy újjáépítsék az Egyházat, amely romokban hevert. Csodálatos volt látni, hogy az angyalok seregei is társultak hozzájuk és segítettek az építkezésben. Az Istenhez hű angyalok és az emberek együttműködtek. Jézus megjelent mellettem és azt mondta:
„Egyházam meg fog tisztulni egészen. A vértanúk halála nagy hatással lesz a Földre és az emberiségre. Egyházamat mindig üldözték, ám sohasem tudták megakadályozni, hogy újabb tagokkal bővüljön. Egyházam hamarosan olyan módon fog feltámadni, miképpen Én is feltámadtam a halálból. Ez az örömhír természetfeletti módon ki fog hatni a teremtett világra. Sokan tanúi lesznek ennek a pillanatnak, amely szeretetem legnagyobb ajándéka lesz. Akkor számtalan ember meg fogja érteni, hogy Én minden rosszból a legjobbat alakítom ki. A tisztulás elkerülhetetlen az Egyház tagjai és a világ számára. A bűn a tisztulással nyújthat elégtételt. Minden vissza lesz vezetve a kezdetekhez, mert újjáépíteni csak az alapoktól lehetséges. Második eljövetelem során rendet fogok teremteni mindenhol, ahol a bűn káoszt okozott.”

A fénykereszt kegyelme

2019. 06. 16, Vasárnap
Az Úr megmutatta, hogy a fénykeresztek milyen kegyelmi hatással vannak azokra a városokra, ahol felállítják. Láttam, hogy a városok felé haladt a természeti katasztrófák sorozata, ám a városokat valami fénypajzs védelmezte. Ez a fénypajzs nemcsak az adott területet óvta meg, hanem annak lakosságát is az otthonukkal együtt. Láttam, hogy a termőföldekre is kiáradt Isten áldása, kegyelme. Ezekben a városokban még a balesetek száma is csökkent. Ahol a fénykereszt áll, ott az Úr parancsára angyalok őrködnek a város körül.
Jézus: „Gyermekeim, ahol a fénykeresztet felállítják, ott minden Atyám oltalma alá kerül. Ezeken a helyeken a kegyelem különleges módon kiárad. Az áldás megsokszorozódik az átokkal szemben. E kereszt Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadalát és az Én második eljövetelemet hirdeti az egész világ felé. A Sátán uralma meggyengül ezekben a városokban, hiszen a kereszt az ő bukását jelenti a világ végezetéig. A fénypajzs a különleges védelmet szolgálja, amely az alvilág erejét korlátozza. A fénykereszt nemcsak a természeti katasztrófákat hárítja el, hanem a negatív szellemi erőket is. Hogy milyen mértékben valósul ez meg az attól is függ, hogy milyen rendszerességgel imádkoznak az emberek a fénykereszt előtt.”A bűnbánat növeli Isten dicsőségét

2019. 06. 23, Vasárnap
Jézus egy fa alatt ült és tanított a Mennyben. Az angyalok és az üdvözültek körülvették Őt, és közben nagy figyelemmel hallgatták a tanítást. Láttam, hogy az Úr egyik oldalán egy gyermek volt, aki el sem mozdult mellőle. Én mély bűnbánattal letérdeltem az Ő lábai elé és könnyeimmel áztattam hófehér ruháját. Szavakkal le nem írható az, amit a lélek érez Jézus szentséges jelenlétében. Miközben könnyeim hullottak, érdekes megtapasztalásom volt. Az Üdvözítő feje fölött a glóriát láttam, melynek fénye egyre jobban növekedett. Hallottam, ahogyan az angyalok Isten dicsőségéről zengenek.
Jézus azt mondta nekem: „Egy lélek őszinte bűnbánó könnyei növelik az Én dicsőségemet a Mennyben. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor egy lélek alázattal felismeri a semmiségét. Te, gyermekem, sokszor könnyezel, mert érzed szeretetemet. Lelked érzékeli királyi fönségemet. Az Én igéim soha nem múlnak el, mert örökké élnek. A lelkek számára tanításaim sohasem unalmasak, mert új és új szemszögből látják át szavaim értelmét. Ezt a kegyelmet adom az égi üzeneteken keresztül a gyermekeim számára is, hogy általa közelebb kerülhessenek az evangélium titkának megértéséhez.”